แผนที่

 สนามบินหางโจว (ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน)

เมือง: หางโจว

ประเทศ: จีน

อักษรย่อ: HGH

ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินหางโจว” เป็นสนามบินหลักของเมืองหางโจว (Hangzhou) และภูมิภาคใกล้เคียงในมณฑลเจ้อเจียง (Zhejian) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) โดยสนามบินแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อทดแทนสนามบินหางโจวเจียนเฉียว (Hangzhou Jianqiao Airport) เดิมที่ใช้พื้นที่ร่วมกับฐานทัพอากาศจีน และมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน สนามบินแห่งนี้ให้บริการเที่ยวบินสู่ 131 จุดหมายปลายทาง (94 จุดหมายภายในประเทศและ 37 จุดหมายต่างประเทศ)

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินหางโจว

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินหางโจวกว่า 31.5 ล้านคน มีเที่ยวบินให้บริการกว่า 251,000 เที่ยว  สนามบินแห่งนี้มีลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองเซียวซาน (Xiaoshan) ชานเมืองหางโจว ตำแหน่งละติจูดที่ 30˚ 13’ 46” และลองจิจูดที่ 120˚ 26’ 04” ห่างจากตัวเมืองหางโจวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 27 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินหางโจว

สนามบินหางโจวประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารหลังแรกที่สร้างขึ้นเมื่อก่อสร้างสนามบิน มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร พร้อมสะพานเทียบเครื่องบิน 10 สะพาน โดยปัจจุบันเป็นอาคารปีกใต้ของอาคารผู้โดยสารในประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่ทางใต้สุดของกลุ่มอาคารผู้โดยสารและไม่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 (แต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกัน) โดยอาคารนี้ถูกใช้เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีสะพานเทียบเครื่องบิน 10 สะพาน

อาคารผู้โดยสาร 3 หรืออาคารส่วนขยายของอาคารผู้โดยสารในประเทศปีกเหนือ ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 จนดูเป็นอาคารเดียวกัน แต่มีความทันสมัยและใหญ่กว่า โดยมีสะพานเทียบเครื่องบิน 30 สะพาน

ที่จอดรถของสนามบินหางโจว

พื้นที่จอดรถของสนามบินหางโจวแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้

ที่จอดรถ P1 เป็นที่จอดรถระดับ VIP ซึ่งมีบริการที่จอดเพียง 97 คัน และต้องมีการสำรองที่จอดล่วงหน้า จอดฟรี 40 นาทีและหากจอดนานกว่านั้น คิดค่าจอดรถ 10 หยวนต่อชั่วโมง สูงสุด 120 หยวนต่อวัน

ที่จอกรถ P2 เป็นที่จอดรถในชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร มีพื้นที่บริการประมาณ 798 คัน โดยเป็นพื้นที่ที่เข้มงวดในการตรวจสอบเป็นพิเศษ คิดค่าจอดรถ 10 หยวนต่อชั่วโมง สูงสุด 120 หยวนต่อวัน

ที่จอดรถ P3 เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่ด้านหน้ากลุ่มอาคารผู้โดยสาร โดยแบ่งออกเป็นลานจอดรถของอาคารผู้โดยสาร 1-3 รวมพื้นที่บริการ 2,160 คัน จอดฟรี 15 นาทีและหากจอดนานกว่านั้น คิดค่าจอดรถ 2 ชั่วโมงแรกชั่วโมงละ 6 หยวน ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 10 หยวน สูงสุด 100 หยวนต่อวัน (2 วันแรก) หลังจาก 2 วัน คิดค่าจอดวันละ 120 หยวน

การเดินทางไปสนามบินหางโจว

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินหางโจวนั้นมี 5 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองหางโจว ให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข S2 (Hangyong Expressway) หรือ S4 (Airport Expressway) เชื่อมต่อถนน Yingbin Avenue เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองเซียวซาน โดยสามารถต่อรถโดยสารไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มที่ผ่านเมืองเซียวซานเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าของเมืองหางโจวได้

รถบัสสนามบิน มีให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังจุดสำคัญต่างๆ ในเมืองหางโจวและเมืองใกล้เคียง โดยมีให้บริการหลายสาย เช่น สาย Wulinmen Line สาย Pinghai Line และมีเส้นทางถึงสถานีรถไฟหางโจวตะวันออก

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วเขตเมืองหางโจว มีจุดให้บริการที่บริเวณประตูอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหมายเลข 4 และ 10 โดยมีรถให้บริการกว่า 3,000 คัน และมีให้เลือกตั้งแต่รถแท็กซี่ทั่วไปจนถึงรถหรูสำหรับนักธุรกิจ คิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินหางโจว

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินหางโจว

จากตัวเมืองหางโจว จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยในปัจจุบันยังไม่มีระบบรถไฟฟ้าจากตัวเมืองเข้าสู่สนามบิน การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดจึงยังเป็นการใช้รถแท็กซี่และรถเช่า

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินหางโจว

สนามบินหางโจวมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารและร้านค้าของจีน และมีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีให้บริการในโซนผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ภายในสนามบินก็ยังมีเครื่องกดน้ำดื่มอัตโนมัติให้บริการฟรีทั้งเย็นและร้อน

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินหางโจว

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินหางโจว

สนามบินหางโจวมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอาคารผู้โดยสารทุกหลัง รวมทั้งบริการไวไฟของร้านกาแฟภายในที่พักผู้โดยสารอีกด้วย นอกจากนี้ตัวสนามบินยังอยู่ในเขตเมือง จึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้สัญญาณโทรศัพท์แต่อย่างใด

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินหางโจว

ภายในพื้นที่สนามบินมีโรงแรม Hangzhou Xiaoshan International Airport Hotel ให้บริการ ซึ่งเป็นโรงแรมหลักของสนามบิน นอกจากนี้โดยรอบสนามบินและตัวเมืองหางโจว ก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-4 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินหางโจว

สายการบินที่ให้มีเที่ยวบินไปสนามบินหางโจว

สนามบินหางโจวเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 2 บริษัท คือ เซียะเหมินแอร์ไลน์ (Xiamen Airlines) และหลงแอร์ (Loong Air) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการหลายเส้นทาง ได้แก่

ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern)

 แอร์ไชน่า (Air China)

 เซียะเหมินแอร์ไลน์ (Xiamen Airlines)

 ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern)

คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific)

สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปหางโจว

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับหางโจว

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินหางโจว

 ข้อมูลติดต่อสนามบินหางโจว

สนามบินที่หางโจว

ที่อยู่:
Hangzhou 311207,
PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA

โทร:+86 (0)571 86662053

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินหางโจว

ลองกิจูด:120° 26' 3'' E
ละติจูด:30° 13' 45'' N
รหัส IATA:HGH
รหัส ICAO:ZSHC

 ที่ตั้งสนามบินหางโจว

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด