แผนที่

 สนามบินพาโร

เมือง: พาโร

ประเทศ: ภูฏาน

อักษรย่อ: PBH

ท่าอากาศยานพาโร หรือ “สนามบินพาโร” เป็นสนามบินหลักของเมืองพาโร (Paro) และเมืองหลวงทิมพู (Thimphu) ทั้งยังเป็นสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวจากสนามบินที่มีทั้งหมด 4 แห่งของประเทศราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) อีกด้วย โดยเป็นสนามบินที่อยู่บนความสูงกว่า 5,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นสนามบินที่มีความท้าทายในการลงจอดสูงมาก จนต้องมีการคัดเลือกนักบินและมีการรับรองเป็นพิเศษจึงจะสามารถบังคับเครื่องบินขึ้น-ลงจากสนามบินแห่งนี้ได้

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินพาโร

สนามบินพาโรรองรับผู้โดยสารได้กว่า 200,000 คนต่อปี มีลู่วิ่งเครื่องบินระยะสั้นเพียงหนึ่งเส้นทาง เป็นสนามบินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพาโรชู (Paro Chhu River) เมืองพาโร ตำแหน่งละติจูดที่ 27˚ 24’ 32” และลองจิจูดที่ 089˚ 25’ 14” ห่างจากตัวเมืองพาโรไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองทิมพูไปทางทิศตะวันตกประมาณ 54 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินพาโร

สนามบินพาโรมีอาคารผู้โดยสารเพียงหลังเดียวและมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ถูกออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอย่างสวยงามด้วยศิลปะท้องถิ่น โดยเฉพาะภายในอาคารผู้โดยสารที่ประดับด้วยลวดลายแบบวัดโบราณในภูฏานพร้อมความสะดวกสบายแบบมาตรฐานสากล ทั้งนี้อาคารผู้โดยสารไม่มีสะพานเทียบเครื่องบินให้บริการ

ที่จอดรถของสนามบินพาโร

สนามบินพาโรมีพื้นที่จอดรถอยู่ทางด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร โดยแบ่งเป็นที่จอดรถประชิดอาคารระยะสั้นกับที่จอดรถระยะยาวติดแม่น้ำพาโรชู โดยทั้งหมดเป็นลานจอดรถกลางแจ้งและไม่มีข้อมูลการคิดค่าบริการในการจอดรถ

การเดินทางไปสนามบินพาโร

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินพาโรนั้นมี 3 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองพาโร ให้ใช้เส้นทางถนนเลียบแม่น้ำพาโรชูเพื่อเข้าสู่สนามบิน หากมาจากเมืองทิมพูให้ใช้เส้นทางหลวงตะวันตกเฉียงใต้ มุ่งลงสู่ทางหลวง Bumthug-Ura เชื่อมต่อทางหลวง Paro-Thimphu เพื่อเข้าสู่สนามบิน ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถไปถึงสนามบินได้จากเมืองหลวง

รถโดยสารท้องถิ่นหรือรถรับจ้างทั่วไป มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารในระยะสั้นเข้าสู่เมืองพาโร คิดค่าโดยสารตามตกลง หากต้องการเดินทางในระยะไกลก็มีบริการเหมารถโดยสารเช่นกัน

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินพาโร

จากตัวเมืองพาโร จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในการเดินทาง และจากตัวเมืองทิมพู จะใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก แต่เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนในภูฏานยังไม่สะดวกสบายเพียงพอ การใช้รถรับจ้างท้องถิ่นจึงยังคงเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุด

ร้านค้าและร้านอาหารที่สนามบินพาโร

สนามบินพาโรมีร้านค้าและร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งให้บริการอยู่ภายในที่พักผู้โดยสาร และเพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสาร นอกจากนี้สนามบินพาโรยังมีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีให้บริการด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินพาโร

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร รองรับสกุลเงินรูปีอินเดีย หยวนจีน และบาทไทยเป็นหลัก และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการกดเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นอีกด้วย

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินพาโร

สนามบินพาโรมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรีในพื้นที่จุดพักผู้โดยสาร และสนามบินอยู่ในเขตเมืองพาโร จึงไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินพาโร

สนามบินพาโรไม่มีโรงแรมหรือห้องรับรองพิเศษให้บริการ เนื่องจากมีเที่ยวบินให้บริการเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น แต่ในพาโรและทิมพูยังมีโรงแรมอีกมากมายที่เลือกได้ตั้งแต่ 1-3 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินพาโร

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินพาโร

สนามบินพาโรเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 2 บริษัท ได้แก่ ดรุ๊กแอร์ (Drukair) และภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการดังนี้

ภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines) เส้นทางไทย อินเดีย และเนปาล

บุดดาห์แอร์ (Buddha Air) เส้นทางเนปาล

ดรุ๊กแอร์ (Drukair) เส้นทางไทย อินเดีย บังกลาเทศ และเนปาล

สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปพาโร

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับพาโร

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินพาโร

 ข้อมูลติดต่อสนามบินพาโร

สนามบินที่พาโร

ที่อยู่:
Druk Air Corporation,
Paro,
BHUTAN

โทร:+975 (0)2 29122

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินพาโร

ลองกิจูด:89° 25' 0'' E
ละติจูด:27° 25' 59'' N
รหัส IATA:PBH
รหัส ICAO:VQPR

 ที่ตั้งสนามบินพาโร

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด