แผนที่

 สนามบินมัสกัต (ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต)

เมือง: มัสกัต

ประเทศ: โอมาน

อักษรย่อ: MCT

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินมัสกัต” ซึ่งเป็นสนามบินหลักของกรุงมัสกัต (Muscat) และประเทศรัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman) แต่เดิมนั้นเป็นสนามบินทางการทหารที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ก่อนที่จะได้รับการปรับมาเป็นสนามบินพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2516 ในชื่อสนามบินนานาชาติซีบ (Seeb Iinternational Airport) ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อสนามบินมัสกัตในปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา และปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่แทนอาคารผู้โดยสารเดิมที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2560

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินมัสกัต

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินกว่า 12 ล้านคน โดยอาคารผู้โดยสารใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 48 ล้านคน/ปี สนามบินแห่งนี้มีลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทาง และยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาอีกมาก เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองซีบ (Seeb) กับเมืองมัสกัต แหน่งละติจูดที่ 23˚ 35’ 18.92” และลองจิจูดที่ 58˚ 17’ 26.16” ห่างจากตัวเมืองมัสกัตไปทางทิศตะวันตกประมาณ 32 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินมัสกัต

ปัจจุบันสนามบินโอมานกำลังมีอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสารปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่ถูกใช้มาตั้งแต่เปิดสนามบิน โดยขนาดเล็กเพียง 2 ชั้น ภายในประกอบด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน 58 เคาน์เตอร์ พร้อมประตูทางออกขึ้นเครื่อง 23 ประตู โดยอาคารแห่งนี้จะกลายเป็น “อาคารผู้โดยสาร 2” เมื่ออาคารผู้โดยสารใหม่แล้วเสร็จ และใช้รองรับเที่ยวบินจากสายการบินต้นทุนต่ำเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสารใหม่ ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นที่สนามบิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 และจะรองรับผู้โดยสารได้อีก 12 ล้านคนในระยะแรก โดยภายในจะมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 580,000 ตารางเมตร มีเคาน์เตอร์เช็คอิน 86 เคาน์เตอร์ พร้อมสะพานเทียบเครื่องบิน 29 สะพาน โดยจะมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ที่จอดรถของสนามบินมัสกัต

ปัจจุบันสนามบินมัสกัตมีพื้นที่จอดรถเพียงจุดเดียวด้านหน้าอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน และมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยอัตราค่าจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารนั้นจะอยู่ที่ 0.5 เรียลต่อครั่งชั่วโมง ส่วนลานจอดรถ A และ B ที่อยู่ไกลกว่าจะมีอัตราค่าโดยสาร 3 เรียลในวันที่ 1 และเพิ่มอีก 1 เรียลต่อวัน จอดได้สูงสุด 5 วัน

การเดินทางไปสนามบินมัสกัต

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินมัสกัตนั้นมี 4 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองมัสกัตหรือซีบ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (Sultan Qaboos) เพื่อเข้าสู่สนามบินได้ทั้งอาคารผู้โดยสารปัจจุบันและอาคารผู้โดยสารใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อนสร้าง หรือใช้เส้นทางด่วน Muscat เชื่อมต่อเส้นทางหลวงเพื่อเข้าสู่สนามบินฝั่งอาคารผู้โดยสารปัจจุบันก็ได้เช่นกัน

รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารเส้นทางจากกรุงมัสกัตถึงหน้าอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน โดยผู้โดยสารสามารถขึ้น-ลงได้บริเวณถนน Sultan Qaboos และเดินเท้าในระยะใกล้เพื่อเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมงไปยังพื้นที่ต่างๆ ของเมืองมัสกัตและซีบ โดยคิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 25-45 เรียลต่อเที่ยว ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ต้องการเดินทาง

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินมัสกัต

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินมัสกัต

จากตัวเมืองมัสกัต จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนของสนามบินยังไม่สะดวกสบายเพียงพอ การใช้รถเช่าจึงยังคงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการเดินทางอย่างสะดวกรวดเร็ว

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินมัสกัต

สนามบินมัสกัตมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการอยู่เป็นจำนวนหนึ่งเนื่องจากพื้นที่จำกัด โดยร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารจากท้องถิ่นและร้านอาหารฟรานไชส์สากลบางสังกัด นอกจากนั้นก็ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าปลอดภาษีอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง เมื่ออาคารผู้โดยสารใหม่เปิดใช้บริการแล้ว จะมีพื้นที่ร้านค้ามากขึ้นกว่าเดิม

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินมัสกัต

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก Travelex และ Jadded Foreign Exchange โดยมีจุดรับแลกเงิน 6 จุดในสนามบิน และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินมัสกัต

สนามบินมัสกัตมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน โปรดสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมได้จากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินมัสกัต

ภายในอาคารผู้โดยสารปัจจุบันนั้นไม่มีโรงแรมให้บริการ แต่จะมีห้องรับรองของสนามบินให้บริการพักผ่อนชั่วคราวสำหรับผู้ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือเที่ยวบินธุรกิจขึ้นไป โดยคาดว่าเมื่ออาคารผู้โดยสารใหม่แล้วเสร็จ จะมีโรงแรมให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสารด้วย ทั้งนี้ในเขตตัวเมืองก็มีโรงแรมมากมายให้บริการตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินมัสกัต

สายการบินที่

สนามบินมัสกัตเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 2 บริษัท คือ โอมานแอร์ (Oman Air) และซาลามแอร์ โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

 เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (Emirates Airlines)

 กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways)

 การบินไทย (Thai Airways)

 ลุฟทันซ่า (Lufthansa)

 เอทิฮัต (Etihad Airways)

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปมัสกัต

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับมัสกัต

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินมัสกัต

 ข้อมูลติดต่อสนามบินมัสกัต

สนามบินที่มัสกัต

ที่อยู่:
PO Box 1,
Seeb Airport,
Muscat CPO 111,
OMAN

โทร:+968 (0)519210
แฟกซ์:+968 (0)510122

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินมัสกัต

ลองกิจูด:58° 16' 45'' E
ละติจูด:23° 35' 30'' N
รหัส IATA:MCT
รหัส ICAO:OOMS

 ที่ตั้งสนามบินมัสกัต

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด