แผนที่

สายการบินคาเธ่ย์ดรากอน (Cathay Dragon)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินคาเธ่ย์ดรากอนมีฐานการบินอยู่ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง เปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ. 1985 ภายใต้ชื่อดรากอนแอร์ (Dragonair) ในฐานะสายการบินคู่แข่งของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (Cathay Pacific) ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 1995 สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิกได้เข้ามาถือหุ้นและได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดในปี ค.ศ. 2005 และได้ทำการซื้อกิจการโดยสมบูรณ์ในปีต่อมา สายการบินนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคาเธ่ย์ดรากอนนับแต่นั้นเป็นต้นมา

เส้นทางการบิน

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

เส้นทางการบินของสายการบินคาเธ่ย์ดรากอนนั้นมีเส้นทางบินร่วม 72 เส้นทางบิน ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง ทั้งนี้จะเน้นบริการเส้นทางบินในทวีปเอเชียเป็นหลัก

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า
สายการบินคาเธ่ย์ดรากอนให้บริการที่นั่ง 4 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง

สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องจะขึ้นอยู่กับระดับชั้นของที่นั่ง ดังนี้

ประเภทของชั้นที่นั่ง

จำนวนชิ้น

น้ำหนักโดยรวม

สัดส่วนสัมภาระโดยรวม

ชั้นประหยัด

สูงสุด 2 ชิ้น

30 กก.

ไม่เกิน 203 ซม.

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

สูงสุด 2 ชิ้น

35 กก.

ไม่เกิน 203 ซม.

ชั้นธุรกิจ

สูงสุด 2 ชิ้น

40 กก.

ไม่เกิน 203 ซม.

ชั้นหนึ่ง

สูงสุด 2 ชิ้น

50 กก.

ไม่เกิน 203 ซม.

*น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตในทุกชั้นบิน เป็นอัตราใหม่สำหรับตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2559 ผู้โดยสารที่ทำการจองตั๋วก่อนหน้านั้น จะได้รับอัตราสัมภาระลดลง 10 กก. (อัตราเดิม) ในทุกชั้นที่นั่ง

*ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก Marco Polo Club และ One World จะได้รับน้ำหนักและจำนวนชิ้นของสัมภาระเพิ่มตามประเภทของสมาชิก 

*ผู้โดยสารทารกหรือเด็กอ่อนที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถมีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบินไม่เกิน 2 ชิ้น มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 กก.

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ โดยมีน้ำหนักที่อนุญาตสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องดังนี้

ประเภทของชั้นที่นั่ง

จำนวนชิ้น

น้ำหนักต่อชิ้น

สัดส่วนสัมภาระโดยรวม

ชั้นประหยัด

1 ชิ้น

7 กก.

56 x 36 x 23 ซม.

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

1 ชิ้น

7 กก.

56  x 36 x 23 ซม.

ชั้นธุรกิจ

1 ชิ้น

10 กก.

56 x 36 x 23 ซม.

ชั้นหนึ่ง

1 ชิ้น

15 กก.

56 x 36 x 23 ซม.

*สัดส่วนโดยรวมครอบคลุมหูกระเป๋า ล้อ และช่องเก็บของด้านข้ากระเป๋าสัมภาระ

*นอกเหนือจากสัมภาระขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสารถพกพาสัมภาระขนาดย่อมได้อีก 1 ชิ้น เช่น กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าสะพาย กระเป๋าแล็ปท็อป และกระเป๋ากล้อง

*ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กอ่อน สามารถนำรถเข็นแบบพับได้ 1 คัน และกระเป๋าเด็กอ่อนอีก 1 ใบ

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 2 ชั่วโมง จนถึง 50 นาทีก่อนเครื่องออก สำหรับการเดินทางจากดูไบ ผู้โดยสารต้องเช็คอินสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 75 นาทีเป็นอย่างน้อย สำหรับการเดินทางออกจาก ลอนดอน ปักกิ่ง กัลกัตต้า มาดริด มุมไบ โดฮา ริยาด ต้องเช็คอินกระเป๋า 70 นาทีเป็นอย่างน้อย

เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้บริการได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงถึง 50 นาทีก่อนการเดินทาง

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก่อนเครื่องออก 48 ชั่วโมง ถึง 90 นาที ผู้โดยสารที่ต้องการต่อเครื่องก็สามารถเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน สิ่งที่ต้องเตรียมในการเช็คอินออนไลน์ได้แก่ e-ticket number หมายเลขจองและชื่อ-นามสกุลของผู้จอง และสำหรับการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางสายการบิน

บริการอื่นๆ ของ Cathay Dragon

  • สายการบินเปิดให้บริการดูแลผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้โดยสารสูงอายุ ผู้โดยสารเด็กเล็ก ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ และผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง
  • สำหรับผู้โดยสารที่ดำเนินการเกี่ยวกับ MICE ทางสายการบินสนับสนุน MICE มาโดยตลอด โดยจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น จองตั๋วโดยสารที่สะดวกสบายขึ้น มีผู้ช่วยขณะเดินทาง ตั๋วโดยสารราคาพิเศษ เป็นต้น
  • มีบริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารที่ต้องการสั่งจองอาหารพิเศษตามหลักโภชนาการ หลักศาสนา อาหารอ่อน หรือผู้โดยสารที่แพ้อาหารประเภทใด จะต้องทำการแจ้งสายการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับคาเธ่ย์ดรากอน

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เส้นทางการบินของสายการบินคาเธ่ย์ดรากอนนั้นมีเส้นทางบินร่วม 72 เส้นทางบิน ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง ทั้งนี้จะเน้นบริการเส้นทางบินในทวีปเอเชียเป็นหลัก

สัมภาระเดินทาง

ชั้นประหยัดได้สูงสุด 2 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ชั้นประหยัดพรีเมี่ยมได้สูงสุด 2 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 35 กก. ชั้นธุรกิจได้สูงสุด 2 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. ชั้นหนึ่งได้สูงสุด 2 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก Marco Polo Club และ One World จะได้รับน้ำหนักและจำนวนชิ้นของสัมภาระเพิ่มตามประเภทของสมาชิก และผู้โดยสารทารกหรือเด็กอ่อนที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถมีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบินไม่เกิน 2 ชิ้น มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 กก. สัมภาระพกพาสำหรับทุกชั้นที่นั่งอนุญาตให้ 1 ชิ้น แต่ได้น้ำหนักต่างกัน ชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมี่ยมได้ 7 กก. ชั้นธุรกิจ 10 กก. และชั้นหนึ่ง 15 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินคาเธ่ย์ดรากอนให้บริการที่นั่ง 4 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 2 ชั่วโมง จนถึง 50 นาทีก่อนเครื่องออก สำหรับการเดินทางจากดูไบ ผู้โดยสารต้องเช็คอินสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 75 นาทีเป็นอย่างน้อย สำหรับการเดินทางออกจาก ลอนดอน ปักกิ่ง กัลกัตต้า มาดริด มุมไบ โดฮา ริยาด ต้องเช็คอินกระเป๋า 70 นาทีเป็นอย่างน้อยเช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: สามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้บริการได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงถึง 50 นาทีก่อนการเดินทาง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก่อนเครื่องออก 48 ชั่วโมง ถึง 90 นาที สำหรับการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางสายการบิน

อาหาร

มีบริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่ต้องการสั่งจองอาหารพิเศษตามหลักโภชนาการ หลักศาสนา อาหารอ่อน หรือผู้โดยสารที่แพ้อาหารประเภทใด จะต้องทำการแจ้งสายการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

รางวัล

สายการบินคาเธ่ย์ดรากอนได้รับรางวัลมากมายในด้านบริการและการดำเนินธุรกิจการบินตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ - ปี ค.ศ. 2015-2016 Best Airline Economy Class จากงาน 2016 Business Traveller China Awards (2 ปีซ้อน) - ปี ค.ศ. 2016 Team Award (Internal Support Service) Gold และ Individual Award (Field & Special Service) Gold จาก Customer Service Excellence Awards 2015 by the Hong Kong Association for Customer Service Excellence (HKACE) - ปี ค.ศ. 2015 Best Airline Economy Class จาก 26th Annual TTG Travel Awards - ปี ค.ศ. 2015 World’s Best Regional Airline และ Best Regional Airline in Asia จาก Skytrax World Airline Awards 2015

Cathay Dragon

4.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 1458 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อคาเธ่ย์ดรากอน

หมายเลขโทรศัพท์

02-787-3366

เว็บไซต์

https://www.dragonair.com/ka/th_TH.html

ที่อยู่

สายการบิน Cathay Pacific ชั้น 11 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์

เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต

ลุมพินี ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

10330

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด