แผนที่

 สนามบินเอเธนส์ (ท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์)

เมือง: เอเธนส์

ประเทศ: กรีซ

อักษรย่อ: ATH

ท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเอเธนส์” เป็นสนามบินนานาชาติหลักที่ให้บริการในเขตกรุงเอเธนส์ (Athens) และถือเป็นสนามบินหลักของประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) หรือกรีซ (Greece) และเป็นสนามบินที่มีความหนาแน่นที่สุดในกรีซ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2473 เพื่อทดแทนสนามบินเดิมที่มีขนาดเล็กในขณะนั้น และปัจจุบันสนามบินได้มีการพัฒนาใหม่ ด้วยอาคารผู้โดยสารใหม่ และมีแผนขยายศักยภาพในอนาคตเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินเอเธนส์

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้กบริการกว่า 20 ล้านคน ตัวสนามบินมีลู่วิ่งเครื่องบินแบบคู่ขนาน 2 เส้นทาง พร้อมพื้นที่ว่างสำหรับการพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในอนาคตอย่างกว้างขวาง โดยเป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเมืองสปาต้า (Spata) ชานกรุงเอเธนส์ ตำแหน่งละติจูดที่ 37˚ 56’ 11” และลองจิจูดที่ 23˚ 56’ 50” ห่างจากตัวเมืองเอเธนส์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินเอเธนส์

สนามบินเอเธนส์ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 ส่วน คือ

อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) ขนาดใหญ่ 1 อาคาร มีปีกขวาที่เรียกว่า Hall A สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป (Non-Schengen) และเที่ยวบินนอกทวีปยุโรป (Non-European Countries) และปีกซ้าย Hall B สำหรับเที่ยวบินในกลุ่มสหภาพยุโรป (Intra-Schengen) และเที่ยวบินในประเทศ

อาคารผู้โดยสารรอง (Satellite Terminal) ซึ่งรองรับทั้งผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เชื่อมต่อกับอาคารหลักด้วยทางเดินใต้ดิน ซึ่งจะเปิดบริการเฉพาะช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเท่านั้น

ที่จอดรถใกล้สนามบินเอเธนส์

สนามบินเอเธนส์มีพื้นที่จอดรถจำนวนหนึ่ง โดยทั้งหมดอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร แบ่งโซนการจอดรถได้ดังนี้

ลานจอดรถ P1 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารปีกขวา เป็นลานจอดรถกลางแจ้ง เหมาะสำหรับการจอดรถระยะสั้น จอดฟรี 20 นาที คิดอัตราค่าจอดรถเป็นขั้นบันได สูงสุดวันละ 25 ยูโร

ลานจอดรถ P2 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารปีกซ้าย เป็นลานจอดรถกลางแจ้ง เหมาะสำหรับการจอดรถระยะสั้น โดยลานจอดรถนี้รองรับรถพลังงานไฟฟ้าด้วย คิดอัตราค่าจอดรถเท่าลานจอดรถ P1

ลานจอดรถ P3 ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร โดยมีสถานีรถไฟกับถนนทางเข้าสนามบินคั่นกลาง มีพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจอดรถระยะยาว คิดอัตราค่าจอดรถสูงสุดสัปดาห์ละ 50 ยูโร

การเดินทางไปสนามบินเอเธนส์

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินเอเธนส์นั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองเอเธนส์ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 54 เชื่อมต่อเส้นทางด่วนหมายเลข 6 และเชื่อมต่อเส้นทางด่วนหมายเลข 62 เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถไฟเมโทร มีสถานีให้บริการในสนามบินเอเธนส์ โดยเป็นรถไฟสาย Metro Line 3 (Aghia Marina - Athens International Airport) เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีในตัวเมืองได้อย่างรวดเร็ว

รถไฟชานเมือง มีสถานีให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร โดยมีบริการเส้นทางเข้า-ออกจากสนามบินด้วยกัน 3 สาย ซึ่งมีสายหนึ่งที่วิ่งผ่านสถานีรถไฟหลักของกรุงเอเธนส์ (Larissis Station) ด้วย

รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารสาย X39 สาย X95 สาย X96 และสาย X97 ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วเมือง โดยรถโดยสารจะจอดรับส่งที่ประตูทางออก 4-5 ของสนามบินเท่านั้น

รถโดยสารระหว่างเมือง มีเส้นทางให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินเอเธนส์ไปยังเมืองต่างๆ โดยรอบภูมิภาคทั้งหมด 5 เส้นทาง โดยรถโดยสารจะจอดรับส่งที่ประตูทางออก 2-3 ของสนามบินเท่านั้น

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยการเดินทางเข้า-ออกจากตัวเมืองจะมีอัตราค่าโดยสารไม่เท่ากันระหว่างกลางวันกับกลางคืน โดยกลางวันจะอยู่ที่ 38 ยูโร และกลางคืนจะอยู่ที่ 54 ยูโร (โดยประมาณ)

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินเอเธนส์

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินเอเธนส์

จากตัวเมืองเอเธนส์ จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุด คือ รถไฟเมโทร ซึ่งเข้าสู่ระบบรถไฟใต้ดินของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว หรือรถไฟชานเมืองที่ตรงสู่สถานีไฟหลักใจกลางเมืองก็สะดวกไม่แพ้กัน

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินเอเธนส์

สนามบินเอเธนส์มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า พร้อมร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี และนอกจากนี้บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามบินก็มีศูนย์การค้าและศูนย์จำหน่ายสินค้าส่งออกให้บริการด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินเอเธนส์

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีตู้เอทีเอ็ม ให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินเอเธนส์

สนามบินเอเธนส์มีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “ATH Free Wi-Fi” โดยมีจุดกระจายสัญญาณครอบคลุมทั้งอาคารผู้โดยสาร โดยเชื่อมต่อได้เป็นระยะ 45 นาที และเชื่อมต่อได้ใหม่โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้หากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง สามารถซื้อบริการ Premium เพิ่มเติมได้จากสนามบิน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินเอเธนส์

ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 ระหว่างลานจอดรถ P1 และ P2 มีโรงแรม Sofitel Athens Airport Hotel ให้บริการ ส่วนภายในอาคารผู้โดยสารจะมีห้องรับรองของสนามบินและสายการบินให้บริการพักผ่อนชั่วคราวด้วย นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินเอเธนส์

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินเอเธนส์

สนามบินเอเธนส์เป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 2 บริษัท คือ อีเจียนแอร์ไลน์ (Aegean Airlines) และโอลิมปิกแอร์ (Olympic Air) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

อาคารผู้โดยสารหลัก Hall A

อีเจียนแอร์ไลน์ (Aegean Airlines) เส้นทางทั่วยุโรป

แอร์ไชน่า (Air China) เส้นทางจีน

เอติฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไรอันแอร์ (Ryanair) เส้นทางทั่วยุโรป

สกู๊ต (Scoot) เส้นทางสิงคโปร์

อาคารผู้โดยสารหลัก Hall B

ออสเตรียนแอร์ไลน์ (Austrian Airlines) เส้นทางออสเตรีย

บรัสเซลส์แอร์ไลน์ (Brussels Airlines) เส้นทางเบลเยี่ยม

โอลิมปิกแอร์ (Olympic Air) เส้นทางทั่วประเทศ

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินเอเธนส์

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินเอเธนส์ทั้งหมด

สนามบินใกล้กับเอเธนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินเอเธนส์

 ข้อมูลติดต่อสนามบินเอเธนส์

สนามบินที่เอเธนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่:
Administration Building 17,
GR-190 19 Spata,
GREECE

โทร:+30 (0)210 3530000
แฟกซ์:+30 (0)210 3530001

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "EL. VENIZELOS" SA

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินเอเธนส์

ลองกิจูด:23° 56' 40'' E
ละติจูด:37° 56' 10'' N
รหัส IATA:ATH
รหัส ICAO:LGAV

 ที่ตั้งสนามบินเอเธนส์

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด