แผนที่

เที่ยวบินจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช

ข้อมูลเที่ยวบินกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿1,088

สายการบินตรง

4

เที่ยวบินต่อสัปดาห์

90

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 598 กิโลเมตร

1 ชม. 5 นาที

นครศรีธรรมราช

1 สนามบิน

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสนามบินให้บริการ คือ ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

เส้นทางบินกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงทั้งหมด 12 เที่ยวบิน/วัน โดยจะทำการบินออกจากท่าอากายานนานาชาติดอนเมือง ทั้งนี้ไม่มีบริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช

จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังนครศรีธรรมราชมีอยู่ด้วยกัน 3 สายการบินได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย(Thai AirAsia) ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) และ นกแอร์ (Nok Air)

ค้นหาสายการบินที่ประหยัดคุ้มสุด  

-

ข้อมูลการเดินทางขาออก – เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  

การเดินทางไปยังนครศรีธรรมราชจากกรุงเทพฯ นั้น จะต้องใช้บริการที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองเพียงแห่งเดียว ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เทอร์มินัล 2 หลังจากเช็คอินและผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินไปรอขึ้นเครื่องบินได้ที่อาคารเทียบบิน ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (gate) ที่31-36, 41-46, 51-58 และประตูทางออกขึ้นเครื่อง (gate) ที่ 71-78 (สามารถเช็คประตูทางออกขึ้นเครื่องของแต่ละสายการบินได้จากบอร์ดประกาศเที่ยวบินภายในสนามบิน) ภายในอาคารผู้โดยสารมีบริการร้านค้า ร้านอาหาร อินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) หน่วยพยาบาล ไปรษณีย์ ห้องรับรองต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

ข้อมูลการเดินทางขาเข้า - เดินทางมาสู่นครศรีธรรมราช  

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนครศรีธรรมราชแล้ว ผู้โดยสารสามารถไปรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานรับกระเป๋า ก่อนเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ภายในสนามบินมีบริการร้านสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร หน่วยพยาบาล ตู้เอทีเอ็ม บริการรถเช่า และบริการความสะดวกอื่นๆ การเดินทางจากสนามบินนครศรีธรรมราชไปยังตัวเมืองนั้น มีบริการแท็กซี่ รถตู้สาธารณะสำหรับบริการรับ-ส่งเข้าเข้าเมือง รถตู้รับ-ส่งของโรงแรม และรถตู้นกทรานส์เฟอร์ (สายการบินนกแอร์) ทั้งนี้รถตู้รับ-ส่งของโรงแรมและรถตู้นกทรานส์เฟอร์นั้น จะต้องทำการจองล่วงหน้า นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเช่ารถขับเพราะค่อนข้างสะดวก สนามบินนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควร

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินนครศรีธรรมราช (กลับกรุงเทพฯ) ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินชั้น 1 มีบริการร้านค้าและร้านอาหารที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกในชั้น 1 และชั้น 2 ของสนามบิน

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช  

เวลาที่กรุงเทพฯ และนครศรีธรรมราชไม่ต่างกัน

สภาพอากาศ  

นครศรีธรรมราชมี 2 ฤดู และมีฤดูฝนเป็น 2 ช่วง โดยแยกได้ดังนี้ คือ ฤดูร้อน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน) ฤดูฝนช่วงแรก (กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) และฤดูฝนช่วงที่สอง (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม) ฤดูฝนช่วงที่สองนี้จะมีฝนตกหนาแน่นกว่าในช่วงแรก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ราว 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงปลายปีที่อากาศเย็นที่สุดอยู่ที่ราว 22.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อนอยู่ที่ 31.9 องศาเซลเซียส ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

ค่าโรงแรมที่พักในนครศรีธรรมราชในระดับ 3 ดาวมีราคาเริ่มต้นที่ 595 บาท+/คืน ราคามีการขึ้น-ลงตามฤดูท่องเที่ยวและโลเกชั่นว่าใกล้-ไกลศูนย์กลางเมืองและแหล่งอำนวยความสะดวกมากน้อยแค่ไหน สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราชนั้น ค่ารถสองแถวในเมืองราคาเริ่มต้นประมาณ 20-25 บาท/เที่ยว ขึ้นอยู่กับระยะทาง นอกจากสองแถวแล้ว รถไฟก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการเดินทางข้ามอำเภอ ราคาขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง ราคาอาหารในนครศรีธรรมราชนับว่าประหยัดและถูกกว่าเมืองท่องเที่ยวทางใต้จังหวัดอื่นๆ ค่าอาหารทั่วไปจากร้านท้องถิ่น เช่น ร้านอาหารใต้เริ่มต้นที่ราว 25 บาท+/จาน ขนมจีนในตลาดเริ่มต้นที่ราว 15 บาท+/ชุด ขนมหวานเริ่มต้นจาก 8 บาท+

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การชำระเงิน

ห้างสรรพสินค้า โรงแรมที่พักและร้านค้าขนาดใหญ่รับทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ทั้งนี้การไปจับจ่ายตามร้านค้าในชุมชม ร้านค้าขนาดเล็ก ตลาดสด และร้านอาหารท้องถิ่นจะรับแต่เงินสดเท่านั้น

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด