แผนที่

 สนามบินดอนเมืองที่กรุงเทพฯ

เมือง: กรุงเทพมหานคร

ประเทศ:ไทย

อักษรย่อ: DMK

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินดอนเมือง” เป็นสนามบินเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 100 ปี และเคยมีฐานะเป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศไทยก่อนจะถูกย้ายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิที่เปิดทำการในปี พ.ศ. 2549 โดยในปัจจุบันสนามบินแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเส้นทางบินทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริการเป็นจำนวนมาก

 

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินดอนเมือง

ในปัจจุบันสนามบินดอนเมืองรองรับผู้โดยสารถึง 30 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 2 อาคารผู้โดยสาร) มีอาคารเทียบเครื่องบิน 6 อาคาร จุดจอดเครื่องบิน 101 หลุมจอด เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งละติจูดที่ 13˚ 54’ 52”และลองจิจูดที่ 100˚ 36’ 20”ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 21.6 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมือง

ในปัจจุบันสนามบินดอนเมืองประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 2 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศ หลังจากถูกปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2549 และได้มีการปรับปรุงใหม่และเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 และเปิดให้บริการแบบสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. 2559

อาคารผู้โดยสาร 3 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิม) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอาคาร 3 ส่วน ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและเปิดให้บริการอาคารส่วนที่ 1 เป็นอาคารผู้โดยสารส่วนบุคคล (สำหรับเครื่องบินส่วนบุคคล) อาคารส่วนที่ 2 ได้ถูกใช้เป็นอาคารสำนักงานของท่าอากาศยาน และอาคารส่วนที่ 3 ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานของสายการบินและส่วนบริการต่างๆ ของท่าอากาศยาน

ที่จอดรถของสนามบินดอนเมือง

ที่จอดรถของสนามบินดอนเมืองมีทั้งหมด 4 อาคาร ซึ่งคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง เริ่มต้นที่ 0-3 ชั่วโมง 20 บาทและสูงสุดชั่วโมงที่ 8 -24 คิดอัตราที่ 250 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง และหากจอดเกิน 24 ชั่วโมง จะเริ่มนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่ ค่าจอดรถทุกอาคารมีอัตราเท่ากันทุกจุด และใช้ระบบจ่ายบัตรจอดรถ พร้อมรับชำระค่าจอดรถอัตโนมัติเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้า-ออก โดยที่จอดรถทั้ง 4 จุดมีดังนี้

อาคารจอดรถใต้ดิน บริเวณชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นที่จอดรถที่ใกล้ที่สุด

อาคารจอดรถ 7 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 2 ด้านทิศใต้ บริเวณชั้นบนสุดเป็นลานจอดรถกลางแจ้ง รองรับรถจอดได้มากที่สุด

อาคารจอดรถ 3 ชั้น บริเวณตัวอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเก่า

อาคารจอดรถ 5 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กลางคลังของท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งอยู่ไกลสุด มีบริการรถเวียน (Shuttle Bus) รับ-ส่งระหว่างที่จอดรถกับตัวอาคารสนามบิน

*หมายเหตู เคาน์เตอร์ให้บริการที่จอดรถอยู่ที่ชั้น 3 อาคารจอดรถ 7 ชั้น

การเดินทางไปสนามบินดอนเมือง

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินดอนเมืองนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตหรือทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถโดยสารประจำทาง สาย 29/ ปอ.29/ 510/ 555/ 59/ 554/ 187/ 538/ 504 เสียค่าโดยสารตามระยะทาง

รถบัสโดยสารสนามบิน A1และ A2 เสียค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย

รถบัส Airport LimoBus Express ให้บริการ 2 จุดหมายปลายทาง คือ ดอนเมือง-เพลินจิต-สวนลุมพินีและดอนเมือง-ถนนข้าวสาร เสียค่าโดยสาร 150 บาทตลอดสาย

รถบัสรับส่งระหว่างสนามบิน ดอนเมือง – สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่เสียค่าโดยสาร เฉพาะผู้โดยสารที่มีบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

รถแท็กซี่ จากสนามบินจะเสียค่าบริการเพิ่มจากมิเตอร์ 50 บาท

รถไฟราง มีสถานีรถไฟดอนเมืองตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามบิน สามารถใช้สะพานลอยเชื่อมต่ออาคารจากชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร 1 ไปยังสถานีรถไฟได้อย่างสะดวก เสียค่าโดยสารเริ่มต้นฟรี เช็คอัตราค่าโดยสารที่นี่

รถไฟฟ้า สายสีแดง และรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีดอนเมือง (โครงการในอนาคต)

รถเช่า มีบริการจากหลากหลายบริษัทให้เช่ารถชั้นนำ โดยคุณสามารถเช็คราคา และจองรถเช่าที่คุณถูกใจได้ที่นี่

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินดอนเมือง

จากตัวเมืองกรุงเทพฯ จะใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมงในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก จำเป็นต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงในการเดินทางจากเวลาที่ใช้ตามปกติ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นที่การจราจรทางถนนจะหนาแน่นที่สุด

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมืองมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย รวมถึงร้านสะดวกซื้อ โดยร้านค้าบางส่วนเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการตั้งแต่ 04:00 น. จนถึง 22:00 น.

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินดอนเมือง

ภายในสนามบินมีธนาคารในรูปแบบสาขาทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย และมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด ทั้งในบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าและอาคารผู้โดยสารขาออก รวมทั้งตู้เอทีเอ็มตามจุดต่างๆ อีกด้วย

อินเทอร์เน็ตในสนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมืองมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “.@ AirportTrueFreeWiFi” และลงทะเบียนยืนยันตนเพื่อเข้าใช้งาน จำกัดเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินดอนเมือง

โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมหลักที่มีทางเชื่อมต่อโดยตรงกับอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมือง และมีโรงแรมสลีปบ็อกซ์ (Sleep Box) เป็นโรงแรมรายชั่วโมงภายในอาคารผู้โดยสาร 2 อีกด้วย แต่นอกจากนี้โดยรอบสนามบินก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายที่เลือกได้ตั้งแต่ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินดอนเมือง

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมืองเป็นฐานการบินหลักของสายการบินถึง 5 บริษัท ได้แก่ นกแอร์ (Nok Air) ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai AirAsia X) โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines)และไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) โดยมีเส้นทางทั้งในและต่างประเทศให้บริการดังนี้

เส้นทางระหว่างประเทศ (อาคารผู้โดยสาร 1)

แอร์เอเชีย (AirAsia) เส้นทางมาเลเซีย

อินโดนีเซียแอร์เอเชีย (Indonesia AirAsia) เส้นทางอินโดนีเซีย

มัลดิเวียน (Maldivian) เส้นทางมัลดีฟส์ และจีน

มาลินโดแอร์ (Malindo Air) เส้นทางมาเลเซีย

นกแอร์ (Nok Air) เส้นทางจีน เวียดนาม และพม่า

นกสกู๊ต (NokScoot) เส้นทางสิงคโปร์ จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น

โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines) เส้นทางจีน และฮ่องกง

สกู๊ต (Scoot) เส้นทางญี่ปุ่น และสิงคโปร์

ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เส้นทางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีน และฮ่องกง

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai AirAsia X) เส้นทางญี่ปุ่น เกาหลี อิหร่าน และโอมาน

ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เส้นทางจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า และสิงคโปร์

ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (Tigerair Taiwan) เส้นทางไต้หวัน

อาร์แอร์ไลน์ (R Airlines) เส้นทางมาเก๊า

สยามแอร์ (Siam Air) เส้นทางจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์

นิวเจนแอร์เวย์ (New Gen Airways) เส้นทางจีน

เส้นทางภายในประเทศ (อาคารผู้โดยสาร 2)

กานต์แอร์ (Kan Air) เส้นทางเชียงใหม่

นกแอร์ (Nok Air) เส้นทางทั่วประเทศ

โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines) เส้นทางภูเก็ต

อาร์แอร์ไลน์ (R Airlines) เส้นทางเชียงใหม่

ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เส้นทางทั่วประเทศ

ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เส้นทางทั่วประเทศ

 

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินดอนเมือง

 

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินดอนเมืองทั้งหมด

สนามบินใกล้กับดอนเมือง กรุงเทพ

 วิธีเดินทางไปมาที่สนามบิน

รถยนต์ ซ่อน 

ผู้โดยสารจาก กทม.สามารถใช้ถนนวิภาวดีรังสิต ขาออกและใช้สะพานกลับรถบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองเพื่อเข้ามายังท่าอากาศยาน หรือเลือกใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์เข้ามาลงภายในท่าอากาศยานได้โดยตรง

 

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า สามารถใช้ช่องทางเข้า ทดม.2 ซึ่งอยู่ถัดจากช่องทางเข้าของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และช่องทาง ทดม.4 บริเวณป้ายรถประจำทาง ทั้งนี้เมื่อเข้ามาในเขตท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกด้านเส้นทางจราจร

รถไฟ ซ่อน 

สถานีรถไฟดอนเมือง ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินดอนเมือง 500 เมตร ผู้โดยสารสามารถใช้สะพานลอยเชื่อมต่อจาก ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อข้ามไปยังสถานีรถไฟดอนเมืองได้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดการเดินทางได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.thairailticket.com ตลอด 24 ชม.

รถประจำทาง ซ่อน 

รถโดยสารประจำทาง ขสมก.สายทั่วไปที่ผ่านคือ 29,510,555,554,59,187,538,504 สามารถเดินมาขึ้นรถได้ที่ป้ายรถเมล์ด้านหน้าท่าอากาศยาน ราคาตามระยะทาง นอกจากนี้ยังมีรถบัสโดยสารสาย A1 และ A2จอดให้บริการภายในท่าอากาศยาน บริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น 1 ประตู 7อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ระหว่างเวลา 8.30 - 23.30 น. โดยไปยังสถานที่เดินทางหลักๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สถานีขนส่งหมอชิตฯลฯ ราคา 30 บาทตลอดสาย ออกสลับกันทุก 20 นาที

แท็กซี่ ซ่อน 

รถแท็กซี่สาธารณะให้บริการผู้โดยสารบริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และชานชาลาขาเข้าชั้น 1 อาคาร 2 (ในกรณีที่มีปริมาณผู้โดยสารคับคั่ง) เพื่อความปลอดภัย รถแท็กซี่สาธารณะจะจอดรอผู้โดยสารอยู่ภายในบริเวณท่าอากาศยาน ณ จุดจอดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ และจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มจากผู้โดยสารอีก 50 บาท (ตามประกาศกระทรวงคมนาคม) นอกเหนือจากค่าโดยสาร

คุณสามารถโทรเรียกแท็กซี่ให้มารับถึงบ้านได้ โดยเสียค่าบริการเพิ่ม 20 บาท และควรโทรก่อนล่วงหน้า 20-30 นาที บริษัทที่แท็กซี่ที่เป็นที่นิยมกันก็เช่น แท็กซี่เรดิโอ โทร. 1681 และศูนย์สยามแท็กซี่ โทร. 1661

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินดอนเมือง

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบิน

ลองกิจูด:100° 36' 36'' E
ละติจูด:13° 54' 36'' N
รหัส IATA:DMK
รหัส ICAO:XXXX

 ที่ตั้งสนามบิน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด