เงื่อนไขการให้บริการ

อัพเดทล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2020

เราเป็นใคร

Skyscanner (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามแต่บริบท) ให้บริการค้นหาการเดินทางออนไลน์ (รวมถึงการเปรียบเทียบราคาเที่ยวบิน โรงแรม และรถเช่า) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (“บริการ”) แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ของเรา แอป และแพลตฟอร์มอื่นๆ (“แพลตฟอร์ม”) ของเรา

Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนการท่องเที่ยวและไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอ การกำหนดหรือการควบคุมราคาที่ใช้ร่วมกับตัวเลือกการเดินทางใดหรือผลิตภัณฑ์ใดซึ่งคุณพบและจองผ่านบริการของเรา (“ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคคลที่สาม”) ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคคลที่สามทั้งหมดนั้นนำเสนอโดยตัวแทนการท่องเที่ยวอิสระ สายการบิน โรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว หรือบุคคลที่สามอื่นๆ (“ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว”) และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามเหล่านั้น

บริการและแพลตฟอร์มของเรานำเสนอโดย Skyscanner Limited ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ เลขที่บริษัท 04217916  นิติบุคคลอื่นๆ ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ Skyscanner ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และมีการอ้างอิงถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ว่า “บริษัทในเครือ Skyscanner” คุณสามารถดูรายละเอียด รวมถึงที่อยู่การติดต่อทางจดหมาย และสำนักงานที่จดทะเบียนของเราได้ที่หน้ารายละเอียดบริษัท

ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้จะกำกับการเข้าถึงและการใช้บริการและแพลตฟอร์มของเรา โดยมีผลใช้ร่วมกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายคุกกี้และหลักเกณฑ์ชุมชน การเข้าถึงหรือการใช้บริการและแพลตฟอร์มจะเป็นการแสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ และหลักเกณฑ์ชุมชน

บางส่วนของบริการและแพลตฟอร์มของเรา (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ ‘Skyscanner for Business’ ของเรา) มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต่างออกไปสำหรับการใช้บริการเหล่านั้น หากเป็นกรณีนี้ คุณจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะใช้บังคับร่วมกับหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ตามความเหมาะสม

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเรา หากข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการแก้ไข เราจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใหม่ และคุณจะต้องพิจารณายอมรับส่วนที่แก้ไขหากคุณจะใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราต่อไปหลังจากมีการแสดงผลเนื้อหาส่วนที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด คุณไม่ควรใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา

การใช้บริการของเรา

คุณสามารถจะใช้บริการและแพลตฟอร์มของเราได้เฉพาะที่สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เมื่อพิจารณาเห็นว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่สามารถถ่ายโอน และไม่จำกัดเพื่อการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้บริการและแพลตฟอร์มของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวให้กับคุณหากคุณยอมรับว่าคุณจะไม่:

 1. ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประกาศ แบ่งปันหรือส่งผ่านวัสดุใดๆ ที่ (i) เป็นการหมิ่นประมาท สร้างความขุ่นเคือง ลามกอนาจารหรือเป็นที่น่ารังเกียจ (ii) ละเมิดความเชื่อมั่นหรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (iii) ประกาศ แบ่งปันหรือส่งผ่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือโปรโมทตัวเองหรือบุคคลที่สามใดๆ หรือ (iv) ชักนำในทางที่ผิดหรือแสดงแทนในทางที่ผิดซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ หรือในลักษณะอื่นใดที่แสดงนัยว่า คุณเป็นผู้ให้การสนับสนุน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ Skyscanner หรือ (v) คุณไม่มีสิทธิ์หรือได้รับการอนุญาตใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่
 2. ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ หรือในลักษณะอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Skyscanner หรือทำให้ Skyscanner เสื่อมเสียชื่อเสียง
 3. ถอดแยกชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแปลย้อนกลับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน การอัปเดต หรือฮาร์ดแวร์อื่นใดที่รวมอยู่ภายในหรือมีให้ใช้งานผ่านบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา ยกเว้นในขอบข่ายที่กฎหมายอนุญาต
 4. ทำสำเนา แจกจ่าย สื่อสารต่อสาธารณะ จำหน่าย ให้เช่า เช่าหรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือพยายามฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่มีไว้จำกัดการเข้าถึงของคุณหรือการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา
 5. ใช้หรือแทรกแซงบริการหรือแพลตฟอร์มของเราในรูปแบบที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการทำงาน เพิ่มภาระ บั่นทอนหรือลดประสิทธิภาพระบบหรือระบบรักษาความปลอดภัยของเรา หรือแทรกแซงผู้ใช้รายอื่น
 6. แนะนำหรือถ่ายโอนโค้ด ไวรัส เวิร์ม หรือม้าโทรจัน หรือการโจมตีแบบ ‘ไม่ยอมรับการบริการ’ หรือ ‘สแปม’ ที่เป็นอันตรายใดๆ ที่ขัดขวางการทำงาน ผ่านบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือ
 7. นำออก เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ประกาศการอนุญาต เครื่องหมายการค้า ชื่อทางธุรกิจ โลโก้ หรือการตั้งชื่ออื่นๆ ของแหล่งที่มาบนบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือส่งผ่านหรือพยายามส่งผ่านบริการหรือแพลตฟอร์มของเราในรูปผลิตภัณฑ์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ Skyscanner

นอกจากนี้ คุณยังยอมรับที่จะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์เอเจนต์ บอต สไปเดอร์ หรือซอฟต์แวร์หรือหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อสแกน ทำสำเนา จัดทำดัชนี จัดเรียง หรือใช้ประโยชน์จากบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือข้อมูลที่อยู่ในบริการหรือแพลตฟอร์มดังกล่าว Skyscanner ได้ทำการลงทุนอย่างมากในการรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวหลายพันราย และนำเสนอการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในแบบ API เชิงพาณิชย์ การฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรงและ Skyscanner ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการด้านเทคนิคและด้านกฎหมายเพื่อตรวจหาและจำกัดการเข้าถึงอัตโนมัติที่ไม่ได้รับอนุญาตสู่บริการและแพลตฟอร์มของเรา

ในกรณีที่คุณลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราด้วยบัญชีหรือรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารายละเอียดของรหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับและในที่ที่ปลอดภัย หากคุณล่วงรู้หรือสงสัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณมีช่องโหว่ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทางฝ่ายช่วยเหลือทันที

บริการและแพลตฟอร์มของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ แก่บริการหรือแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และหากทราบว่าเราได้รวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะลบข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในขอบเขตที่ว่า ส่วนใดๆ ของบริการหรือแพลตฟอร์มของเราโฮสต์อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น Facebook หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ) และมีข้อกำหนดในการใช้งานแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้

การแบ่งปันข้อมูลกับเรา

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา คุณยอมรับว่า เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (ตามคำจำกัดความในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ที่คุณส่งให้หรือส่งผ่านบริการหรือแพลตฟอร์มของเราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณยอมรับที่จะให้การรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้กับเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุด และคุณได้รับความยินยอม สิทธิ์การใช้งาน หรือการอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หลักเกณฑ์ชุมชน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ในขอบเขตที่ว่าบริการหรือแพลตฟอร์มของเราอนุญาตให้คุณประกาศ อัปโหลด ส่งผ่านหรือนำเสนอข้อมูล ภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ กับ Skyscanner หรือผู้ใช้ Skyscanner อื่น (“เนื้อหาของผู้ใช้”) คุณยอมรับว่า:

 1. คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอัปโหลด และคุณเป็นตัวแทนและยอมรับว่า คุณจะไม่แบ่งปันสิ่งที่คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิ์แบ่งปัน หรือสิ่งที่คุณไม่สามารถมอบสิทธิ์การใช้งานได้ในย่อหน้า 2 ด้านล่าง
 2. แม้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ประกอบรวมอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้จะเป็นของคุณหรือผู้ให้สิทธิ์ของคุณ และคุณมีเสรีภาพในการแบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้กับบุคคลอื่น คุณได้มอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัด ถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ทั่วโลก ถ่ายโอนได้และให้สิทธิ์ย่อยแก่ Skyscanner และบริษัทในเครือ Skyscanner เพื่อโฮสต์ ใช้ ผลิตซ้ำทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอื่น เช่นแสดงผลต่อสาธารณะ แจกจ่าย ดัดแปลง ประยุกต์ใช้ ตีพิมพ์เผยแพร่ แปล และผลิตผลงานสืบเนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด (ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ซึ่งรวมเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาและทำการตลาดบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราหรือบริษัทในเครือ Skyscanner เพื่อแสดงในเว็บไซต์ของพวกเขาเอง คุณมีสิทธิ์ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอัปโหลดไปยังบริการของ Skyscanner และสามารถยุติสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยการลบเนื้อหาของผู้ใช้หรือบัญชี Skyscanner ของคุณ เนื้อหาของผู้ใช้ที่ลบจะได้รับการนำออกทันทีภายใน 48 ชั่วโมง
 3. เราไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่จะต้องจัดเก็บ รักษา ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ที่อัปโหลดโดยคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดทำการสำรองข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณเอง

หากคุณให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การปรับปรุง แนวคิดหรือคำติชมอื่นๆ (“คำติชม”) แก่เรา จะถือว่าคุณได้มอบหมายการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในคำติชมนั้นแก่เรา และยอมรับว่า เราสามารถใช้และแบ่งปันคำติชมนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้ดุลยพินิจของเรา คุณสามารถให้คำติชมแก่เราได้ด้วยการคลิก่แท็บ ‘คำติชม’ หรือให้คำติชมผ่านทางฝ่ายช่วยเหลือ

ทรัพย์สินของ Skyscanner

Skyscanner เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์การใช้งานในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ (รวมถึงลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์), สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าหรือชื่อธุรกิจ, สิทธิ์ในการออกแบบ, สิทธิ์ในฐานข้อมูล, ความรู้เชิงขั้นตอน, ความลับทางการค้าและสิทธิ์แห่งความเชื่อมั่นในบริการและแพลตฟอร์มของเรา (เรียกรวมกันว่า “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”) เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้ที่ส่วนอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณยอมรับว่าในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มนั้น คุณจะไม่ได้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือไปยังบริการหรือแพลตฟอร์ม ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดในการใช้งานบริการหรือแพลตฟอร์มที่ข้อกำหนดเหล่านี้ให้ไว้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มในรูปแบบซอร์สโค้ด เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเผยแพร่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่ให้อนุญาตการเข้าถึงดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง

ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดโดยเนื้อหาใดๆ ในบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา โปรดส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิดที่ต้องสงสัยไปยัง legal@skyscanner.net เพื่อรับการดูแลจากแผนกกฎหมาย นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเราโดยส่งจดหมายไปที่:

ฝ่ายกฎหมายของ Skyscanner (Skyscanner Legal Department)

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

เพื่อช่วยเราแก้ไขปัญหาการละเมิดที่ต้องสงสัย และเพื่อทำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในหนังสือแจ้งมีความถูกต้องตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act) (ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่มีแผนกกฎหมายเป็นตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง) โปรดใส่ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเตือนของคุณ:

 1. เอกลักษณ์ระบุผลงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด
 2. เอกลักษณ์ระบุสื่อที่อ้างว่ามีการละเมิด และข้อมูลที่เพียงพอสำหรับให้เราสามารถระบุตำแหน่งของสื่อนั้นในบริการของเราได้อย่างสมเหตุสมผล (ตัวอย่างที่ดีคือ การให้ URL ของสื่อ)
 3. ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับให้ Skyscanner ติดต่อกับคุณ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (หากมี)
 4. การให้คำมั่นว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
 5. สำหรับเฉพาะการอ้างสิทธิ์ภายใต้ DMCA จะต้องมีการให้คำมั่นของคุณภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณมีความถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมลายมือชื่อจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

ความถูกต้องแม่นยำของราคาและข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

การใช้บริการและแพลตฟอร์มของเราเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด

แม้เราบังคับใช้นโยบายความถูกต้องแม่นยำของราคาอย่างเคร่งครัดกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวทั้งหมดที่มอบข้อมูลการท่องเที่ยวให้กับเรา และพยายามรับประกันว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการและแพลตฟอร์มของเราเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและมีความถูกต้องแม่นยำ แต่เราไม่สามารถรับประกันถึงความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาดังกล่าวได้

ในทำนองเดียวกัน การคาดการณ์ราคาของเราอิงตามข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวโน้มในอดีตที่เรามีอยู่ แต่ไม่มีการรับประกันว่าการคาดการณ์ของเราจะถูกต้อง

เรานำเสนอบริการและแพลตฟอร์มบนพื้นฐานในแบบ ‘ที่เป็น’ และสละซึ่งสิทธิ์อย่างชัดแจ้งต่อการรับประกัน เงื่อนไข และการรับรองทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด การใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป และความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการรับประกันใดๆ โดยปริยายจากการใช้เพื่อการค้า วิธีการตกลงของคู่สัญญาหรือแนวปฏิบัติของคู่สัญญา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่ได้ทำการรับรอง และไม่ได้รับประกันกับคุณว่า บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา (ก) มีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน (ข) จะมีพร้อมใช้เสมอ (ค) จะตรงกับความคาดหวังของคุณ หรือ (ง) มีความปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด ความบกพร่อง จุดอ่อน ไวรัส หรือมัลแวร์

การคาดการณ์ราคา

Skyscanner อาจให้ข้อมูลการคาดการณ์เที่ยวบินแก่คุณหากคุณเลือกลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนราคา การคาดการณ์ราคาของเราเป็นการคาดเดาอย่างสุดความสามารถตามวิสัยของเรา ณ เวลาหนึ่งๆ โดยอิงตามข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวโน้มในอดีตที่เรามีอยู่ ไม่มีการรับประกันว่าการคาดการณ์ของเราจะถูกต้อง เนื่องจากราคาและความพร้อมใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ข้างต้น แม้คุณเลือกที่จะพึ่งพาการคาดการณ์ของเรา แต่เราจะไม่และไม่สามารถรับประกันความแม่นยำของราคาและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่แม่นยำหรือความไม่พร้อมใช้งานของข้อมูลราคาที่แสดง

การจองการเดินทางผ่าน Skyscanner

Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนการท่องเที่ยวและไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอตัวเลือกการเดินทางผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์ม หรือการกำหนดหรือการควบคุมราคาที่เราแสดง ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคคลที่สามที่คุณพบและ/หรือจองผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มของเรานั้นให้บริการโดยผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอิสระ

Skyscanner จะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อคุณจองตั๋วกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยว แต่ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดต่อคุณจากการจองดังกล่าว คุณจะได้รับทราบถึงข้อมูลเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำมาใช้ขณะที่คุณจองกับพวกเขา (“ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว”) เมื่อคุณทำการจอง และคุณควรยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นครบถ้วนก่อนทำการจองจนเสร็จสมบูรณ

ข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะกำหนดสิทธิ์ที่คุณมีกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยว และจะอธิบายถึงความรับผิดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวโดยดุษฎี คุณยอมรับว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกตั๋วหรือการจอง การเพิกถอนการสะสมไมล์ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกรณีที่คุณใช้แพลตฟอร์มของเราจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องสองผลิตภัณฑ์หรือมากกว่าภายในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ตัวอย่างเช่น จองเที่ยวบินและโรงแรมแยกกันต่างหาก โดยจองแต่ละรายการภายใน 24 ชั่วโมง) ดังนั้นในกรณีนี้อาจถูกจัดเป็น “การจัดการเดินทางที่เชื่อมโยงกัน” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ใดและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับ ในกรณีที่มีการสร้างการจัดการเดินทางที่เชื่อมโยงกัน คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเดียวกันกับที่คุณจองทั้งเที่ยวบินและโรงแรมพร้อมกันผ่านตัวแทนเพียงรายเดียว (ซึ่งคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามการจองแพคเกจท่องเที่ยววันหยุด) ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ให้บริการการท่องเที่ยวแต่ละรายเพื่อดำเนินการบริการของตนและไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยตามกฎหมายเอากับผู้จัดนำเที่ยวหรือผู้ขายปลีกแพคเกจท่องเที่ยว ในกรณีที่หนึ่งในผู้ให้บริการที่ล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเดินทางที่เชื่อมโยงกัน จะไม่สามารถใช้การคุ้มครองภายใต้ข้อบังคับการเดินทางเป็นแพคเกจของสหภาพยุโรป (EU Package Travel Regulations) ได้

ข้อจำกัดและการยกเว้นความรับผิด

ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดขอบเขตเต็มว่าด้วยข้อผูกพันและความรับผิดของ Skyscanner เกี่ยวกับบริการและแพลตฟอร์มของเรา

Skyscanner ไม่รับผิดชอบต่อการจัดการใดๆ ที่คุณทำขึ้นร่วมกับบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการการท่องเที่ยว) ในกรณีที่คุณประสบกับปัญหาในการจองที่คุณทำหรือพยายามทำผ่าน Skyscanner คุณยอมรับว่า คุณจะแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องและการเยียวยาเฉพาะของคุณในสถานการณ์นั้น รวมถึงการคืนเงิน จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่กับ Skyscanner ในกรณีที่บริการหรือแพลตฟอร์มของเรามีลิงก์ไปยังไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงแก่คุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ

คุณอาจเห็นสื่อโฆษณาที่ส่งมาจากบุคคลที่สามในบริการและแพลตฟอร์มของเรา ผู้โฆษณาแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาในสื่อโฆษณาของตนแต่เพียงผู้เดียว และ Skyscanner จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของสื่อโฆษณานั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาด การตกหล่น หรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต พวกเรา (รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเรา ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สาม) ไม่มีความรับผิดต่อ (ก) ความไม่ถูกต้องแม่นยำหรือการตกหล่นของเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือ (ข) เหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ ความล่าช้าใดๆ หรือความสูญเสียพิเศษ ที่เป็นแบบอย่าง ที่เป็นบทลงโทษ ทางอ้อม การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องในรูปแบบใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของผลกำไรหรือการสูญหายของเงินออม) ไม่ว่าจะมาจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่นใดที่เกิดขึ้นเพราะคุณ ซึ่งเป็นผลมาจากหรือเชื่อมโยงกับการที่คุณเข้าถึง ใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาใดๆ ที่รวมอยู่ภายใน

เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดเหล่านี้ และขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดรวมสูงสุดของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจากหรือเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการที่คุณเข้าถึง ใช้ หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราจะจำกัดไว้ที่ยอดรวม 100 ปอนด์ (หนึ่งร้อยปอนด์สเตอร์ลิง)

ไม่มีรายละเอียดใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้น (ก) ความรับผิดของเราที่มีต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มาจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการหลอกลวงหรือการบิดเบือนโดยฉ้อฉลของเรา (ข) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย หรือ (ค) สิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ

ความรับผิดของคุณต่อเรา

เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะรับผิดชอบและมีความรับผิดต่อเราสำหรับการกระทำ การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ทีเราหรือบริษัทในเครือ Skyscanner และเจ้าหน้าทีทุกคนของเรา รวมถึงผู้อำนวยการ พนักงานและตัวแทนต้องประสบ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องในทางใดๆ กับการที่คุณใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การยกเลิกสัญญา

Skyscanner อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการยุติข้อตกลงกับคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ในทันทีได้ทุกเมื่อหลังจากแจ้งให้คุณทราบ และ/หรือหากคุณมีบัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ ด้วยการยกเลิกสมาชิกของคุณและการเข้าถึงบัญชีของคุณ และนำเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอัปโหลดไปยังบริการหรือแพลตฟอร์มของเราออก Skyscanner อาจระงับการเข้าถึงและการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ตัวอย่างเช่น ขัดขวางไม่ให้คุณอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ โดยไม่ส่งผลให้ต้องมีความรับผิดต่อคุณแต่ประการใด

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

คุณยอมรับว่า การที่คุณใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียที่ยากจะเยียวยาต่อ Skyscanner และ/หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้สิทธิ์สำหรับความเสียหายที่ไม่อาจชดใช้ให้เพียงพอได้ด้วยเงิน ดังนั้น ในกรณีของการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เราและบริษัทในเครือของเรา และ/หรือผู้ให้สิทธิ์ (หากมี) จะมีสิทธิ์ นอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะออกคำสั่งตักเตือนคุณในทันที

ความไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ของบทเบ็ดเสร็จใดๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการมีผลบังคับใช้ของบทเบ็ดเสร็จส่วนที่เหลือ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บทเบ็ดเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนที่ศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ให้ถือเสมือนว่าถูกลบออกจากข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดส่วนตัวสำหรับคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ข้อกำหนดเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและคุณ และจะอยู่เหนือและแทนที่ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อตกลง และการจัดการใดๆ ทั้งหมดก่อนหน้านี้ในแง่ของการใช้งานบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา

เราจะดำเนินการในทันทีหากมีเครื่องบ่งชี้ใดๆ ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่คุณทราบหรือสงสัยว่าอาจมีกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น โปรดติดต่อเราที่ฝ่ายช่วยเหลือ

ในกรณีที่เราล้มเหลวในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ได้เป็นการละเว้นหรือจำกัดสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ต่อไป

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดนี้

โดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ให้ถือว่าข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้งานของคุณต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ และคุณยอมผูกพันตนในเขตอำนาจแห่งศาลอังกฤษและเวลส์ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว เพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง หากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่มีอธิบายเพิ่มเติมและต้องห้ามภายในส่วน “การใช้บริการของเรา” ในข้อกำหนดเหล่านี้ แสดงว่าคุณยอมผูกพันตนในเขตอำนาจแห่งศาลอังกฤษและเวลส์เพียงแห่งเดียวในกรณีที่เกิดข้อพิพาท เว้นเสียแต่ว่ามีข้อตกลงทางการพาณิชย์ที่มีอยู่ระหว่างเราซึ่งใช้กำกับการใช้งานของคุณที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skyscanner หรือมีข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของเรา นอกจากนั้น คุณยังสามารถเขียนจดหมายถึงเราโดยส่งมาตามที่อยู่นี้ Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN และจ่าหน้าซองถึง ‘Chief Legal Officer’ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย)