แผนที่

 สนามบินพิษณุโลก

เมือง: พิษณุโลก

ประเทศ: ไทย

อักษรย่อ: PHS

ท่าอากาศยานพิษณุโลก หรือ “สนามบินพิษณุโลก” เป็นสนามบินท้องถิ่นที่ให้บริการในเขตภาคเหนือตอนล่าง เดิมเคยเป็นสนามบินของกองทัพอากาศ และถูกใช้ในสงครามมหาเอเชียบูรพาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 ได้มีการพัฒนาสนามบินขึ้นใหม่ให้เป็นสนามบินพาณิชย์ และเป็นสนามบินศุลกากรสำหรับนำเข้าและส่งออกสินค้าในเวลาต่อมา ปัจจุบันสนามบินแห่งนี้ให้บริการเที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯ และเชียงใหม่เป็นหลัก โดยอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินพิษณุโลก

ในปี พ.ศ. 2559 สนามบินพิษณุโลกมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการ 492,117 คน มีสะพานเทียบเครื่องบิน 1 สะพานเทียบ จุดจอดเครื่องบิน 3 หลุมจอด เป็นสนามบินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำแหน่งละติจูดที่ 16˚ 46’ 23” และลองจิจูดที่ 100˚ 16’ 56” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินพิษณุโลก

สนามบินพิษณุโลกมีอาคารผู้โดยสารขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร ลักษณะตัวอาคารมีรูปทรงที่ค่อนข้างทันสมัยและสวยงาม โดยภายในถูกแบ่งเป็นโซนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก มีเคาน์เตอร์เช็คอินและโหลดกระเป๋าบริเวณชั้น 1

ที่จอดรถของสนามบินพิษณุโลก

ที่จอดรถของสนามบินพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณลานกลางแจ้งหน้าอาคารผู้โดยสาร

การเดินทางไปสนามบินพิษณุโลก

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินพิษณุโลกนั้นมี 3 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1064 เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถแท็กซี่ มีบริการแท็กซี่มิเตอร์ ราคาเริ่มที่ 30 บาท สามารถโทรเรียกได้โดยคิดค่าบริการ 20 บาท หรือเหมาจ่ายในราคาตามตกลง

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินพิษณุโลก

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินพิษณุโลก

จากตัวเมืองพิษณุโลก จะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยจากสนามบินจะมีถนนตรงเข้าสู่ตรงเมืองอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมเพียงพอ การใช้รถแท็กซี่และรถเช่าจึงยังเป็นตัวเลือกที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินพิษณุโลก

สนามบินพิษณุโลกมีร้านค้าและร้านอาหารจำนวนหนึ่ง มีร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายของฝาก โดยทั้งหมดจะอยู่ในบริเวณชั้น 1 ของสนามบิน และเปิดให้บริการในช่วงกลางวันเท่านั้น

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินพิษณุโลก

ภายในสนามบินมีตู้เอทีเอ็มให้บริการ แต่ไม่มีเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสนามบินท้องถิ่นขนาดเล็กที่รองรับเฉพาะเที่ยวบินในประเทศเท่านั้น

อินเทอร์เน็ตในสนามบินพิษณุโลก

ไม่มีข้อมูลบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟภายในสนามบิน แต่สนามบินอยู่ในเขตตัวเมืองพิษณุโลก จึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3G หรือ 4G แต่อย่างใด ทั้งนี้สำหรับผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์สามารถสอบถามบริการอินเทอร์เน็ตฟรีที่สนามบิน (Nok WiFi) ได้ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินพิษณุโลก

สนามบินพิษณุโลกไม่มีโรงแรมภายในสนามบิน โดยโรงแรมที่ใกล้ที่สุด คือ โรงแรมโรงแรมอมรินทร์ ลากูน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 10.4 กิโลเมตร และนอกจากนี้พิษณุโลกยังมีโรงแรมให้บริการอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-3 ดาว 

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินพิษณุโลก

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินพิษณุโลก

สนามบินพิษณุโลกไม่ได้เป็นฐานบินหลักของสายการบินใดเลย เที่ยวบินภายในประเทศที่ให้บริการมีดังนี้

นกแอร์ (Nok Air) เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง)

ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง)

ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 *รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินพิษณุโลกทั้งหมด

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินพิษณุโลก

สนามบินใกล้กับพิษณุโลก

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินพิษณุโลก

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบิน

ลองกิจูด:100° 16' 45'' E
ละติจูด:16° 47' 17'' N
รหัส IATA:PHS
รหัส ICAO:VTPP

 ที่ตั้งสนามบิน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด