แผนที่

 สนามบินโฮโนลูลู (ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู

เมือง: โฮโนลูลู

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

อักษรย่อ: HNL

ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สนามบินโฮโนลูลู เป็นสนามบินนานาชาติหลักของเมืองโฮโนลูลู และหมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องผ่านสนามบินแห่งนี้เป็นหลัก โดยสนามบินแห่งนี้เปิดบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 เดิมมีชื่อว่าสนามบินจอห์น โรดเจอร์ส์ (John Rodgers Airport) ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินโฮโนลูลูในเวลาต่อมา โดยสนามบินแห่งนี้เคยติดอันดับสนามบินที่มีรันเวย์ยาวที่สุดในโลกด้วย

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินโฮโนลูลู

สนามบินโฮโนลูลูรองรับผู้โดยสารได้ 21 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 3 อาคารผู้โดยสาร) มีรันเวย์ภาคพื้น 4 รันเวย์ และรันเวย์บนทะเลสำหรับเรือบินอีก 2 รันเวย์ เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งละติจูดที่ 21˚ 19’ 07” และ ลองจิจูดที่  157˚ 55’ 21” ห่างจากตัวเมืองโฮโนลูลูไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินโฮโนลูลู

สนามบินโฮโนลูลูประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 (Commuter Terminal) เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางปีกตะวันตกของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินภายในหมู่เกาะฮาวายเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 2 (Interisland Terminal) เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็ก ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 ทางปีกตะวันตกของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินจากสหรัฐอเมริกา (แผ่นดินใหญ่) เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 3 (Overseas Terminal) และเป็นอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ที่สุดของสนามบิน เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร 2 มีอาคารเทียบเครื่องบินย่อย 3 อาคาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

ที่จอดรถของสนามบินโฮโนลูลู

สนามบินโฮโนลูลูมีพื้นที่จอดรถทั้งหมดอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร คิดอัตราค่าจอดรถเท่ากันเป็นรายชั่วโมง ฟรี 15 นาทีแรก สูงสุด 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน โดยแบ่งที่จอดรถได้ดังนี้

อาคารจอดรถ Lot A หรือ International Parking เป็นอาคารจอดรถท่ตั้งอยู่ตรงมุมระหว่างอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 สามารถใช้บริการได้ทั้ง 2 อาคาร มีความสูงของที่จอดรถ 8 ชั้น

ลานจอดรถ Lot B หรือ Economy Parking เป็นลานจอดรถกลางแจ้งหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และเป็นที่จอดรถที่คิดอัตราค่าจอดสูงสุด 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันเท่านั้น เหมาะสำหรับการจอดรถระยะยาว

อาคารจอดรถ Lot D หรือ Overseas Parking เป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 3 มีความสูงของที่จอดรถ 5 ชั้น จอดรถได้รวม 1,570 คัน

อาคารจอดรถ Lot M หรือ Interisland Parking เป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 มีความสูงของที่จอดรถ 7 ชั้น จอดรถได้รวม 7,787 คัน และมีทางเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถ Lot A ด้วย

การเดินทางไปสนามบินโฮโนลูลู

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินโฮโนลูลูนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองโฮโนลูลู ให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข H1 หรือทางหลวงหมายเลข 92 เพื่อเข้าสู่สนามบิน โดยทางขึ้น-ลงหลักของสนามบินสามารถเข้าถึงอาคารผู้โดยสารได้ทุกหลัง

รถโดยสารประจำทาง สาย 19 / 20 / 31 ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังตัวเมืองโฮโนลูลู และพื้นที่สำคัญโดยรอบเกาะ โดยรถแต่ละสายมีรอบวิ่งทุก 30 นาที อัตราค่าโดยสาร 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ

รถโดยสาร SpeediShuttle เป็นรถโดยสารที่ให้บริการระหว่างสนามบินกับทุกที่ที่ผู้โดยสารต้องการไป โดยคิดค่าโดยสารไปอ่าวโฮโนลูลูที่ 15.48 ดอลลารสหรัฐ หากมีกระเป๋ามากกว่า 1 ใบ/คนจะคิดค่าโดยสารเพิ่ม

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าโดยสารถึงหาดไวกีกีประมาณ 40-45 ดอลลาร์สหรัฐ และคิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์

รถเช่า มีบริการจากหลากหลายบริษัทให้เช่ารถชั้นนำ

เช่ารถราคาประหยัดจากสนามบินโฮโนลูลู

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินโฮโนลูลู

จากตัวเมืองโฮโนลูลู จะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก ทั้งนี้สนามบินไม่มีระบบรถไฟจากตัวเมืองให้บริการ การใช้รถเช่าจึงยังคงเป็นตัวเลือกที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเข้า-ออกจากสนามบิน

ร้านค้าและร้านอาหารที่สนามบินโฮโนลูลู

สนามบินโฮโนลูลูมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า โดยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีส่วนใหญ่จะให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 3 ซึ่งเป็นอาคารระหว่างประเทศของสนามบินเพียงอาคารเดียว

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินโฮโนลูลู

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด รองรับสกุลเงินหลักๆ ทั้งยูโร และค่าเงินจากเอเชีย และมีธนาคารในรูปแบบสาขาของ American Savings Bank และ Bank of Hawaii ให้บริการด้วย ซึ่งจะมีตู้ ATM ให้บริการตามจุดต่างๆ ผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเตอร์เน็ตที่สนามบินโฮโนลูลู

สนามบินโฮโนลูลูมีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ให้บริการฟรี โดยมีจุดให้บริการรกระจายอยู่ตามที่พักและเลาจ์ของสายการบินต่างๆ ทั่วทั้งสนามบิน นอกจากนี้ภายในสนามบินยังมีตู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตให้บริการอยู่ตามจุดที่พักผู้โดยสารบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องต่างๆ ด้วย

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินโฮโนลูลู

ภายในอาคารผู้โดยสารนั้นไม่มีโรงแรมให้บริการ แต่จะมีโรงแรม Airport Honolulu และ Best Western the Plaza Hotel ให้บริการบริเวณย่านการค้าด้านหน้าทางเข้าอาคารผู้โดยสาร และนอกจากนี้ภายในเขตโฮโนลูลูยังมีโรงแรมอีกมากมายที่เลือกได้ตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินโฮโนลูลู

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินโฮโนลูลู ได้แก่

โคเรียนแอร์ (Korean Air)
เอเอ็นเอ (ANA)
เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines)
แอร์ไชน่า (Air China)
ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ (United Airlines)
เดลต้า (Delta)
ไชน่า อีสเทิร์น (China Eastern) 
แควนตัส (Qantas)

สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปโฮโนลูลู

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับโฮโนลูลู

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินโฮโนลูลู

 ข้อมูลติดต่อสนามบินโฮโนลูลู

สนามบินที่โฮโนลูลู

ที่อยู่:
300 Rodgers Blvd #12,
Honolulu,
HI 96819-1897,
UNITED STATES OF AMERICA

โทร:+1 (0)808 8366411

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินโฮโนลูลู

ลองกิจูด:157° 55' 18'' W
ละติจูด:21° 19' 32'' N
รหัส IATA:HNL
รหัส ICAO:PHNL

 ที่ตั้งสนามบินโฮโนลูลู

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด