แผนที่

 สนามบินมาเล

เมือง: มาเล

ประเทศ: มัลดีฟส์

อักษรย่อ: MLE

ท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา แต่เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิมนาเซอร์ (Ibrahim Nasir International Airport) ในปัจจุบันรู้จักกันทั่วไปว่า “ท่าอากาศยานนานาชาติมาเล” (Malé International Airport) แต่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินมาเล” ซึ่งสนามบินแห่งนี้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives) และแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีเส้นทางการบินเชื่อมต่อไปทั่วโลก

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินมาเล

สนามบินมาเลเป็นสนามบินบนเกาะ มีลู่วิ่งเครื่องบินภาคพื้น 1 เส้น และลู่วิ่งทางน้ำสำหรับเรือบินอีก 4 เส้น เป็นสนามบินขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเกาะฮูลฮูเล (Hulhule Island) เมืองมาเล (Male) ตำแหน่งละติจูดที่ 04˚ 11’ 30” และลองจิจูดที่ 073˚ 31’ 44” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร โดยจำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงโดยทางเรือเท่านั้น

อาคารผู้โดยสารของสนามบินมาเล

สนามบินมาเลประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสารในประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามบิน เป็นอาคารขนาดเล็ก ใช้รองรับเที่ยวบินทางอากาศจากเกาะอื่นๆ ในพื้นที่ของหมู่เกาะมัลดีฟส์

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามบิน และถือเป็นอาคารหลักของสนามบินแห่งนี้ ใช้รองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศทั้งหมด

ท่าเทียบเรือบิน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของสนามบิน ประกอบด้วยท่าเทียบเรือบิน 4 ท่าจอด ใช้รองรับเรือบินทั้งหมดของมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบขนส่งหลักระหว่างเกาะของที่นี่

ที่จอดรถของสนามบินมาเล

เนื่องจากรถยนต์ไม่ใช่ระบบการเดินทางหลักของหมู่เกาะมัลดีฟส์ สนามบินแห่งนี้จึงไม่มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้โดยสาร แต่จะมีท่าเทียบเรือให้บริการเป็นแนวตลอดชายฝั่งด้านตะวันตกของสนามบิน

การเดินทางไปสนามบินมาเล

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินมาเลนั้นมี 5 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากฝั่งเกาะหลักฮูลฮูเล (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบิน) ใช้เส้นทางถนน Hulhumale-Hulhule เชื่อมต่อกับถนนรอบสนามบิน เพื่อเข้าสู่สนามบิน

เรือด่วน Speed Boat มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองมาเล รวมทั้งไปยังเกาะหรือรีสอร์ตอื่นๆ โปรดสอบถามที่พักถึงการรับ-ส่งจากสนามบินอีกครั้งก่อนใช้บริการ

เรือเฟอร์รี่ เป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่รับ-ส่งผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองมาเลกับเกาะอื่นๆ โดยรอบ มีค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุด แต่ก็เดินทางช้าที่สุดด้วย

เรือบิน มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับเกาะต่างๆ ที่มีท่าเรือบิน และมีบริการแท็กซี่เรือบินในบางรีสอร์ตด้วย โดยเป็นการเดินทางที่เร็วที่สุด แต่ราคาจะสูงกว่าการใช้เรือปกติ

รถเช่า สามารถเช่ารถขับขี่ได้ภายในเกาะมาเล แต่ไม่สามารถใช้เดินทางข้ามเกาะได้

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินมาเล

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินมาเล

จากตัวเมืองมาเล จะใช้เวลาประมาณ 10-30 นาทีในการเดินทาง เนื่องจากจะต้องเดินทางด้วยเรือ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก จำเป็นต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงในการเดินทางจากเวลาที่ใช้ตามปกติ เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือนั้นมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอน

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินมาเล

สนามบินมาเลมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และแม้จะเป็นสนามบินขนาดเล็ก แต่ก็มีร้านค้าปลอดภาษีขนาดใหญ่ให้บริการ

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ รองรับสกุลเงินหลักๆ หลายสกุลเงิน และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ส่วนธนาคารในรูปแบบสาขานั้นจะมี Bank of Maldives สาขาสนามบินตั้งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารในประเทศ

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินมาเล

สนามบินมาเลมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยพื้นที่ให้บริการจะอยู่บริเวณโถงรับรองของสนามบินทั้งอาคารผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังถือว่าน้อยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การใช้บริการโรมมิ่งหรือซิมโทรศัพท์มือถือเครือข่ายท้องถิ่นจึงยังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินมาเล

ภายในพื้นที่สนามบินมีโรงแรมให้บริการ 1 แห่ง คือ โรงแรม Hulhule Island Hotel ตั้งอยู่ทางเหนือของอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันตก แต่นอกจากนี้ภายในเมืองมาเลและหมู่เกาะโดยรอบก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินมาเล

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินมาเล

สนามบินมาเลเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 2 บริษัท ได้แก่ มัลดีเวียน (Maldivian) และทรานส์มัลดีเวียนแอร์เวย์ โดยมีเส้นทางบอนทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการดังนี้

อาคารผู้โดยสารในประเทศ

มัลดีเวียน (Maldivian) เส้นทางทั่วประเทศ

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

แอร์เอเชีย (AirAsia) เส้นทางมาเลเซีย

บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) เส้นทางไทย

มัลดีเวียน (Maldivian) เส้นทางไทยและจีน

เมกะมัลดีฟส์ (Mega Maldives) เส้นทางทั่วเอเชีย

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสิงคโปร์

ไทเกอร์แอร์ (Tigerair) เส้นทางสิงคโปร์

ท่าเทียบเรือบิน

มัลดีเวียน (Maldivian) เส้นทางทั่วประเทศ

ทรานส์มัลดีเวียนแอร์เวย์ ) เส้นทางทั่วประเทศ

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินมาเล

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินมาเลทั้งหมด

สนามบินใกล้กับเวลานา อินเตอร์เนชั่นแนล

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินมาเล

 ข้อมูลติดต่อสนามบินมาเล

สนามบินที่เวลานา อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่:
Maldives Airports Company Limited,
Hulhule,
Male,
REPUBLIC OF MALDIVES

โทร:+960 (0)333 8800

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินมาเล

ลองกิจูด:73° 31' 27'' E
ละติจูด:4° 12' 5'' N
รหัส IATA:MLE
รหัส ICAO:VRMM

 ที่ตั้งสนามบินมาเล

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด