แผนที่

 สนามบินเชเรเมเตียโว (มอสโก)

เมือง: มอสโก

ประเทศ: รัสเซีย

อักษรย่อ: SVO

ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโวหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเชเรเมเตียโว” เป็น 1 ใน 3 สนามบินหลักที่ให้บริการในกรุงมอสโก (Moscow) และมีผู้ใช้บริการมากที่สุดของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) โดยเป็นสนามบินเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาหลายอย่าง และสนามบินแห่งนี้ยังเคยประสบปัญหาการถ่ายเทผู้โดยสารล่าช้าจนมีเที่ยวบินมาใช้บริการลดลงก่อนการปรับปรุงพัฒนาสนามบินใหม่ให้มีประสิทธิภาพจนรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดอีกครั้ง

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินเชเรเมเตียโว

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินเชเรเมเตียโวมากกว่า 34 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบินร่วม 272,970 เที่ยวบิน สนามบินแห่งนี้มีลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทางโดยแบ่งพื้นที่สนามบินออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ชานเมืองมอสโก ตำแหน่งละติจูดที่ 55˚ 58’ 22” และลองจิจูดที่ 037˚ 24’ 53” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 29 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินเชเรเมเตียโว

สนามบินเชเรเมเตียโวมีอาคารผู้โดยสารหลายหลัง และบางหลังกำลังอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุง โดยแบ่งพื้นที่ตั้งออกเป็นฝั่งเหนือได้แก่อาคารผู้โดยสาร A / B / C และฝั่งใต้ได้แก่อาคารผู้โดยสาร D / E / F ดังนี้

อาคารผู้โดยสาร A เป็นอาคารผู้โดยสารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2555 อยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกลุ่มอาคารผู้โดยสารฝั่งเหนือ ปัจจุบันใช้รองรับเฉพาะเที่ยวบินธุรกิจและเที่ยวบินส่วนตัวเท่านั้น

อาคารผู้โดยสาร B แต่เดิมเป็นอาคารที่รองรับเที่ยวบินต้นทุนต่ำ แต่ปัจจุบันถูกปิดไปเมื่อปี พ.ศ. 2558 และถูกทุบทำลายเพื่อขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารใหม่แล้ว

อาคารผู้โดยสาร C เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดกลาง เพิ่งปิดให้บริการไปเมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ร่วมกับพื้นที่ของอาคารผู้โดยสาร B

อาคารผู้โดยสาร D (Sheremetyevo-3) เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่หลังใหม่ที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2552 ทางฝั่งตะวันตกสุดของกลุ่มอาคารผู้โดยสารฝั่งใต้ ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินแอโรฟลอต (Aeroflot) และเที่ยวบินของพันธมิตรกลุ่ม SkyTeam เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร E เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็กและถือเป็นอาคารเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสาร D และ F และเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร F (Sheremetyevo-2) เป็นอาคารผู้โดยสารเก่าที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และมีการปรับปรุงอาคารใหม่พร้อมกับการเปิดอาคารผู้โดยสาร D ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

ที่จอดรถของสนามบินเชเรเมเตียโว

พื้นที่จอดรถของสนามบินเชเรเมเตียโวนั้นมีด้วยกันหลายจุด และมีอัตราค่าจอดรถที่ไม่เท่ากันดังนี้

อาคารจอดรถ Terminal C เป็นอาคารจอดรถในร่มหลายชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร C และเป็นที่จอดรถฝั่งเหนือที่เดียวที่ยังเปิดให้บริการ โดยคิดอัตราค่าจอดรถชั่วโมงแรก 200 รูเบิล สูงสุดวันละ 300 รูเบิล และจอดรถรายเดือนคิด 5,000 รูเบิล

อาคารจอดรถ Terminal D เป็นอาคารจอดรถในร่มหลายชั้น ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสาร D คิดอัตราค่าจอดรถ 4 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงละ 200 รูเบิล สูงสุดวันละ 800 รูเบิล โดยจะมีช่วงวันที่ 7-20 จะคิดอัตราค่าจอดรถถูกเพียง 100 รูเบิลต่อวัน

อาคารจอดรถ Terminal E เป็นอาคารจอดรถในร่มหลายชั้น ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟของสนามบินซึ่งมีทางเชื่อมต่อถึงอาคารผู้โดยสาร E คิดอัตราค่าจอดรถเท่ากับอาคารจอดรถ Terminal D

ลานจอดรถ Terminal F เป็นลานจอดรถกลางแจ้ง ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสาร F และมีพื้นที่จอดรถไม่มากนัก คิดอัตราค่าจอดรถ 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงละ 200 รูเบิล สูงสุดวันละ 600 รูเบิล

ลานจอดรถ TKS-Sher เป็นลานจอดรถกลางแจ้งขนาดเล็กบริเวณใต้รางรถไฟลอยฟ้าติดกับสถานีรถไฟ คิดอัตราค่าจอดรถคืนละ 300 รูเบิล

ลานจอดรถ Gallax เป็นลานจอดรถกลางแจ้งระยะยาว ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพื้นที่สนามบินฝั่งใต้ คิดอัตราค่าจอดรถวันละ 200 รูเบิล มีบริการรถรับ-ส่งถึงอาคารผู้โดยสาร คิดค่าใช้จ่าย 300 รูเบิล

ลานจอดรถ Park & Fly เป็นลานจอดรถกลางแจ้งระยะยาว ตั้งอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถ Gallax คิดอัตราค่าจอดรถวันละ 250 รูเบิล มีบริการรถบัสรับ-ส่งถึงอาคารผู้โดยสารฟรี และต้องสำรองที่จอดล่วงหน้า

เนื่องจากสนามบินแห่งนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาปรับปรุงอาคารผู้โดยสารใหม่ อัตราค่าที่จอดรถอาจมีขึ้น-ลง โปรดเช็คข้อมูลกับทางสนามบินอีกครั้ง

การเดินทางไปสนามบินเชเรเมเตียโว

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินเชเรเมเตียโวนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองมอสโก ให้ใช้เส้นทางถนน Dmitrovskoye เชื่อมต่อเส้นทางด่วนรอบเมือง MKAD และเชื่อมต่อเส้นทางด่วนหมายเลข M-11 เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถไฟสายด่วนสนามบิน Aeroexpress โดยจะมีสถานี Sheremetyevo ให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร E และ F เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟหลักของเมืองจนถึงสถานี Belorussky ที่ใจกลางกรุงมอสโก โดยมีรอบรถไฟทุก 20-30 นาที คิดค่าโดยสาร 500 รูเบิล

รถโดยสารประจำทาง สาย H1 / 62 / 817 / 851 / 948 / 949 ให้บริการไปยังส่วนต่างๆ ของเมือง โดยทุกสายจะผ่านหน้าอาคารผู้โดยสาร D / E / F คิดค่าโดยสารตามเส้นทาง ราคาเริ่มต้นที่ 33 รูเบิล

เฮลิคอปเตอร์ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่ต้องการความรวดเร็วและเป็นส่วนตัวในการเดินทางไปยังอาคารสูงและจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ต่างๆ

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการที่บริเวณชั้น 1 ของโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าทุกอาคาร โดยกำหนดราคาค่าโดยสารชัดเจน ซึ่งโซนใจกลางเมืองจะคิดค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 2,100 รูเบิล

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินเชเรเมเตียโว

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินเชเรเมเตียโว

จากตัวเมืองมอสโก จะใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่รวดเร็วที่สุด คือ รถไฟ Aeroexpress ที่มีให้บริการทุก 20-30 นาที และใช้เวลาเพียง 30-40 นาทีก็ถึงใจกลางกรุงมอสโกแล้ว

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินเชเรเมเตียโว

 

สนามบินเชเรเมเตียโวมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ภายในอาคารผู้โดยสาร D / E / F และอาคารของสถานีรถไฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าและร้านร้านอาหารท้องถิ่นของรัสเซีย แต่ก็มีร้านค้าแบรนด์สากลอยู่หลายร้าน รวมทั้งมีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีให้บริการด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินเชเรเมเตียโว

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีธนาคารท้องถิ่นในรูปแบบสาขาให้บริการ และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินเชเรเมเตียโว

สนามบินเชเรเมเตียโวมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด และมีความเร็วสูงทั่วทั้งพื้นที่สนามบิน แต่ผู้โดยสารจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนใช้บริการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินเชเรเมเตียโว

ภายในพื้นที่สนามบินเชเรเมเตียโวนั้นมีโรงแรมให้บริการหลายแห่ง เช่น โรงแรม Air Express ในอาคารของสถานีรถไฟ โรงแรม Radisson Blu Hotel และโรงแรม Novotel ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟ นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินเชเรเมเตียโว

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินเชเรเมเตียโว

สนามบินเชเรเมเตียโวเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 3 บริษัท ได้แก่ แอโรฟลอต (Aeroflot) สายการบินรอยัลไฟลท์ (Royal Flight) และนอร์ดวินด์แอร์ไลน์ (Nordwind Airlines) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการหลายเส้นทาง เช่น

อาคารผู้โดยสาร D

แอโรฟลอต (Aeroflot) เส้นทางทั่วโลก

ฟินแอร์ (Finnair) เส้นทางฟินแลนด์

โคเรียนแอร์ (Korean Air) เส้นทางเกาหลีใต้

อาคารผู้โดยสาร E

แอโรฟลอต (Aeroflot) เส้นทางทั่วโลก

แอร์ฟรานซ์ (Air France) เส้นทางฝรั่งเศส

รอยัลแอร์มาร์ร็อค (Royal Air Maroc) เส้นทางโมร็อกโก

อาคารผู้โดยสาร F

ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) เส้นทางจีน

เคแอลเอ็ม (KLM) เส้นทางเนเธอร์แลนด์

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปมอสโก

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับเชเรเมเตียโว (มอสโก)

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินเชเรเมเตียโว

 ข้อมูลติดต่อสนามบินเชเรเมเตียโว

สนามบินที่เชเรเมเตียโว (มอสโก)

ที่อยู่:
Moscow,
Sheremetyevo,
Russia,
103340 Moscow,
RUSSIA

โทร:+7 (495) 578-65-65
แฟกซ์:+7 (925) 100-65-65

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินเชเรเมเตียโว

ลองกิจูด:37° 24' 52'' E
ละติจูด:55° 58' 22'' N
รหัส IATA:SVO
รหัส ICAO:

 ที่ตั้งสนามบินเชเรเมเตียโว

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด