แผนที่

 สนามบินฉางชา

เมือง: ฉางชา

ประเทศ: จีน

อักษรย่อ: CSX

ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินฉางชา” เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการในเขตเมืองฉางชา (Changsha) และภูมิภาคโดยรอบ โดยมีผู้ใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) โดยมีประวัติการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2529 และยังมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มีมากขึ้นทุกปี และในปัจจุบันสนามบินแห่งนี้ถือว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อาคารผู้โดยสารที่รองรับได้

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินฉางชา

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินฉางชา กว่า 21.2 ล้านคน ตัวสนามบินมีลู่วิ่งเครื่องบิน 1 เส้นทางและกำลังก่อสร้างเพื่ออีก 1 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตฮวงหัว (Huanghua) ชานเมืองฉางชา ตำแหน่งละติจูดที่ 28˚ 11’ 48” และลองจิจูดที่ 113˚ 13’ 15” ห่างจากตัวเมืองฉางชาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินฉางชา

สนามบินฉางชา ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของพื้นที่สนามบิน เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็ก มีโซนเทียบเครื่องบิน 3 ส่วน คือ A / B / C รองรับผู้สารได้ประมาณ 6.5 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินภายในประเทศส่วนเกินจากอาคารผู้โดยสารใหม่

อาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 ทางฝั่งใต้ โดยเปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ใช้สอย 212,000 ตารางเมตร นับเป็นอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของจีน รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 15.5 ล้านคนต่อปี โดยมีโถงเทียบเครื่องบิน 3 ส่วน และมีอีกส่วนที่ติดกับโซนเทียบเครื่องบินของอาคารผู้โดยสาร 1 ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศ

ที่จอดรถของสนามบินฉางชา

พื้นที่จอดรถของสนามบินฉางชา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นลานจอดรถขนาดเล็ก ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการน้อยเนื่องจากไม่ใช่พื้นที่จอดรถของอาคารหลัก

ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นลานจอดรถทิศเหนือหน้าอาคารเทียบเครื่องบินฝั่งเหนือ ลานจอดรถกลางหน้าอาคารผู้โดยสาร และลานจอดรถใต้หน้าอาคารเทียบเครื่องบินฝั่งใต้

การเดินทางไปสนามบินฉางชา

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินฉางชา นั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองฉางชา ให้ใช้เส้นทางรอบเมืองหมายเลข G0401 เชื่อมต่อเส้นทางด่วนหมายเลข S40 (หรือใช้เส้นทางด่วนนี้จากฝั่งตะวันออกของเมืองฉางชาเลยก็ได้) เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถไฟฟ้า มีสถานี Changsha Airport Station ให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 เชื่อมต่อเข้าสู่ตัวโดยตรงอย่างรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้าระบบแม่เหล็ก Maglev โดยคิดค่าโดยสาร 20 หยวนต่อเที่ยว

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารสาย 4 และสาย114 ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังส่วนต่างๆ ของเมือง เช่น สถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถโดยสาร โดยมีรอบรถทุก 10 นาทีจนถึงช่วงค่ำ

รถบัสสนามบิน มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังจุดสำคัญต่างๆ ของเมือง เช่น สถานีรถโดยสารและสถานีรถไฟของเมือง โดยมีบริการทั้งหมด 4 เส้นทาง คิดค่าโดยสาร 16.5-28 หยวนต่อเที่ยว

รถโดยสารระยะไกล มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังเมืองอื่นๆ โดยรอบสนามบินในมณฑลหูหนาน 6 เส้นทาง ค่าโดยสารแตกต่างกันไปตามเส้นทาง

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วทั้งเมือง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ หรือเหมาจ่ายได้ตามตกลง

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินฉางชา

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินฉางชา

จากตัวเมืองฉางชา จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่รวดเร็วที่สุด คือ การนั่งรถไฟฟ้ารางแม่เหล็ก ซึ่งมีสถานีตลอดสายเพียง 3 สถานีจนถึงสถานีรถไฟใต้ดิน Changsha South Railway Station และใช้เวลาเดินทางเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินฉางชา

สนามบินฉางชา มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย โดยเฉพาะภายในอาคารผู้โดยสาร 2 ซึ่งมีทั้งร้านค้าร้านอาหารจากท้องถิ่น ร้านฟรานไชส์สากล และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีซึ่งจะอยู่ในโซนผู้โดยสาระหว่างประเทศ

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินฉางชา

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลาย และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินฉางชา

สนามบินฉางชา มีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือท้องถิ่นในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การใช้บริการโรมมิ่งหรือซิมท้องถิ่นเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G หรือ 4G นั้นจะยุ่งยากน้อยกว่า

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินฉางชา

บริเวณหน้าทางเข้าอาคารผู้โดยสาร 2 นั้นมีโรงแรม Jincheng Hotel ให้บริการ นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินฉางชา

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินฉางชา

สนามบินฉางชา ไม่ได้เป็นฐานบินหลักของสายการบินใดเลย โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

เส้นทางในประเทศ

ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) เส้นทางทั่วประเทศ

ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern) เส้นทางทั่วประเทศ

ไหหนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เสฉวนแอร์ไลน์ (Sichuan Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เซียะเหมินแอร์ไลน์ (Xiamen Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เส้นทางระหว่างประเทศ

ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern) เส้นทางไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเกาหลีใต้

ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เส้นทางไทย

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินฉางชา

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับฉางชา

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินฉางชา

 ข้อมูลติดต่อสนามบินฉางชา

สนามบินที่ฉางชา

ที่อยู่:
Changsha 410000,
PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA

โทร:+86 (0)731 4797255

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินฉางชา

ลองกิจูด:113° 13' 18'' E
ละติจูด:28° 11' 12'' N
รหัส IATA:CSX
รหัส ICAO:ZGHA

 ที่ตั้งสนามบินฉางชา

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด