แผนที่

 สนามบินเถาหยวนที่ไทเป

เมือง: ไทเป

ประเทศ: ไต้หวัน

อักษรย่อ: TPE

ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเถาหยวน” เดิมใช้ชื่อว่า “สนามบินนานาชาติเจียงไคเช็ก” (Chiang Kai-shek International Airport) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ในปี พ.ศ. 2549 โดยสนามบินนี้ถือเป็นสนามบินหลักของกรุงไทเปและเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน และเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางทางการบินในเอเชียตะวันออกที่สำคัญ มีเที่ยวบินจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นมาใช้บริการมากมาย ในปี พ.ศ. 2560 สนามบินเถาหยวนได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในแถบเอเชีย-แปซิฟิกจากหน่วยงาน Airport Council International

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินเถาหยวน

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินเถาหยวนถึง 42.3 ล้านคน มีอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั้ง 2 อาคาร ในอนาคตมีแผนจะสร้างเพิ่มอีก 2 อาคาร สนามบินเถาหยวนเป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตต้าหยวน (Dayuan) เมืองเถาหยวน ตำแหน่งละติจูดที่ 25˚ 04’ 35” และลองจิจูดที่ 121˚ 13’ 26” ห่างจากตัวเมืองไทเปไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินเถาหยวน

สนามบินเถาหยวนประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารหลัก 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 169,500 ตารางเมตร เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2522 และได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างสวยงามในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

อาคารผู้โดยสาร 2 เป็นอาคารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2543 มีประตูทางออกขึ้นเครื่องทั้งหมด 20 ประตู

โดยทั้ง 2 อาคารมีระบบรถไฟฟ้า Skytrain เชื่อมต่อระหว่างกันอย่างสะดวกสบาย ในปัจจุบันมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารที่ 2 เพื่อให้บริการผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านคนต่อปี และในอนาคตสนามบินเถาหยวนมีแผนจะสร้างอาคารผู้โดยสาร 3 และ 4 เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 45 ล้านคนต่อปี และมีแผนจะสร้างลู่วิ่งเครื่องบินเส้นที่ 3 เพื่อรองรับเที่ยวบินที่เข้าสู่ไต้หวันมากขึ้นทุกปีในเร็วๆ นี้

ที่จอดรถของสนามบินเถาหยวน

ที่จอดรถของสนามบินเถาหยวนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ทั้งหมดเป็นลานจอดรถกลางแจ้ง มีอัตราค่าจอดรถเท่ากันอยู่ที่ 490 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อวัน (รถยนต์ขนาดเล็ก) 30 นาทีแรกฟรี โดยที่จอดรถทั้งหมดมีดังนี้

ลานจอดรถ P1 อยู่ทางทิศเหนือสุดของสนามบิน ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1

ลานจอดรถ P2 อยู่ถัดจากอาคารผู้โดยสาร 1 ติดกับพื้นที่ของหอควบคุมการบิน

ลานจอดรถ P3 อยู่ถัดพื้นที่ของหอควบคุมการบิน ติดกับอาคารผู้โดยสาร 2

ลานจอดรถ P4 อยู่ถัดจากอาคารผู้โดยสาร 2 ติดกับพื้นที่ว่างสำหรับก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 3 โดยจากทางเข้าหลักของสนามบิน คุณจะพบลานจอดรถ P4 ก่อนไปจนถึง P1 ที่อยู่ด้านในสุด

การเดินทางไปสนามบินเถาหยวน

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินเถาหยวนนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางพิเศษหมายเลข 1 จากตัวเมืองไทเป เชื่อมต่อเส้นทางพิเศษหมายเลข 2 เพื่อเข้าสู่สนามบิน แต่ถ้ามาจากเมืองเถาหยวนสามารถขึ้นทางพิเศษหมายเลข 2 จนถึงสนามบินได้ทันที

รถไฟฟ้า MRT มีบริการจากสถานีที่สนามบินไปยังสถานีหลักไทเป สถานีรถไฟไต้หวัน และสถานีรถไฟความเร็วสูงเถาหยวน THSR

รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารเส้นทางต่างๆ ทั่วทั้งเขตไต้หวัน รถสายสำคัญ คือ 1819 ที่วิ่งตรงไปยังสถานีไทเป ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รถบัสสนามบิน มีบริการเส้นทางจากสนามบินไป-กลับสถานีรถไฟความเร็วสูงเถาหยวน THSR และโรงแรม Novotel เสียค่าเดินทาง 30 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

แท็กซี่ มีจุดให้บริการแท็กซี่ที่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินเถาหยวน

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินเถาหยวน

จากตัวเมืองไทเป จะใช้เวลาประมาณ 35 นาทีถึง 1 ชั่วโมงในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก ในปัจจุบัน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560) มีบริการรถไฟฟ้า MRT จากสนามบินเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟหลักในไทเป

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินเถาหยวน

สนามบินเถาหยวนมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายให้บริการในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน มีทั้งภัตตาคาร ร้านอาหารจานด่วน ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์แนม ร้านสินค้าที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งมีทั้งร้านที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และร้านที่เปิดเป็นเวลาคล้ายห้างสรรพสินค้า

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินเถาหยวน

ภายในสนามบินมีบริการธนาคารและเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายจุด รองรับสกุลเงินหลากหลายรวมทั้งบาทไทย และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย

อินเทอร์เน็ตในสนามบินเถาหยวน

สนามบินเถาหยวนมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรีครอบคลุมอาคารผู้โดยสารทั้งหมด

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินเถาหยวน

สนามบินเถาหยวนมีโรงแรมให้บริการภายในพื้นที่ 1 แห่ง คือ โรงแรม Novotel Taipei Taoyuan Airport ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสุดตรงทางเข้าสนามบิน นอกจากนั้นในบริเวณไม่ไกลจากสนามบินและในตัวเมืองก็มีบริการโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินเถาหยวน

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินเถาหยวน

สนามบินเถาหยวนเป็นฐานการบินหลักของสายการบินถึง 5 บริษัท คือ ไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) อีวีเอแอร์ (EVA Air) ยูนิแอร์ (UNI Air) ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (Tigerair Taiwan) และฟาร์อีสเทิร์นแอร์ทรานสปอร์ต (Far Eastern Air Transport) โดยมีเส้นทางบินต่างประเทศให้บริการทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ เช่น

อาคารผู้โดยสาร 1

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X) เส้นทางมาเลเซีย

คาเธ่ย์แปซิฟิกค (Cathay Pacific) เส้นทางญี่ปุ่น ฮ่องกง และเกาหลีใต้

ไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) เส้นทางทั่วยุโรปและเอเชีย

เจ็ทสตาร์เอเชีย (Jetstar Asia) เส้นทางญี่ปุ่นและสิงคโปร์

นกสกู๊ต (NokScoot) เส้นทางไทย

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทยและเกาหลีใต้

ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (Tigerair Taiwan) เส้นทางไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์

อาคารผู้โดยสาร 2

แอร์ไชน่า (Air China) เส้นทางจีน

ไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) เส้นทางทั่วโลก

อีวีเอแอร์ (EVA Air) เส้นทางทั่วโลก

เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) เส้นทางญี่ปุ่น

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสิงคโปร์

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 *รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินเถาหยวนทั้งหมด

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินเถาหยวน

สนามบินใกล้กับเถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป)

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินเถาหยวน

 ข้อมูลติดต่อสนามบิน

สนามบินที่เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป)

ที่อยู่:
Toayuan 337,
TAIWAN ROC

โทร:+886 (0)3 3832001
แฟกซ์:+886 (0)3 3834801

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบิน

ลองกิจูด:121° 13' 58'' E
ละติจูด:25° 4' 40'' N
รหัส IATA:TPE
รหัส ICAO:RCTP

 ที่ตั้งสนามบิน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด