แผนที่

 สนามบินออร์แลนโด (ท่าอากาศยานนานาชาติออร์แลนโด)

เมือง: ออร์แลนโด

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

อักษรย่อ: MCO

ท่าอากาศยานนานาชาติออร์แลนโด หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินออร์แลนโด” เป็นสนามบินหลักของเมืองออร์แลนโด (Orlando) และเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ 2 ของรัฐฟลอริดา (Florida) และเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) โดยเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ตอนกลางของรัฐ จากสนามบินในพื้นที่ที่มีกว่า 6 สนามบิน โดยสนามบินออร์แลนโดแห่งนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินออร์แลนโด

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินออร์แลนโดกว่า 41.9 ล้านคนต่อปี ให้บริการเที่ยวบินกว่า 316,000 เที่ยว มีลู่วิ่งเครื่องบิน 4 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเมืองออร์แลนโด ตำแหน่งละติจูดที่ 28˚ 25’ 46” และลองจิจูดที่ 81˚ 18’ 32” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินออร์แลนโด

สนามบินออร์แลนโดมีอาคารผู้โดยสารหลังเดียว แต่เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนใคร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นฝั่งเหนือ (Terminal A) และฝั่งใต้ (Terminal B) ซึ่งมีถนนเข้าอาคารทั้ง 2 ฝั่ง โดยอาคารผู้โดยสารจะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบและไม่มีจุดเทียบเครื่องบินประชิดอาคาร แต่จะมีอาคารเทียบเครื่องบินที่แยกตัวจากอาคารหลัก และเชื่อมต่อกันด้วยระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด 4 ทิศทางดังนี้

Terminal A

อาคารเทียบเครื่องบิน 1 (Airside 1) ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาคารเทียบเครื่องบินย่อยทั้งหมด 3 แขน ใช้รองรับเที่ยวบระหว่างประเทศเป็นหลัก

อาคารเทียบเครื่องบิน 2 (Airside 2) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาคารเทียบเครื่องบินย่อยทั้งหมด 2 แขน ใช้รองรับเที่ยวบินในประเทศเป็นหลัก

Terminal B

อาคารเทียบเครื่องบิน 3 (Airside 3) ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ มีอาคารเทียบเครื่องบินย่อยทั้งหมด 3 แขน ใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เป็นหลัก

อาคารเทียบเครื่องบิน 4 (Airside 4) ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ มีอาคารเทียบเครื่องบินย่อยทั้งหมด 3 แขน ใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

ที่จอดรถไปสนามบินออร์แลนโด

พื้นที่จอดรถของสนามบินออร์แลนโดนั้นมีขนาดใหญ่และแบ่งฝั่งอย่างชัดเจนดังนี้

ที่จอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารฝั่ง A เป็นที่จอดรถขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยอาคารจอดรถในร่มประชิดอาคารผู้โดยสาร และลานจอดรถกลางแจ้งด้านหลังอีกเป็นจำนวนมาก คิดค่าจอดรถวันละ 17 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ที่จอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารฝั่ง B เป็นที่จอดรถขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยอาคารจอดรถในร่มประชิดอาคารผู้โดยสาร และลานจอดรถกลางแจ้งด้านหลังอีกเล็กน้อย คิดค่าจอดรถวันละ 17 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ที่จอดรถราคาประหยัดฝั่งเหนือ เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบิน สามารถเข้าออกได้จากถนนทางเข้าสนามบินฝั่งเหนือ คิดค่าจอดรถวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ที่จอดรถราคาประหยัดฝั่งใต้ เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสนามบิน สามารถเข้าออกได้จากถนนทางเข้าสนามบินฝั่งใต้ คิดค่าจอดรถวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การเดินทางไปสนามบินออร์แลนโด

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินออร์แลนโดนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองออร์แลนโด สามารถใช้เส้นทางด่วนหรือทางหลวงหลายเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อกับทางด่วนหมายเลข 528 เพื่อเข้าสู่สนามบินจากทางฝั่งเหนือ หรือทางด่วนหมายเลข 417 เพื่อเข้าสู่สนามบินจากทางฝั่งใต้ ทั้งนี้ภายในสนามบินมีถนนที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้แล้ว สามารถเข้าสู่อาคารผู้โดยสารฝั่งใต้ได้จากเส้นทางฝั่งเหนือโดยไม่จำเป็นต้องอ้อมแต่อย่างใด

รถไฟ Sun Rail สนามบินออร์แลนโดไม่มีเส้นทางรถไฟเข้าสู่สนามบิน แต่จะมีสถานีรถไฟ San Lake Road Station อยู่ใกล้กับสนามบินมากที่สุด โดยมีรถบัสให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับสถานีรถไฟ

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารสาย 11 / 42 / 51 / 111 ให้บริการบริเวณท่ารถขนส่งด้านหน้าอาคารผู้โดยสารฝั่ง A เข้าสู่ตัวเมืองออร์แลนโดหลายเส้นทาง และครอบคลุมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ด้วย

รถบัสพิเศษ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมต่างๆ ในเขตเมืองออร์แลนโด รวมทั้งสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) และพอร์ตคานาเวอรัล (Port Canaveral) สำหรับขึ้นเรือสำราญอีกด้วย

รถตู้โดยสาร มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองออร์แลนโดทั้งฝั่ง A และ B โดยคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายหัว และรองรับการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต

รถโดยสารแบบแบ่งปันที่นั่ง เป็นบริการรถกึ่งสาธารณะ ที่ผู้โดยสารสามารถจองคิวรถและแชร์เส้นทางกับผู้โดยสารอื่น หรือโดยสารกับผู้รับจ้างอิสระจากรถส่วนตัวได้

รถแท็กซี่ มีบริการตลอด 24 ชั่วโมงด้านหน้าอาคารผู้โดยสารทั้งฝั่ง A และ B โดยมีรถแท็กซี่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 9 คน และคิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ และรองรับการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินออร์แลนโด

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินออร์แลนโด

จากตัวเมืองออร์แลนโด จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุด คือ การใช้รถเช่าที่กำหนดเวลาเดินทางเองได้ แต่การใช้รถไฟ Sun Rail และต่อรถบัสเข้าสู่สนามบิน ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีราคาประหยัดและใช้เวลาไม่นานเช่นกัน

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินออร์แลนโด

สนามบินออร์แลนโดมีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย และบริการมากมาย โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณอาคารผู้โดยสารส่วนกลาง นอกจากนั้นในอาคารเทียบเครื่องบินทั้ง 4 ทิศ ก็มีร้านค้าร้านอาหารให้บริการด้วยเช่นกัน ซึ่งบางร้านเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และบางร้านเปิดบริการคล้ายศูนย์การค้า

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินออร์แลนโด

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ รวมทั้งในอาคารเทียบเครื่องบินด้วยด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินออร์แลนโด

สนามบินออร์แลนโดมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “MCO Internet” ให้บริการทั่วทั้งพื้นที่สนามบิน แต่เนื่องจากบางจุดมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้งาน ทางสนามบินจึงแนะนำให้ค้นหาจุดกระจายสัญญาจุดใหม่ในพื้นที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน และนอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นอีกเป็นจำนวนมาก

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินออร์แลนโด

ภายในอาคารผู้โดยสารมีโรงแรม Hyatt Regency Orlando International Airport ให้บริการที่กลางพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และเป็นโรงแรมเดียวในเขตพื้นที่สนามบิน แต่นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินออร์แลนโด

สายการบินที่มี่เที่ยวบินไปสนามบินออร์แลนโด

สนามบินออร์แลนโดเป็นฐานการบินหลักของสายการบินซิลเวอร์แอร์เวย์ (Silver Airways) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย

อาคารผู้โดยสารฝั่งเหนือ (Terminal A)

เออร์ลิงกัส (Aer Lingus) เส้นทางไอร์แลนด์

แอร์โรเม็กซิโก (Aeromexico) เส้นทางเม็กซิโก

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (Emirates Airlines) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เจ็ทบลู (jetBlue) เส้นทางทั่วประเทศ

เวสต์เจ็ท (WestJet) เส้นทางแคนาดา

อาคารผู้โดยสารฝั่งใต้ (Terminal B)

แอร์แคนาดา (Air Canada) เส้นทางแคนาดา

อเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

บริติชแอร์เวย์ (British Airways) เส้นทางสหราชอาณาจักร

ซิลเวอร์แอร์เวย์ (Silver Airways) เส้นทางทั่วประเทศและบาฮามาส

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินออร์แลนโด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับออร์ลันโด

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินออร์แลนโด

 ข้อมูลติดต่อสนามบินออร์แลนโด

สนามบินที่ออร์ลันโด

ที่อยู่:
One Airport Boulevard,
Orlando,
FL 32827-4399,
UNITED STATES OF AMERICA

โทร:+1 (0)407 8252001

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินออร์แลนโด

ลองกิจูด:81° 19' 29'' W
ละติจูด:28° 25' 55'' N
รหัส IATA:MCO
รหัส ICAO:KMCO

 ที่ตั้งสนามบินออร์แลนโด

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด