แผนที่

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (Hong Kong Airlines)

เกี่ยวกับ Hong Kong Airlines

ข้อมูล

สายการบิน Hong Kong Airlines ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2006 เป็นสายการบินครบวงจรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง นับแต่นั้นสายการบินนี้ก็เติบโตขึ้นจนกลายเป็นสายการบินที่มีเส้นทางบินมากมายทั่วโลก และด้วยความอบอุ่นและความยอดเยี่ยมของบริการทำให้สายการบินนี้ได้รับการประเมินให้เป็นสายการบินระดับ 4 ดาว จาก Skytrax ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001

เส้นทางการบิน
เส้นทางการบินระหว่างประเทศของ Hong Kong Airlines  ครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลก ดังต่อไปนี้ จีน ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน บรูไน กัมพูชา ออสเตรเลีย นิวซีเเลนด์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร และสาธารรัฐมอริเชียส

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

อนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ทั้งชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ

สำหรับทุกเส้นทางบินที่ดำเนินการบินโดย Hong Kong Airlines

เส้นทางบิน

ประเภทของผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด

ชั้นธุรกิจ

ทุกเส้นทางยกเว้น แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ไซปัน / แคนาดาา

ผู้ใหญ่/เด็ก/ทารกที่ซื้อที่นั่งตามปกติ

20 กก.

30 กก.

ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่ง

10 กก.

10 กก.

1. ระหว่าง Hong Kong และ โซนแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

2. ระหว่างเขตพื้นที่ที่ 3 และ โซนแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

3. โซนแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

ผู้ใหญ่/เด็ก/ทารกที่ซื้อที่นั่งตามปกติ

30 กก.

40 กก.

ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่ง

10 กก.

10 กก.

1. ระหว่างฮ่องกงและ ไซปัน

2. ระหว่างพื้นที่ที่ 3 และ แคนาดา

3. ระหว่างฮ่องกงกับแคนาดา

4. ระหว่างพื้นทีที่ 3 และเส้นที่เดินทางไปแคนาดาผ่านฮ่องกง

ผู้ใหญ่/เด็ก/ทารกที่ซื้อที่นั่งตามปกติ

2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กก.

2 ชิ้น ชิ้นละ 32 กก.

ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่ง

10 กก.

10 กก.

- โซนแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้คือ ออสเตรเลียและนิวซีเเลนด์
- สัมภาระต้องมีความยาวรวมทุกด้านต่อชิ้นไม่เกิน 158 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- ทารกหมายถึงผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ


สำหรับสมาชิก Fortunes WIngs Club member

ประเภทของสมาชิก

ชั้นประหยัด

ชั้นธุรกิจ

เส้นทางไซปันและเเคนาดา

Platinum/Gold

1 ชิ้น ชิ้นละ 32 กก.

1 ชิ้น ชิ้นละ 32 กก.

Silver

1 ชิ้น ชิ้นละ 23 กก.

1 ชิ้น ชิ้นละ 23 กก.

เส้นทางอื่น

Platinum/Gold

30 กก.

30 กก.

Silver

20 กก.

20 กก.

*สัมภาระต้องมีความยาวรวมทุกด้านต่อชิ้นไม่เกิน 158 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

หมายเหตุ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากมาตรฐานที่กำหนดจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม โดยสามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สายการบิน

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน:  เคานต์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง 2 ชั่วโมงและจะปิดให้บริการ 30 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากมาเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต : สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 2 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมงชั่วโมงที่เว็บไซต์สายการบิน

บริการอื่นๆ ของ Hong Kong Airlines

  • Sweeten You Up สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในวันเกิดของตนเอง จะได้รับการ์ดอวยพรวันเกิดจากทางสายการบิน รวมถึงได้รับ Birthday’s Pin ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับของขวัญพิเศษจากทางสายการบินด้วย นอกจากนั้นสามารถเข้าใช้ VIP Lounge ได้พร้อมผู้ติดตามอีก 2 คน ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องแจ้งวันเกิดของตนเองกับทางเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว
  • Self-bag drop เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเท่านั้น สามารถโหลดกระเป๋าด้วยตนเองผ่านการเช็คอินในแอพพลิเคชั่น และนำกระเป๋าไปดรอปไว้ที่เคาน์เตอร์พิเศษได้เลยทันที
  • VIP Lounge สายการบิน Hong Kong Airlines เปิดให้บริการที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง เปิดให้เฉพาะผู้โดยสารชั้น Business Class เท่านั้น รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิก Fortune Wing Club ระดับ Gold และ Silver เท่านั้น

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน เดือนมกราคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับฮ่องกงแอร์ไลน์ (Hong Kong Airlines)

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เส้นทางการบินระหว่างประเทศของ Hong Kong Airlines ครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลก ดังต่อไปนี้ จีน ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน บรูไน กัมพูชา ออสเตรเลีย นิวซีเเลนด์ ดูไบ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ อินเดีย เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร และสาธารรัฐมอริเชียส

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระต้องมีความยาวรวมทุกด้านต่อชิ้นไม่เกิน 158 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) สัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ ไม่เกิน 7 กก. ส่วนน้ำหนักกระเป๋าจะอนุญาตตามโซนที่บิน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสายการบินโดยตรง

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ชั้นประหยัด (Economy Class) และชั้นธุรกิจ (Business Class)

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคานต์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง 2 ชั่วโมงและจะปิดให้บริการ 30 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากมาเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต : สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 2 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมงชั่วโมงที่เว็บ http://www.hongkongairlines.com/en_OC/flight/check-in

อาหาร

มีบริการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง โดยเน้นสไตล์ฮ่องกง

รางวัลที่ได้รับ

รางวัล Asian’s Leading Inflight Service 2015 จาก World Travel Awards และรางวัลอื่น ๆ

Hong Kong Airlines

3.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 137 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

หมายเลขโทรศัพท์

+66 (2) 160-5139

อีเมล

call.center@hkairlines.com

เว็บไซต์

http://www.hongkongairlines.com/en_HK/homepage

ที่อยู่

ห้อง 1507 ชั้น 15 ตึกจามจุรีสแควร์

319 ถนนพยาไท

เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

10330

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด