แผนที่

เที่ยวบินจากกรุงเทพไปฮานอย

ข้อมูลเที่ยวบินกรุงเทพไปฮานอย

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿2,792

สายการบินตรง

7

เที่ยวบินต่อสัปดาห์

68

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 988 กิโลเมตร

1 ชม. 45 นาที

สายการบินยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา

เวียดนามแอร์ไลน์

ฮานอย

1 สนามบิน

ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่างๆ และยังถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศเวียดนามอีกด้วย

มีเที่ยวบินตรงให้บริการไปยังฮานอยอย่างต่ำ 11 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะบินออกจากทั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไปยังสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – ฮานอย  

จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังฮานอย 5 สายการบิน คือ การบินไทย (Thai Airways) เวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เจ็ทสตาร์ (Jetstar Airways) กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) และ เวียดเจ็ทแอร์ (VietJet Air)

จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังฮานอย 3 สายการบิน คือ แอร์เอเชีย (AirAsia) ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) และ นกแอร์ (Nok Air)

ค้นหาสายการบินที่ประหยัดคุ้มสุด  

สายการบินอื่นๆ ที่เป็นเที่ยวบินต่อที่ให้บริการในเส้นทางนี้ก็มีอยู่หลายสายการบินด้วยกัน เช่น ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern) คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) ลาวแอร์ไลน์ (Lao Airlines) ฮ่องกงแอร์ไลน์ (Hongkong Airlines) เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (Emirates Airlines) ซิลค์แอร์ (SilkAir) แอร์มาเก๊า (Air Macau) ไห่หนานแอร์ไลน์ (Hainan Airlines) ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) และ คาเธ่ย์ดราก้อน (Cathay Dragon)

โดยเที่ยวบินต่อนั้นจะใช้เวลาเดินทางเริ่มต้นอย่างต่ำที่ 3.55 ชั่วโมง เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดพักต่อและเวลาการรอต่อเครื่อง ณ แต่ละสนามบินในเส้นทาง

ข้อมูลการเดินทางขาออก – เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินไทย เวียดนามแอร์ไลน์ เจ็ทสตาร์ เวียดเจ็ทแอร์ กาตาร์แอร์เวย์ และสายการบินที่มีฐานบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารจะต้องทำการเช็คอินและตรวจเอกสารผู้โดยสารขาออกที่บริเวณชั้น 4 โดยจะต้องเตรียมเอกสารบัตรโดยสาร หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และบัตรขาออก (ตม. 6) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่และผ่านจุดตรวจค้นในบริเวณชั้น 5 ก่อนจะไปรอขึ้นเครื่อง ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) และบริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ไทยแอร์เชีย นกแอร์ และสายการบินที่มีฐานบินที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ผู้โดยสารต้องไปที่อาคารผู้โดยสาร 1 ระหว่างประเทศชั้น 3 เพื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินและผ่านด่านจุดตรวจค้นตามลำดับไป โดยจะต้องเตรียมเอกสารบัตรโดยสาร หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และบัตรขาออก (ตม. 6) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) และบริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ

ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนาม

ข้อมูลการเดินทางจากสนามบินในกรุงเทพฯ ทั้ง 2 แห่ง ไปยังสนามบินในฮานอย

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

ข้อมูลการเดินทางขาเข้า – เดินทางมาสู่ฮานอย

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินฮานอย (โหน่ยบ่าย) ผู้โดยสารจะเข้าเทอร์มินัล 2 ที่บริเวณชั้น 1 และเดินทางไปตรวจพาสปอร์ตที่บริเวณชั้น 2 ก่อนเดินลงมารับกระเป๋าที่บริเวณชั้น 1 และออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารด้านนอก ภายในสนามบินมีบริการฟรีไวไฟ (Wi-Fi) ร้านค้า ร้านอาหาร หน่วยพยาบาล ห้องรับรอง เคาน์เตอร์แลกเงิน รถเช่า และบริการความสะดวกอื่นๆ การเดินทางออกจากสนามบินเข้าเมืองมีบริการรถบัสโดยสาร รถตู้และรถแท็กซี่

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินฮานอย (โหน่ยบ่าย) เพื่อกลับกรุงเทพฯ ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินที่บริเวณชั้น 3 ของเทอร์มินัล 2 เพื่อโหลดกระเป๋า ผ่านด่านตรวจความปลอดภัย ตรวจพาสปอร์ต ศุลกากรและเดินทางไปรอขึ้นเครื่องบิน

การเดินทางออกจากฮานอยเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ นั้น ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พร้อมเตรียมเอกสารพาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน บอร์ดดิ้งพาสต์ ใบเคลมภาษีและเอกสารของศุลกากรให้เรียบร้อย การเช็คอินล่วงหน้าผ่านมือถือและผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีให้บริการเฉพาะสายการบิน ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมกับสายการบินที่ใช้บริการ

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ – ฮานอย  

เวลาที่ฮานอยไม่ต่างจากกรุงเทพฯ

สภาพอากาศ

ฮานอยมี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน) อุณหภูมิระหว่าง 17-23 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม) อุณหภูมิระหว่าง 30-39 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน) อุณหภูมิระหว่าง 23-28 องศาเซลเซียส ฤดูฝน (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์) อุณหภูมิระหว่าง 7-20 องศาเซลเซียส เดือนที่หนาวที่สุด คือ เดือนมกราคม เดือนที่ร้อนที่สุด คือ เดือนมิถุนายน ฝนตกชุกในช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

ราคาที่พักในฮานอย เริ่มต้นที่ 177 บาท+/ คืน โรงแรมชั้นดีหรูหราและสะดวก เริ่มต้นที่ราว 850 บาท+/คืน เท่านั้น ราคาอาหาร 3 คอร์สต่อมื้อจากร้านระดับกลางอยู่ที่ราว 400,000 ดอง อาหารชุดจากร้านฟาสต์ฟู้ดราคาราว 87,000 ดอง/มื้อ/ชุด กาแฟแก้วละ 50,000 ดอง/แก้ว ค่ารถบัสโดยสารในเมืองอยู่ที่ราว 12,000 ดอง ค่ารถแท็กซี่ตกราว 14,000 ดอง/กิโลเมตร

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การชำระเงิน

สกุลเงินที่ใช้ในเวียดนาม คือ เวียดนามดอง (Vietnam Dong or VND) ในการจับจ่ายที่ฮานอยนั้น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงใหญ่ๆ รับการชำระแบบทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ทั้งนี้ร้านอาหารข้างทางท้องถิ่นขนาดเล็กหรือตลาดอาหารสดทั่วไปจะรับเงินสดเป็นหลัก นอกจากนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ก็มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี่อาจไม่ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการจับจ่ายด้วยเงินดอง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด