ผู้เขียน: boyz

แบกเป้ตะลุยวังเวียง วันลาน้อย งบจำกัดก็เที่ยวได้

ทริปสำรวจวังเวียง ถ้ำจัง …

Fujinomiya เมืองเล็กๆที่ภูเขาไฟฟูจิใหญ่มาก

ไปดูภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิ…