แผนที่

สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (Scandinavian Airlines)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินสแกนดอเนเวียนแอร์ไลน์ (Scandinavian Airlines) หรือเอสเอเอส (SAS) เป็นสายการบินหลักร่วมกันระหว่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเดนมาร์กและราชอาณาจักรนอร์เวย์ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในแถบสแกนดิเนเวีย โดยมีท่าอากาศยานหลักอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกน สตอกโฮลม์และออสโล

เส้นทางการบิน

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

เส้นทางการบินของสายการบินเอสเอเอสให้บริการเที่ยวบินไปยังกว่า 280 จุดหมายปลายทางในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ทั้งนี้เส้นทางบินส่วนใหญ่จะเน้นเมืองในทวีปยุโรปเป็นหลัก นอกจากนั้นสายการบินเอสเอเอสยังเป็นสายการบินพันธมิตรของเครือ Star Alliance อีกด้วย

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินเอสเอเอสให้บริการ 4 ชั้น ได้แก่ SAS Go Light ชั้น SAS Go ชั้น SAS Plus และ SAS Business

การเดินทาง

SAS Go Light

SAS Go

SAS Plus

SAS Business to/from the US/Asia

น้ำหนัก

ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่ม

กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม/ใบ

*หมายเหตุ

 • สำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก EuroBonus และ Diamond สามารถนำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้เพิ่ม 2 ชิ้น
 • สำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก EuroBonus Silver และ Star Alliance Gold สามารถนำสัมภารโหลดขึ้นเครื่องได้เพิ่ม 1 ชิ้น
 • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และรถเข็นเด็ก 1 คัน
 • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบในชั้น SAS Go Light ไม่สามารถมีสัมภาระเด็กอ่อนได้ ยกเว้นเสียแต่จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม ทั้งนี้สายการบินอนุญาตให้นำรถเข็นเด็กไปได้ 1 คันเท่านั้น
 • ในกรณีที่สัมภาระน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม ต้องส่งแยก

สัมภาระพกพา

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม โดยจะต้องมีสัดส่วนไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ คือ 55 x 40 x 23 เซนติเมตร

สำหรับผู้โดยสารชั้น SAS Plus และ SAS Business ที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาหรือเอเชีย สามารถนำสัมภาระพกพาได้ 2 ชิ้น

นอกเหนือจากสัมภาระพกพาแล้ว ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าสะพายขนาดเล็กหรือกระเป๋าคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่เกิน 40 x 30 x 15 เซนติเมตร ขึ้นเครื่องได้อีก 1 ชิ้น

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารชั้น SAS Go จะต้องเช็คอินด้วยตนเองที่ตู้บริการอัตโนมัติ ผู้โดยสารชั้น SAS Business ชั้น SAS Plus และสมาชิก EuroBonus (Diamond/Gold/Silver) และสมาชิก Star Alliance Gold สามารถมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินได้ โดยทั่วไปเคาน์เตอร์เช็คอินได้ปิดให้บริการ 50 - 30 นาทีก่อนเครื่องออก ซึ่งในแต่ละเส้นทางจะมีเวลาเช็คอินแตกต่างกันออกไป

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 22 ชั่วโมงไปจนถึง 60 นาทีก่อนเครื่องออก  

เช็คอินทางตู้บริการอัตโนมัติ: ตู้บริการจะปิดให้เช็คอิน 60 - 30 นาทีก่อนเครื่องออก ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง

บริการอื่นๆ ของสายการบินเอสเอเอส

 • SAS Smart Pass เป็นเทคโนโลยีในการนำสติกเกอร์ ID ไปติดไว้ที่โทรศัพท์มือถือของผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารลดระยะเวลาในการยืนยันตัวตนกับทางสนามบิน ซึ่งสามารถใช้เช็คอินและลงทะเบียนได้อีกด้วย
 • Special Assistance สายการบินจะเตรียมผู้ช่วยพิเศษไว้ให้ผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งต้องทำการติดต่อขอใช้บริการล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • บริการส่วนลดพิเศษ 90% ของราคาที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ยกเว้นเที่ยวบินจากสหรัฐอเมริกา)
 • บริการส่วนลดพิเศษ 25% ของราคาที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ยกเว้นเที่ยวบินจากสหรัฐอเมริกา)
 • บริการจำหน่ายของว่างและเครื่องดื่มสำหรับทุกเที่ยวบิน และอาหารชุดสำหรับเที่ยวบินที่มีเวลาเดินทางนานกว่า 80 นาที
 • บริการสั่งจองอาหารชุดตามหลักโภชนาการต่างๆ โดยจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าเมื่อทำการจองที่นั่ง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินสแกนดอเนเวียนแอร์ไลน์เป็นสายการบินหลักร่วมกันระหว่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเดนมาร์กและราชอาณาจักรนอร์เวย์ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในแถบสแกนดิเนเวีย โดยมีท่าอากาศยานหลักอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกน สตอกโฮลม์และออสโล ให้บริการเที่ยวบินไปยังกว่า 280 จุดหมายปลายทางในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ทั้งนี้เส้นทางบินส่วนใหญ่จะเน้นเมืองในทวีปยุโรปเป็นหลัก

สัมภาระเดินทาง

ผู้โดยสารชั้น SAS Go Light จะต้องซื้อน้ำหนัก ชั้น SAS Go สามารถมีกระเป๋าสัมภาระเช็คอินได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ชั้น SAS Plus สามารถมีกระเป๋าสัมภาระเช็คอินได้ 2 ใบ น้ำหนักต่อใบไม่เกิน 23 กก. และชั้น SAS Business (ระหว่างเอเชียและอเมริกา) สามารถมีกระเป๋าสัมภาระเช็คอินได้ 2 ใบ น้ำหนักต่อใบไม่เกิน 32 กก. สำหรับสัมภาระพกพา ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม โดยจะต้องมีสัดส่วนไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ คือ 55 x 40 x 23 เซนติเมตร สำหรับผู้โดยสารชั้น SAS Plus และ SAS Business ที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาหรือเอเชีย สามารถนำสัมภาระพกพาได้ 2 ชิ้น

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินเอสเอเอสให้บริการ 4 ชั้น ได้แก่ SAS Go Light ชั้น SAS Go ชั้น SAS Plus และ SAS Business

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารชั้น SAS Go จะต้องเช็คอินด้วยตนเองที่ตู้บริการอัตโนมัติ ผู้โดยสารชั้น SAS Business ชั้น SAS Plus และสมาชิก EuroBonus (Diamond/Gold/Silver) และสมาชิก Star Alliance Gold สามารถมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินได้ โดยทั่วไปเคาน์เตอร์เช็คอินได้ปิดให้บริการ 50 - 30 นาทีก่อนเครื่องออก ซึ่งในแต่ละเส้นทางจะมีเวลาเช็คอินแตกต่างกันออกไป สามารถตรวจสอบเวลาเช็คอินล่วงหน้า เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 22 ชั่วโมงไปจนถึง 60 นาทีก่อนเครื่องออก เช็คอินทางตู้บริการอัตโนมัติ: ตู้บริการจะปิดให้เช็คอิน 60 - 30 นาทีก่อนเครื่องออก ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง

อาหาร

มีบริการจำหน่ายของว่างและเครื่องดื่มสำหรับทุกเที่ยวบิน และอาหารชุดสำหรับเที่ยวบินที่มีเวลาเดินทางนานกว่า 80 นาที การสั่งจองอาหารชุดตามหลักโภชนาการต่างๆ จะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าเมื่อทำการจองที่นั่ง

SAS

4.0/5
อิงจากจำนวนรีวิว 2921 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์

หมายเลขโทรศัพท์

001 800 852 6820

อีเมล

-

เว็บไซต์

http://www.flysas.com/en/th/

ที่อยู่

ชั้น 8 Glass Building

เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท 25

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

10110

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด