แผนที่

 สนามบินบริสเบน

เมือง: บริสเบน

ประเทศ: ออสเตรเลีย

อักษรย่อ: BNE

ท่าอากาศยานบริสเบน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินบริสเบน” เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการการเดินทางสู่เมืองบริสเบน (Brisbane) และเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) โดยเป็นสนามบินที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อทดแทนสนามบินเดิมที่มีขนาดเล็ก และได้กลายมาเป็นหนึ่งในสนามบินหลักของออสเตรเลียในปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินบริสเบน

จากสถิติล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 สนามบินบริสเบนรองรับผู้โดยสารได้ถึง 22 ล้านคนต่อปี และมีเที่ยวบินให้บริการเกือบ 2 แสนเที่ยว ตัวสนามบินประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารและลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทาง สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองบริสเบน ตำแหน่งละติจูดที่ 27˚ 23’ 00” และลองจิจูดที่ 153˚ 07’ 06” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินบริสเบน

สนามบินบริสเบนประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสารในประเทศ เป็นอาคารหลักของสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นที่สนามบิน ออกแบบอาคารในลักษณะทรงโค้ง มีอาคารเทียบเครื่องบินยื่นออกจากตัวอาคารหลัง 3 อาคาร ใช้รองรับผู้โดยสารในประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสนามบินและไม่ติดกับอาคารผู้โดยสารในประเทศ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมที่มีอาคารเทียบเครื่องบินยื่นออก 2 ข้าง มีความสูง 4 ชั้น ใช้รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นหลัก

ที่จอดรถของสนามบินบริสเบน

พื้นที่จอดรถของสนามบินบริสเบนนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ที่จอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารในประเทศ (P1-P2) ที่จอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และที่จอดรถระยะยาว (AIRPARK) โดยมีอัตราค่าจอดรถไม่เท่ากันดังนี้

อาคารจอดรถในร่มหน้าอาคารผู้โดยสารในประเทศ P1-P2 มีทั้งส่วนที่เป็นที่จอดรถระยะสั้น (ชั้น 2-4) คิดค่าจอดรถสูงสุดวันละ 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และที่จอดรถระยะยาว (ชั้น 5-9) คิดค่าจอดรถสูงสุด 9 วัน ราคา 175 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

อาคารจอดรถระหว่างประเทศ เป็นอาคารจอดรถในร่มหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีทั้งส่วนที่เป็นที่จอดรถระยะสั้น คิดค่าจอดเริ่มต้นชั่วโมงละ 21 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และคิดเพิ่มเป็นรายชั่วโมง สูงสุด 4 ชั่วโมง 27 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และที่จอดรถระยะยาว คิดค่าจอดรถสูงสุด 9 วัน ราคา 175 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ลานจอดรถระยะยาว (AIRPARK) เป็นลานจอดรถกลางแจ้งระยะยาว คิดค่าจอดระวันละ 20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 7 วัน 99 ดอลลาร์ออสเตรเลีย มีบริการรถรับ-ส่งไปยังอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 แห่ง

การเดินทางไปสนามบินบริสเบน

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินบริสเบนนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองบริสเบน ให้ใช้เส้นทางด่วน  Airport Link เพื่อเข้าสู่สนามบินผ่านอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศก่อน หรือใช้เส้นทางด่วนรอบเมือง M1 (Gateway Motorway) เพื่อเข้าสู่สนามบินได้อีกเส้นทางหนึ่งเช่นกัน

รถไฟ Airtrain มีสถานีให้บริการผ่านหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารในประเทศ ให้บริการเข้าสู่สถานีต่างๆ ในเขตตัวเมือง และเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองใกล้เคียงอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

รถโดยสารประจำทาง มีให้บริการหลายเส้นทางทั้งวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบนและวิ่งไปยังโกลด์โคสต์ (Gold Coast) หรือเมืองอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง

รถแท็กซี่ มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีจุดให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสารในประเทศ และบริเวณประตูเหนือสุดของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

รถโดยสารแบบแบ่งปันที่นั่ง Ride-share services เป็นบริการรถกึ่งสาธารณะที่ผู้โดยสารสามารถจองคิวรถเพื่อร่วมเดินทางไปกับผู้โดยสารอื่นที่มีจุดหมายเดียวกัน หรือเป็นเส้นทางผ่าน

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินบริสเบน

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินบริสเบน

จากตัวเมืองบริสเบน จะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุด คือ รถไฟ Airtrain ซึ่งมีสถานีให้บริการทุกอาคารผู้โดยสารและตรงเวลามากที่สุด

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินบริสเบน

สนามบินบริสเบนมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า โดยมีร้านค้าทั้งในอาคารผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ ส่วนร้านค้าปลอดภาษีจะอยู่ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และมีสินค้าจำหน่ายมากมายพร้อมโปรโมชั่นตลอดทั้งปี

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินบริสเบน

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ และมีตู้เอทีเอ็ม ให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินบริสเบน

สนามบินบริสเบนมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “BNE_Free_Wi-Fi” โดยต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน โดยอาคารผู้โดยสารในประเทศมีบริการเฉพาะส่วนกลางของอาคารและอาคารเทียบเครื่องบินกลางเท่านั้น ส่วนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศมีให้บริการครอบคลุมทั้งอาคารผู้โดยสาร

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินบริสเบน

ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินบริสเบนนั้นไม่มีโรงแรมให้บริการ แต่จะมีอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามบิน เช่น โรงแรม Novotel Brisbane Airport และโรงแรม ibis Budget Brisbane Airport นอกจากนี้ในบริสเบนก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายที่เลือกพักได้ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินบริสเบน

บินไปสนามบินบริสเบน

สนามบินบริสเบนเป็นฐานการบินหลักของสายการบินหลายบริษัท เช่น เจ็ทสตาร์ (Jetstar Airways) เวอร์จิ้นออสเตรเลีย (Virgin Australia) ไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย (Tigerair Australia) และเจ็ทโกออสเตรเลีย เป็นต้น โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

อาคารผู้โดยสารในประเทศ

เจ็ทสตาร์ (Jetstar Airways) เส้นทางทั่วประเทศ

แควนตัส (เส้นทางทั่วประเทศ

ไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย (Tigerair Australia) เส้นทางทั่วประเทศ

เวอร์จิ้นออสเตรเลีย (Virgin Australia) เส้นทางทั่วประเทศ

เส้นทางระหว่างประเทศ

แอร์แคนาดา (Air Canada) เส้นทางแคนาดา

แอร์นิวซีแลนด์ (Air New Zealand) เส้นทางนิวซีแลนด์

ไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) เส้นทางนิวซีแลนด์และไต้หวัน

เอติฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อีวีเอแอร์ (EVA Air) เส้นทางไต้หวัน

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสิงคโปร์

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

เวอร์จิ้นออสเตรเลีย (Virgin Australia) เส้นทางนิวซีแลนด์ หมู่เกาะโซโลมอน สหรัฐอเมริกา ฟิจิ และวานูอาตู

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินบริสเบน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

*ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่เขียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินบริสเบนทั้งหมด

สนามบินใกล้กับบริสเบน

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินบริสเบน

 ข้อมูลติดต่อสนามบินบริสเบน

สนามบินที่บริสเบน

ที่อยู่:
PO Box 61,
Hamilton Central,
Brisbane Airport QLD 4007,
AUSTRALIA

โทร:+61 (0)7 34063000

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินบริสเบน

ลองกิจูด:153° 6' 59'' E
ละติจูด:27° 23' 8'' S
รหัส IATA:BNE
รหัส ICAO:YBBN

 ที่ตั้งสนามบินบริสเบน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด