แผนที่

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ (Jet Airways)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ (Jet Airways) เป็นสายการบินจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1992 ถือเป็นผู้ประกอบการบินรายใหญ่อันดับ 2 ของอินเดียรองจากสายการบิน IndiGo ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 18.1% มีเที่ยวบินกว่า 300 เที่ยวต่อวัน เพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง 68 แห่ง โดยมีศูนย์กลางการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตราปาตี ศิวะจี ในนครมุมไบ

เส้นทางการบิน

เส้นทางบินภายในประเทศ

เส้นทางการบินของเจ็ทแอร์เวย์ครอบคลุมเกือบทุกสนามบินหลักในประเทศอินเดีย ใน 46 เมือง

เส้นทางบินต่างประเทศ
เส้นทางการบินระหว่างประเทศของเจ็ทแอร์เวย์ครอบคลุม 20 จุดหมายปลายทางในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวันออกกลาง อีกทั้งยังมีบริการสายการบินร่วม (code share) กับสายการบินเอติฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) อีก 130 เส้นทางบิน

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ให้บริการประเภทของตั๋วโดยสาร 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด (Economy) ชั้นพรีเมียร์ (Premiere) และชั้นหนึ่ง (First Class) โดยในแต่ละระดับจะแยกย่อยโปรโมชั่นออกไปอีก 4 รูปแบบ ได้แก่ ดีล (Deal) เซฟเวอร์ (Saver) และคลาสสิกเฟล็กซ์ (Classic Flex) นอกจากนั้นจำนวนชิ้นและน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน ผู้โดยสารสามารถกรอกรายละเอียดที่นั่งและเส้นทางบินที่ใช้บริการเพื่อตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตกับทางสายการบินโดยตรง

กฎเรื่องอัตราสัมภาระโดยทั่วไป

 • ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากอินเดียด้วยวีซ่าย้ายถิ่นฐาน (Migrant Visa) จะได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระได้เต็มที่ 40 กก.
 • ผู้โดยสารสายการบินเจ็ทแอร์เวย์และสายการบินร่วมที่เดินทางจากอินเดียสู่ออสเตรเลีย ชั้นประหยัดสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 30 กก. ชั้นพรีเมียร์สามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 40 กก.
 • ผู้โดยสารสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ และสายการบินร่วมที่เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์สู่เจดดะห์ ชั้นประหยัดสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 35 กก. (รวมน้ำหนักของน้ำศักดิ์สิทธิ์)
 • ผู้โดยสารสายการบินเจ็ทแอร์เวย์และสายการบินร่วมที่เดินทางจากสหราชอาณาจักรสู่อินเดีย (ผ่านอาบูดาบี) ชั้นประหยัดสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 30 กก. ชั้นพรีเมียร์สามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 40 กก. และชั้นหนึ่งสามารถมีน้ำหนักสัมภาระได้ 50 กก.
 • ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก Jet Privilege จะได้น้ำหนักและจำนวนสัมภาระเพิ่มตามประเภทของสมาชิก ทั้งนี้อัตราเพิ่มที่ได้ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน

สัมภาระพกพา

เที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย

ประเภทของเครื่องบิน

จำนวนชิ้น

สัดส่วนโดยรวม

น้ำหนักสูงสุด

Boeing

1

55 x 35 x 25 ซม.

7 กก.

ATR

1

50 x 45 x 20 ซม.

7 กก.

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ชั้นที่นั่ง

จำนวนชิ้น

สัดส่วนโดยรวม

น้ำหนักสูงสุด

ชั้นหนึ่ง

1

55 x 35 x 25 ซม.

10 กก.

ชั้นพรีเมียร์

1

55 x 35 x 25 ซม.

10 กก.

ชั้นประหยัด

1

55 x 35 x 25 ซม.

7 กก.

*หมายเหตุ ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก JetPrivilege (Platinum และ Gold) สามารถมีสัมภาระพกพาได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และกระเป๋าแล็ปท็อปอีก 1 ใบ

สัมภาระพกพาอื่นๆ ที่อนุญาตให้นำขึ้นได้อีก 1 ชิ้น มีดังต่อไปนี้

 • ผ้าห่มหรือเสื้อคลุมกันหนาว
 • ไม้เท้าหรือร่ม
 • กระเป๋าสะพายสตรี
 • กระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระเป๋าแล็ปท็อป กระเป๋ากล้องขนาดเล็ก หรือกล้องส่องทางไกลขนาดพกพา
 • หนังสือสำหรับนำขึ้นไปอ่านในจำนวนที่เหมาะสม
 • ตะกร้าเด็กอ่อน
 • กระเป๋าหิ้วสำหรับสัมภาระเด็กอ่อน เช่น ผ้าอ้อม อาหารและนมของทารก
 • รถเข็นแบบพับขึ้นได้อีก 1 คัน

ระบบสมาชิก JetPrivilege

เป็นรูปแบบสมาชิกของสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ โดยแบ่งระดับของสมาชิกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ Blue ระดับ Blue ระดับ Plus Silver Gold และระดับ Platinum โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ทุกครั้งที่ทำการจองเที่ยวบิน จะได้สะสมแต้ม JPMiles
  2. การยกเลิกเที่ยวบินและค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการเดินทาง จะได้รับการงดเว้นในบางกรณี
  3. การเช็คอินกระเป๋า สมาชิกสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์พิเศษของสายการบินได้โดยตรง รวมถึงสิทธิพิเศษในการติดป้ายกระเป๋าให้เป็นกระเป๋าที่จะได้รับการนำลงจากเครื่องก่อน
  4. สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพิ่มโดยไม่ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม
  5. บริการห้องรับรองสำหรับสมาชิกในระดับ Platinum และ Gold สามารถใช้บริการห้องรับรองของสนามบินได้
  6. สะสมแต้ม JPMiles เพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ในโอกาสต่อไป

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 90 นาทีก่อนการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก

ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากมาเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 120 นาทีก่อนการเดินทาง

*หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินสู่อาบูดาบี จะปิดให้บริการ 75 นาทีก่อนออกเดินทาง

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 7 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 4 ชั่วโมงชั่วโมงที่เว็บ https://book.cebupacificair.com/CheckInRetrieval.aspx

เช็คอินทางโทรศัพท์: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับรับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 50 นาทีเป็นอย่างต่ำ

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร ชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 60 นาทีเป็นอย่างต่ำ

บริการอื่นๆ ของเจ็ทแอร์เวย์

   • JetAdvance คือ บริการเลื่อนเที่ยวบินให้เป็นเที่ยวบินที่ออกเดินทางเร็วขึ้น (สูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาเดิมเท่านั้น) เช่น หากผู้โดยสารจองเที่ยวบินเวลา00 น. ไว้ แต่สามารถเดินทางเร็วขึ้นด้วยเที่ยวบิน 14.00 น. ได้ ผู้โดยสารสามารถเลื่อนมาออกเดินทางเวลา 14.00 น. ได้โดยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2,500 รูปี ทั้งนี้บริการนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินในประเทศอินเดียเท่านั้น
   • บริการช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่ต้องความช่วยเหลือพิเศษ
   • บริการขนย้ายสัตว์เลี้ยง (เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง)
   • ผู้โดยสารสามารถซื้อที่นั่งเสริมเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางหรือเพื่อขนย้ายสิ่งของที่แตกหักง่าย โดยสิ่งของที่จะวางนั้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. และมีความสูงไม่เกินความสูงของพนักพิงเบาะที่นั่ง
   • บริการดูแลผู้โดยสารวัยเยาว์เดินทางลำพัง (UMNR) อายุระหว่าง 12-16 ปี มีค่าใช้จ่าย 4,000 รูปี (เส้นทางบินภายในอินเดีย) 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เส้นทางบินระยะสั้นระหว่างประเทศ) และ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เส้นทางบินระยะยาวระหว่างประเทศ) ทั้งนี้จะต้องทำการแจ้งสายการบินเมื่อทำการจองตั๋ว
   • บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง
   • บริการสั่งจองอาหารตามหลักโภชนาการและความประสงค์ส่วนบุคคล ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งสายการบินไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบราคากับทางสายการบินอีกครั้งก่อนวันเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ให้บริการเส้นทางบินครอบคลุมเกือบทุกสนามบินหลักใน 46 เมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ มีบริการเส้นทางบินไปยัง 20 จุดหมายปลายทางในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวันออกกลาง อีกทั้งยังมีบริการสายการบินร่วม (code share) กับสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) อีก 130 เส้นทางบิน

สัมภาระเดินทาง

น้ำหนักและจำนวนชิ้นของสัมภาระเช็คอินที่ได้รับอนุญาต ขึ้นอยู่กับชั้นที่นั่งและเส้นทางบิน ทั้งนี้จะต้องเข้าไปใส่ข้อมูลเที่ยวบินในหน้าการคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเว็บไซต์สายการบิน น้ำหนักสัมภาระพกพา สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดียทุกชั้นที่นั่ง อนุญาตให้มีได้ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์สามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ชั้นประหยัดสามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ให้บริการประเภทของตั๋วโดยสาร 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัด (Economy) ชั้นพรีเมียร์ (Premiere) และชั้นหนึ่ง (First Class) โดยในแต่ละระดับจะแยกย่อยโปรโมชั่นของแต่ละประเภทออกไปอีก ได้แก่ ดีล (Deal) เซฟเวอร์ (Saver) และคลาสสิกเฟล็กซ์ (Classic Flex)

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 90 นาทีก่อนการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากมาเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (10+) ควรมาเช็คอินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 120 นาทีก่อนการเดินทาง *หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินสู่อาบูดาบี จะปิดให้บริการ 75 นาทีก่อนออกเดินทาง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 7 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 4 ชั่วโมงชั่วโมง เช็คอินทางโทรศัพท์: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับรับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 50 นาทีเป็นอย่างต่ำ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร ชั้นหนึ่งและชั้นพรีเมียร์ รวมถึงสมาชิก JetPrivilege Platinum และ Gold จะสามารถเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก และสำหรับ JetPrivilege Silver จะสามารถเช็คอินได้ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก และผู้โดยสารจะต้องมารับ Boarding Pass ก่อนเครื่องออก 60 นาทีเป็นอย่างต่ำ

อาหาร

มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง สำหรับการสั่งจองอาหารตามหลักโภชนาการและความประสงค์ส่วนบุคคล ผู้โดยสารจะต้องทำการแจ้งสายการบินไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

รางวัล

สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ได้รับรางวัลมากมายในด้านการบินและการขนส่งหลายรางวัลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2016 รางวัลเด่นๆ ที่สายการบินเจ็ทแอร์เวย์เคยได้รับ ได้แก่ - ปี ค.ศ. 2016 รางวัล International Cargo Airline of the Year จากงาน GMR-IGI Airport Awards 2016 - ปี ค.ศ. 2016 รางวัล Best Cargo Airline of the Year จากงาน STAT Times - ปี ค.ศ. 2015 รางวัล International Cargo Airline of the Year จากงาน GMR-IGI Airport Awards 2015 - ปี ค.ศ. 2008 รางวัล Best First Class Service จาก Business Travel Magazine - ปี ค.ศ. 2008 รางวัล Best Domestic Full Service Airline จาก Galileo Express Travel World

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด