แผนที่

สายการบินอียิปต์แอร์ (EGYPTAIR)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินอียิปต์แอร์ (EGYPTAIR) เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มีฐานการบินอยู่ที่สนามบินนานาชาติไคโร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1932 ในชื่อ Misr Airlines นับเป็นสายการบินที่ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 7 ของโลก ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น MisrAir และ EGYPTAIR ในปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Star Alliance

เส้นทางการบิน

เส้นทางการบินในประเทศ

เส้นทางการบินของอียิปต์แอร์ครอบคลุมเเทบทุกสนามบินภายในประเทศอียิปต์

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

เส้นทางการบินของอียิปต์แอร์ครอบคลุม 75 เส้นทางบินในแถบตะวันออกกลาง ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และโอเชียเนีย

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินอียิปต์แอร์ให้บริการที่นั่ง 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง

สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ มีอัตราน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตให้ ดังต่อไปนี้

ประเภทของชั้นที่นั่ง

จำนวนชิ้น

น้ำหนักต่อชิ้น

สัดส่วนสัมภาระโดยรวม

ชั้นประหยัด

1

23 กก.

158 ซม.

ชั้นธุรกิจ

1

32 กก.

158 ซม.

ชั้นหนึ่ง

1

32 กก.

158 ซม.

*ทารกสามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น (สำหรับทุกชั้นที่นั่ง) สัมภาระต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และมีสัดส่วนสัมภาระโดยรวมไม่เกิน 115 ซม.

*ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกของสายการบินและสมาชิก Star Alliance มีสิทธิพิเศษได้สัมภาระเพิ่มอีก 1 ชิ้น โดยมีอัตราน้ำหนักตามชั้นที่นั่งที่ได้รับอนุญาต

สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ มีอัตราน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตให้ ดังต่อไปนี้

ประเภทของชั้นที่นั่ง

จำนวนชิ้น

น้ำหนักต่อชิ้น

สัดส่วนสัมภาระโดยรวม

ชั้นประหยัด

2

23 กก.

158 ซม.

ชั้นธุรกิจ

2

32 กก.

158 ซม.

ชั้นหนึ่ง

2

32 กก.

158 ซม.

*ทารกที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไป/กลับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น (สำหรับทุกชั้นที่นั่ง) สัมภาระต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และมีสัดส่วนสัมภาระโดยรวมไม่เกิน 115 ซม.

* ทารกที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองในเส้นทางไป/กลับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น (สำหรับทุกชั้นที่นั่ง) สัมภาระต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และมีสัดส่วนสัมภาระโดยรวมไม่เกิน 115 ซม.

*ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก Star Alliance มีสิทธิพิเศษได้สัมภาระเพิ่มอีก 1 ชิ้น โดยมีอัตราน้ำหนักตามชั้นที่นั่งที่ได้รับอนุญาต

*หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัมต่อชิ้น ทางสายการบินจะขอให้ผู้โดยสารทำการจัดกระเป๋าใหม่ซึ่งหากน้ำหนักยังเกินอยู่ จะต้องส่งกระเป๋าผ่านเครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้น

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ โดยมีน้ำหนักที่อนุญาตสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ดังนี้

ประเภทของชั้นที่นั่ง

จำนวนชิ้น

น้ำหนักต่อชิ้น

ชั้นประหยัด

1

8 กก.

ชั้นธุรกิจ

2

8 กก.

ชั้นหนึ่ง

2

8 กก.

*ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกของสายการบินและสมาชิก Star Alliance มีสิทธิพิเศษได้สัมภาระเพิ่มอีก 1 ชิ้น โดยมีอัตราน้ำหนักตามชั้นที่นั่งที่ได้รับอนุญาต

*ผู้โดยสารทารกและเด็กอ่อน สามารถนำรถเข็นแบบพับได้ขึ้นเครื่องเป็นจำนวน 1 คัน

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอียิปต์แอร์ เปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 3 ชั่วโมงไปจนถึง 60 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสำหรับเที่ยวบินในประเทศจะเปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงไปจนถึง 30 นาทีก่อนเครื่องออก

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 48 ชั่วโมงถึง 90 นาทีก่อนเครื่องออก ข้อดีสำหรับการเช็คอินออนไลน์ คือ ได้เลือกที่นั่งด้วยตัวของท่านเองและช่วยประหยัดเวลาในการต่อแถวที่สนามบิน

*ทั้งนี้การเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถใช้ได้เฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศอียิปต์เท่านั้น

บริการอื่นๆ ของอียิปต์แอร์

  • EGYPTAIR Plus บริการสมัครสมาชิกของสายการบินอียิปต์แอร์ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สะสมไมล์เพื่อลดราคาค่าโดยสาร เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า แลกของสมนาคุณ ฯลฯ
  • บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินอียิปต์แอร์มีด้วยกัน 2 แห่ง คือ Alioth Lounge (ประตูทางออก F) และ Gienah Lounge (ประตูทางออก G) โดยห้องรับรองทั้ง 2 ห้อง จะอยู่ที่สายการบินนานาชาติไคโร อาคารผู้โดยสารที่ 3 ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ห้องน้ำ หนังสือพิมพ์และแมกกาซีน รวมถึงโต๊ะสำหรับนั่งทำงานและยังสะดวกสบายต่อผู้พิการและทุพพลภาพอีกด้วย
  • สายการบินมีการบริการพิเศษสำหรับผู้โดยสารประเภทต่างๆ เช่นผู้โดยสารที่เดินทางร่วมกับสัตว์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ ผู้โดยสารเด็ก ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ
  • บริการอาหารพิเศษต่างๆ ทั้งอาหารตามศาสนา อาหารอ่อน อาหารทารก อาหารมังสวิรัติ และอาหารพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งความประสงค์นี้เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางสายการบินอีกครั้งก่อนเดินทาง

เหตุผลที่ควรบินกับอียิปต์แอร์

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินอียิปต์แอร์ (EGYPTAIR) เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มีฐานการบินอยู่ที่สนามบินนานาชาติไคโร ให้บริการเส้นทางบิน 75 จุดหมายปลายทางในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และโอเชียเนีย

สัมภาระเดินทาง

เที่ยวบินภายประเทศในทุกชั้นที่นั่งสามารถมีสัมภาระเช็คอินได้ 1 ชิ้น ชั้นประหยัดน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งน้ำหนักเกิน 32 กก. ผู้โดยสารทารกมีสัมภาระได้ 1 ชิ้นไม่เกิน 10 กก. เที่ยวบินระหว่างประเทศในทุกชั้นที่นั่งสามารถมีสัมภาระเช็คอินได้ 2 ชิ้น ชั้นประหยัดน้ำหนักไม่เกิน 23 กก./ชิ้น ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งน้ำหนักเกิน 32 กก./ชิ้น ผู้โดยสารทารกมีสัมภาระได้ 1 ชิ้นไม่เกิน 10 กก. ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก Star Alliance มีสิทธิพิเศษได้สัมภาระเพิ่มอีก 1 ชิ้น โดยมีอัตราน้ำหนักตามชั้นที่นั่งที่ได้รับอนุญาต สัมภาระพกพาสำหรับทุกชั้นที่นั่งในทุกเที่ยวบินจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กก./ชิ้น ชั้นประหยัดสามารถมีสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งสามารถมีสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 2 ชิ้น ผู้โดยสารทารกและเด็กอ่อน สามารถนำรถเข็นแบบพับได้ขึ้นเครื่องเป็นจำนวน 1 คัน

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินอียิปต์แอร์ให้บริการที่นั่ง 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอียิปต์แอร์ เปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 3 ชั่วโมงไปจนถึง 60 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสำหรับเที่ยวบินในประเทศจะเปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงไปจนถึง 30 นาทีก่อนเครื่องออก เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 48 ชั่วโมงถึง 90 นาทีก่อนเครื่องออก *ทั้งนี้การเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถใช้ได้เฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศอียิปต์เท่านั้น

อาหาร

มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างและบริการอาหารพิเศษต่างๆ ทั้งอาหารตามศาสนา อาหารอ่อน อาหารทารก อาหารมังสวิรัติ และอาหารพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งความประสงค์นี้เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน

รางวัล

สายการบินอียิปต์แอร์ เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ ปี ค.ศ. 2011 รางวัล Africa’s Leading Airline-Business Class จาก World Traveller Awards ปี ค.ศ. 2005 North Africa’s Leading Airline 2005 จาก World Traveller Awards ปี ค.ศ. 2004 Africa’s Leading Airline 2004 จาก World Traveller Awards

EgyptAir

3.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 1753 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่ออียิปต์แอร์

หมายเลขโทรศัพท์

02-2310-0504-8

เว็บไซต์

http://www.egyptair.com/en/Pages/default.aspx

ที่อยู่

ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์

เลขที่ 313

ถนนสีลม บางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด