แผนที่

 สนามบินกาฐมาณฑุ (สนามบินตริภูวัน)

เมือง: กาฐมาณฑุ

ประเทศ: เนปาล

อักษรย่อ: KTM

ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินตริภูวัน” หรือเรียกอีกชื่อว่า “สนามบินกาฐมาณฑุ” เป็นสนามบินหลักของกรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu) และเป็นสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Federal Democratic Republic of Nepal) เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2492 และให้บริการมาตั้งแต่ลู่วิ่งเครื่องบินเป็นเพียงแค่พื้นหญ้า จนได้รับการพัฒนาเป็นสนามบินมาตรฐาน โดยสนามบินแห่งนี้เคยรองรับเที่ยวบินจากยุโรปมาแล้วก่อนถูกยกเลิกไปในเวลาต่อมา

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินกาฐมาณฑุ

จากสถิติในปี พ.ศ. 2558 สนามบินกาฐมาณฑุมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการกว่า 3 ล้านคน ตัวสนามบินมีอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง พร้อมลู่วิ่งเครื่องบิน 1 เส้นทาง แต่ไม่มีสะพานเทียบเครื่องบิน เป็นสนามบินขนาดกลาง ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ กรุงกาฐมาณฑุ ตำแหน่งละติจูดที่ 27˚ 41’ 47” และลองจิจูดที่ 085˚ 21’ 32” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินกาฐมาณฑุ

สนามบินกาฐมาณฑุประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสารในประเทศ เป็นอาคารขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบิน ใช้รองรับเที่ยวบินขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามบิน (ถัดจากอาคารผู้โดยสารในประเทศลงมาทางทิศใต้) ใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด

ที่จอดรถของสนามบินกาฐมาณฑุ

สนามบินกาฐมาณฑุประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ 2 จุด ไม่มีข้อมูลอัตราค่าจอดรถ โดยทั้งหมดเป็นลานจอดรถกลางแจ้งดังนี้

ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารในประเทศ เป็นลานจอดรถขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสารในประเทศ

ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ยาวไปตามความยาวของอาคารผู้โดยสาร ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

การเดินทางไปสนามบินกาฐมาณฑุ

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินกาฐมาณฑุนั้นมี 4 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงกาฐมาณฑุ ให้ใช้เส้นทางวงแหวน (Ring Road) ฝั่งตะวันออกของเมืองเพื่อเข้าสู่สนามบิน หรือใช้เส้นทางด่วน Araniko จากทางตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถโดยสารประจำทางสาย Sajha Yatayat ให้บริการจากรับ-ส่งระหว่างสนามบินเข้าสู่ใจกลางเมือง โดยรถรอบสุดท้ายคือเวลา 18.00 น. ของทุกวัน

รถแท็กซี่ท้องถิ่น ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับ-ส่งจากหน้าอาคารผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองและพื้นที่ต่างๆ โดยรอบ ราคาตามมิเตอร์ หรือเหมาจ่ายตามตกลง

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินกาฐมาณฑุ

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินกาฐมาณฑุ

จากตัวเมืองกาฐมาณฑุ จะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก การเดินทางที่สะดวกที่สุด คือ การใช้บริการแท็กซี่ หรือการติดต่อขอรถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พัก

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินกาฐมาณฑุ

สนามบินกาฐมาณฑุมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง โดยเปิดให้บริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า ซึ่งมีทั้งของกิน ร้านสะดวกซื้อ ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร และมีร้านค้าบางส่วนให้บริการภายนอกอาคารด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินกาฐมาณฑุ

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินกาฐมาณฑุ

สนามบินกาฐมาณฑุมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี แต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสัญญาณการใช้งานอาจไม่เสถียรนัก ทั้งนี้สนามบินอยู่ในเขตตัวเมือง จึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3G หรือ 4G แต่อย่างใด

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินกาฐมาณฑุ

ภายในสนามบินไม่มีโรงแรมให้บริการ แต่จะมีห้องรับรองของสนามบิน พร้อมห้องรับรองของโรงแรม Radisson Hotel Kathmandu สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง และห้องรับรองของการบินไทย (Thai Airways) สำหรับผู้โดยสารของสายการบินกลุ่ม Star Alliance ให้บริการ นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-4 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินกาฐมาณฑุ

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินกาฐมาณฑุ

สนามบินกาฐมาณฑุเป็นฐานการบินหลักของสายการบินหลายบริษัท เช่น เนปาลแอร์ไลน์ () บุดดาแอร์ (Buddha Air) และเยติแอร์ไลน์ (Yeti Airlines) เป็นต้น โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ (เอเชีย) ให้บริการหลายเส้นทาง เช่น

อาคารผู้โดยสารในประเทศ

เส้นทางทั่วประเทศ

ทาราแอร์ (Tara Air) เส้นทางทั่วประเทศ

เยติแอร์ไลน์ (Yeti Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

แอร์อินเดีย (Air India) เส้นทางอินเดีย

มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) เส้นทางมาเลเซีย

มาลินโดแอร์ (Malindo Air) เส้นทางมาเลเซีย

เส้นทางอินเดีย ไทย กาตาร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย

กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) เส้นทางกาตาร์

ซิลค์แอร์ (SilkAir) เส้นทางสิงคโปร์

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินกาฐมาณฑุ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินกาฐมาณฑุทั้งหมด

สนามบินใกล้กับกาฐมาณฑุ

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินกาฐมาณฑุ

 ข้อมูลติดต่อสนามบินกาฐมาณฑุ

สนามบินที่กาฐมาณฑุ

ที่อยู่:
Kathmandu,
NEPAL

โทร:+977 (0)1 470274

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินกาฐมาณฑุ

ลองกิจูด:85° 21' 47'' E
ละติจูด:27° 42' 2'' N
รหัส IATA:KTM
รหัส ICAO:VNKT

 ที่ตั้งสนามบินกาฐมาณฑุ

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด