แผนที่

เที่ยวบินจากเชียงใหม่ไปโตเกียว

ข้อมูลเที่ยวบินเชียงใหม่ไปโตเกียว

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿3,866

สายการบินตรง

0

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 4440 กิโลเมตร

7 ชม. 55 นาที

สายการบินยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา

การบินไทย

นะริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (โตเกียว)และ ฮาเนดะ (โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล)

2 สนามบิน

โตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต ทางตะวันออกของเกาะฮอนซู โตเกียวถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินเมืองหนึ่งของโลก มีสนามบินให้บริการ คือ สนามบินฮาเนดะ (โตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนล) และสนามบินนะริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (โตเกียว)

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินตรงเชียงใหม่ – โตเกียว  

ไม่มีบริการเที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่สู่โตเกียว เที่ยวบินจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ทั้งท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานะสนามบินนานาชาติดอนเมือง) ทั้งนี้มีบริการเที่ยวบินต่อตั้งแต่ 1 จุดพักขึ้นไป

ค้นหาสายการบินที่ประหยัดคุ้มสุด  

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินเชียงใหม่ – โตเกียว โดยมีจุดพักต่ออย่างน้อย 1 จุดพักและจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ (ทั้ง 2 สนามบินขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้บริการ) มีดังนี้ คือ การบินไทย (Thai Airways) บางกอกแอร์เวย์ (Chiang Mai Airways) คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) ดรากอนแอร์ (Dragonair) เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) เอเอ็นเอ (ANA) โคเรียนแอร์ (Korean Air) เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines) ฮ่องกงเอ็กซ์เพรส (Hong Kong Express) ฮ่องกงแอร์ไลน์ (Hongkong Airlines) แอร์ไชน่า (Air China) จุนเหยาแอร์ไลน์ (Juneyao Airlines) ซิลค์แอร์ (SilkAir) และ สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)

ทั้งนี้เที่ยวบินต่อที่แนะนำไปข้างต้น เป็นเที่ยวบินที่ผู้โดยสารสามารถทำการจองเป็นทริปเต็ม (เชียงใหม่-โตเกียว) ได้เลย เพียงแค่ต้องมาทำการเปลี่ยนเครื่องบินที่กรุงเทพฯ สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการทำการจองแบบแยกทริป คือ แยกเป็นเชียงใหม่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-โตเกียวก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลการเดินทางจากเชียงใหม่ไปโตเกียว

ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินล่วงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ผู้โดยสารขาออกจะไปทำการขึ้นเครื่องที่บริเวณชั้น 2 ของสนามบิน ภายในอาคารสนามบินมีบริการร้านค้า ร้านอาหาร ไปรษณีย์ หน่วยพยาบาล อินเทอร์เน็ตไวไฟ และบริการความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

พาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวโตเกียวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน โดยพาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางออก

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ท่าอากาศยานฮาเนดะ (โตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนล)

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนะริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (โตเกียว)

ข้อมูลการเดินทางไปกลับ เชียงใหม่ - โตเกียว

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนะริตะ ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า สายพานรับประเป๋าเดินทางและด่านศุลกากรจะอยู่ที่บริเวณชั้น 1F และด่านตรวจคนเข้าเมืองจะอยู่ที่บริเวณชั้น 2F ที่สนามบินนาริตะมีบริการร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหาร เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการเช่ารถในโตเกียว เช่าโทรศัพท์มือถือ เช่ารถเข็น เช่าเครื่องเล่นดีวีดีพกพา คลินิกสุขภาพ ไปรษณีย์ ร้านเสริมสวย ร้านซักอบรีดและบริการเพื่อความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน การเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองโตเกียวนั้น สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้หลายช่องทาง เช่น รถแท็กซี่ รถบัส และรถไฟ ที่บริเวณเทอร์มินัล 1 ชั้น 1F

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินฮาเนดะ ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า สายพานรับกระเป๋าเดินทางและกองการตรวจคนเข้าเมืองจะอยู่ที่บริเวณชั้น 2F ที่สนามบินฮาเนดะมีบริการร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหาร เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการเช่ารถ และบริการความสะดวกต่างๆ อย่างครบครันเช่นเดียวกับสนามบินนาริตะ การเดินทางเข้าเมืองโตเกียวจากสนามบินฮาเนดะมีบริการรถไฟ รถบัส รถแท็กซี่ และรถรางโมโนเรลอย่างสะดวก จุดบริการรถแท็กซี่อยู่ที่ด้านนอกอาคารชั้น 1F สถานีรถรางและรถไฟจะอยู่ติดกับสนามบินฮาเนดะ โดยมีทางเชื่อมต่อที่ชั้น 3F สถานีรถบัสจะอยู่ด้านนอกตัวอาคารชั้นล่าง

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินนะริตะ สำหรับสายการบินที่ประจำการ ณ เทอร์มินัล 1 ผู้โดยสารจะต้องไปเช็คอินที่ชั้น 4F และผ่านด่านตรวจความปลอดภัยและต่อไปยังด่านศุลกากร ชั้น 3F ก่อนจะเข้าไปตรวจพาสปอร์ต และเตรียมรอขึ้นเครื่องสำหรับสายการบินที่ประจำการ ณ เทอร์มินัล 2 ผู้โดยสารจะต้องไปเช็คอินที่ชั้น 3F และผ่านขั้นตอนเช่นเดียวกันก่อนจะไปรอขึ้นเครื่องบิน โดยทุกด่านจะอยู่ชั้นเดียวกันหมด  เพียงแต่แยกทางขึ้นเครื่องบินเป็น 2 ส่วน คือ อาคารหลักและอาคารดาวเทียม (Satellite Building) 

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินฮาเนดะ ผู้โดยสารจะต้องไปทำการเช็คอินที่ชั้น 3 และผ่านด่านตรวจค้น ศุลกากรและพาสปอร์ตเป็นลำดับไปก่อนจะไปรอขึ้นเครื่องบิน

การเดินทางออกจากโตเกียวเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ นั้น ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พร้อมเตรียมเอกสารพาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน บอร์ดดิ้งพาสต์ ใบเคลมภาษีและเอกสารของศุลกากรให้เรียบร้อย

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างเชียงใหม่ – โตเกียว  

เวลาที่โตเกียวเร็วกว่าเชียงใหม่ 2 ชั่วโมง

สภาพอากาศในโตเกียว

โตเกียวมี 4 ฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 10-20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 20-30 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 5-10 องศาเซลเซียส

ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวโตเกียว

ที่พักในโตเกียวมีให้เลือกมากมาย ราคาที่พักแบบ 3 ดาวโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 2,500 บาท+/ คืน (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) ทั้งนี้ที่พักแบบ 1-2 ดาวที่ประหยัด สะอาด ปลอดภัย ที่ราคาไม่เกินพันบาทหรือพันต้นๆ ต่อคืน ก็มีให้เลือกอยู่หลายแห่งสำหรับนักท่องเที่ยวงบน้อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยมักนิยมพักที่พักแนวประหยัดและโรงแรมแคปซูลในเขตเมืองใกล้แหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้งและสถานีรถไฟ การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดที่สุดในโตเกียว คือ การใช้บริการรถไฟบนดินและรถไฟใต้ดิน ตั๋วเหมารายวันที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวก็มีหลายประเภท เช่น ตั๋วเหมาโตเกียวฟูริคิปปุ (Tokyo Furii Kippu) ราคา 1,590 เยน สำหรับใช้ท่องเที่ยวไม่จำกัดเที่ยวในเขตเมโทร รถไฟใต้ดินสายโทเออิ (Toei Subway) และรถไฟสายเจอาร์ (JR lines) ในเขตโตเกียว ตั๋วเหมารายวันในเขตเมืองโตเกียวโตกุไน (Tokunai Pass) ราคา 750 เยน สำหรับท่องเที่ยวในเขตเมือง (Metropolitan Area) และรถไฟสายเจอาร์เส้นตะวันออก (JR East Lines) ที่อยู่ในเขตเมือง อ่านเพิ่มเติมตั๋วประเภทต่างๆ ได้ที่นี่ ส่วนค่าบริการรถแท็กซี่นั้นมีราคาสูงมาก ไม่แนะนำถ้าไม่จำเป็น อีกทั้งยังไม่สามารถโบกได้ทั่วไปอีกด้วย ต้องไปรอที่จุดรับ-ส่งแท็กซี่เท่านั้น สำหรับการกิน-อยู่ในโตเกียวนั้นนับว่าสะดวกมากเพราะมีบริการร้านสะดวกซื้อมากมาย ซึ่งร้านค้าประเภทนี้ก็จะจำหน่ายสินค้าจิปาถะทั่วไปรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปราคาประหยัดอีกด้วย ส่วนร้านอาหารทั่วไปราคาอาหารต่อจานจะตกอยู่ที่ราว 350-1,000 เยน ทั้งนี้ร้านอาหารมักจะมีโปรโมชั่นเมนูราคาพิเศษประจำวันด้วย

สกุลเงินที่ใช้ในโตเกียว

สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น คือ เงินเยน (Japanese Yen or JPY) ในการจับจ่ายที่โตเกียวนั้น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงทั่วไปรับการชำระแบบครบรูปแบบทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ทั้งนี้ร้านอาหารข้างทางท้องถิ่นขนาดเล็กหรือตลาดอาหารสดทั่วไปจะรับเงินสดเป็นหลัก  

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 14 เมษายน 2560 *ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบราคาต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด