แผนที่

เที่ยวบินจากกรุงเทพไปโฮโนลูลู

ข้อมูลเที่ยวบินกรุงเทพไปโฮโนลูลู

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿15,579

สายการบินตรง

0

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 10609 กิโลเมตร

14 ชม. 15 นาที

สายการบินยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา

ANA

โฮโนลูลูและ โฮโนลูลุ ฮิกแฮม AFB

2 สนามบิน

เกี่ยวกับเส้นทางกรุงเทพไปโฮโนลูลู (ฮาวาย)

โฮโนลูลูมีสนามบินให้บริการ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู (Honolulu International Airport)

 

ไม่มีสายการบินใดให้บริการเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ ถึงโฮโนลูลู จำเป็นต้องใช้เที่ยวบินต่อเท่านั้น ซึ่งมีบริการเที่ยวบินต่อวันละ 16 เที่ยวบิน

 

สายการบินที่บินไปโฮโนลูลู

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินต่อไปยังโฮโนลูลูมีด้วยกันหลายสายการบิน อาทิเช่น การบินไทย (Thai Airways) , เดลต้า (Delta) , คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) , ไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) , อีวีเอแอร์ (EVA Air) , เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) , โคเรียนแอร์ (Korean Air) , เอเอ็นเอ (ANA) , สกู๊ต (Scoot) และ ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) โดยเที่ยวบินต่อจะใช้เวลาการเดินทางอย่างต่ำ 13 ชั่วโมง 15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดพักต่อในเส้นทางบินด้วย

ข้อมูลการเดินทางขาออก - เดินทางมาจากกรุงเทพ

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินไปยังโฮโนลูลูทั้งหมด ยกเว้นสายการบินสกู๊ต จะทำการบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปต่อเครื่องที่สนามบินอื่น ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อทำการเช็คอิน ตรวจบัตรโดยสารและทำการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ณ บริเวณชั้น 4 และผ่านจุดตรวจค้นชั้น 5 ก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) บริการร้านค้าปลอดภาษี และร้านอาหารต่างๆ หน่วยพยาบาล สปา ห้องรับรอง บริการเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ และบริการความสะดวกต่างๆ มากมาย

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินสกู๊ตที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จะต้องเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อทำการเช็คอิน ตรวจบัตรโดยสารและทำการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ณ อาคารผู้โดยสาร 1 ระหว่างประเทศ ชั้น 3 ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และบริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู

การขอวีซ่าไปโฮโนลูลู

การเดินทางไปเที่ยวโฮโนลูลูจะต้องทำการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวโฮโนลูลู

ข้อมูลการเดินทางขาเข้า - เดินทางมาสู่โฮโนลูลู

สนามบินนานาชาติโฮโนลูลูเป็นสนามบินขนาดใหญ่ เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินแห่งนี้แล้ว ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจหนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆ ก่อนจะไปรับกระเป๋า ผ่านด่านศุลกากร และออกไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ภายในสนามบินมีบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ร้านค้าและร้านอาหาร รวมไปถึงเคาน์เตอร์แลกเงิน และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การเดินทางเข้าตัวเมือง มีบริการทั้งรถบัสสายสนามบิน รถโดยสารประจำทาง รถเช่า และรถแท็กซี่

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติโฮโนลูลูเพื่อกลับกรุงเทพฯ ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต มือถือและช่องทางอื่นๆ ที่มีบริการ หรือสามารถมาเช็คอินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์สนามบินได้โดยสะดวก ผู้โดยสารจะต้องมาทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าอย่างน้อย 3 หรือ 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) ก่อนผ่านพิธีการสนามบินต่างๆ และไปรอขึ้นเครื่องตามลำดับ

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ – โฮโนลูลู

เวลาที่โฮโนลูลูช้ากว่ากรุงเทพฯ 17 ชั่วโมง (GMT-10.00)

สภาพอากาศในโฮโนลูลู

โฮโนลูลูมีฤดูกาลหลักๆ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม) อุณหภูมิเฉลี่ยราว 30 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อุณหภูมิในแต่ละช่วงของปีนั้นไม่แตกต่างกันมากนัก สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโฮโนลูลู

ที่พักในโฮโนลูลูแบบโรงแรมระดับ 3 ดาวในเมือง ในช่วงต้นปีที่มีอากาศเย็นไม่ร้อนจัด จะเริ่มต้นที่ 4,533 บาทต่อคืน ราคาที่พักมีอัตราขึ้นลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว ราคาอาหารต่อมื้อจากร้านทั่วไปเฉลี่ย 14 ดอลลาร์สหรัฐต่อมื้อ ชุดอาหารจากร้านฟาสต์ฟู้ดเฉลี่ย 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อชุด น้ำดื่มขนาด (0.33 ลิตร) เฉลี่ยขวดละ 1.52 ดอลลาร์สหรัฐ ตั๋วสำหรับเดินทางบริการขนส่งสาธารณะในเมืองเริ่มต้นที่ 2.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยว

สกุลเงินที่ใช้ในโฮโนลูลู

โฮโนลูลูใช้หน่วยเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar อักษรย่อ USD) โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไปจะรับทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ยกเว้นร้านค้าแผงลอยและร้านอาหารขนาดเล็ก อาจจะรับแต่เงินสดเท่านั้น ธนาคาร เอทีเอ็ม และศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเงินตรามีทั่วไปในเมือง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน 13 มกราคม 2561

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลและราคาอีกครั้งก่อนเดินทาง

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด