แผนที่

 สนามบินเมลเบิร์น (ทัลลามารีน)

เมือง: เมลเบิร์น

ประเทศ: ออสเตรเลีย

อักษรย่อ: MEL

ท่าอากาศยานเมลเบิร์น หรือ “ท่าอากาศยานทัลลามารีน” (Tullamarine Airport) รู้จักกันในอีกชื่อว่า “สนามบินเมลเบิร์น” หรือที่ชาวพื้นเมืองนิยมเรียกว่า “สนามบินทัลลามารีน” เพื่อกันความสับสนเพราะเมลเบิร์นมีมากกว่าหนึ่งสนามบิน โดยสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินหลักของเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) รัฐวิกตอเรีย (Victoria) ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) สนามบินเมลเบิร์น เป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2513 เพื่อทดแทนสนามบินเดิมที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการในช่วงนั้น โดยสนามบินแห่งนี้มีเส้นทางบินระหว่างซิดนีย์-เมลเบิร์น ที่มีผู้เดินทางมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกเลยทีเดียว

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินเมลเบิร์น

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินเมลเบิร์น ถึง 33.7 ล้าน (รวมทั้ง 4 อาคารผู้โดยสาร) อาคารสนามบินทั้งหมดมีประตูทางออกขึ้นเครื่องรวม 56 ประตู พร้อมลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตทัลลามารีน ชานเมืองเมลเบิร์น ตำแหน่งละติจูดที่ 37˚ 40’ 24” และลองจิจูดที่ 144˚ 50’ 36” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 23 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินเมลเบิร์น

สนามบินเมลเบิร์น ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 4 อาคาร โดยตั้งเป็นกลุ่มอยู่ทางฝั่งตะวันออกของพื้นที่สนามบิน และเชื่อมต่อกันทุกอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร มีอาคารเทียบเครื่องบิน 2 อาคาร โดยเป็นอาคารผู้โดยสารหลังแรกของสนามบินแห่งนี้ ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินแควนตัส เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 ทางฝั่งตะวันตก และเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารเทียบเครื่องบินยื่นออกเป็น 2 ช่วง ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 2 ลงมาทางทิศใต้ เป็นอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินเวอร์จิ้นออสเตรเลีย (Virgin Australia) และเที่ยวบินในประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 4 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 3 ลงมาทางทิศใต้ และเป็นอาคารสุดท้ายในกลุ่มอาคารผู้โดยสาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินในประเทศ และสายการบินต้นทุนต่ำเป็นหลัก

ที่จอดรถของสนามบินเมลเบิร์น

พื้นที่จอดรถของสนามบินเมลเบิร์น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

อาคารจอดรถ T1 | T2 | T3 เป็นอาคารจอดรถขนาด 6 ชั้นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1-3 ซึ่งใช้ที่จอดรถร่วมกัน เป็นพื้นที่จอดรถระยะสั้น โดยคิดค่าจอดรถเป็นชั่วโมง สูงสุดวันละ 59 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

อาคารจอดรถ T4 เป็นอาคารจอดรถขนาด 7 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 4 เป็นพื้นที่จอดรถระยะสั้น โดยคิดค่าจอดรถเป็นชั่วโมง สูงสุดวันละ 59 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ลานจอดรถระยะยาว เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ตั้งแต่หลังอาคารจอดรถ T4 ไปจนถึงสุดทางเข้าออกของพื้นที่สนามบิน คิดค่าจอดรถวันละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เหมาจ่ายตลอดวัน และมีอัตราถูกลงตามจำนวนวันที่จอด

การเดินทางไปสนามบินเมลเบิร์น

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินเมลเบิร์น นั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข A-2 หรือ M-11 เชื่อมต่อทางด่วนหมายเลข M-14 เพื่อเข้าสู่สนามบินฝั่งอาคารผู้โดยสาร 1-3 หรือใช้ทางด่วนหมายเลข A-2 หรือ M-11 เชื่อมต่อทางด่วนหมายเลข M-12 เพื่อเข้าสู่สนามบินฝั่งอาคารผู้โดยสาร 4

รถบัสสนามบิน Skybus ให้บริการรับ-ส่งจากเขตต่างๆ ในตัวเมืองและบริเวณชานเมืองชั้นในสู่สนามบินตลอด 24 ชั่วโมง มีรอบรถทุก 10 นาที คิดค่าโดยสารเริ่มต้น 19 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และมีตั๋วเหมาจ่ายสำหรับครอบครัวด้วย

รถโดยสารประจำทางสาย 478 สาย 479 และสาย 482 ให้บริการรับ-ส่งระหว่างเขตต่างๆ และสถานีรถไฟหลักๆ กับสนามบิน โดยจุดจอดรถโดยสารอยู่หน้าอาคารผู้โดยสาร 4 ซึ่งเป็นศูนย์ขนส่งสาธารณะของสนามบิน

รถแท็กซี่ มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารในทุกอาคารผู้โดยสาร คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์และมีค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่จากสนามบินเพิ่ม 3.58 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินเมลเบิร์น

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินเมลเบิร์น

จากตัวเมืองเมลเบิร์น จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยสนามบินแห่งนี้ยังไม่มีเส้นทางรถไฟที่รวดเร็วให้บริการ การใช้รถบัสสนามบิน Skybus หรือรถเช่าจึงยังเป็นตัวเลือกที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเข้าถึงสนามบิน

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินเมลเบิร์น

สนามบินเมลเบิร์น มีร้านค้าและร้านอาหารมากมายกระจายอยู่ตามอาคารผู้โดยสารต่างๆ มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า ส่วนร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนั้นจะมีให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร 2 ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการสำหรับนักเดินทางต่างประเทศเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินเมลเบิร์น

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินเมลเบิร์น

สนามบินเมลเบิร์น มีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “Airport Free Wi-Fi” สามารถใช้งานได้ในอาคารผู้โดยสาร 2-4 สำหรับอาคารผู้โดยสาร 1 จะมีอินเทอร์เน็ตบริการฟรีจากสายการบินแควนตัส โดยก่อนใช้งานจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยชื่อ เบอร์อีเมล และรหัสไปรษณีย์

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินเมลเบิร์น

ภายในสนามบินเมลเบิร์น มีโรงแรมให้บริการอยู่ถึง 4 แห่ง คือ โรงแรม Quest Melbourne Airport โรงแรม Holiday Inn Melbourne Airport โรงแรม PARKROYAL Melbourne Airport และโรงแรม Ibis Budget Melbourne Airport ซึ่งรองรับการเข้าพักหลายระดับราคา และนอกจากนี้ในเขตต่างๆ ของเมือง ก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายที่เลือกได้ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินเมลเบิร์น

บินไปสนามบินเมลเบิร์น

สนามบินเมลเบิร์น (ทัลลามารีน) เป็นฐานการบินหลักของสายการบินหลายบริษัท เช่น เจ็ทสตาร์ (Jetstar Airways) เวอร์จิ้นออสเตรเลีย (Virgin Australia) ไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย (Tigerair Australia) และแควนตัส เป็นต้น โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

อาคารผู้โดยสาร 1

แควนตัส ( เส้นทางทั่วประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 2

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X) เส้นทางมาเลเซีย

แอร์นิวซีแลนด์ (Air New Zealand) เส้นทางนิวซีแลนด์

เจ็ทสตาร์ (Jetstar Airways) เส้นทางนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

สกู๊ต (Scoot) เส้นทางสิงคโปร์

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสิงคโปร์

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

เวอร์จิ้นออสเตรเลีย (Virgin Australia) เส้นทางนิวซีแลนด์ ฟิจิ และสหรัฐอเมริกา

อาคารผู้โดยสาร 3

เวอร์จิ้นออสเตรเลีย (Virgin Australia) เส้นทางทั่วประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 4

เจ็ทสตาร์ (Jetstar Airways) เส้นทางทั่วประเทศ

ไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย (Tigerair Australia) เส้นทางทั่วประเทศ

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินเมลเบิร์น

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

*ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่เขียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินเมลเบิร์นทั้งหมด

สนามบินใกล้กับเมลเบิร์น ทัลลามารีน

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินเมลเบิร์น ทัลลามารีน

 ข้อมูลติดต่อสนามบินเมลเบิร์น ทัลลามารีน

สนามบินที่เมลเบิร์น ทัลลามารีน

ที่อยู่:
Locked Bag 16,
Gladstone Park VIC 3043,
AUSTRALIA

โทร:+61 (0)3 92971600

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินเมลเบิร์น ทัลลามารีน

ลองกิจูด:144° 50' 35'' E
ละติจูด:37° 40' 23'' S
รหัส IATA:MEL
รหัส ICAO:YMML

 ที่ตั้งสนามบินเมลเบิร์น ทัลลามารีน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด