แผนที่

 สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า (จาการ์ต้า)

เมือง:

ประเทศ: อินโดนีเซีย

อักษรย่อ: CGK

ท่าอากาศยานนานาชาติซูคาร์โน-ฮัตต้า หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า” เป็นสนามบินหลักของเกาะชวา (Java Island) กรุงจาการ์ต้า (Jakarta) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) โดยเป็นสนามบินเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นที่สุดในประเทศ และติดอันดับที่ 22 ของโลก มีเส้นทางการบินมากที่สุดเป็นอันดับที่ 30 ของโลก และเป็นจุดเชื่อมต่อการบินหลักอันดับ 7 ของโลก เชื่อมต่อทั้งเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป โดยชื่อสนามบินนั้นมาจากชื่อของอดีตประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่มีความสำคัญของอินโดนีเซีย

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้ารองรับผู้โดยสารได้ 51 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 3 อาคารผู้โดยสาร) แต่ปัจจุบันให้บริการเกินศักยภาพถึงกว่า 58.7 ล้านคน (สถิติปี พ.ศ. 2559) สนามบินแห่งนี้มีลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเบนดา (Benda) เมืองตังเกรัง (Tangerang) จังหวัดบันเติน (Banten) ชานเมืองจาการ์ต้า ตำแหน่งละติจูดที่ 06˚ 07’ 32” และลองจิจูดที่ 106˚ 39’ 21” ห่างจากตัวเมืองจาการ์ต้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้าประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารหลังแรกของสนามบิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งใต้ของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร โดยตัวอาคารยังแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารย่อย 3 อาคาร คือ A / B / C แต่ละอาคารมีประตูทางออกขึ้นเครื่อง 7 ประตู และมีเคาน์เตอร์เช็คอิน 25 เคาน์เตอร์ ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินภายในประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 2 เปิดบริการในปี พ.ศ. 2534 ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารผู้โดยสาร 1 โดยตัวอาคารยังแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารย่อย 3 อาคาร คือ D / E / F ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาคารผู้โดยสาร 1 ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 3 เปิดบริการบางส่วนในปี พ.ศ. 2559 และยังไม่แล้วเสร็จดี ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของอาคารผู้โดยสาร 2 เป็นอาคารผู้โดยสารใหม่ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ที่จอดรถของสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

พื้นที่จอดรถของสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้ามีพื้นที่จอดรถให้บริการทุกอาคารผู้โดยสาร โดยแบ่งลักษณะการจอดรถได้ดังนี้

ลานจอดรถรายวัน ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารทั้ง 3 หลัง คิดอัตราค่าจอดรถชั่วโมงแรก 5,000 รูเปีย ชั่วโมงที่ 2-4 ชั่วโมงละ 4,000 รูเปีย และหลังจากนั้นชั่วโมงละ 10,000 รูเปีย

ลานจอดรถค้างคืน ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสาร 1 ติดกับหอบังคับการบิน คิดอัตราค่าจอดรถ 4 ชั่วโมงแรก 30,000 รูเปีย และชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 6,000 รูเปีย

หมายเหตุ อัตรานี้เป็นอัตราเฉพาะรถยนต์โดยสารทั่วไป ค่าจอดรถของรถจักรยานยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ จะมีอัตราที่แตกต่างกันไป

การเดินทางไปสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้านั้นมี 5 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองจาการ์ต้า ให้ใช้เส้นทางด่วน Jakarta Ring Road หรือทางด่วน Lingkar Luar Barat แล้วเชื่อมต่อกับทางด่วนสนามบิน Dr. Sedyatmo เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถบัสสนามบิน มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังหลากหลายเส้นทางทั่วกรุงจาการ์ต้า คิดอัตราค่าโดยสารแบบเหมาตามเขตพื้นที่ คิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 35,000 รูเปียต่อเที่ยว

รถตู้โดยสาร เป็นบริการรับ-ส่งผู้โดยสารแบบเหมารถ 8-12 ที่นั่ง มีบริการจากหลายบริษัท สามารถรับ-ส่งไปยังจุดต่างๆ ได้ทั่วทั้งเขตเมือง สำหรับการเข้าสู่เมืองจาการ์ต้าจะคิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 120,000 รูเปียต่อคัน

แท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารหน้าอาคารผู้โดยสารทุกหลัง มีผู้ให้บริการหลายบริษัท โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ และมีค่าธรรมเนียมเมื่อเรียกใช้บริการจากสนามบิน

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

จากตัวเมืองจาการ์ต้า จะใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก ซึ่งแม้ว่าจะเป็นสนามบินใหญ่ แต่ก็ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายเพียงพอ การใช้แท็กซี่และรถเช่าจึงยังคงเป็นตัวเลือกหลักที่รวดเร็วที่สุดในการเดินทาง

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้ามีร้านค้าและร้านอาหารมากมายกระจายอยู่ตามอาคารผู้โดยสารทุกหลัง โดยร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า ส่วนร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและสินค้าแบรนด์เนมจะมีเฉพาะอาคารผู้โดยสาร 2 เท่านั้นในขณะนี้

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุดในอาคารผู้โดยสาร 2 และทุกอาคารผู้โดยสารจะมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้ามีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “@freewifi.cgk” สำหรับอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 และ SSID ชื่อ “@freewifi_T3” และ “ap2@freewifi” สำหรับอาคารผู้โดยสาร 3 โดยให้บริการทั้งพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าและขาออก มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดที่ 50 Mbps และสามารถใช้งานได้ไม่จำกัด

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้าไม่มีโรงแรมให้บริการในพื้นที่สนามบิน แต่บริเวณย่านชุมชนทางด้านหน้าทางเข้าสนามบิน จะมีโรงแรมให้บริการอยู่หลายแห่ง เช่น โรงแรม Hotel Orchardz และโรงแรม POP! Hotel Airport Jakarta นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้าเป็นฐานการบินหลักของสายการบินหลายบริษัท เช่น การูด้าอินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)

 บาติกแอร์ (Batik Air) ซิตี้ลิงก์ (Citilink) ไลอ้อนแอร์ (Lion Air) อินโดนีเซียแอร์เอเชีย (Indonesia AirAsia) อินโดนีเซียแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Indonesia AirAsia X) และศรีวิจายาแอร์ (Sriwijaya Air) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการหลายเส้นทาง เช่น

อาคารผู้โดยสาร 1

บาติกแอร์ (Batik Air) เส้นทางทั่วประเทศ

ซิตี้ลิงก์ (Citilink) เส้นทางทั่วประเทศ

ไลอ้อนแอร์ (Lion Air) เส้นทางทั่วประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 2

อียิปต์แอร์ (EgyptAir) เส้นทางไทยและอียิปต์

อินโดนีเซียแอร์เอเชีย (Indonesia AirAsia) เส้นทางไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และทั่วประเทศ

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เส้นทางไทย

อาคารผู้โดยสาร 3

การูด้าอินโดนีเซีย (Garuda Indonesia) เส้นทางทั่วประเทศ

สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปจาการ์ต้า

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับซูคาร์โน-ฮัตต้า อินเตอร์เนชั่นแนล (จาการ์ต้า)

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

 ข้อมูลติดต่อสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

สนามบินที่ซูคาร์โน-ฮัตต้า อินเตอร์เนชั่นแนล (จาการ์ต้า)

ที่อยู่:
Building 601,
PO Box 1245 BUSH,
Jakarta 19101,
INDONESIA

โทร:+62 (21) 5507015
แฟกซ์:+62 (21) 5506823

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
Angkasa Pura II

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

ลองกิจูด:106° 39' 0'' E
ละติจูด:6° 7' 0'' S
รหัส IATA:CGK
รหัส ICAO:WIII

 ที่ตั้งสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด