แผนที่

สายการบินซิลค์แอร์ (SilkAir)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินซิลค์แอร์เป็นสายการบินลูกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) ให้บริการเส้นทางบินไปยัง 54 เมืองใน 16 ประเทศของทวีปเอเชียและโอเชียเนีย มีฐานบินหลักที่ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์

เส้นทางการบิน

ให้บริการเส้นทางบินระหว่างเมืองหลักใน 16 ประเทศในเอเชียและโอเชียเนีย ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับชั้นที่นั่งและเส้นทางบิน

สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังทุกจุดหมายปลายทาง ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

ชั้นที่นั่ง

น้ำหนักสัมภาระ

สมาชิก PPS Club

สมาชิก KrisFlyer Elite Gold

ชั้นประหยัด

30 กก.

พิเศษ 100%

พิเศษ 20 กก.

ชั้นธุรกิจ

40 กก.

พิเศษ 100%

พิเศษ 20 กก.

* สามารถโหลดสัมภาระของเด็กทารกได้ 10 กก. นอกจากนี้ รถเข็นเด็กอาจจะโหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋าสำหรับการเดินทางมาจากและไปยังสหรัฐอเมริกา      

ชั้นที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

น้ำหนักสัมภาระ (ต่อใบ)

สมาชิก PPS Club

สมาชิก KrisFlyer Elite Gold

ชั้นประหยัด

2

23 กก.

พิเศษ 100%

พิเศษเพิ่ม 1 ใบ

ชั้นธุรกิจ

2

32 กก.

พิเศษ 100%

พิเศษเพิ่ม 1 ใบ

* หมายเหตุ

 • ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 158 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) และทั้งสองชิ้นต้องไม่เกิน 273 ซม.
 • สามารถโหลดสัมภาระของเด็กทารกได้ 10 กก. นอกจากนี้ รถเข็นเด็กอาจจะโหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ชั้นที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

น้ำหนักสัมภาระ (ต่อใบ)

ชั้นประหยัด

1

7 กก.

ชั้นธุรกิจ

2

7 กก.

สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สัมภาระพกพา (ประกอบด้วย กระเป๋าถือ กระเป๋ามีล้อ และกระเป๋าสะพาย)

ต้องมีขนาดผลรวมด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบไม่เกิน 115 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สัมภาระพกพาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องโดยสารได้เฉพาะที่สามารถจัดเก็บไว้ข้างใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

นอกเหนือจากสัมภาระพกพาดังกล่าว ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำของใช้ส่วนตัวต่อไปนี้ขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เช่น

 • กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์*
 • กล้อง*
 • กระเป๋าเอกสาร*
 • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป*
 • สินค้าปลอดภาษีในจำนวนที่เหมาะสม
 • ร่ม
 • เสื้อกันหนาว
 • ผ้าอ้อมเด็ก ขวดนม และอาหารสำหรับการบริโภคในระหว่างการบิน ทั้งหมดไม่ควรหนักเกิน 6 กก.
 • ของใช้พิเศษ ได้แก่ ไม้เท้า/ไม้พยุงตัว อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวสำหรับให้ผู้โดยสารสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

* ขนาดกระเป๋าแต่ละใบเหล่านี้ต้องไม่เกิน 40 x 30 x 10 ซม. ถ้าหากผลรวมของขนาดกระเป๋าเกิน 80 ซม. จะต้องนำไปเช็คอินและโหลดใต้เครื่อง ทั้งนี้หากน้ำหนักกระเป๋ารวมกับสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องไปแล้วเกินจากที่สายการบินกำหนด ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7 ขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่อง

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินชางงี เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 48 ชั่วโมง-40 นาทีก่อนการเดินทาง เคาน์เตอร์เช็คอินของซิลค์แอร์อยู่อาคาร T2 (แถว 4-5) เคาน์เตอร์จะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 4.30 น. จนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน สำหรับสนามบินอื่นๆ จะมีเวลาเปิด-ปิดทำการที่แตกต่างกันไป ผู้โดยสารควรเช็คอินก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (เช็คเวลาเปิด-ปิดบริการเช็คอินได้ที่เว็บไซต์ของสายการบิน) สิ่งที่ต้องเตรียมในการเช็คอิน ได้แก่ ตั๋วเที่ยวบิน เอกสารการเดินทาง (ได้แก่ หนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ) สัมภาระเช็คอิน และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตหรือมือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตพร้อมพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสด้วยตนเองล่วงหน้าได้ 48-1.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันมือถือ สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่ 48-2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

เช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: สามารถเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยหนังสือเดินทาง แล้วเลือกที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเช็คอินให้ผู้โดยสารอื่นที่ใช้บันทึกการสำรองที่นั่งร่วมกับคุณได้ด้วย สนามบินที่มีบริการนี้ คือ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี อาคาร T2 แถวที่ 4 (เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง)

บริการอื่นๆ ของซิลค์แอร์

 • บริการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ เช่น เปลหาม เครื่องให้ออกซิเจน รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว
 • บริการอาหารพิเศษสำหรับหลักโภชนาการต่างๆ เช่น อาหารสำหรับผู้ที่แพ้ถั่ว อาหารอ่อน อาหารเด็ก อาหารมังสวิรัติ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • บริการห้องรับรองที่สนามบิน
 • บริการพิเศษสำหรับการเดินทางกับเด็กเล็ก
 • บริการช่วยเหลือกผู้โดยสารวัยเยาว์ที่ต้องเดินทางคนเดียว
 • บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีสัตว์เลี้ยง
 • บริการเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสายการบินสู่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาขนาดเล็กเพื่อชมหรือฟังในขณะเดินทาง
 • บริการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
 • บริการเครื่องดื่ม ของว่าง และอาหารบนเครื่องบิน

การติดต่อ

เว็บไซต์: http://www.silkair.com/en_UK/th/home

สำนักงานซิลค์แอร์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ที่ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมดวงตะวัน

เบอร์โทรศัพท์: 6653-904-985/86/87

อีเมล: CNX_Town@singaporeair.com.sg

เกาะสมุย            

สมุย พาร์ค อเวนิว (Samui Park Avenue)

เบอร์โทรศัพท์: 6677-601-172/73

จังหวัดภูเก็ต        

สนามบินภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์: 6676-327-096

อีเมล: Phuket_Airport@singaporeair.com.sg

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2560

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

ให้บริการเส้นทางบินระหว่างเมืองหลักใน 16 ประเทศในเอเชียและโอเชียเนีย ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระเช็คอิน สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังทุกจุดหมายปลายทาง ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ชั้นประหยัด น้ำหนักสัมภาระที่ได้ คือ 30 กก. ชั้นธุรกิจ น้ำหนักสัมภาระที่ได้ คือ 40 กก. สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังสหรัฐอเมริกา ชั้นประหยัด น้ำหนักสัมภาระที่ได้ คือ 23 กก. จำนวน 2 ชิ้น ชั้นธุรกิจ น้ำหนักสัมภาระที่ได้ คือ 32 กก. จำนวน 2 ชิ้น สัมภาระถือขึ้นเครื่อง ชั้นประหยัด น้ำหนักสัมภาระที่ได้ คือ 7 กก. จำนวน 1 ชิ้น ชั้นธุรกิจ น้ำหนักสัมภาระที่ได้ คือ 7 กก. จำนวน 2 ชิ้น

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: สนามบินชางงี อาคาร T2 (แถว 4-5) เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 48 ชั่วโมง-40 นาทีก่อนการเดินทาง ตั้งแต่ 4.30 น. จนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน และเช็คอินก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง สำหรับสนามบินอื่นๆ (เช็ครายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสายการบิน เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตหรือมือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตพร้อมพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสด้วยตนเองล่วงหน้าได้ 48-1.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันมือถือ: สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่ 48-2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: สามารถเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยหนังสือเดินทางที่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี อาคาร T2 แถวที่ 4 (เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง)

อาหาร

- บริการเครื่องดื่ม ของว่าง และอาหารบนเครื่องบิน - บริการอาหารพิเศษสำหรับหลักโภชนาการต่างๆ เช่น อาหารสำหรับผู้ที่แพ้ถั่ว อาหารอ่อน อาหารเด็ก อาหารมังสวิรัติ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

รางวัล

สายการบินซิลค์แอร์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมายในทุกปี รางวัลเด่นๆ ในปีล่าสุด เช่น - 2016 รางวัล Regional Airline of the Year airlinerating.com - 2016 Travel Hall of Fame (Best Regional Airline, 10th consecutive year) TTG Asia - 2015 Travel Hall of Fame (Best Regional Airline, 9th consecutive year) TTG Asia - 2014 Travel Hall of Fame (Best Regional Airline, 8th consecutive year) TTG Asia - 2014 รางวัล Regional Airline of the Year airlinerating.com

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด