แผนที่

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines)

เกี่ยวกับไชน่าแอร์ไลน์

ข้อมูลทั่วไป

ไชน่าแอร์ไลน์  (China Airlines) ใช้รหัสสายการบิน CI  เป็นสายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน และมีสำนักงานใหญ่ที่เขตต้าหยวน เทศมณฑลเถาหยวน ให้บริการจุดหมายปลายทางทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จุดหมายที่สำคัญคือเมืองเซี่ยงไฮ้ กวางโจว ปักกิ่ง และฮ่องกง

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋าสำหรับการเดินทางออกนอกอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ชั้นที่นั่ง จำนวนสัมภาระสูงสุด น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุด
ชั้นประหยัด ไม่จำกัด

30 กก.

ชั้นประหยัดพรีเมียม ไม่จำกัด

35 กก.

ชั้นธุรกิจ ไม่จำกัด

40 กก.

 

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋าสำหรับการเดินทางมาจากและไปยังอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา           

ชั้นที่นั่ง จำนวนสัมภาระสูงสุด น้ำหนักสัมภาระ (ต่อใบ) น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้น  รวมกันสูงสุด
ชั้นประหยัด 2

23 กก.

30 กก.

ชั้นประหยัดพรีเมียม 2

28 กก.

35 กก.

ชั้นธุรกิจ 2

32 กก.

40 กก.

* หมายเหตุ ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 158 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สัมภาระพกพา (ประกอบด้วย กระเป๋าถือ กระเป๋ามีล้อ และกระเป๋าสะพาย) ต้องมีขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) ไม่เกิน 22 x 14 x 9 นิ้ว (56 x 36 x 23 ซม.) หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. โดยสามารถจัดเก็บไว้ข้างใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

สายการบินมีบริการวัดขนาดสัมภาระให้ที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง  หากสัมภาระพกพามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนด สัมภาระนั้นต้องถูกเช็คอินและนำไปไว้ที่ห้องสัมภาระ และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินหากสัมภาระพกพานั้นเกินกว่าที่อนุญาตให้สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี

สัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์ กล้องขนาดเล็กและ/หรือกล้องส่องทางไกล สินค้าปลอดภาษีในจำนวนที่เหมาะสม ร่ม คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ผ้าอ้อมเด็ก ขวดนม และอาหารสำหรับการบริโภคในระหว่างการบิน หนังสืออ่านในจำนวนที่เหมาะสม อาหารสำหรับการบริโภคในระหว่างการบินซึ่งบรรจุในหีบห่อที่สามารถทิ้งได้ ของใช้พิเศษ ได้แก่ ไม้เท้า/ไม้พยุงตัว อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว แขนขาเทียม เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ที่นั่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก เปลเด็กอ่อนแบบเข็นได้และรถเข็นเด็ก

หมายเหตุ  สิ่งของมีคมทุกชนิดจะต้องถูกเก็บไว้ในสัมภาระเช็คอิน สิ่งของเหล่านี้ได้แก่ มีด ตะไบเล็บ กรรไกร แหนบ ทุกชนิดที่เป็นโลหะ และสิ่งของอื่น ๆ ที่คล้ายกัน หากพบสิ่งของดังกล่าวในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง สิ่งของเหล่านั้นจะถูกนำส่งในภายหลัง หรือถูกยึด หรือถูกจัดเก็บไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน China Airlines จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งของดังกล่าว

ของใช้ต้องห้าม/ถูกจำกัดในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

1. ข้อบังคับพิเศษ

- ของเหลว สเปรย์ และเจลจะได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในสัมภาระพกพาได้เฉพาะที่เก็บอยู่ในภาชนะที่มีขนาดไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น โดยภาชนะเหล่านี้จะต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสที่มีซิปล็อก ปริมาตรรวมของถุงบรรจุจะต้องไม่เกิน 1 ลิตร และอนุญาตให้ผู้โดยสารถือถุงพลาสติกนี้ขึ้นเครื่องได้คนละหนึ่งถุงเท่านั้น ซึ่งถุงดังกล่าวจะต้องแยกจากสัมภาระพกพาและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อนำผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่จุดตรวจสอบ

2. ความต้องการพิเศษทางการแพทย์และสารอาหาร รวมถึงนมผงสำหรับทารก

- ได้รับอนุญาตให้มีอยู่ในสัมภาระพกพา ซึ่งต้องเอาออกจากสัมภาระพกพาและสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินที่จุดตรวจสอบ 

- ผู้โดยสารที่พกใบสั่งยาจะต้องนำมาพร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์)

3. สินค้าปลอดภาษี

 - กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของร้านสินค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า เนื่องจากในประเทศต่าง ๆ มีดำเนินการตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ที่เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในบางประเทศมีการบังคับใช้ข้อจำกัดเหล่านี้ทั้งในเที่ยวบินขาเข้าและขาออก ซึ่งอาจส่งผลต่อการถือสินค้าปลอดภาษีขึ้นเครื่องได้

 - สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่อง ในท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนหรือท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงของไต้หวัน (รวมถึงเที่ยวบินต่อเครื่องไปยังเกาสง) สินค้าปลอดภาษีจำพวกของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อไว้ก่อนการเปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่องในไต้หวัน และใส่อยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะถูกริบไว้ที่จุดตรวจด้านความปลอดภัย ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากทำการเปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่องแล้ว

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินของ China Airlines และเวลาเตรียมพร้อมในการขึ้นเครื่องจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสนามบิน ควรเช็คอินก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 2 ชั่วโมง แต่สำหรับสนามบินที่มีขั้นตอนการผ่านด่านศุลกากรที่เข้มงวดและยุ่งยาก เช่น สนามบินที่สหรัฐอเมริกา ควรเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น หากคุณเป็นเด็กที่เดินทางคนเดียว หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ บกพร่องทางการได้ยิน/มองเห็น มีสัมภาระบล็อกที่นั่ง หรือใช้เก้าอี้รถเข็น) ควรคุณเช็คอินก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้ในตารางการบิน 2 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเช็คอิน ได้แก่ ตั๋วเที่ยวบิน เอกสารการเดินทาง (ได้แก่ หนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ) สัมภาระเช็คอิน และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก่อนเครื่องออก 1.5 - 24 ชั่วโมงที่เว็บไซด์ หลังจากเช็คอิน จะได้รับตัวเลือกให้เลือกที่นั่ง และสามารถเลือกที่จะพิมพ์ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง ด้วยตัวเองหรือใช้บริการ บัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้

เช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้คีออส: สามารถเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยหนังสือเดินทางแล้วเลือกที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเช็คอินให้ผู้โดยสารอื่นที่ใช้บันทึกการสำรองที่นั่งร่วมกับคุณได้ด้วย สนามบินที่มีบริการนี้ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติในเถาหยวน เกาสง ซงชาน ไทจง ฮ่องกง แวนคูเวอร์ ซานฟรานซิสโก โตเกียวฮาเนดะ นาโกย่า แฟรงค์เฟิร์ต และลอสแอนเจลิส

เช็คอินด้วยมือถือ: สามารถเช็คอินด้วยมือถือผ่านแอปพลิเคชัน CI  Mobile 1.5-24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง (สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ)

บริการอื่น ๆ ของไชน่าแอร์ไลน์

- บริการห้องรับรองที่สนามบิน

- E-Shopping บริการสั่งสินค้าออนไลน์ก่อนเดินทาง

- บริการ Wi-Fi บนเครื่อง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน เดือน มกราคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines)

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

ให้บริการจุดหมายปลายทางทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งจุดหมายที่สำคัญคือเมืองเซี่ยงไฮ้ กวางโจว ปักกิ่ง และฮ่องกง

สัมภาระเดินทาง

สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สัมภาระพกพา (ประกอบด้วย กระเป๋าถือ กระเป๋ามีล้อ และกระเป๋าสะพาย) ต้องมีขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) ไม่เกิน 22 x 14 x 9 นิ้ว (56 x 36 x 23 ซม.) หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. - ชั้นประหยัด น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 กก. - ชั้นประหยัดพรีเมียม น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 35 กก. - ชั้นธุรกิจ น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 40 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ชั้น ประหยัด (Economy Class) ชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy Class) และชั้นธุรกิจ (Business Class)

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินของ China Airlines และเวลาเตรียมพร้อมในการขึ้นเครื่องจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสนามบิน ควรเช็คอินก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 2-3 ชั่วโมง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก่อนเครื่องออก 1.5 - 24 ชั่วโมงที่เว็บไซด์ของสายการบิน เช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้คีออส: สามารถเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยหนังสือเดินทางแล้วเลือกที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเช็คอินให้ผู้โดยสารอื่นที่ใช้บันทึกการสำรองที่นั่งร่วมกับคุณได้ด้วย สนามบินที่มีบริการนี้ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติในเถาหยวน เกาสง ซงชาน ไทจง ฮ่องกง แวนคูเวอร์ ซานฟรานซิสโก โตเกียวฮาเนดะ นาโกย่า แฟรงค์เฟิร์ต และลอสแอนเจลิส เช็คอินด้วยมือถือ: สามารถเช็คอินด้วยมือถือผ่านแอปพลิเคชัน CI Mobile 1.5-24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง (สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ)

อาหาร

มีบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง รวมถึงอาหารพิเศษ และอาหารทารก/เด็ก ทั้งนี้ผู้โดยสารจำเป็นต้องสั่งอาหารพิเศษล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม.

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัล Red Dot Design Award ติดอันดับ Top 10 ของ “Passenger’s Choice” Airline Brands ประจำปี 2558 ที่จัดทำโดย TheDesignAir สำหรับห้องโดยสารของเครื่องรุ่น 777 รวมถึงรางวัลอื่น ๆ

China Airlines

4.0/5
อิงจากจำนวนรีวิว 124 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

หมายเลขโทรศัพท์

โทร: +66 (2) 250-9898 แฟ็กซ์: +66 (2) 253-4791

อีเมล

https://www.china-airlines.com/sea/th/contact-us/index

เว็บไซต์

https://www.china-airlines.com/sea/th

ที่อยู่สำนักงานสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรุงเทพมหานคร

ชั้น 4 โกลเด้นเพลส พลาซ่า

153 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน

กรุงเทพฯ

10330

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด