แผนที่

 สนามบินซีอาน เสียนหยาง (ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง)

เมือง:

ประเทศ:

อักษรย่อ: XIY

ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินซีอาน เสียนหยาง” เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการเมืองซีอาน (Xi’an) เมืองเสียนหยาง (Xianyang) และภูมิภาคโดยรอบของมณฑลซานซี (Shaanxi Province) โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เพื่อทดแทนสนามบินเดิมที่มีขนาดเล็ก และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) และรองรับเที่ยวบินมากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินซีอาน เสียนหยาง

ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้โดยสารเข้าใช้บริการที่สนามบินซีอาน เสียนหยางกว่า 36.9 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบินกว่า 291,000 เที่ยว มีลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทางบนพื้นที่กว่า 5 ตารางกิโลเมตร เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองซีอาน ตำแหน่งละติจูดที่ 34˚ 26’ 49” และลองจิจูดที่ 108˚ 45’ 05” ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 41 กิโลเมตร และห่างจากจากเมืองเสียนหยางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินซีอาน เสียนหยาง

สนามบินซีอาน เสียนหยางประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 อาคาร โดยทุกอาคารมีทางเดินเชื่อมต่อกันดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารหลังแรกของสนามบิน ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินในประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 2 เป็นอาคารที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 ฝั่งปีกตะวันตก ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินในประเทศเป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 3 เป็นอาคารที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2555 และเป็นอาคารที่ใหม่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของสนามบิน ซึ่งกลายเป็นอาคารผู้โดยสารหลักที่ตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของพื้นที่สนามบิน โดยมีทางเดินเชื่อมกับอาคารผู้โดยสาร 2 และมีอาคารเทียบเครื่องบินย่อยอีก 3 อาคาร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินขนาดใหญ่ของจีนและเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นหลัก

ที่จอดรถของสนามบินซีอาน เสียนหยาง

พื้นที่จอดรถของสนามบินซีอาน เสียนหยางนั้นมีเป็นจำนวนมาก แต่เกือบทั้งหมดเป็นลานจอดรถกลางแจ้งและคิดอัตราค่าจอดรถไม่เท่ากัน โดยสามารถแบ่งโซนจอดรถได้ดังนี้

ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นลานจอดรถที่ให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจากอาคารผู้โดยสาร 1 และมีพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมสำหรับใช้ร่วมกับอาคารผู้โดยสาร 2 ทางด้านข้างอีกด้วย

ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 เป็นลานจอดรถที่ให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจากอาคารผู้โดยสาร 2 โดยที่จอดรถนี้พื้นที่ให้บริการไม่มากนัก

ลานจอดรถส่วนกลาง เป็นลานจอดรถที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่กลางระหว่างอาคารผู้โดยสาร เหมาะสำหรับการจอดรถเพื่อเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 และเป็นที่จอดรถที่ห่างจากอาคารผู้โดยสารมากที่สุด

อาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 3 เป็นอาคารจอดรถในร่มเพียงแห่งเดียว โดยตัวอาคารติดกับอาคารผู้โดยสารและชั้นสูงสุดของอาคารจอดรถนั้นเชื่อมต่อกับถนนเลียบอาคารผู้โดยสารขาออก

ลานจอดรถหลังอาคารผู้โดยสาร 3 เป็นลานจอดรถอีกจุดหนึ่งที่สามารถเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 3 ได้อย่างสะดวกทางฝั่งด้านหลังติดกับโรงแรม Regal Airport Hotel ของสนามบิน

การเดินทางไปสนามบินซีอาน เสียนหยาง

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินซีอาน เสียนหยางนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองซีอาน ให้ใช้เส้นทางด่วนวงแหวนรอบนอกเมือง เชื่อมต่อกับทางด้วน Airport Special Expressway เพื่อเข้าสู่สนามบินทางด้านหน้า หรือทางด่วนหมายเลข G70 เพื่อเข้าสู่สนามบินทางด้านหลัง

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองซีอานและเสียนหยางถึง 8 เส้นทาง โดยสามารถใช้บริการได้จากด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3

รถโดยสารระยะไกล มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังเมืองต่างๆ ในมณฑลซานซีและเมืองในเขตใกล้เคียง

รถไฟฟ้า (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) เป็นโครงการที่จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561 เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่ตรงมาจากสถานี Xi’an North Station (สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดในปัจจุบัน) มาถึงสนามบิน

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองซีอานตลอด 24 ชั่วโมง ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารทั้ง 3 หลัง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์หรือเหมาจ่ายตามตกลง

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินซีอาน เสียนหยาง

จากตัวเมืองซีอาน จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยระบบรถไฟที่สะดวกรวดเร็วกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดจึงยังเป็นการใช้รถเช่าขับเอง

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินซีอาน เสียนหยาง

สนามบินซีอาน เสียนหยางมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าร้านอาหารในท้องถิ่น โดยจะมีบางร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า และนอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีให้บริการในพื้นที่ของผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินซีอาน เสียนหยาง

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินซีอาน เสียนหยาง

สนามบินซีอาน เสียนหยางมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้บริการฟรี แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือท้องถิ่นในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การใช้บริการโรมมิ่งหรือซิมท้องถิ่นเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G หรือ 4G นั้นจะยุ่งยากน้อยกว่า

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินซีอาน เสียนหยาง

สนามบินซีอาน เสียนหยางไม่มีโรงแรมภายในอาคารผู้โดยสาร แต่จะมีโรงแรมประจำอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 คือ โรงแรม Airport Commercial Hotel และหลังอาคารผู้โดยสาร 3 คือ โรงแรม Regal Airport Hotel Xi’an และนอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินซีอาน เสียนหยาง

สนามบินซีอาน เสียนหยางเป็นฐานการบินหลักของ 7 สายการบิน คือ ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) ไหหนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) เซินเจิ้นแอร์ไลน์ (Shenzhen Airlines) เทียนจินแอร์ไลน์ (Tianjin Airlines) โอเคแอร์เวย์ (Okay Airways) จอยแอร์ (Joy Air) และฉางอาน (Changan Airlines) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการ

เส้นทางภายในประเทศ

ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) เส้นทางทั่วประเทศ

ไหหนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

จอยแอร์ (Joy Air) เส้นทางทั่วประเทศ

เสฉวนแอร์ไลน์ (Sichuan Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เทียนจินแอร์ไลน์ (Tianjin Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เส้นทางระหว่างประเทศ

ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) เส้นทางฮ่องกง ไทย รัสเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้

โอเคแอร์เวย์ (Okay Airways) เส้นทางไทย

ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เส้นทางไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับซีอาน เสียนหยาง

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินซีอาน เสียนหยาง

 ข้อมูลติดต่อสนามบินซีอาน เสียนหยาง

สนามบินที่ซีอาน เสียนหยาง

ที่อยู่:
Xianyang,
Xi´an 712035,
Shanxi,
PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA

โทร:+86 (0)29 88375000

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินซีอาน เสียนหยาง

ลองกิจูด:108° 45' 0'' E
ละติจูด:34° 25' 59'' N
รหัส IATA:XIY
รหัส ICAO:ZLXY

 ที่ตั้งสนามบินซีอาน เสียนหยาง

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด