แผนที่

เที่ยวบินจากกรุงเทพไปโฮจิมินห์ซิตี้

ข้อมูลเที่ยวบินกรุงเทพไปโฮจิมินห์ซิตี้

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿2,378

สายการบินตรง

9

เที่ยวบินต่อสัปดาห์

105

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 730 กิโลเมตร

1 ชม. 30 นาที

โฮจิมินห์ซิตี้

1 สนามบิน

โฮจิมินห์ซิตี้ มีชื่อเดิมว่า “ไซง่อน” (Saigon) เป็นเทศบาลนคร อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Dong Nam Bo) ของประเทศเวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ถือเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

มีเที่ยวบินตรงให้บริการไปยังโฮจิมินห์ซิตี้อย่างต่ำ 15 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะบินออกจากทั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้  

จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ 5 สายการบิน คือ การบินไทย (Thai Airways) เวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เจ็ทสตาร์ (Jetstar Airways) ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (Thai VietJet Air) และ เวียดเจ็ทแอร์ (VietJet Air)

จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ 4 สายการบิน คือ แอร์เอเชีย (AirAsia) ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) และ นกแอร์ (Nok Air)

ค้นหาสายการบินที่ประหยัดคุ้มสุด  

สายการบินอื่นๆ ที่เป็นเที่ยวบินต่อที่ให้บริการในเส้นทางนี้ก็มีอยู่หลายสายการบินด้วยกัน เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern) มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) มาลินโดแอร์ (Malindo Air) ไทเกอร์แอร์ (Tigerair) คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เจ็ทสตาร์เอเชีย (Jetstar Asia) และ แอร์อาสตานา (Air Astana)

โดยเที่ยวบินต่อนั้นจะใช้เวลาเดินทางเริ่มต้นอย่างต่ำที่ 3.10 ชั่วโมง เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดพักต่อและเวลาการรอต่อเครื่อง ณ แต่ละสนามบินในเส้นทาง

ข้อมูลการเดินทางขาออก – เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินไทย เวียดนามแอร์ไลน์ เจ็ทสตาร์ เวียดเจ็ทแอร์ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ และสายการบินที่มีฐานบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารจะต้องทำการเช็คอินและตรวจเอกสารผู้โดยสารขาออกที่บริเวณชั้น 4 โดยจะต้องเตรียมเอกสารบัตรโดยสาร หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และบัตรขาออก (ตม. 6) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่และผ่านจุดตรวจค้นในบริเวณชั้น 5 ก่อนจะไปรอขึ้นเครื่อง ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) และบริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ไทยแอร์เชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินที่มีฐานบินที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ผู้โดยสารต้องไปที่อาคารผู้โดยสาร 1 ระหว่างประเทศชั้น 3 เพื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินและผ่านด่านจุดตรวจค้นตามลำดับไป โดยจะต้องเตรียมเอกสารบัตรโดยสาร หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และบัตรขาออก (ตม. 6) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) และบริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ

ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนาม

ข้อมูลการเดินทางจากสนามบินในกรุงเทพฯ ทั้ง 2 แห่ง ไปยังสนามบินในโฮจิมินห์ซิตี้

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติเดินเซินเญื้ต

ข้อมูลการเดินทางขาเข้า – เดินทางมาสู่โฮจิมินห์ซิตี้

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินโฮจิมินห์ซิตี้ (เตินเซินเญิ้ต) ผู้โดยสารจะต้องผ่านการตรวจหนังสือเดินทางที่บริเวณชั้น 2 ก่อนเดินลงมารับกระเป๋าและผ่านศุลกากรที่บริเวณชั้น 1 ก่อนเดินทางออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารด้านนอก ภายในสนามบินมีบริการฟรีไวไฟ (Wi-Fi) ร้านค้า ร้านอาหาร หน่วยพยาบาล ห้องรับรอง เคาน์เตอร์แลกเงิน รถเช่า และบริการความสะดวกอื่นๆ การเดินทางออกจากสนามบินเข้าเมืองมีบริการรถบัสโดยสารและรถแท็กซี่

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินโฮจิมินห์ซิตี้ (เตินเซินเญิ้ต) เพื่อกลับกรุงเทพฯ ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินที่บริเวณชั้น 3 เพื่อโหลดกระเป๋า ผ่านด่านตรวจความปลอดภัย ตรวจพาสปอร์ต ศุลกากรและเดินทางไปรอขึ้นเครื่องบิน

การเดินทางออกจากโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ นั้น ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พร้อมเตรียมเอกสารพาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน บอร์ดดิ้งพาสต์ ใบเคลมภาษีและเอกสารของศุลกากรให้เรียบร้อย การเช็คอินล่วงหน้าผ่านมือถือและผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นมีให้บริการเฉพาะสายการบิน ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมกับสายการบินที่ใช้บริการ

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้  

เวลาที่โฮจิมินห์ซิตี้ไม่ต่างจากกรุงเทพฯ

สภาพอากาศ

โฮจิมินห์ซิตี้มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม-เดือนเมษายน) และฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน) อากาศโดยรวมทั้งปีค่อนข้างร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ราว 28 องศาเซลเซียส เดือนที่อากาศเย็นสบายที่สุด คือ ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม และเดือนที่อากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน เดือนที่ฝนตกชุกที่สุด คือ เดือนกันยายน ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

ราคาที่พักในโฮจิมินห์ซิตี้ เริ่มต้นที่ 673 บาท+/ คืน ราคาอาหารต่อมื้อจากร้านท้องถิ่นทั่วไปอยู่ที่ราว 80,000 ดอง อาหารชุดจากร้านฟาสต์ฟู้ดราคาราว 82,000 ดอง/มื้อ/ชุด ค่ารถบัสโดยสารในเมืองอยู่ระหว่าง 3,000-10,000 ดอง ค่ารถถีบคิดตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 40,000 ดอง+/เที่ยว และสมควรให้ทิปอย่างต่ำ 5,000 ดองอีกด้วย

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การชำระเงิน

สกุลเงินที่ใช้ในเวียดนาม คือ เวียดนามดอง (Vietnam Dong or VND) ในการจับจ่ายที่โฮจิมินห์ซิตี้นั้น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงใหญ่ๆ รับการชำระแบบทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ทั้งนี้ร้านอาหารข้างทางท้องถิ่นขนาดเล็กหรือตลาดอาหารสดทั่วไปจะรับเงินสดเป็นหลัก นอกจากนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ก็มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี่อาจไม่ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ดีสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการจับจ่ายด้วยเงินดอง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด