แผนที่

 สนามบินปาย

เมือง: ปาย (แม่ฮ่องสอน)

ประเทศ: ไทย

อักษรย่อ: PYY

ท่าอากาศยานปาย หรือ “สนามบินปาย” เป็นสนามบินที่ใช้เสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองปาย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพัฒนาขึ้นจากสนามบินเก่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งเสบียงของกองทัพญี่ปุ่นมาปรับเพื่อใช้รองรับเที่ยวบินเชิงพาณิชย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวปาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด โดยในปัจจุบันสนามบินปายนั้นอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินปาย

จากสถิติในปี พ.ศ. 2559 พบว่าสนามบินปายมีผู้โดยสารกว่า 6,000 คนต่อปี จากเที่ยวบินประมาณ 800 เที่ยวบิน โดยประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร และลู่วิ่งเครื่องบิน 1 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย ตำแหน่งละติจูดที่ 19˚ 22’ 14” และลองจิจูดที่ 98˚ 26’ 20” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้น

อาคารผู้โดยสารของสนามบินปาย

สนามบินปายมีอาคารผู้โดยสารขนาด 1 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็ก รองรับผู้โดยสารขาออกและขาเข้าในพื้นที่เดียวกันโดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก โดยพื้นที่เช็คอินนั้นจะเป็นอาคารในรูปแบบศาลาเปิด และจะมีส่วนที่พักผู้โดยสารเป็นห้องขนาดเล็กพร้อมระบบปรับอากาศ

ที่จอดรถของสนามบินปาย

สนามบินปายไม่มีพื้นที่จอดรถ เนื่องจากตัวสนามบินมีขนาดเล็กมาก และมีเฉพาะเที่ยวบินขนาดเล็กให้บริการเท่านั้น

การเดินทางไปสนามบินปาย

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินปายนั้นมี 3 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองปาย ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถรับจ้างทั่วไป สามารถเหมารถรับจ่างประเภทต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ และรถสองแถวเข้ามารับ-ส่งหน้าอาคารผู้โดยสารได้

รถเช่า มีบริการรถเช่าในท้องถิ่น

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินปาย

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินปาย

จากตัวเมืองปาย จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก แต่เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนของสนามบินยังมีไม่หลากหลายและเพียงพอ การใช้บริการรถเช่ายังเป็นตัวเลือกที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเดินทาง

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินปาย

สนามบินปายไม่มีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกให้บริการ แต่จะมีร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ 7-11 ให้บริการก่อนเข้าสนามบิน เพื่อความสะดวกโปรดเตรียมขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มไปเองก่อนเข้าสู่สนามบิน

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินปาย

ภายในสนามบินไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราให้บริการ และไม่มีข้อมูลบริการเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อความสะดวกโปรดเตรียมเงินสดมาให้เพียงพอ ทั้งนี้จะมีตู้เอทีเอ็มประจำอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ และมีธนาคารอยู่ใกล้กับพื้นที่สนามบิน

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินปาย

ไม่มีข้อมูลบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟภายในสนามบิน แต่สนามบินอยู่ในเขตตัวเมือง จึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3G หรือ 4G แต่อย่างใด

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินปาย

สนามบินปายไม่มีโรงแรมภายในสนามบิน โดยโรงแรมที่ใกล้ที่สุด คือ โรงแรมปายวินเทจการ์เด้น ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 200 เมตร และนอกจากนี้โดยรอบสนามบินยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-3 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินปาย

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินปาย

ปัจจุบันไม่มีสายการบินให้บริการบินตรงไปยังสนามบินปาย โดยสายการบินอาจให้บริการบินไปลงยังสนามบินเชียงใหม่แทน และอาจมีบริการรถต่อไปยังปาย ทั้งนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดกับทางสายการบินนั้นๆ อีกครั้ง

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินปาย

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินปายทั้งหมด

สนามบินใกล้กับปาย (แม่ฮ่องสอน)

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินปาย

ลองกิจูด:98° 26' 12'' E
ละติจูด:19° 21' 32'' N
รหัส IATA:PYY
รหัส ICAO:

 ที่ตั้งสนามบินปาย

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด