เงื่อนไขการให้บริการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 5 มกราคม 2016

ข้อกำหนดในการให้บริการ

เราเป็นใคร

Skyscanner ( “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามบริบท) คือธุรกิจระดับโลกที่ให้บริการค้นหาการเดินทางออนไลน์ที่รวดเร็วทันใจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปรียบเทียบราคาเที่ยวบิน โรงแรม และรถเช่า) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (“บริการของ Skyscanner”) แก่ผู้ใช้ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ แอพ และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของเรา (“Skyscanner Platforms”)

Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนท่องเที่ยวและไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอ หรือการกำหนดหรือการควบคุมราคาที่ใช้ร่วมกับตัวเลือกการเดินทางใดหรือผลิตภัณฑ์ใด (เช่น เที่ยวบินหรือโรงแรม) ที่คุณอาจค้นหา พบบนและ/หรือจองผ่านบริการของ Skyscanner หรือ Skyscanner Platforms (“ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคคลที่สาม”) ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคคลที่สามที่นำเสนอโดยตัวแทนท่องเที่ยวอิสระ สายการบิน โรงแรม ผู้ให้บริการท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สามรายอื่นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอโดยบุคคลที่สามเหล่านั้น

บริการของ Skyscanner และ Skyscanner Platforms นำเสนอโดย Skyscanner Limited ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ดำเนินการและจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ เลขที่บริษัท 04217916 ดูรายละเอียดบริษัทของเรา รวมถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งและสำนักงานจดทะเบียนได้จากที่นี่

ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) วางระเบียบการเข้าถึงและการใช้บริการ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ของคุณ และบัญญัติข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ Skyscanner ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การดาวน์โหลด การเข้าถึงหรือการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms แสดงว่าคุณยืนยันว่า คุณได้อ่าน เข้าใจ และเห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บางส่วนของบริการของ Skyscanner และ/หรือ Platforms (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ ‘Skyscanner for Business’ B2B ของเรา) มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต่างออกไปสำหรับการใช้บริการเหล่านั้น หากเป็นกรณีนี้ คุณจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว และจะต้องยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น ซึ่งจะใช้บังคับแทนหรือร่วมกับข้อกำหนดเหล่านี้ตามความเหมาะสม

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาภายใต้ดุลยพินิจของเรา หากข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการแก้ไข เราจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทบทวนแก้ไขแล้วบนหรือผ่านทางบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms และคุณจะต้องพิจารณายอมรับส่วนที่แก้ไขหากคุณจะใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ต่อไปหลังจากมีการแสดงผลเนื้อหาส่วนที่แก้ไขแล้ว

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด คุณไม่ควรใช้บริการของ Skyscanner หรือ Skyscanner Platforms

การใช้บริการของ Skyscanner

คุณมีสิทธิ์ใช้บริการของ Skyscanner และ Skyscanner Platforms ในกรณีที่ปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่สามารถถ่ายโอน และจำกัดเพื่อการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวให้กับคุณหากคุณยอมรับว่าคุณจะไม่:

a) ใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประกาศ แบ่งปันหรือส่งผ่านวัสดุใดๆ ที่ (i) เป็นการหมิ่นประมาท สร้างความขุ่นเคือง ลามกอนาจารหรือเป็นที่น่ารังเกียจ (ii) ละเมิดความเชื่อมั่นหรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (iii) ประกาศ แบ่งปันหรือส่งผ่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือโปรโมทตัวเองหรือบุคคลที่สามใดๆ หรือ (iv) ชักนำในทางที่ผิดหรือบิดเบือนตัวตน หรือในลักษณะอื่นใดที่แสดงนัยว่า คุณได้รับการสนับสนุน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ Skyscanner

b) ใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Skyscanner หรือทำให้ Skyscanner เสื่อมเสียชื่อเสียง

c) แยกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือดีคอมไพล์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน อัพเดท หรือฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในหรือมีให้ใช้งานผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms เว้นแต่ที่กฎหมายอนุญาต

d) ทำสำเนา แจกจ่าย สื่อสารต่อสาธารณะ จำหน่าย ให้เช่า เช่า หรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือพยายามฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่นำมาใช้ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงของคุณหรือการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms

e) ใช้หรือแทรกแซงบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ในรูปแบบที่อาจทำความเสียหาย ปิดการทำงาน เพิ่มภาระ บั่นทอนหรือลดประสิทธิภาพระบบหรือระบบรักษาความปลอดภัยของเราหรือแทรกแซงผู้ใช้รายอื่น

f) แนะนำหรือถ่ายโอนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ขัดขวางการทำงาน ไวรัส การโจมตีแบบ ‘denial of service’ หรือ ‘สแปม’ เวิร์ม ม้าโทรจัน คีย์การพิสูจน์ตัวตน อรรถประโยชน์การควบคุมสิทธิ์การใช้งานหรือการล็อคซอฟต์แวร์ผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms

g) นำออก เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ประกาศการอนุญาต เครื่องหมายการค้า ชื่อทางธุรกิจ โลโก้ หรือการตั้งชื่ออื่นๆ ของแหล่งที่มาบนบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือส่งผ่านหรือพยายามส่งผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ในรูปผลิตภัณฑ์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ Skyscanner

h) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชันอัตโนมัติเพื่อสแกน ทำสำเนา จัดทำดัชนี จัดเรียง หรือใช้ประโยชน์จากบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

เมื่อคุณสมัครบริการหรือใช้งานคุณสมบัติใดๆ ของบริการ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ที่กำหนดให้ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารายละเอียดของรหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับและในที่ๆ ปลอดภัย หากคุณล่วงรู้หรือสงสัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณอาจหย่อนยาน โปรดแจ้งให้เราทราบที่นี่ทันทีที่คุณสามารถทำได้

บริการของ Skyscanner และ Skyscanner Platforms ไม่ได้มีไว้เพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 13 จะไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลใดๆ ต่อ บน หรือผ่านทางบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms เราไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และหากเราทราบว่าเราได้เก็บหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลนั้นทิ้งตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา

ตามขอบเขตที่องค์ประกอบใดๆ ของบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms จัดเก็บบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น Facebook หรือเว็บไซต์สื่อสังคมอื่น) และมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแยกต่างหากที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามรายนั้น คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยดุษฎี

การแบ่งปันข้อมูลกับเรา

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปกป้องข้อมูลที่นำมาใช้ตลอดเวลา คุณยอมรับว่า เราสามารถใช้ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งให้หรือส่งผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณยอมรับที่จะให้การรับรองว่า ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้กับเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุด และคุณได้รับความยินยอม สิทธิ์การใช้งาน หรือการอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นตามข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้

ตามขอบเขตที่บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms อนุญาตให้คุณประกาศ อัพโหลด ส่งผ่านหรือนำเสนอข้อมูล ภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ให้กับ Skyscanner หรือผู้ใช้ Skyscanner อื่น (“เนื้อหาของผู้ใช้”) คุณยอมรับว่า:

a) คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอัพโหลด และคุณเป็นตัวแทนและยอมรับว่า คุณจะไม่แบ่งปันสิ่งใดที่คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิ์แบ่งปัน และสิ่งใดที่คุณไม่สามารถรับรองสิทธิ์การใช้งานที่อ้างถึงในย่อหน้า (b) ด้านล่าง

b) แม้สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ประกอบรวมอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้จะเป็นของคุณหรือผู้ให้ใบอนุญาตของคุณ คุณได้ให้สิทธิ์แก่ Skyscanner และบริษัทในกลุ่มแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ใช้ได้ทั่วโลก ถ่ายโอนได้และเป็นสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ย่อยได้เพื่อการใช้ การผลิตซ้ำทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอื่น แสดงผล แจกจ่าย ดัดแปลง ประยุกต์ใช้ ตีพิมพ์เผยแพร่ แปล และผลิตผลงานสืบเนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด (ยกเว้นข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล) ที่รวมอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาและทำการตลาดบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms

c) เราไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่จะต้องจัดเก็บ รักษา ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ที่อัพโหลดโดยคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดทำการสำรองข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้หากจำเป็น

ตามขอบเขตที่คุณให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การปรับปรุง แนวคิดหรือคำติชมอื่นๆ (“คำติชม”) แก่เรา คุณได้มอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในคำติชมนั้นแก่เรา และยอมรับว่า เราสามารถใช้และแบ่งปันคำติชมนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ภายใต้ดุลยพินิจของเรา คุณสามารถส่งมอบคำติชมให้กับเราได้ด้วยการคลิกที่แท็บ ‘คำติชม’ หรือที่นี่

ทรัพย์สินของ Skyscanner

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ (รวมถึงลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางธุรกิจ สิทธิ์ในงานออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล โนว์-ฮาว ความลับทางการค้า และสิทธิ์ที่จะเชื่อมั่นในบริการของ Skyscanner และ Platforms (รวมเรียกว่า “สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา”) ล้วนเป็นของหรือมอบให้กับ Skyscanner คุณยอมรับว่า เมื่อใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms คุณจะไม่รับสิทธิ์ ตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือภายในหรือต่อสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดเพื่อใช้บริการของ Skyscanner และ Skyscanner Platforms ที่มอบให้กับคุณตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยังยอมรับเพิ่มเติมว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ในรูปแบบรหัสต้นทาง

ทรัพย์สินของผู้อื่น

เราเคารพสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า ลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดโดยเนื้อหาที่อยู่บนบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms โปรดส่งคำชี้แจงการละเมิดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ที่ตอนต้นของข้อกำหนด พร้อมจ่าหน้าซองถึง ‘ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel)’ ของเรา

ความถูกต้องแม่นยำของราคาและข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

การใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด

แม้เราบังคับใช้นโยบาย ‘ความถูกต้องแม่นยำของราคา’ อย่างเคร่งครัดกับหุ้นส่วนทั้งหมดที่มอบข้อมูลการท่องเที่ยวให้กับเรา และพยายามรับประกันว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการและ Platforms ของ Skyscanner เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและมีความถูกต้องแม่นยำ แต่เราไม่สามารถรับประกันถึงความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาดังกล่าวได้ เรานำเสนอบริการและ Platforms ของ Skyscanner บนพื้นฐานในแบบ ‘ที่เป็น’ และปฏิเสธโดยชัดเจนต่อการรับประกัน เงื่อนไข และการรับรองทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการรับประกันใดๆ โดยปริยายจากการใช้เพื่อการค้า วิธีการตกลงของคู่สัญญาหรือแนวปฏิบัติของคู่สัญญา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่ได้ทำการรับรอง และไม่ได้รับประกันกับคุณว่า บริการของ Skyscanner และ Skyscanner Platforms (a) มีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์หรือทันสมัย (b) จะมีพร้อมใช้เสมอ (c) จะตรงกับความคาดหวังของคุณ หรือ (d) มีความปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาด ความบกพร่อง จุดอ่อน ไวรัสหรือมัลแวร์

การจองการเดินทางผ่าน Skyscanner

Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนท่องเที่ยวและไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอตัวเลือกการท่องเที่ยวที่ปรากฏบนบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือต่อการกำหนดหรือการควบคุมราคาที่เราเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวจากบุคคลที่สามที่คุณพบและ/หรือจองผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms นำเสนอโดยตัวแทนท่องเที่ยวอิสระ สายการบิน โรงแรม ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สาม (“ผู้ให้ห้บริการการท่องเที่ยว”) Skyscanner ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อคุณจองตั๋วกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยว แต่ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดต่อคุณจากการจองดังกล่าว คุณจะได้รับแจ้งถึงข้อมูลเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำมาใช้ขณะที่คุณจองกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเหล่านั้น (“ข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว”) เมื่อคุณทำการจอง และคุณควรอ่านและเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง ข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะกำหนดสิทธิ์ที่คุณมีกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยว และจะอธิบายถึงความรับผิดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่นำมาใช้โดยดุษฎี คุณยอมรับว่าการละเมิดข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอาจมีผลให้เกิดการยกเลิกตั๋วหรือการจอง การเพิกถอนคะแนนสะสมไมล์และสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ข้อจำกัดและการยกเว้นความรับผิด

ข้อกำหนดเหล่านี้บัญญัติขอบเขตของข้อผูกพันและความรับผิดทั้งหมดของ Skyscanner เกี่ยวกับบริการและ Platforms ของ Skyscanner

Skyscanner ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการใดๆ ที่คุณทำขึ้นร่วมกับบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการการท่องเที่ยว) ในกรณีที่คุณประสบกับปัญหาในการจองหรือพยายามจองผ่าน Skyscanner คุณยอมรับว่า คุณจะแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องและการแก้ปัญหาสถานการณ์นั้น รวมถึงการคืนเงิน จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่กับ Skyscanner ในกรณีที่บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms มีลิงก์ไปยังไซต์อื่นและแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ

คุณอาจเห็นงานโฆษณาที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามบนบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ผู้โฆษณาแต่ละรายจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของงานโฆษณา และ Skyscanner ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของงานโฆษณา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาด การละเว้นหรือความไม่ถูกต้องที่ในเนื้อหาดังกล่าว

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต พวกเรา (รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเรา ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการและบุคคลที่สาม) ไม่มีความรับผิดต่อ (a) ความไม่ถูกต้องแม่นยำหรือการละเว้นเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือ (b) เหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ ความล่าช้า หรือความสูญเสียพิเศษ ที่เป็นข้อยกเว้น เป็นบทลงโทษ ทางอ้อม อุบัติการณ์ หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของผลกำไรหรือการสูญหายของเงินออม) ไม่ว่าจะมาจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่นใด ที่เกิดขึ้นเพราะคุณ อันเป็นผลมาจากหรือเชื่อมโยงกับการที่คุณเข้าถึง ใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือเนื้อหาใดๆ ที่รวมอยู่ภายใน

ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดรวมสูงสุดของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจากหรือเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการที่คุณเข้าถึง ใช้ หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms จะจำกัดไว้ที่ยอดรวม 100 ปอนด์ (หนึ่งร้อยปอนด์สเตอร์ลิง)

ไม่มีรายละเอียดใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้น (a) ความรับผิดของเราที่มีต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มาจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือเพราะการหลอกลวงหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉลของเรา (b) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย หรือ (c) สิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ

ความรับผิดของคุณต่อเรา

ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดกับเราต่อการกระทำ การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นกับเราหรือกลุ่มของเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนแต่ละคน อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวพันกับการที่คุณใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms หรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การยกเลิกสัญญา

Skyscanner โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอาจดำเนินการยกเลิกข้อตกลงกับคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทันทีและทุกเวลาเมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ/หรือหากคุณมีบัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ เราสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณและการเข้าถึงบัญชีของคุณได้ Skyscanner อาจระงับการใช้บริการ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ส่งผลให้ต้องมีความรับผิดต่อคุณแต่ประการใด

บทบัญญัติทั่วไป

คุณยอมรับว่า การใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms โดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียที่ยากจะเยียวยาต่อ Skyscanner และ/หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้สิทธิ์ ซึ่งเงินชดเชยนั้นไม่เพียงพอ ผลคือ ในกรณีของการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เราและบริษัทในเครือของเรา และ/หรือผู้ให้สิทธิ์ (หากมี) จะมีสิทธิ์ นอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะออกคำสั่งห้ามคุณในทันทีไม่ให้คุณใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ต่อไป

ความไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติใดๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติส่วนที่เหลือ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บทบัญญัติทั้งหมดหรือบางส่วนที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลซึ่งมีมติว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้จะถูกลบออกจากข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดส่วนตัวสำหรับคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ข้อกำหนดเหล่านี้ทำหน้าที่แทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและคุณ และมีความสำคัญกว่าและแทนที่ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อตกลง และการจัดการใดๆ ก่อนหน้านี้ทั้งหมดในส่วนของการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ของคุณ

เราจะดำเนินการในทันทีหากมีเครื่องบ่งชี้ใดๆ ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่คุณทราบหรือสงสัยว่าอาจมีกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น หรือทราบหรือสงสัยว่าผลงานที่เป็นของคุณถูกละเมิด โปรดแจ้งเราตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง โดยจ่าหน้าซองถึง ‘ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel)’ ของเรา

การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์ที่มีต่อข้อกำหนดเหล่านี้หรือต่อสิทธิ์ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในภายหลัง

บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ให้ถือว่าข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms ของคุณเป็นไปตามข้อกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ และคุณจะต้องขึ้นตรงต่อการพิจารณาคดีของศาลอังกฤษและเวลส์ เพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้ โดยไม่สัมพันธ์กับประเทศต้นทางที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skyscanner หรือมีข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงบริการของ Skyscanner และ/หรือ Skyscanner Platforms โปรดติดต่อเราที่นี่นอกจากนั้น คุณอาจเขียนจดหมายถึงเราโดยส่งมาตามที่อยู่นี้ Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN และจ่าหน้าซองถึง ‘ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel)’