แผนที่

 สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

เมือง: ซีแอตเทิล

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

อักษรย่อ: SEA

ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล-ทาโคม่า หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า” และมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าสนามบินซี-แทค (Sea-Tac Airport) ให้บริการในเมืองซีแอตเทิล (Seattle) และเมืองใกล้เคียง เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ สหรัฐอเมริกา (United States of America) รองรับเที่ยวบินทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย  โดยมีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 และครองสถิติเป็นสนามบินที่มีอาคารจอดรถอาคารเดียวที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่ากว่า 45.7 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบินกว่า 412,000 เที่ยว มีลู่วิ่งเครื่องบิน 3 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองซีแทค (SeaTac) ชานเมืองซีแอตเทิล ตำแหน่งละติจูดที่ 47˚ 26’ 56” และลองจิจูดที่ 122˚ 18’ 34” ห่างจากตัวเมืองซีแอตเทิลไปทางทิศใต้ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองทาโคม่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่ามีอาคารผู้โดยสารเพียงหลังเดียว ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของพื้นที่สนามบิน และได้รับการปรับปรุงและขยายศักยภาพล่าสุดในปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคารเทียบเครื่องบินแบบประชิดอาคารผู้โดยสาร 4 อาคาร (A / B ทางทิศใต้ และ C / D ทางทิศเหนือ) และอาคารเทียบเครื่องบินระยะไกลอีก 2 อาคารทางทิศเหนือและใต้ ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมประตูทางออกขึ้นเครื่องทั้งหมด 69 ประตู

ที่จอดรถของสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

ที่จอดรถของสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่านั้นมีอยู่เพียงจุดเดียว คือ อาคารจอดรถด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร แต่เป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่ที่สูงถึง 8 ชั้น รองรับรถได้มากถึง 13,000 คันในอาคารเดียว โดยมีทางเชื่อมถึงอาคารผู้โดยสารโดยตรงอยู่ที่ชั้น 4 ซึ่งชั้นนี้จะคิดค่าจดรถที่ 5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อชั่วโมง สูงสุดวันละ 37 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และชั้นอื่นๆ จะคิดที่ 4 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อชั่วโมง สูงสุดวันละ 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การเดินทางไปสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่านั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองซีแอตเทิล ให้ใช้เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 หรือทางหลวงหมายเลข 509 เชื่อมต่อเส้นทางหลวงหมายเลข 518 เพื่อเข้าสู่สนามบินจากทางทิศเหนือ หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 99 เพื่อเข้าสู่สนามบินจากทางทิศใต้

รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) มีสถานีรถไฟ Sea-Tac Airport ให้บริการด้านหน้าทางเข้าสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองซีแอตเทิล โดยมีทางเดินเชื่อมต่อจากอาคารผู้โดยสาร ผ่านอาคารจอดรถมายังตัวสถานี

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารสาย 560 และสาย 574 ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังส่วนต่างๆ ของเมืองซีแอตเทิล ทาโคม่า และพื้นที่ใกล้เคียงหลายเส้นทาง

รถโดยสารโรงแรม มีรถบัสบริการ-รับส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมชั้นนำต่างๆ ใกล้กับสนามบินและภายในเมืองซีแอตเทิล โดยสามารถใช้บริการได้บริเวณชั้น 3 ของอาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร

รถตู้โดยสาร มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังหลายเส้นทางทั่วทั้งเมืองซีแอตเทิล ทาโคม่า และเมืองใกล้เคียง และมีเส้นทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ของประเทศแคนาดาด้วย

รถโดยสารแบบแบ่งปันที่นั่ง เป็นบริการรถกึ่งสาธารณะ ที่ผู้โดยสารสามารถจองคิวรถและแชร์เส้นทางกับผู้โดยสารอื่น หรือโดยสารกับผู้รับจ้างอิสระจากรถส่วนตัวได้

รถจักรยาน ที่สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่ามีเส้นทางจักรยานมาถึงสนามบิน และมีจุดจอดจักรยานหลายจุด นอกจากนี้ยังมีบริการส่งจักรยานโหลดขึ้นเครื่องบินที่ต้องการโดยสารไปด้วย

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร คิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ และมีรถแท็กซี่แบบรถตู้ 8-10 ที่นั่งให้บริการด้วย

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

จากตัวเมืองซีแอตเทิล จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยเส้นทางที่สะดวกรวดเร็วและตรงเวลาที่สุด คือ รถไฟฟ้า ซึ่งมีสถานีมาถึงหน้าสนามบินและมีทางเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้การใช้รถเช่าก็สะดวกรวดเร็วเช่นกับสำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระเยอะ

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่ามีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารส่วนกลาง แต่ก็มีร้านค้าบริการในอาคารเทียบเครื่องบินทุกอาคารอีกเป็นจำนวนหนึ่งด้วย ส่วนร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีจะมีให้บริการในโซนผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีตู้เอทีเอ็ม ให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่ามีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “SEATAC-FREE-WIFI” ทั่วทั้งสนามบิน โดยเป็นสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 10 สนามบินที่ทันสมัยที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตของสนามบินนี้ก็เพียงแค่ลงทะเบียนและยอมรับข้อตกลงในการใช้งานก็สามารถเชื่อมต่อได้ทันที

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่าไม่มีโรงแรมให้บริการในอาคารผู้โดยสาร แต่พื้นที่ด้านหน้าสนามบินนั้นเป็นที่ตั้งของโรงแรมหลายแห่ง เช่น โรงแรม Hilton Seattle Airport ติดกับสถานีรถไฟฟ้า ถัดมาจะเป็นโรงแรม Seattle Airport Marriott และยังมีโรงแรมใกล้สนามบินอีกหลายจุด ส่วนในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

สนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่าเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 3 บริษัท ได้แก่ อลาสก้าแอร์ไลน์ (Alaska Airlines) เดลต้า (Delta) และฮอไรซันแอร์ (Horizon Air) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการ เช่น

เที่ยวบินภายในประเทศ

อลาสก้าแอร์ไลน์ (Alaska Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เดลต้า (Delta) เส้นทางทั่วประเทศ

เซาท์เวสต์แอร์ไลน์ (Southwest Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เส้นทางระหว่างประเทศ

อลาสก้าแอร์ไลน์ (Alaska Airlines) เส้นทางแคนาดา

เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines) เส้นทางเกาหลีใต้

เดลต้า (Delta) เส้นทางเนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส และแคนาดา

อีวีเอแอร์ (EVA Air) เส้นทางไต้หวัน

ไหหนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) เส้นทางจีน

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับซีแอตเทิล-ทาโคม่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ซีแอตเทิล)

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

 ข้อมูลติดต่อสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

สนามบินที่ซีแอตเทิล-ทาโคม่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ซีแอตเทิล)

ที่อยู่:
PO Box 68727,
Seattle,
WA 98168,
UNITED STATES OF AMERICA

โทร:+1 (0)206 4335388

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

ลองกิจูด:122° 18' 20'' W
ละติจูด:47° 26' 49'' N
รหัส IATA:SEA
รหัส ICAO:KSEA

 ที่ตั้งสนามบินซีแอตเทิล-ทาโคม่า

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด