แผนที่

 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

เมือง: แฟรงค์เฟิร์ต

ประเทศ: เยอรมนี

อักษรย่อ: FRA

ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต หรือ “สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต” เป็นสนามบินนานาชาติหลักของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางการเงินของโลก โดยสนามบินแห่งนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสนามบินแห่งนี้มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับ 4 ของยุโรป และอันดับที่ 12 ของโลก

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตรองรับผู้โดยสารได้ 65 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 2 อาคารผู้โดยสาร) โดยกำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่และยังมีพื้นที่พัฒนาอีกมาก มีลู่วิ่งเครื่องบินให้บริการมากถึง 4 เส้นทาง พื้นที่โดยรวมของสนามบินมีขนาดกว้างกว่า 4,900 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ตำแหน่งละติจูดที่ 50˚ 02’ 00” และลองจิจูดที่ 008˚ 34’ 14” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 หลังดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่สนามบิน โดยมีอาคารเทียบเครื่องบินเชื่อมต่อกับอาคารหลักมากถึง 4 อาคาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินจากสายการบินลุฟทันซ่า (Lufthansa) และสายการบินพันธมิตร รวมไปถึงพันธมิตรสายการบินในกลุ่ม Star Alliance เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 2 เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอาคารผู้โดยสาร 1 มีอาคารเทียบเครื่องบิน 2 ฝั่งของอาคาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินจากพันธมิตรสายการบินในกลุ่ม oneworld เป็นหลัก และเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร 1 ผ่านรถไฟฟ้า Skyline

อาคารผู้โดยสาร Lufthansa First Class เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็กที่ใช้รองรับผู้โดยสารที่นั่งชั้น 1 และผู้โดยสารสำคัญของสายการบินลุฟทันซ่า (Lufthansa) เท่านั้น ซึ่งจะมีรถหรูขับรับ-ส่งระหว่างเครื่องบินและอาคารนี้

ณ ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตก็กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอาคารผู้โดยสาร 3 ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่สนามบินตรงข้ามกับอาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้ว สนามบินแห่งนี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 90 ล้านคนต่อปีในอนาคต

ที่จอดรถของสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตมีที่จอดรถกระจายอยู่หลายจุด ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ทางด้านหน้าของอาคารผู้โดยสาร และมีการจัดที่จอดรถอย่างซับซ้อนและคิดอัตราค่าจอดรถไม่เท่ากัน โดยแบ่งที่จอดรถได้ดังนี้

ที่จอดรถ P2 และ P3 เป็นที่จอดรถหลักของอาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสาร

ที่จอดรถ P4 ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นที่จอดรถพิเศษสำหรับนักธุรกิจและบุคคลวีไอพี

ที่จอดรถ P8 และ P9 เป็นที่จอดรถหลักของอาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร

ที่จอดรถ P17 เป็นที่จอดรถแบบ Drop-off สำหรับผู้ที่เร่งรีบในการเดินทาง ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสาร 2

ที่จอดรถ P18 และ P19 เป็นที่จอดรถระยะสั้น ตั้งอยู่ทางด้านข้างฝั่งตะวันตกและตะวันออกของอาคารผู้โดยสาร 2

ที่จอดรถ P29 และ P31 เป็นที่จอดรถระยะสั้น ตั้งอยู่ด้านข้างฝั่งตะวันตกของอาคารผู้โดยสาร 1

ที่จอดรถ P35 และ P39 เป็นที่จอดรถแบบ Drop-off สำหรับผู้ที่เร่งรีบในการเดินทาง ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสาร 1

ที่จอดรถ Holiday Parking เป็นที่จอดรถระยะยาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่สนามบิน

ที่จอดรถ Park, Sleep and Fly เป็นที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการโรงแรมของสนามบิน

การเดินทางไปสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข A3 (ตัดผ่านหน้าอาคารผู้โดยสาร) หรือ A5 (ตัดผ่านทางทิศตะวันออกของสนามบิน) หรือทางด่วนสาย 43 (ตรงสู่อาคารผู้โดยสาร) เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถไฟท้องถิ่น มีสถานีอยู่ใต้อาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งเป็นรถไฟเชื่อมต่อถึงสถานีรถไฟหลักต่างๆ ของเมืองและสถานีในเขตชานเมืองโดยรอบ

รถไฟระหว่างเมือง มีสถานีอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งเป็นรถไฟเชื่อมต่อไปยังเมืองอื่นๆ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังประเทศอื่นในแถบยุโรปได้อีกด้วย

รถโดยสารประจำทาง มีให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองและภูมิภาคโดยรอบ

รถแท็กซี่ มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีจุดให้บริการที่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร คิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

จากตัวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต จะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุด คือ รถไฟท้องถิ่น ซึ่งมีสถานีอยู่ใต้อาคารผู้โดยสาร 1 และสามารถนั่งรถไฟฟ้าเชื่อมต่อถึงอาคารผู้โดยสาร 2 ได้ (และจะมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อถึงอาคารผู้โดยสาร 3 ในอนาคต)

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตมีบริการร้านค้ามากมาย โดยมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสินค้าแบรนด์เนม ร้านสินค้าที่ระลึก และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ตั้งกระจายในอาคารผู้โดยสารทั้งหมด มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “Telekom Hotspot” ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลและประเทศที่อยู่อาศัยก่อนใช้งาน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

ภายในสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตนั้นมีโรงแรมให้บริการ 2 แห่ง คือ โรงแรม Sheraton Frankfurt Airport Hotel ที่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และโรงแรม Hilton Frankfurt Airport ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟระหว่างเมือง รวมทั้งยังมีบริการห้องรับรองภายในอาคารผู้โดยสารด้วย นอกจากนั้นในเขตตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

บินไปสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตเป็นฐานการบินหลักของสายการบินหลายบริษัท เช่น คอนดอร์ (Condor) ลุฟทันซ่า (Lufthansa) และลุฟทันซ่าซิตี้ไลน์ (Lufthansa CityLine) เป็นต้น โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines) เส้นทางเกาหลีใต้

เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) เส้นทางญี่ปุ่น

เคแอลเอ็ม (KLM) เส้นทางเนเธอร์แลนด์

โคเรียนแอร์ (Korean Air) เส้นทางเกาหลีใต้

ลุฟทันซ่า (Lufthansa) เส้นทางทั่วโลก

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

เวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เส้นทางเวียดนาม

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

*ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่เขียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตทั้งหมด

สนามบินใกล้กับแฟรงค์เฟิร์ต แอม เมน

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

 ข้อมูลติดต่อสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

สนามบินที่แฟรงค์เฟิร์ต แอม เมน

ที่อยู่:
D-60547 Frankfurt/Main,
GERMANY

โทร:49(0)69 6900
แฟกซ์:49(0)69 690 70081

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

ลองกิจูด:8° 34' 14'' E
ละติจูด:50° 2' 20'' N
รหัส IATA:FRA
รหัส ICAO:

 ที่ตั้งสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด