แผนที่

 สนามบินเบอร์ลิน เทเกล

เมือง: เบอร์ลิน

ประเทศ: เยอรมนี

อักษรย่อ: TXL

ท่าอากาศยานเบอร์ลิน เทเกล หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเบอร์ลิน เทเกล” เป็นสนามบินหลักของกรุงเบอร์ลิน (Berlin) และมีผู้ใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับ 4 ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) แต่เดิมที่นี่เคยเป็นท่าเรือบินมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกพัฒนาจนกลายเป็น 1 ใน 2 สนามบินหลักของกรุงเบอร์ลินในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อการบินที่สำคัญในภูมิภาคยุโรปและระหว่างทวีปอีกด้วย

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินเบอร์ลิน เทเกลกว่า 21.2 ล้านคน รองรับเที่ยวบินกว่า 185,000 เที่ยว มีลู่วิ่งเครื่องบินให้บริการ 2 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเทเกล เมืองเบอร์ลิน ตำแหน่งละติจูดที่ 52˚ 33’ 35” และลองจิจูดที่ 013˚ 17’ 16” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

สนามบินเบอร์ลิน เทเกลประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 4 อาคาร โดยทั้งหมดตั้งเป็นกลุ่มรวมกันอยู่ทางฝั่งใต้ของพื้นที่สนามบินดังนี้

อาคารผู้โดยสาร A เป็นอาคารผู้โดยสารที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหลักรูปหกเหลี่ยม พื้นที่ตรงกลางทำเป็นอาคารจอดรถ มีสะพานเทียบเครื่องบิน 14 สะพาน โดยอาคารนี้ถือเป็นอาคารผู้โดยสารหลัก และส่วนใหญ่จะใช้รองรับเที่ยวบินจากยุโรปที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

อาคารผู้โดยสาร B เป็นอาคารผู้โดยสารที่มีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหลักโดยมีประตูทางออกขึ้นเครื่องแบบต่อรถโดยสาร และมีอาคารแยกออกมาประชิดถนนเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างอาคารและระบบขนส่งทั้งหมด แต่อาคารผู้โดยสารนี้ไม่มีสะพานเทียบเครื่องบิน

อาคารผู้โดยสาร C เป็นอาคารผู้โดยสารทางตะวันออกสุดของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร B ซึ่งเป็นอาคารที่เปิดใช้บริการในปี พ.ศ. 2550 แบบชั่วคราวเพื่อลดความหนาแน่นของอาคารหลัก และไม่มีสะพานเทียบเครื่องบิน แต่มีหลุมจอดอากาศยานประชิดอาคาร 8 หลุมจอด

อาคารผู้โดยสาร D เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดเล็กทางใต้สุดของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร มีอาคารจอดรถคั่นกลางระหว่างอาคารเช็คอินกับอาคารเทียบเครื่องบิน และเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร B โดยมีประตูทางออกขึ้นเครื่อง 3 ประตู โดยอาคารนี้มีพื้นที่บางส่วนที่เรียกว่าอาคารผู้โดยสาร E ทางชั้นล่าง ซึ่งใช้อาคารร่วมกันอยู่ด้วย

ที่จอดรถของสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

พื้นที่จอดรถของสนามบินเบอร์ลิน เทเกลนั้นมีเป็นจำนวนมาก และเกือบทั้งหมดจะอยู่ติดกับกลุ่มอาคารผู้โดยสาร โดยพื้นที่จอดรถแบ่งได้ดังนี้

อาคารจอดรถ P1 เป็นอาคารจอดรถในร่มที่ตั้งอยู่ตรงกลางของอาคารผู้โดยสารรูปหกเหลี่ยม มีพื้นที่จอดรถ 928 คัน รองรับการใช้งานทั้งอาคารผู้โดยสาร A และ B คิดค่าจอดชั่วโมงละ 6 ยูโร สูงสุด 44 ยูโรต่อวัน วันเสาร์-อาทิตย์ค่าที่จอดรถจะประหยัดกว่าวันจันทร์-ศุกร์

อาคารจอดรถ P2 เป็นอาคารจอดรถในร่มที่ตั้งอยู่ตรงกลางของอาคารผู้โดยสาร D มีพื้นที่จอดรถ 260 คัน  รองรับการใช้งานทั้งอาคารผู้โดยสาร D และ E คิดค่าจอดชั่วโมงละ 6 ยูโร สูงสุด 44 ยูโรต่อวัน วันเสาร์-อาทิตย์ค่าที่จอดรถจะประหยัดกว่าวันจันทร์-ศุกร์

ที่จอดรถ P5 เป็นพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ โดยมีทั้งลานจอดรถกลางแจ้งด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร C และมีอาคารจอดรถในร่มที่อยู่ติดกัน มีพื้นที่จอดรถรวม 940 คัน คิดค่าจอดชั่วโมงละ 5 ยูโร สูงสุด 39 ยูโรต่อวัน วันเสาร์-อาทิตย์ค่าที่จอดรถจะประหยัดกว่าวันจันทร์-ศุกร์

ที่จอดรถ P10 เป็นลานจอดรถขนาดเล็กและอยู่ไกลจากอาคารผู้โดยสารมากที่สุด โดยตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรม Mercure Hotel และจะเปิดบริการเมื่อที่จอดรถอื่นหนาแน่นแล้วเท่านั้น คิดค่าจอดรถวันละ 19 ยูโรต่อวัน

ที่จอดรถ PK เป็นที่จอดรถระยะสั้นประชิดอาคารผู้โดยสาร A ด้านใน ซึ่งเป็นที่จอดรถที่อยู่ใกล้กับประตูอาคารผู้โดยสารขาออกของอาคาร A มากที่สุด มีพื้นที่จอดรถรวม 110 คัน คิดค่าจอด 3 ยูโรทุกๆ 15 นาที

การเดินทางไปสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินเบอร์ลิน เทเกลนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองเบอร์ลิน ให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข 100 เชื่อมต่อทางด่วนหมายเลข 111 เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารสาย 109 / 128 / X9 / TXL ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากหน้าอาคารผู้โดยสาร B ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วเมือง และไปยังสถานีรถไฟของเมืองด้วย

รถไฟ ที่สนามบินเบอร์ลิน เทเกลไม่มีรถไฟให้บริการถึงตัวอาคารผู้โดยสาร แต่จะมีสถานีรถไฟหลายจุดอยู่รอบนอก เช่น สถานี Scharnweberstr และสถานี Kurt-Schumacher-Platz โดยสามารถนั่งรถโดยสารประจำทางหรือรถแท็กซี่ไปยังสถานีรถไฟได้

รถโดยสารแบบแบ่งปันที่นั่ง เป็นบริการรถกึ่งสาธารณะที่ผู้โดยสารสามารถจองคิวรถและแชร์เส้นทางกับผู้โดยสารอื่น หรือโดยสารกับผู้รับจ้างอิสระจากรถส่วนตัวได้

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ และมีค่าบริการบวกเพิ่มตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง 1 ยูโรต่อชิ้น หรือค่าธรรมเนียมใช้บัตรเครดิต 1.5 ยูโรต่อครั้ง

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

จากตัวเมืองเบอร์ลิน จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุด คือ การใช้บริการรถโดยสารไปยังสถานีรถไฟเพื่อเดินทางต่อ ทั้งนี้หากมีสัมภาระเยอะ การใช้รถเช่าจะสะดวกสบายและรวดเร็วกว่า

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

สนามบินเบอร์ลิน เทเกลมีร้านอาหารและร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย โดยมีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า และบริเวณที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศก็มีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีด้วยเช่นกัน

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินเบอร์ลิน เทเกล

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลาย และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินเบอร์ลิน เทเกล

สนามบินเบอร์ลิน เทเกลมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “Free Airport WiFi Telekom” ครอบคลุมทั่วทุกอาคารผู้โดยสาร โดยต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน และสามารถใช้งานได้ฟรีเป็นเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากสนามบินอยู่ในตัวเมือง การใช้ซิมท้องถิ่นหรือโรมมิ่งก็สะดวกต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดเช่นกัน

โรงแรมที่พักในสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

ภายในอาคารผู้โดยสาร B มีตู้นอน NapCabs ให้บริการ ซึ่งภายในมีเตียง โต๊ะ ทีวี ที่ชาร์จไฟ และนาฬิกาปลุกครบครัน คิดค่าบริการ 10-15 ยูโรต่อชั่วโมง ใช้บริการขั้นต่ำ 30 ยูโรต่อครั้ง และด้านนอกอาคารผู้โดยสารติดทางด่วนก็มีโรงแรม Mercure Airport Hotel ให้บริการ นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินเบอร์ลิน เทเกล

สายการบินที่มีเที่ยวบินไป

สนามบินเบอร์ลิน เทเกลเป็นฐานการบินหลักของสายการบินยูโรวิงส์ (eurowings) ทั้งนี้ในอดีตจนถึง 28 ตุลาคม 2560 เคยเป็นฐานบินของแอร์เบอร์ลิน (Air Berlin) ด้วย โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย

อาคารผู้โดยสาร A

ยูโรวิงส์ (eurowings) เส้นทางอิตาลี สหราชอาณาจักร โครเอเชีย ฝรั่งเศส และทั่วประเทศ

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

อาคารผู้โดยสาร B

แอร์เบอร์ลิน (Air Berlin) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และทั่วยุโรป

เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เส้นทางตุรกี

อาคารผู้โดยสาร C

ไหหนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) เส้นทางจีน

ฟลายนิกิ (FlyNiki) เส้นทางทั่วยุโรป

อาคารผู้โดยสาร D

แอร์ฟรานซ์ (Air France) เส้นทางฝรั่งเศส

บรัสเซลส์แอร์ไลน์ (Brussels Airlines) เส้นทางเบลเยี่ยม

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับเบอร์ลิน เทเกล

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

 ข้อมูลติดต่อสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

สนามบินที่เบอร์ลิน เทเกล
โทร:49(0)180 500 0186
แฟกซ์:49(0)30 4101 2111

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

ลองกิจูด:13° 17' 44'' E
ละติจูด:52° 33' 38'' N
รหัส IATA:TXL
รหัส ICAO:

 ที่ตั้งสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด