แผนที่

 สนามบินบรัสเซลส์

เมือง: บรัสเซลส์

ประเทศ: เบลเยี่ยม

อักษรย่อ: BRU

ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ หรือ “สนามบินบรัสเซลส์” เป็นสนามบินนานาชาติหลักของกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) และประเทศราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (Kingdom of Belgium) โดยมีผู้ใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับที่ 21 ของยุโรป และมีประวัติการก่อตั้งสนามบินมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 และยังมีแผนพัฒนาเพื่อขยายสนามบินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และรองรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินบรัสเซลส์

สนามบินบรัสเซลส์รองรับผู้โดยสารกว่า 23 ล้านคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2559 มีเที่ยวบินให้บริการกว่า 223,000 เที่ยว มีลู่วิ่งเครื่องบิน 3 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ชานเมืองบรัสเซลส์ ตำแหน่งละติจูดที่ 50˚ 54’ 05” และลองจิจูดที่004˚ 29’ 04” ห่างจากตัวเมืองบรัสเซลส์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินบรัสเซลส์

สนามบินบรัสเซลส์มีอาคารผู้โดยสารเพียงหลังเดียวซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นที่สนามบิน โดยอาคารผู้โดยสารของสนามบินบรัสเซลส์ประกอบด้วยอาคารเทียบเครื่องบินย่อย 2 อาคารดังนี้

อาคารเทียบเครื่องบิน  A เป็นอาคารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2545 และมีอาคารเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารความยาว 400 เมตร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นหลัก

อาคารเทียบเครื่องบิน B เป็นอาคารเทียบเครื่องบินแรกที่ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินนอกกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นหลัก

และในอนาคตสนามบินยังมีแผนขยายอาคารเทียบเครื่องบิน A ด้านตะวันตก และอาคารเทียบเครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อขยายศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินให้มากขึ้นอีกด้วย

ที่จอดรถของสนามบินบรัสเซลส์

พื้นที่จอดรถของสนามบินบรัสเซลส์นั้นมีด้วยกันหลายจุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารจอดรถและลานจอดรถด้านหน้าสนามบินแทบทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

อาคารจอดรถ P1 Fast Zone เป็นส่วนหนึ่งของอาคารจอดรถ P 1 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร มีพื้นที่จอดประมาณ 332 คัน สามารถเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้ใน 1 นาที คิดอัตราค่าจอดรถเริ่มต้น 30 นาที 5 ยูโร สูงสุด 25 ยูโรต่อวัน

อาคารจอดรถ P1 เป็นอาคารจอดรถด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร มีพื้นที่จอด 2,320 คัน สามารถเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้ใน 3 นาที คิดอัตราค่าจอดรถเป็นรายชั่วโมง สูงสุด 22 ยูโรต่อวัน

อาคารจอดรถ P2 เป็นอาคารจอดรถด้านหน้าอาคารผู้โดยสารเช่นกัน แต่เป็นโซนจอดรถราคาประหยัด มีพื้นที่จอด 3,415 คัน สามารถเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้ใน 4 นาที คิดอัตราจอดรถเป็นรายชั่วโมง สูงสุด 20 ยูโรต่อวัน

อาคารจอดรถ P3 เป็นอาคารจอดพิเศษสำหรับการใช้บริการในช่วงวันหยุด ตั้งอยู่ติดกับอาคารจอดรถ P2 และคิดอัตราค่าจอดรถเท่ากัน มีพื้นที่จอด 2,400 คัน ราคาเริ่มต้น 20 ยูโรต่อวัน

ลานจอดรถ P4 เป็นลานจอดรถกลางแจ้งใกล้กับทางเข้าสนามบิน เหมาะสำหรับการจอดระยะยาว มีพื้นที่จอด 680 คัน ซึ่งต้องสำรองที่จอดรถล่วงหน้าเท่านั้นจึงจะใช้บริการได้ คิดอัตราค่าจอดรถเป็นรายวัน เริ่มต้นวันละ 18 ยูโร

ทั้งนี้การคิดค่าจอดรถของทุกโซนนั้นจะมีอัตราพิเศษสำหรับผู้ที่จอดรถติดต่อกันหลายวันขึ้นไป โดยจะมีอัตราค่าจอดรถที่ถูกลง สูงสุด 30 วัน และที่จอดรถบางส่วนสามารถสำรองที่จอดรถล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ของสนามบิน

การเดินทาง

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินบรัสเซลส์นั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองบรัสเซลส์ทางตะวันตก ให้ใช้เส้นทางด่วนรอบเมืองหมายเลข E19 เชื่อมต่อเส้นทางด่วนหมายเลข E40 เพื่อเข้าสู่สนามบิน หากมาจากทางตะวันออกสามารถใช้เส้นทางด่วนหมายเลข E40 เพื่อเข้าสู่สนามบินได้ทันที

รถไฟ มีสถานี Brussels Airport ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารทางทิศเหนือ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ทั้งเส้นทางในประเทศและเส้นทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีเส้นทางวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองด้วย

รถโดยสารประจำทาง มีเส้นทางรถโดยสารให้บริการเข้าสู่ตัวเมืองบรัสเซลส์และเมืองโดยรอบสนามบินเป็นจำนวนมาก

รถบัสโรงแรม มีรถบัสให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังโรงแรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกว่า 16 โรงแรมที่อยู่ใกล้กับสนามบินบรัสเซลส์และโรงแรมสำคัญใจกลางเมือง

รถโดยสารแบบแบ่งปันที่นั่ง เป็นบริการรถกึ่งสาธารณะ ที่ผู้โดยสารสามารถจองคิวรถและแชร์เส้นทางกับผู้โดยสารอื่น หรือโดยสารกับผู้รับจ้างอิสระจากรถส่วนตัวได้

รถลีมูซีน มีผู้ให้บริการรถลีมูซีน 2 บริษัทเพื่อรับ-ส่งตามจุดหมายในตัวเมืองที่ต้องการ

แท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารเข้าสู่สนามบินตลอด 24 ชั่วโมงด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร คิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ โดยมีค่าโดยสารเข้าสู่ตัวเมืองประมาณ 45 ยูโร

รถเช่า มีบริการจากหลายรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินบรัสเซลส์

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินบรัสเซลส์

จากตัวเมืองบรัสเซลส์ จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่รวดเร็วและตรงเวลาที่สุด คือ รถไฟ ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางจากใจกลางเมืองถึงสนามบินไม่ถึง 20 นาที

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินบรัสเซลส์

สนามบินบรัสเซลส์มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย กระจายอยู่ในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินทั้ง A และ B โดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าและร้านอาหารในท้องถิ่นที่ให้บริการในสนามบิน นอกจากนั้นก็ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีให้บริการด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินบรัสเซลส์

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที นอกจากนี้ในสนามบินยังมีตู้เอทีเอ็มสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้บริการด้วย

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินบรัสเซลส์

สนามบินบรัสเซลส์มีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรีผ่านผู้ให้บริการท้องถิ่น โดยสามารถใช้บริการได้อย่างไม่จำกัดปริมาณและเวลาในการใช้งานด้วยการลงทะเบียนผ่านการใช้บัญชี Facebook หรือ Google+ นอกจากนี้ยังมีเคาน์เตอร์ให้บริการคอมพิวเตอร์หลายจุดทั่วทั้งสนามบินอีกด้วย

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินบรัสเซลส์

ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารบริเวณโซนจอดรถนั้นมีโรงแรม Sheraton Brussels Airport Hotel ให้บริการ และยังมีโรงแรมที่ให้บริการบริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามบินอีก เช่น โรงแรม Hotel Novotel Brussels Airport และโรงแรม Crowne Plaza Brussels Airport นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินบรัสเซลส์

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินบรัสเซลส์

สนามบินบรัสเซลส์เป็นฐานการบินหลักของสายการบินบรัสเซลส์แอร์ไลน์ (Brussels Airlines) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการ

แอร์ฟรานซ์ (Air France) เส้นทางฝรั่งเศส

เอเอ็นเอ (ANA) เส้นทางญี่ปุ่น

บรัสเซลส์แอร์ไลน์ (Brussels Airlines) เส้นทางทั่วยุโรป

เอติฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไหหนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) เส้นทางจีน

ไรอันแอร์ (Ryanair) เส้นทางทั่วยุโรป

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินบรัสเซลส์

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับบรัสเซลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินบรัสเซลส์

 ข้อมูลติดต่อสนามบินบรัสเซลส์

สนามบินที่บรัสเซลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่:
Brussels Airport NT 5,
Zaventem,
B-1930,
BELGIUM

โทร:+32 (0)2 7534200
แฟกซ์:+32 (0)2 7534250

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
The Brussels Airport Company NV/SA

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินบรัสเซลส์

ลองกิจูด:4° 29' 39'' E
ละติจูด:50° 54' 6'' N
รหัส IATA:BRU
รหัส ICAO:EBBR

 ที่ตั้งสนามบินบรัสเซลส์

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด