แผนที่

 สนามบินมะนิลา

เมือง: มะนิลา

ประเทศ: ฟิลิปปินส์

อักษรย่อ: MNL

ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินมะนิลา” เป็นสนามบินหลักของกรุงมะนิลา (Manila) และของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) และเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน สนามบินแห่งนี้ก็เคยเป็นสนามบินยอดแย่ที่สุดในโลกถึง 3 ปีซ้อน (ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556) อย่างไรก็ตาม สนามบินแห่งนี้ก็นับว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการบินที่สำคัญและเป็นฐานการบินหลักของฟิลิปปินส์หลายสายการบินด้วยกัน

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินมะนิลา

สนามบินมะนิลาสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 28 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 4 อาคารผู้โดยสาร) ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารเกินขีดจำกัดไปถึง 39.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 อาคารสนามบินทั้งหมดมีสะพานเทียบเครื่องบิน 64 สะพาน พร้อมลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้น เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในในย่านปาไซ (Pasay) ในเขตตัวเมืองมะนิลาชั้นใน (Manila Metropolitan Area) ตำแหน่งละติจูดที่ 14˚ 30’ 30” และลองจิจูดที่ 121˚ 01’ 11” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินมะนิลา

สนามบินมะนิลาประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 4 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่ทางใต้สุดของสนามบิน มีอาคารเทียบเครื่องบินรูปตัว Y พร้อมพื้นที่ใช้สอย 67,000 ตารางเมตร และมีการขยับขยายเพื่อรองรับผู้โดยสารให้มากขึ้น ปัจจุบันใช้รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของสนามบิน อาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบ 100 ปีการประกาศเอกราชของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันในรองรับเที่ยวบินเฉพาะสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)

และพีเอแอลเอ็กซ์เพรส (PAL Express)

อาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันอกเฉียงเหนือของสนามบิน เป็นอาคารที่ใหม่และใหญ่ที่สุดของสนามบิน มีพื้นที่ขนาด 182,500 ตารางเมตร พร้อมศูนย์การค้าในตัว ปัจจุบันใช้รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 4 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของสนามบิน เป็นอาคารที่เก่าที่สุดของสนามบินที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และยังถูกใช้งานจนถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้รองรับผู้โดยสารภายในประเทศ

นอกจากทั้ง 4 อาคารผู้โดยสารแล้ว สนามบินมะนิลายังมีโครงการสร้างอาคารผู้โดยสาร 5 ซึ่งจะใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำในเร็วๆ นี้ โดยอาคารผู้โดยสารทั้งหมดจะมีรถชัตเตอร์บัสให้บริการรับ-ส่งระหว่างอาคาร

ที่จอดรถของสนามบินมะนิลา

สนามบินมะนิลาประกอบด้วยพื้นที่จอดรถหลายจุด โดยที่จอดรถแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้

พื้นที่จอดรถอาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 มีพื้นที่ย่อย 3 ส่วน ทางด้านหน้าอาคาร ด้านตะวันตกของอาคาร และพื้นที่จอดรถติดทางด่วน คิดค่าที่จอดรถ แต่ไม่พบข้อมูลราคา

พื้นที่จอดรถอาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 มีพื้นที่ย่อย 2 ส่วน ทางด้านหน้าอาคาร และด้านข้างทางเข้าอาคารผู้โดยสาร คิดค่าที่จอดรถ แต่ไม่พบข้อมูลราคา

พื้นที่จอดรถอาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร 3 มีพื้นที่ย่อย 2 ส่วน ทางด้านหน้าอาคาร และตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร ค่าจอดรถ 50 เปโซต่อวัน 300 เปโซสำหรับการจอดข้ามคืน (เกินกว่า 24 ชั่วโมง) และ 500 เปโซในกรณีบัตรจอดรถหาย

ทั้งนี้หน้าอาคารผู้โดยสาร 4 มีที่จอดรถอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง แต่ห่างไกลจากอาคารผู้โดยสารอื่นๆ มาก และมีที่จอดรถน้อย ไม่แนะนำให้ใช้งาน

การเดินทางไปสนามบินมะนิลา

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินมะนิลานั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว (ไปอาคารผู้โดยสาร 1-2) ใช้ทางหลวงหมายเลข R-1 เชื่อมต่อถนน NAIA หรือ Ninoy Aquino Avenue เพื่อเข้าสู่สนามบิน เฉพาะอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2

รถยนต์ส่วนตัว (ไปอาคารผู้โดยสาร 3) ใช้ทางด่วน Metro Manila Skyway เชื่อมต่อถนน Sales และถนน Andrews Avenue เพื่อเข้าสู่สนามบิน เฉพาะอาคารผู้โดยสาร 3

รถยนต์ส่วนตัว (ไปอาคารผู้โดยสาร 4) ใช้ทางหลวงหมายเลข R-2 (หรือ R-1 ตัดเข้าแยกถนน Airport) เชื่อมต่อถนน Domestic เพื่อเข้าสู่สนามบิน เฉพาะอาคารผู้โดยสาร 4

รถไฟ ใช้บริการได้ที่สถานี Nichols ซึ่งอยู่บริเวณแยกถนน Sales ตัดกับทางด่วน Metro Manila Skyway ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร 3

รถไฟฟ้า ปัจจุบันยังไม่มีรถไฟฟ้าเข้าถึงอาคารผู้โดยสาร แต่จะมีสถานี Baclaran ใกล้แยกถนน Airport ตัดกับทางหลวงหมายเลข R-2 ซึ่งใกล้สนามบินมากที่สุด และในอนาคตรถไฟฟ้าเส้นนี้จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสนามบิน

รถบัสสนามบิน มีบริการรถบัสจากสนามบินไปยังเขตต่างๆ ในเมือง ค่าบริการประมาณ 150 เปโซต่อเที่ยว

รถโดยสารท้องถิ่น Jeepney มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังพื้นที่ต่างๆ ค่าบริการประมาณ 8-12 เปโซต่อเที่ยว

รถโดยสารประจำทาง มีให้บริการทั้งหมด 9 สายจากสนามบินไปยังเส้นทางต่างๆ ในตัวเมือง

รถแท็กซี่ มีให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสารต่างๆ ค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง แนะนำให้ใช้บริการเฉพาะแท็กซี่มิเตอร์เท่านั้น ค่าบริการเข้าเมืองประมาณ 150-200 เปโซ

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินมะนิลา

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินมะนิลา

จากตัวเมืองมะนิลา จะใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก ทั้งนี้โปรดทราบว่าการจราจรในกรุงมะนิลานั้นค่อนข้างติดขัด และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะก็ยังไม่สะดวกเพียงพอ จึงจำเป็นต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงในการเดินทาง

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินมะนิลา

สนามบินมะนิลามีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการตามปกติเหมือนเวลาทำการในศูนย์การค้า โดยเฉพาะในอาคารผู้โดยสาร 3 หลังใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ร้านค้าให้บริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินมะนิลา

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุดทั่วอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ให้บริการรองรับสกุลเงินต่างๆ รวมทั้งสกุลเงินบาทไทย และยังมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วไปอีกด้วย

อินเทอร์เน็ตในสนามบินมะนิลา

สนามบินมะนิลามีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี แต่ใช้งานได้ไม่ดีนัก ดังนั้นการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3G หรือ 4G ของเครือข่ายท้องถิ่นซึ่งสนามบินอยู่ในพื้นที่ตัวเมือง จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการใช้อินเทอร์เน็ตภายในสนามบิน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินมะนิลา

สนามบินมะนิลามีโรงแรมให้บริการที่ฝั่งตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร 3 ถึง 3 แห่ง คือ โรงแรม Manila Marriott โรงแรม Remington Hotel และโรงแรม Maxims Hotel ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนถนนหน้าอาคารผู้โดยสาร และโรงแรม Manila Airport Hotel ใกล้กับอาคารผู้โดยสาร 1 (มีบริการรถชัตเตอร์บัสรับ-ส่งฟรี) นอกจากนี้โดยรอบสนามบินก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายที่สามารถเลือกพักได้ตั้งแต่ระดับ 1–5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินมะนิลา

บินไปสนามบินมะนิลา

สนามบินมะนิลาเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 5 บริษัท ได้แก่ ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) ซีบูแปซิฟิค (Cebu Pacific) พีเอแอลเอ็กซ์เพรส (PAL Express) ฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย (Philippines AirAsia) และ เซบโก (Cebgo) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

อาคารผู้โดยสาร 1

แอร์ไชน่า (Air China) เส้นทางจีน

เจ็ทสตาร์เอเชีย (Jetstar Asia) เส้นทางญี่ปุ่นและสิงคโปร์

มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) เส้นทางมาเลเซีย

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

ไทเกอร์แอร์ (Tigerair) เส้นทางสิงคโปร์

อาคารผู้โดยสาร 2

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เส้นทางทั่วโลก

อาคารผู้โดยสาร 3

แอร์เอเชีย (AirAsia) เส้นทางมาเลเซีย

เคแอลเอ็ม (KLM) เส้นทางเนเธอร์แลนด์

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เส้นทางฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสิงคโปร์

อาคารผู้โดยสาร 4

เซบโก (Cebgo) เส้นทางทั่วประเทศ

ฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย (Philippines AirAsia) เส้นทางทั่วประเทศ

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินมะนิลา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินมะนิลาทั้งหมด

สนามบินใกล้กับนินอย อะควิโน่ อินเตอร์เนชั่นแนล

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินมะนิลา

 ข้อมูลติดต่อสนามบินมะนิลา

สนามบินที่นินอย อะควิโน่ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่:
MIAA Administration Building,
NAIA Complex,
Pasay City,
Manila 1300,
PHILIPPINES

โทร:632 877 1109

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
Manila International Airport Authority

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินมะนิลา

ลองกิจูด:121° 1' 5'' E
ละติจูด:14° 30' 36'' N
รหัส IATA:MNL
รหัส ICAO:RPLL

 ที่ตั้งสนามบินมะนิลา

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด