แผนที่

 สนามบินเซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง)

เมือง: เซี่ยงไฮ้

ประเทศ: จีน

อักษรย่อ: PVG

ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง” เป็นสนามบินหลัก 1 ใน 2 สนามบินของมหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2542 เพื่อขยายศักยภาพในการขนส่งทางอากาศจากสนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียวเดิมที่มีสภาพแออัด โดยสนามบินสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงสามารถรองรับเที่ยวบินจากทั่วโลก ทำให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาคอย่างรวดเร็ว และติดอันดับที่ 9 ของสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2559  

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินเซี่ยงไฮ้

สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 2 อาคารผู้โดยสาร) และกำลังขยายศักยภาพเพื่อรองรับให้มากกว่า 80 ล้านคนต่อปี มีสะพานเทียบเครื่องบิน 70 สะพาน จุดจอดอากาศยานอีก 218 หลุมจอด พร้อมลู่วิ่งเครื่องบินถึง 5 เส้น บนพื้นที่รวมกว่า 10,000 เอเคอร์ เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง (Pudong) เมืองเซี่ยงไฮ้ ตำแหน่งละติจูดที่ 31˚ 08’ 36” และลองจิจูดที่ 121˚ 48’ 19” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินเซี่ยงไฮ้

สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร 4 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารหลังแรกของสนามบิน ออกแบบด้วยดีไซน์หลังคาโค้งทันสมัย รองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของจุดศูนย์กลางสนามบิน

อาคารผู้โดยสาร 2 เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร 1 ออกแบบให้ดูคล้ายคลึงและมีขนาดใกล้เคียงกับอาคารหลังแรก แต่มีจำนวนชั้นมากกว่า ทำให้รองรับผู้โดยสารได้รวม 60 ล้านคนต่อปี

อาคารเทียบเครื่องบิน S1 และอาคารเทียบเครื่อง S2 เป็นอาคารหลังใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตัวอาคารจะรองรับผู้โดยสารได้อีก 38 ล้านคนต่อปี โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจุดศูนย์กลางสนามบิน และเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารด้วยระบบรถไฟใต้ดิน

ที่จอดรถของสนามบินเซี่ยงไฮ้

พื้นที่จอดรถของสนามบินนั้นมีเป็นจำนวนมาก โดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

อาคารจอดรถ T1 และ T2 ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 อาคาร เป็นอาคารจอดรถในร่มระยะสั้น คิดค่าบริการจอดรถวันละ 60 หยวน

ลานจอดรถ P4 และ P5 ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของจุดศูนย์กลางสนามบิน ติดกับเส้นทางหลังเข้าสนามบิน เป็นที่จอดรถระยะยาว คิดค่าบริการจอดรถวันละ 40 หยวน

การเดินทางไปสนามบินเซี่ยงไฮ้

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองชั้นใน ให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข S1 (Yingbin Expressway) จากใจกลางเมือง หรือทางด่วนหมายเลข S32 จากทางใต้ เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถไฟรางแม่เหล็ก เป็นรถไฟรางแม่เหล็กเส้นทางแรกของโลก ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองด้วยความเร็วสูงถึง 431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากตัวเมืองจะถึงสนามบินในเวลาเพียง 25 นาที อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัด 50 หยวนต่อเที่ยว

รถไฟใต้ดิน Line 2 ให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองและเชื่อมต่อถึงสนามบินหงเฉียว และสถานีรถไฟหงเฉียว จากตัวเมืองจะถึงสนามบินในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทางสาย 1-8 ให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินทั้งอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 เข้าสู่ตัวเมืองและพื้นที่โดยรอบ อัตราค่าโดยสารประมาณ 8-30 หยวน

รถโดยบัส Late Night ให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงไปยังสนามบินหงเฉียวในเวลากลางคืน โดยผ่านย่านกลางเมืองด้วย อัตราค่าโดยสารประมาณ 16-30 หยวน

รถแท็กซี่ ให้บริการรับ-ส่งจากอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 หลังเข้าสู่ตัวเมืองและเขตโดยรอบ อัตราค่าโดยสารกลางวันเริ่มต้น 14 หยวน กลางคืน 18 หยวน และคิดเพิ่มตามกิโลเมตรจนถึงปลายทาง

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินเซี่ยงไฮ้

จากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ จะใช้เวลาประมาณ 40-60 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุด คือ รถไฟรางแม่เหล็ก ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 25-30 นาทีในการเดินทาง แต่ก็เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด (รองจากแท็กซี่) เช่นกัน

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินเซี่ยงไฮ้

สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย โดยมีบริการทั้งร้านอาหาร ร้านสินค้าที่ระลึก จนไปถึงร้านค้าปลอดภาษี ร้านค้าบางส่วนจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบางส่วนจะเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินเซี่ยงไฮ้

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินเซี่ยงไฮ้

สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี ทั้งนี้จะต้องใช้ซิมโทรศัพท์ของจีนเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่มีซิมโทรศัพท์ของจีน สามารถไปใช้บริการตู้กดรหัสสำหรับการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเขตสนามบินได้ ทั้งนี้จะต้องแสดงเอกสารการเดินทางเพื่อขอรหัสไวไฟก่อนการใช้งาน โดย SSID ของอินเทอร์เน็ตไร้สายในสนามบินมีชื่อว่า “FREE-AIRPORT-WiFi”

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินเซี่ยงไฮ้

ภายในพื้นที่ศูนย์กลางของสนามบินมีโรงแรมให้บริการในชื่อ Dazong Airport Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่และมีราคาไม่แพงนัก และด้านนอกบริเวณทางเข้าสนามบินก็มีโรงแรมอื่นๆ ให้บริการอีกเช่นกัน นอกจากนี้ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

บินไปสนามบินเซี่ยงไฮ้

สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงเป็นฐานการบินหลักของสายการบินหลายบริษัท เช่น แอร์ไชน่า (Air China) ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern) และเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (Shanghai Airlines) เป็นต้น โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

อาคารผู้โดยสาร 1

แอร์ฟรานซ์ (Air France) เส้นทางฝรั่งเศส

ไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) เส้นทางไต้หวัน

ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) เส้นทางทั่วโลก

เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) เส้นทางญี่ปุ่น

จินแอร์ (Jin Air) เส้นทางเกาหลีใต้

เคแอลเอ็ม (KLM) เส้นทางเนเธอร์แลนด์

เสฉวนแอร์ไลน์ (Sichuan Airlines) เส้นทางเฉิงตู ฉงชิ่ง และไซปัน

อาคารผู้โดยสาร 2

แอร์ไชน่า (Air China) เส้นทางสเปน เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี และทั่วประเทศ

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X) เส้นทางมาเลเซีย

ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern) เส้นทางเวียดนาม ญี่ปุ่น ไทย เกาหลีใต้ และทั่วประเทศ

จุนเหยาแอร์ไลน์ (Juneyao Airlines) เส้นทางไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และทั่วประเทศ

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสิงคโปร์

สปริงแอร์ไลน์ (Spring Airlines) เส้นทางไทย ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และทั่วประเทศ

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai AirAsia X) เส้นทางไทย

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงทั้งหมด

สนามบินใกล้กับเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

 ข้อมูลติดต่อสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

สนามบินที่เซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

ที่อยู่:
900 Qihang Road,
Pudong Airport,
Shanghai 201202,
PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA

โทร:+86 (0)21 68341000

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

ลองกิจูด:121° 46' 48'' E
ละติจูด:31° 9' 0'' N
รหัส IATA:PVG
รหัส ICAO:ZSPD

 ที่ตั้งสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด