แผนที่

เที่ยวบินจากกรุงเทพไปเบอร์ลิน

ข้อมูลเที่ยวบินกรุงเทพไปเบอร์ลิน

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿12,890

สายการบินตรง

0

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 8621 กิโลเมตร

13 ชม. 0 นาที

สายการบินยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา

ลุฟทันซ่า

เบอร์ลิน เทเกลและ เบอร์ลิน เชินเนอเฟลด์

2 สนามบิน

เบอร์ลิน เป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและการสื่อสาร กรุงเบอร์ลินมีสนามบินให้บริการ คือ สนามบินเบอร์ลิน เชินเนอเฟลด์ และ สนามบินเบอร์ลิน เทเกล

เส้นทางบินกรุงเทพฯ – เบอร์ลินนั้นไม่มีเที่ยวบินตรง ทั้งนี้บริการเที่ยวบินต่อทั้งหมดจะทำการบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเท่านั้น

ค้นหาสายการบินที่บินจากกรุงเทพฯ ไปเบอร์ลินในราคาประหยัดคุ้มสุด  

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินต่อไปยังเบอร์ลินมีดังนี้ การบินไทย (Thai Airways) แอร์เบอร์ลิน (AirBerlin) บรัสเซลส์แอร์ไลน์ (Brussels Airlines) สวิสส์ (Swiss) ออสเตรียนแอร์ไลน์ (Austrian Airlines) บริติชแอร์เวย์ (British Airways) ยูเครนอินเตอร์เนชันนอล (Ukraine International) เอติฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways) เอสเอเอส (SAS) ลุฟทันซ่า (Lufthansa) เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) แอโรฟลอต (Aeroflot) แอร์ฟรานซ์ (Air France) เคแอลเอ็ม (KLM) รอยัลจอร์ดาเนียน (Royal Jordanian) กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) นอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (Norwegian Airlines) ยูโรวิงส์ (eurowings) ไห่หนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) และ ฟินแอร์ (Finnair)

ข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเบอร์ลิน  

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินไปยังสนามบินในเบอร์ลินทั้งหมดทำการบินออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อทำการเช็คอิน ตรวจบัตรผู้โดยสารและทำการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ณ บริเวณชั้น 4 และผ่านจุดตรวจค้นชั้น 5 ก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) บริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ หน่วยพยาบาล สปา ห้องรับรอง และบริการความสะดวกต่างๆ มากมาย

การเดินทางไปยังเบอร์ลินจะต้องทำการขอวีซ่าล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติมเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวที่นี่

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานเบอร์ลิน เชินเนอเฟลด์

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานเบอร์ลิน เทเกล

ข้อมูลการเดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ - เบอร์ลิน

ที่เบอร์ลินมีสนามบินให้ทำการ 2 แห่ง คือ สนามบินเบอร์ลิน เชินเนอเฟลด์และสนามบินเบอร์ลิน เทเกล

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเบอร์ลิน เชินเนอเฟลด์ ผู้โดยสารจะต้องผ่านด่านตรวจความปลอดภัย ตรวจหนังสือเดินทาง ก่อนไปรับกระเป๋า ผ่านศุลกากรและเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ภายในสนามบินมีบริการฟรีไวไฟ (Wi-Fi) ร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหาร เคาน์เตอร์แลกเงิน ห้องรับรอง เคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยว รถเช่าในเบอร์ลิน และบริการความสะดวกมากมาย การเดินทางออกจากสนามบินสู่ตัวเมืองมีบริการรถไฟทั้งสาย S-Bahn และรถไฟด่วนสาย Airport Express รถบัสประจำทางและรถแท็กซี่

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเบอร์ลิน เทเกล ผู้โดยสารจะต้องผ่านพิธีการสนามบินต่างๆ ดังเช่นที่สนามบินเชินเนอเฟลด์ คือ ตรวจความปลอดภัย ตรวจหนังสือเดินทาง รับกระเป๋า และผ่านศุลกากร ภายในสนามบินมีบริการร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหาร เคาน์เตอร์แลกเงิน ห้องรับรอง เคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยว รถเช่าในเบอร์ลิน บริการฟรีไวไฟ (Wi-Fi) และบริการความสะดวกมากมาย การเดินทางออกจากสนามบินสู่ตัวเมืองมีบริการรถบัสด่วนสนามบินสาย TXL JetExpress และสาย X9 JetExpress รถโดยสารประจำทางสาย 128 และ 109 และรถแท็กซี่

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินเบอร์ลิน เชินเนอเฟลด์เพื่อกลับกรุงเทพฯ ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต มือถือและช่องทางอื่นๆ ที่มีบริการ หรือสามารถมาเช็คอินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์สนามบินได้โดยสะดวก ตู้เช็คอินอัตโนมัติมีบริการสำหรับบางสายการบิน (กรุณาเช็คกับสายการบินที่ใช้บริการ) นอกจากนั้นบางสายการบินสามารถไปเช็คอินล่วงหน้าได้ในคืนก่อนวันเดินทาง ที่สนามบินเบอร์ลิน เชินเนอเฟลด์มีเคาน์เตอร์เช็คอิน 47 เคาน์เตอร์ ผู้โดยสารจะต้องมาทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าอย่างน้อย 3 หรือ 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) ก่อนผ่านพิธีการสนามบินต่างๆ และไปรอขึ้นเครื่องตามลำดับ

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินเบอร์ลิน เทเกลเพื่อกลับกรุงเทพฯ ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต มือถือและช่องทางอื่นๆ ที่มีบริการ หรือสามารถมาเช็คอินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์สนามบินได้โดยสะดวก ตู้เช็คอินอัตโนมัติมีบริการสำหรับบางสายการบิน (กรุณาเช็คกับสายการบินที่ใช้บริการ) บางสายการบินสามารถไปเช็คอินล่วงหน้าได้ในคืนก่อนวันเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องมาทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าอย่างน้อย 3 หรือ 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) ก่อนผ่านพิธีการสนามบินต่างๆ และไปรอขึ้นเครื่องตามลำดับ

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ – เบอร์ลิน  

เบอร์ลินมีการจัดตั้งระบบเวลา Daylight Saving เวลาที่เบอร์ลินช้ากว่ากรุงเทพฯ 6 ชั่วโมงในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน และจะช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมงในช่วงเดือนเมษายน-เดือนตุลาคม ทั้งนี้การปรับเวลาในแต่ละปีจะมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่แตกต่างกัน

สภาพอากาศในเบอร์ลิน

เบอร์ลินมี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ราว 12-20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ราว 22-28 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ราว 12-20 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ราว 0-5 องศาเซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุด คือ เดือนสิงหาคม เดือนที่หนาวที่สุด คือ เดือนมกราคม ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง

เที่ยวเบอร์ลินมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ที่พักในเบอร์ลินแบบโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองจะเริ่มต้นที่ราว 709 บาท+/คืน ทั้งนี้ราคาที่พักมีขึ้น-ลงตามฤดูกาลท่องเที่ยวของปี ราคาอาหารต่อมื้อจากร้านทั่วไปเริ่มต้นที่ 8 ยูโร/มื้อ ชุดอาหารจากร้านฟาสต์ฟู้ดเริ่มต้นที่ 7 ยูโร/มื้อ กาแฟเฉลี่ยแก้วละ 2.45 ยูโร/แก้ว น้ำขวด (0.33 ลิตร) เฉลี่ยขวดละ 1.33 ยูโร ค่าตั๋วเดินทาง (ทั้งรถไฟสาย S-Bahn สาย U-Bahn รถบัส รถรางและเรือเฟอร์รี่) คิดตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 2.80 ยูโร/เที่ยว (สำหรับการเดินทางภายใน 2 ชั่วโมง) ตั๋วรายวันราคา 7 ยูโร (ไม่จำกัดเที่ยว) ตั๋วรายสัปดาห์ 30 ยูโร

สกุลเงินที่ใช้ในเบอร์ลิน

สกุลเงินที่ใช้ในเบอร์ลิน คือ ยูโร (Euro or EUR) โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไปจะรับทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ยกเว้นร้านค้าแผงลอยและร้านอาหารขนาดเล็ก เช่น รถเข็นขายอาหารในตลาดสดและตลาดชาวนาบางแห่งอาจจะรับแต่เงินสดเท่านั้น ธนาคาร เอทีเอ็มและศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเงินตรามีทั่วไปในเมือง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 *ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบราคาต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด