แผนที่

 สนามบินชิคาโก

เมือง: ชิคาโก

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

อักษรย่อ: ORD

ท่าอากาศยานนานาชาติชิคาโกโอแฮร์ หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า สนามบินโอแฮร์ เป็นหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่ให้บริการในเขตเมืองชิคาโก และรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมสนามบินแห่งนี้เคยเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุดอันดับ 1 ของโลก ก่อนจะลดจำนวนเที่ยวบินจนเป็นสนามบินอันดับ 6 ในปัจจุบัน และยังเป็นหนึ่งในสนามบินเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา โดยก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2485 และกลายเป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในทุกวันนี้

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

สนามบินโอแฮร์รองรับผู้โดยสารได้ 77 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 4 อาคารผู้โดยสาร) มีเที่ยวบินขึ้นลงกว่า 867,000 เที่ยวบินต่อปี และเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีจำนวนรันเวย์มากที่สุดถึง 8 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งละติจูดที่ 41˚ 58’ 43” และ ลองจิจูดที่  87˚ 54’ 17” ห่างจากตัวเมืองชิคาโกไปทางทิศตะวันตกเหนือประมาณ 27 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

สนามบินโอแฮร์ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 4 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร พร้อมอาคารเทียบเครื่องบิน B และอาคารแยกตัว C (เชื่อมต่อกับอาคารหลักผ่านเส้นทางใต้ดิน) มีประตูทางออกขึ้นเครื่องรวม 50 ประตู ปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินจากสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ และพันธมิตรสายการบินกลุ่ม Star Alliance เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 มีอาคารเทียบเครื่องบินรูปตัว Y แบ่งเป็นอาคาร E และ F มีประตูทางออกขึ้นเครื่องรวม 43 ประตู ปัจจุบันให้บริการสายการบินแอร์แคนาดา และเดลต้าแอรไลน์เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 2 ทางทิศตะวันออกของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุด มาพร้อมอาคารเทียบเครื่องบิน 4 อาคารคือ G / H / K / L รวมประตูทางออกขึ้นเครื่อง 75 ประตู ปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินจากสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ และพันธมิตรสายการบินกลุ่ม Oneworld เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 5 ตั้งแยกตัวออกจากกลุ่มอาคารผู้โดยสารทางตะวันออกสุดของพื้นที่สนามบิน (ติดทางเข้าหลัก) มีอาคารเทียบเครื่องบิน M ในตัวอาคารเดียว พร้อมประตูทางออกขึ้นเครื่อง 21 ประตู (และอีก 9 ประตูที่กำลังขยายเพิ่มเติม) โดยอาคารนี้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

ที่จอดรถของสนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

พื้นที่จอดรถของสนามบินโอแฮร์นั้นมีเป็นจำนวนมาก และแบ่งตามรูปแบบการใช้บริการได้หลากหลายดังนี้

ที่จอดรถ Lot A เป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 เป็นที่จอดรถระยะสั้น คิดอัตราค่าจอดรถสูงขึ้นเป็นลำดับ เติมต้นชั่วโมงแรก 2 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุด 74 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันสำหรับชั้น 1 และ 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน สำหรับชั้น 2-6

ที่จอดรถ Lot B เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่ด้านหลังที่จอดรถ Lot A ฝั่งอาคารผู้โดยสาร 1 คิดอัตราค่าจอดรถเหมือนที่จอดรถ Lot A สูงสุด 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ที่จอดรถ Lot C เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่ด้านหลังที่จอดรถ Lot A ฝั่งอาคารผู้โดยสาร 3 คิดอัตราค่าจอดรถเหมือนที่จอดรถ Lot A สูงสุด 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ที่จอดรถ Lot D เป็นลานจอดรถกลางแจ้งด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 5 คิดอัตราค่าจอดรถเริ่มต้นชั่วโมงแรก 2 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุด 74 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่จอดรถ Lot E เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่สนามบิน ซึ่งเป็นพื้นที่จอดรถราคาประหยัด คิดอัตราค่าจอดรถสูงสุด 17 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และมีสถานีรถไฟฟ้า ATS ให้บริการรับส่งกลางลานจอดรถถึงอาคารผู้โดยสาร ซึ่งลานจอดรถแห่งนี้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารไปในตัวด้วย

ที่จอดรถ Lot G เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่ตรงข้ามที่จอดรถ Lot E ซึ่งเป็นลานจอดรถราคาประหยัดเช่นกัน โดยมีรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้า ATS คิดอัตราค่าจอดรถเหมือนที่จอดรถ Lot E

การเดินทางไปสนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินโอแฮร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองชิคาโก ให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข 90 เชื่อมต่อทางด่วนหมายเลข 190 เพื่อเข้าสู่สนามบิน หากมาจากฝั่งตะวันตกของเมืองสามารถใช้เส้นทางด่วนหมายเลข 294 เชื่อมต่อทางด่วนหมายเลข 90 เพื่อเข้าสู่สนามบินได้เช่นกัน

รถไฟใต้ดิน CTA “L” สายสีฟ้า เป็นระบบรถไฟใต้ดินที่ให้บริการรับ-ส่งจากเมืองชิคาโก (สถานี Forest Park) ตรงเข้าสู่กลุ่มอาคารผู้โดยสาร 1-3 (สถานี O’Hare)

รถไฟ Metra เป็นรถไฟขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางวิ่งผ่านหน้าสนามบิน และมีสถานีบริเวณที่จอดรถ Lot E ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้า ATS เชื่อมต่อเข้าสู่อาคารผู้โดยสารทุกหลัง

รถโดยสารประจำทาง สาย 250 / 330 ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากที่จอดรถ Lot E เข้าสู่ตัวเมืองชิคาโกทั่วทั้งเขตพื้นที่เมือง

รถบัสสนามบิน ให้บริการเส้นทางระหว่างสนามบินโอแฮร์กับสนามบินชิคาโกมิดเวย์ และเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองในจุดรับ-ส่งสำคัญต่างๆ

รถบัสระหว่างเมือง ให้บริการเส้นทางไปยังเมืองต่างๆ ในรัฐอิลลินอยส์ โดยสามารถใช้บริการได้บริเวณที่จอดรถ Lot E

รถจักรยาน มีบริการเส้นทางจักรยานจากตัวเมืองชิคาโกจนถึงสนามบินโอแฮร์ พร้อมพื้นที่จอดจักรยาน บริเวณลานจอดรถ Lot E

รถแท็กซี่ มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ ซึ่งจากสนามบินถึงใจกลางเมืองจะมีค่าโดยสารประมาณ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐ

รถเช่า มีบริการจากหลากหลายบริษัทให้เช่ารถชั้นนำ โดยคุณสามารถเช็คราคาและจองรถเช่าที่คุณถูกใจได้ที่นี่

เช่ารถราคาประหยัดจากสนามบินโอแฮร์

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

จากตัวเมืองชิคาโก จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุดคือรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีสถานีให้บริการจนถึงกลุ่มอาคารผู้โดยสารหลัก และสามารถต่อรถไฟฟ้า ATS เพื่อเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 5 ได้หากต้องการ

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

สนามบินโอแฮร์มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า ซึ่งมีร้านอาหารจานด่วนและร้านกาแฟชื่อดังที่ผู้โดยสารคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทุกอาคารผู้โดยสาร และมีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีให้บริการภายในพื้นที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด รองรับสกุลเงินหลักๆ ทั้งสกุลเงินยูโร และค่าเงินจากเอเชีย โดยจะมีตู้ ATM ให้บริการตามจุดต่างๆ ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเตอร์เน็ตที่สนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

สนามบินโอแฮร์มีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “Boingo Hotspot” และลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน แต่จะใช้งานฟรีได้เพียง 30 นาทีและจะมีการตัดเพื่อชมโฆษณา หากต้องการใช้อย่างต่อเนื่องและไม่มีโฆษณาขั้น จำเป็นต้องซื้อบริการ Wi-Fi ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 มีโรงแรม Hilton Chicago O’Hare Airport ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ให้บริการ และภายในยังมีเลาจ์ของสายการบินอยู่อีกมาก แต่หากต้องการโรงแรมราคาประหยัดกว่านี้ โดยรอบสนามบินและตัวเมืองชิคาโกยังมีโรงแรมอีกมากมายที่เลือกได้ตั้งแต่ 1-5 ดาว โดยคุณสามารถค้นหาโรงแรมที่คุณถูกใจได้ที่นี่

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินโอแฮร์

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินโอแฮร์ (ชิคาโก)

เอเอ็นเอ (ANA)
คาเธ่ย์แปซิฟิค(Cathay Pacific)
การบินไทย (Thai Airways)
เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (Emirates Airlines)
กาตาร์ แอร์เวย์(Qatar Airways)
เอทิฮัด แอร์เวย์ (Etihad Airways)
เดลต้า (Delta)
บริติช แอร์เวย์ (Bristish Airways)
สายการบินเคแอลเอ็ม (KLM)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับโอแฮร์ (ชิคาโก)

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินชิคาโก

 ข้อมูลติดต่อสนามบินชิคาโก

สนามบินที่โอแฮร์ (ชิคาโก)

ที่อยู่:
PO Box 66142,
Chicago,
IL 60666,
UNITED STATES OF AMERICA

โทร:+1 (0)800 8326352

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
City of Chicago, Dept of Aviation

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินชิคาโก

ลองกิจูด:87° 54' 21'' W
ละติจูด:41° 58' 41'' N
รหัส IATA:ORD
รหัส ICAO:KORD

 ที่ตั้งสนามบินชิคาโก

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด