แผนที่

เที่ยวบินจากเชียงใหม่ไปภูเก็ต

ข้อมูลเที่ยวบินเชียงใหม่ไปภูเก็ต

สายการบินตรง

5

เที่ยวบินต่อสัปดาห์

36

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 1188 กิโลเมตร

1 ชม. 55 นาที

สายการบินยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา

ไทยแอร์เอเชีย

ภูเก็ต

1 สนามบิน

ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ โดยมีเกาะเล็ก เกาะน้อยอื่นๆ อีก 37 เกาะ มีสนามบินให้บริการ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport)

เส้นทางบินระหว่างเชียงใหม่ - ภูเก็ต มีเที่ยวบินให้บริการอย่างน้อย 5 เที่ยวบิน/วัน มีทั้งเที่ยวบินตรงและต่อ โดยเที่ยวบินต่อนั้นจะแวะพักเครื่องที่กรุงเทพฯ

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินตรงเชียงใหม่ - ภูเก็ต  

จากสนามบินเชียงใหม่มีเที่ยวบินตรงที่ให้บริการเส้นทางบินไปยังสนามบินภูเก็ตด้วยกัน 3 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ (Phuket Airways) ไทยสมายล์ (Thai Smile) ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)

สายการบินอื่น ๆ ที่ให้บริการเส้นทางบินเชียงใหม่ – ภูเก็ต โดยมีการแวะพักที่กรุงเทพฯ คือ การบินไทย (Thai Airways) นกแอร์ (Nok Air)

โดยเที่ยวบินต่อใช้เวลาการเดินทางอย่างต่ำ 3.25 ชั่วโมง

ข้อมูลการเดินทางขาออก – เดินทางมาจากเชียงใหม่  

ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่ไปยังภูเก็ต จะต้องมาเช็คอินล่วงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ผู้โดยสารขาออกจะไปทำการขึ้นเครื่องที่บริเวณชั้น 2 ของสนามบิน ภายในอาคารสนามบินมีบริการร้านค้า ร้านอาหาร ไปรษณีย์ หน่วยพยาบาล อินเทอร์เน็ตไวไฟ และบริการความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ข้อมูลการเดินทางขาเข้า - เดินทางมาสู่ภูเก็ต

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตแล้ว ผู้โดยสารสามารถไปรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานรับกระเป๋า ก่อนเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ภายในสนามบินมีบริการร้านค้า ร้านอาหาร หน่วยพยาบาล ตู้เอทีเอ็ม บริการรถเช่า บริการทัวร์ บริการซิมโทรศัพท์ บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) และบริการความสะดวกอื่น ๆ การเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังตัวเมืองนั้น มีบริการรถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถลีมูซีนสนามบิน และแอร์พอร์ตบัส

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินภูเก็ต (กลับเชียงใหม่) ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เมื่อทำการเช็คอินและผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้ว ผู้โดยสารก็สามารถเดินไปรอขึ้นเครื่องที่ประตูทางออกสู่เครื่องบินได้ ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออก มีบริการ ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างเชียงใหม่-ภูเก็ต  

เวลาที่เชียงใหม่และภูเก็ตไม่ต่างกัน

สภาพอากาศ

ภูเก็ตมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม) และฤดูร้อน (เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน) ซึ่งในช่วงฤดูร้อนนี้เป็นช่วงทะเลเปิด ปลอดคลื่นลม เหมาะแก่กิจกรรมทางน้ำทุกประเภท อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

ด้วยเหตุที่ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ค่าใช้จ่ายทั่วไปไม่ต่างจากกรุงเทพฯ มากนัก ในด้านของที่พักในภูเก็ตนั้น มีหลายประเภท ที่พักแบบ 3 ดาว ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 500 บาท+/ คืน ที่พักใกล้ทะเลหรือติดหาดจะมีราคาแพงกว่าที่พักที่อยู่ห่างออกมา ค่าอาหารทั่วไปถ้าซื้อหาจากร้านสะดวกซื้อ (พวกอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน) หรือร้านอาหารท้องถิ่นริมถนนหรือในตลาดทั่วไป ราคาเฉลี่ยที่ราว 35 - 50 บาท/จาน ราคาเฉลี่ยอาหารในศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ราว 80 - 100 บาท (อาหาร 1 จาน+เครื่องดื่ม) สำหรับราคาอาหารในร้านอาหารบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ร้านริมหาด ราคาเฉลี่ยเริ่มต้นที่จานละ 100 บาท+ ขึ้นไป

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การชำระเงิน

ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและเป็นเมืองใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรมที่พักและสถานบันเทิงทั่วไปรับบริการค่าชำระทั้งเงินสด บัตรเครดิตและบัตรเดบิต ทั้งนี้การไปจับจ่ายตามร้านค้าในชุมชม ร้านค้าขนาดเล็ก ตลาดสด และร้านอาหารท้องถิ่นจะรับแต่เงินสดเท่านั้น

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 * ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบราคาต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด