แผนที่

 สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

เมือง: โทรอนโต

ประเทศ: แคนาดา

อักษรย่อ: YYZ

ท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโต เพียร์สัน หรือ “สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน” หรือที่นิยมเรียกกันว่า “สนามบินโตรอนโต” เป็นสนามบินหลักของเมืองโทรอนโต (Toronto) และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่และมีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุดของประเทศแคนาดา (Canada) และติดอันดับที่ 15 ของสนามบินที่มีเที่ยวบินขึ้น-ลงมากที่สุดในโลก โดยเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2501 และมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งจนมาเป็นชื่อสนามบินโทรอนโตเพียร์สัน หรือเรียกกันในท้องถิ่นว่า “สนามบินเพียร์สัน” ในปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินแห่งนี้มากถึง 44.3 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบินกว่า 456,000 เที่ยว มีลู่วิ่งเครื่องบินมากถึง 5 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมืองโทรอนโตและมิซซิซซอกา (Mississauga) รัฐออนแทรีโอ (Ontario) ตำแหน่งละติจูดที่ 43˚ 40’ 36” และลองจิจูดที่ 079˚ 37’ 50” ห่างจากตัวเมืองโทรอนโตไปทางทิศตะวันตกประมาณ 22.5 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารหลักดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 567,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่สนามบิน ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร Star Alliance เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารรองที่มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร ปัจจุบันใช้รองรับเที่ยวบินของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร SkyTeam และ Oneworld เป็นหลัก

นอกจากนี้ก็ยังมีอาคารผู้โดยสารอีก 2 อาคาร คือ อาคาร VIP ใช้รองรับเฉพาะเที่ยวบินส่วนบุคคล และอาคาร IFT ที่เคยเปิดให้บริการเฉพาะกิจสำหรับเที่ยวบินอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ทำการแต่ให้เช่าถ่ายทำภาพยนตร์ได้

ที่จอดรถของสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

พื้นที่จอดรถของสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน นั้นมีเป็นจำนวนมาก และทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากลุ่มอาคารผู้โดยสาร โดยแบ่งที่จอดรถได้ดังนี้

อาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารจอดรถในร่มสูง 8 ชั้น รองรับรถได้ 9,000 คัน มีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร โดยแบ่งเป็นที่จอดรถ Daily Park คิดอัตราค่าจอด 3 ดอลลาร์แคนาดาต่อ 20 นาที สูงสุดวันละ 30 ดอลลาร์แคนาดา และ Express Park คิดอัตราค่าจอด 5 ดอลลาร์แคนาดาต่อ 30 นาที สูงสุดวันละ 50 ดอลลาร์แคนาดา

อาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 3 เป็นอาคารจอดรถในร่มสูง 5 ชั้น รองรับรถได้ 4,200 คัน มีทางเชื่อมต่อเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร โดยมีบริการเฉพาะ Daily Park วันละ 30 ดอลลาร์แคนาดา

ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 3 เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ถัดจากอาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 3 แบ่งพื้นที่จอดรถออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน เช่น อาคารจอดรถในร่ม Value Park วันละ 25 ดอลลาร์แคนาดาและลานกลางแจ้ง ราคาวันละ 20 ดอลลาร์แคนาดา

การเดินทางไปสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองโทรอนโตฝั่งเหนือ ให้ใช้เส้นทางด่วน Ontario 401 Express เชื่อมต่อเส้นทางด่วนหมายเลข 409 เพื่อเข้าสู่สนามบิน จากเมืองโทรอนโตฝั่งใต้ ให้ใช้เส้นทางด่วน Gardiner Express เชื่อมต่อเส้นทางด่วนหมายเลข 427 เพื่อเข้าสู่สนามบินได้เช่นกัน

รถไฟ มีสถานีรถไฟ Pearson International Airport ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟ UP Express ถึงตัวเมืองโทรอนโต โดยสถานีจะอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และสามารถใช้รถไฟฟ้า Terminal Link ไป-กลับจากอาคารผู้โดยสาร 3 ได้

รถโดยสารประจำทาง มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองโทรอนโตและเมืองรอบข้างหลายเส้นทาง โดยสามารถใช้บริการได้บริเวณประตูทางออกผู้โดยสาร Q / R / S ของอาคารผู้โดยสาร 1

รถโดยสารระยะไกล Greyhound มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังเมืองต่างๆ ในเขตรัฐออนแทรีโอ และรถรับ-ส่งถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น น้ำตกไนแองการา (Niagara Falls)

รถตู้โดยสารระยะไกล มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังเมืองต่างๆ ในเขตรัฐออนแทรีโอหรือรัฐอื่นๆ ที่ไกลกว่านั้น มีทั้งแบบเส้นทางประจำและเหมาจ่ายการเดินทางตามต้องการ

รถแท็กซี่ มีบริการตลอด 24 ชั่วโมงหน้าประตูทางออกผู้โดยสาร D ของอาคารผู้โดยสาร 1 และ D / E / F ของอาคารผู้โดยสาร 3 คิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ในราคา 1.55 ดอลลาร์แคนาดาต่อกิโลเมตร

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินโทรอนโต

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

จากตัวเมืองโทรอนโต จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุด คือ รถไฟ UP Express ซึ่งมีเส้นทางตรงจากตัวเมืองสู่สนามบินในระยะเวลาเพียง 25 นาที และมีรอบรถไฟทุก 15 นาที

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า โดยจะมีทั้งร้านอาหาร ร้านค้าประเภทต่างๆ และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายและมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน มีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “Toronto Pearson Wi-Fi” ทั่วทั้งอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 อาคาร ซึ่งสนับสนุนโดย American Express ซึ่งหลังจากเชื่อมต่อจะมีหน้าแรกของผู้สนับสนุนขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ก่อนจะใช้งานได้ฟรีทันที

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน มีโรงแรมในพื้นที่หลายแห่ง เช่น โรงแรม Sheraton Gateway Hotel ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับอาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 3 และโรงแรม Alt Hotel Toronto Airport ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับลานจอดรถติดกับสถานีรถไฟฟ้า Terminal Link และยังมีโรงแรม Hilton Toronto Airport Hotel บริเวณทางเข้าสนามบินฝั่งตะวันออกด้วย นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

ที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินโทรอนโต

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

สนามบินโทรอนโต เพียร์สัน เป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 2 บริษัท ได้แก่ แอร์แคนาดา (Air Canada) และเวสต์เจ็ท (WestJet) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

เส้นทางภายในประเทศ

แอร์แคนาดา (Air Canada) เส้นทางทั่วประเทศ

เวสต์เจ็ท (WestJet) เส้นทางทั่วประเทศ

เส้นทางระหว่างประเทศ

แอร์แคนาดา (Air Canada) เส้นทางทั่วโลก

อเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) เส้นทางจีน

เอติฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อีวีเอแอร์ (EVA Air) เส้นทางไต้หวัน

เคแอลเอ็ม (KLM) เส้นทางเนเธอร์แลนด์

เวสต์เจ็ท (WestJet) เส้นทางทั่วโลก

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินโทรอนโต

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับโทรอนโต เพียร์สัน

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

 ข้อมูลติดต่อสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

สนามบินที่โทรอนโต เพียร์สัน

ที่อยู่:
PO Box 6031,
Greater Toronto Airports Authority,
Toronto AMF,
Ontario,
L5P 1B2,
CANADA

โทร:+1 (1)416 7763000
แฟกซ์:+1 (1)416 7763580

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

ลองกิจูด:79° 37' 59'' W
ละติจูด:43° 40' 59'' N
รหัส IATA:YYZ
รหัส ICAO:CYYZ

 ที่ตั้งสนามบินโทรอนโต เพียร์สัน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด