แผนที่

สายการบินแมงโก้แอร์ไลน์ (Mango Airlines)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินแมงโก้แอร์ไลน์เป็นสายการบินต้นทุนต่ำและเป็นสายการบินลูกของสายการบินเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ (South African Airways) เริ่มให้บริการเมื่อปี ค.ศ. 2006 จัดเป็นสายการบินที่มีการให้บริการที่ทันสมัยที่สุดในกลุ่มสายการบินจากทวีปแอฟริกา โดยมุ่งมั่นให้พัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการให้บริการ นอกจากนั้นยังเป็นสายการบินสัญชาติแอฟริกันเพียงหนึ่งเดียวที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน และเป็นเพียงสายการบินเดียวในโลกที่ยอมรับการชำระเงินผ่านบัตรจ่ายเงิน Store Change Card-Edgars/Jet

เส้นทางการบิน

ให้บริการเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในทวีปแอฟริกา เช่น บลูมฟอนเทน เคปทาวน์ เดอร์บัน โจฮันเนสเบิร์ก พอร์ตเอลิซาเบท จอร์จ และแซนซิบาร์

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า
น้ำหนักที่อนุญาตขึ้นอยู่กับชั้นที่นั่ง

ประเภทชั้นที่นั่ง

น้ำหนักที่อนุญาต

ที่นั่งทั่วไป

20 กก.

ที่นั่งพรีเมี่ยม (Mango Plus)

30 กก.

 *หมายเหตุ

  • ผู้โดยสารทารกสามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.
  • กระเป๋าสัมภาระจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก./ใบ
  • ในกรณีที่น้ำหนักเกิน สายการบินจะคิดค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัมที่เกิน

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารทุกชั้นที่นั่งสามารถมีสัมภาระพกพาได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีสัดส่วนไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม.

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงจนถึง 40 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับทุกเส้นทาง

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 24 ชั่วโมงจนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ยกเว้นเที่ยวบินที่ซื้อภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จะต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้น ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 30 นาทีก่อนการเดินทาง

เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: สามารถเช็คอินด้วยตนเองที่ตู้เช็คอินอัตโนมัติก่อนเครื่องออก 12 ชั่วโมงจนถึง 40 นาที

บริการอื่นๆ ของแมงโก้แอร์ไลน์

  • บริการขนส่งอุปกรณ์จักรยาน โบว์ลิ่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ เนื่องจากสามกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมยอดนิยมในทวีปแอฟริกา ทั้งนี้จะต้องทำการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย สำหรับอุปกรณ์ดำน้ำ ถังออกซิเจนต้องไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่ในถัง และไม่อนุญาตให้นำฉมวกขึ้นเครื่อง
  • บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟบนเครื่องบิน
  • บริการจำหน่ายอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในเที่ยวบิน

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2560

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

ให้บริการเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในทวีปแอฟริกา เช่น บลูมฟอนเทน เคปทาวน์ เดอร์บัน โจฮันเนสเบิร์ก พอร์ตเอลิซาเบท จอร์จ และแซนซิบาร์

สัมภาระเดินทาง

ผู้โดยสารทุกชั้นที่นั่งสามารถมีสัมภาระพกพาได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีสัดส่วนไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. กระเป๋าสัมภาระจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก./ใบ ผู้โดยสารทารกสามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ในกรณีที่น้ำหนักเกิน สายการบินจะคิดค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัมที่เกิน

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

มีบริการชั้นที่นั่งทั่วไปกับชั้นที่นั่งพรีเมี่ยม (Mango Plus)

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงจนถึง 40 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับทุกเส้นทาง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินล่วงหน้า 24 ชั่วโมงจนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ยกเว้นเที่ยวบินที่ซื้อภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จะต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้น โดยประตูขึ้นเครื่องจะปิด 30 นาทีก่อนการเดินทาง เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: สามารถเช็คอินด้วยตนเองที่ตู้เช็คอินอัตโนมัติก่อนเครื่องออก 12 ชั่วโมงจนถึง 40 นาที

อาหาร

มีบริการจำหน่ายอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในเที่ยวบิน

รางวัล

- ปี ค.ศ. 2015 ได้รับรางวัล Africa’s Leading Low-cost Airline - ปี ค.ศ. 2008 ได้รับรางวัล African Low-Cost Carrier of the Year - ปี ค.ศ. 2007 ได้รับรางวัล International Budgie Award - ปี ค.ศ. 2007 ได้รับรางวัล Africa’s Leading Low-cost Airline

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด