แผนที่

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ (Jet Airways)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ (Jet Airways) เป็นสายการบินจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1992 ถือเป็นผู้ประกอบการบินรายใหญ่อันดับ 2 ของอินเดียรองจากสายการบิน IndiGo ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 18.1% มีเที่ยวบินกว่า 300 เที่ยวต่อวัน เพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง 68 แห่ง โดยมีศูนย์กลางการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตราปาตี ศิวะจี ในนครมุมไบ

เส้นทางการบิน

เส้นทางบินภายในประเทศ

เส้นทางการบินของเจ็ทแอร์เวย์ครอบคลุมเกือบทุกสนามบินหลักในประเทศอินเดีย ใน 46 เมือง

เส้นทางบินต่างประเทศ
เส้นทางการบินระหว่างประเทศของเจ็ทแอร์เวย์ครอบคลุม 20 จุดหมายปลายทางในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวันออกกลาง อีกทั้งยังมีบริการสายการบินร่วม (code share) กับสายการบินเอติฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) อีก 130 เส้นทางบิน

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ให้บริการประเภทของตั๋วโดยสาร 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด (Economy) ชั้นพรีเมียร์ (Premiere) และชั้นหนึ่ง (First Class) โดยในแต่ละระดับจะแยกย่อยโปรโมชั่นออกไปอีก 4 รูปแบบ ได้แก่ ดีล (Deal) เซฟเวอร์ (Saver) และคลาสสิกเฟล็กซ์ (Classic Flex) นอกจากนั้นจำนวนชิ้นและน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน ผู้โดยสารสามารถกรอกรายละเอียดที่นั่งและเส้นทางบินที่ใช้บริการเพื่อตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตกับทางสายการบินโดยตรง

กฎเรื่องอัตราสัมภาระโดยทั่วไป

 • ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากอินเดียด้วยวีซ่าย้ายถิ่นฐาน (Migrant Visa) จะได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระได้เต็มที่ 40 กก.
 • ผู้โดยสารสายการบินเจ็ทแอร์เวย์และสายการบินร่วมที่เดินทางจากอินเดียสู่ออสเตรเลีย ชั้นประหยัดสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 30 กก. ชั้นพรีเมียร์สามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 40 กก.
 • ผู้โดยสารสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ และสายการบินร่วมที่เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์สู่เจดดะห์ ชั้นประหยัดสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 35 กก. (รวมน้ำหนักของน้ำศักดิ์สิทธิ์)
 • ผู้โดยสารสายการบินเจ็ทแอร์เวย์และสายการบินร่วมที่เดินทางจากสหราชอาณาจักรสู่อินเดีย (ผ่านอาบูดาบี) ชั้นประหยัดสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 30 กก. ชั้นพรีเมียร์สามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 40 กก. และชั้นหนึ่งสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 50 กก.
 • ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก Jet Privilege จะได้น้ำหนักและจำนวนสัมภาระเพิ่มตามประเภทของสมาชิก ทั้งนี้อัตราเพิ่มที่ได้ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน

สัมภาระพกพา

เที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย

ประเภทของเครื่องบิน

จำนวนชิ้น

สัดส่วนโดยรวม

น้ำหนักสูงสุด

Boeing

1

55 x 35 x 25 ซม.

7 กก.

ATR

1

50 x 45 x 20 ซม.

7 กก.

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ชั้นที่นั่ง

จำนวนชิ้น

สัดส่วนโดยรวม

น้ำหนักสูงสุด

ชั้นหนึ่ง

1

55 x 35 x 25 ซม.

10 กก.

ชั้นพรีเมียร์

1

55 x 35 x 25 ซม.

10 กก.

ชั้นประหยัด

1

55 x 35 x 25 ซม.

7 กก.

*หมายเหตุ ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก JetPrivilege (Platinum และ Gold) สามารถมีสัมภาระพกพาได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และกระเป๋าแล็ปท็อปอีก 1 ใบ

สัมภาระพกพาอื่นๆ ที่อนุญาตให้นำขึ้นได้อีก 1 ชิ้น มีดังต่อไปนี้

 • ผ้าห่มหรือเสื้อคลุมกันหนาว
 • ไม้เท้าหรือร่ม
 • กระเป๋าสะพายสตรี
 • กระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระเป๋าแล็ปท็อป กระเป๋ากล้องขนาดเล็ก หรือกล้องส่องทางไกลขนาดพกพา
 • หนังสือสำหรับนำขึ้นไปอ่านในจำนวนที่เหมาะสม
 • ตะกร้าเด็กอ่อน
 • กระเป๋าหิ้วสำหรับสัมภาระเด็กอ่อน เช่น ผ้าอ้อม อาหารและนมของทารก
 • รถเข็นแบบพับขึ้นได้อีก 1 คัน

ระบบสมาชิก JetPrivilege

เป็นรูปแบบสมาชิกของสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ โดยแบ่งระดับของสมาชิกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ Blue ระดับ Blue ระดับ Plus Silver Gold และระดับ Platinum โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ทุกครั้งที่ทำการจองเที่ยวบิน จะได้สะสมแต้ม JPMiles
  2. การยกเลิกเที่ยวบินและค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการเดินทาง จะได้รับการงดเว้นในบางกรณี
  3. การเช็คอินกระเป๋า สมาชิกสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์พิเศษของสายการบินได้โดยตรง รวมถึงสิทธิพิเศษในการติดป้ายกระเป๋าให้เป็นกระเป๋าที่จะได้รับการนำลงจากเครื่องก่อน
  4. สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพิ่มโดยไม่ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม
  5. บริการห้องรับรองสำหรับสมาชิกในระดับ Platinum และ Gold สามารถใช้บริการห้องรับรองของสนามบินได้
  6. สะสมแต้ม JPMiles เพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ในโอกาสต่อไป

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 90 นาทีก่อนการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก

ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากมาเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 120 นาทีก่อนการเดินทาง

*หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินสู่อาบูดาบี จะปิดให้บริการ 75 นาทีก่อนออกเดินทาง

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 7 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 4 ชั่วโมงชั่วโมงที่เว็บ https://book.cebupacificair.com/CheckInRetrieval.aspx

เช็คอินทางโทรศัพท์: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับรับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 50 นาทีเป็นอย่างต่ำ

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร ชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 60 นาทีเป็นอย่างต่ำ

บริการอื่นๆ ของเจ็ทแอร์เวย์

   • JetAdvance คือ บริการเลื่อนเที่ยวบินให้เป็นเที่ยวบินที่ออกเดินทางเร็วขึ้น (สูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาเดิมเท่านั้น) เช่น หากผู้โดยสารจองเที่ยวบินเวลา00 น. ไว้ แต่สามารถเดินทางเร็วขึ้นด้วยเที่ยวบิน 14.00 น. ได้ ผู้โดยสารสามารถเลื่อนมาออกเดินทางเวลา 14.00 น. ได้โดยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2,500 รูปี ทั้งนี้บริการนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินในประเทศอินเดียเท่านั้น
   • บริการช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่ต้องความช่วยเหลือพิเศษ
   • บริการขนย้ายสัตว์เลี้ยง (เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง)
   • ผู้โดยสารสามารถซื้อที่นั่งเสริมเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางหรือเพื่อขนย้ายสิ่งของที่แตกหักง่าย โดยสิ่งของที่จะวางนั้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. และมีความสูงไม่เกินความสูงของพนักพิงเบาะที่นั่ง
   • บริการดูแลผู้โดยสารวัยเยาว์เดินทางลำพัง (UMNR) อายุระหว่าง 12-16 ปี มีค่าใช้จ่าย 4,000 รูปี (เส้นทางบินภายในอินเดีย) 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เส้นทางบินระยะสั้นระหว่างประเทศ) และ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เส้นทางบินระยะยาวระหว่างประเทศ) ทั้งนี้จะต้องทำการแจ้งสายการบินเมื่อทำการจองตั๋ว
   • บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง
   • บริการสั่งจองอาหารตามหลักโภชนาการและความประสงค์ส่วนบุคคล ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งสายการบินไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบราคากับทางสายการบินอีกครั้งก่อนวันเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เหตุผลที่ควรบินกับเจ็ทแอร์เวย์

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ให้บริการเส้นทางบินครอบคลุมเกือบทุกสนามบินหลักใน 46 เมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ มีบริการเส้นทางบินไปยัง 20 จุดหมายปลายทางในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวันออกกลาง อีกทั้งยังมีบริการสายการบินร่วม (code share) กับสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) อีก 130 เส้นทางบิน

สัมภาระเดินทาง

น้ำหนักและจำนวนชิ้นของสัมภาระเช็คอินที่ได้รับอนุญาต ขึ้นอยู่กับชั้นที่นั่งและเส้นทางบิน ทั้งนี้จะต้องเข้าไปใส่ข้อมูลเที่ยวบินในหน้าการคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเว็บไซต์สายการบิน น้ำหนักสัมภาระพกพา สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดียทุกชั้นที่นั่ง อนุญาตให้มีได้ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์สามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ชั้นประหยัดสามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ให้บริการประเภทของตั๋วโดยสาร 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด (Economy) ชั้นพรีเมียร์ (Premiere) และชั้นหนึ่ง (First Class) โดยในแต่ละระดับจะแยกย่อยโปรโมชั่นของแต่ละประเภทออกไปอีก ได้แก่ ดีล (Deal) เซฟเวอร์ (Saver) และคลาสสิกเฟล็กซ์ (Classic Flex)

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 90 นาทีก่อนการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากมาเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 120 นาทีก่อนการเดินทาง *หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินสู่อาบูดาบี จะปิดให้บริการ 75 นาทีก่อนออกเดินทาง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 7 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 4 ชั่วโมงชั่วโมง เช็คอินทางโทรศัพท์: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับรับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 50 นาทีเป็นอย่างต่ำ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร ชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 60 นาทีเป็นอย่างต่ำ

อาหาร

มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง สำหรับการสั่งจองอาหารตามหลักโภชนาการและความประสงค์ส่วนบุคคล ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งสายการบินไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

รางวัล

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ได้รับรางวัลมากมายในด้านการบินและการขนส่งหลายรางวัลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2016 รางวัลเด่นๆ ที่สายการบินเจ็ทแอร์เวย์เคยได้รับ ได้แก่ - ปี ค.ศ. 2016 รางวัล International Cargo Airline of the Year จากงาน GMR-IGI Airport Awards 2016 - ปี ค.ศ. 2016 รางวัล Best Cargo Airline of the Year จากงาน STAT Times - ปี ค.ศ. 2015 รางวัล International Cargo Airline of the Year จากงาน GMR-IGI Airport Awards 2015 - ปี ค.ศ. 2008 รางวัล Best First Class Service จาก Business Travel Magazine - ปี ค.ศ. 2008 รางวัล Best Domestic Full Service Airline จาก Galileo Express Travel World

Jet Airways

4.0/5
อิงจากจำนวนรีวิว 2255 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเจ็ทแอร์เวย์

หมายเลขโทรศัพท์

02-696-8980

เว็บไซต์

http://www.jetairways.com/TH/TH/Home.aspx

ที่อยู่

ชั้น 4 อาคาร Cathay House

เลขที่ 8/15-16 ถนนสาธรเหนือ

บางรัก สีลม

กรุงเทพมหานคร

10500

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด