แผนที่

 สนามบินแมนเชสเตอร์

เมือง: แมนเชสเตอร์

ประเทศ: สหราชอาณาจักร

อักษรย่อ: MAN

ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ หรือ “สนามบินแมนเชสเตอร์” เป็นสนามบินนานาชาติสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) สนามบินแห่งนี้มีความหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองรับการเดินทางในระดับภูมิภาคทางตอนกลางของเกาะอังกฤษ โดยสนามบินแห่งนี้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 และเดิมนั้นชื่อสนามบินริงเวย์ (Ringway Airport) มีสถานะเป็นสนามบินทางการทหารและเป็นฐานทัพอากาศอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนถูกปรับมาใช้เป็นสนามบินพาณิชย์ในปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินแมนเชสเตอร์

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาใช้บริการที่สนามบินแมนเชสเตอร์กว่า 25.6 ล้านคน (รวมทั้ง 3 อาคารผู้โดยสาร) ตัวสนามบินมีสะพานเทียบเครื่องบินรวม 46 สะพาน ที่จอดอากาศยาน 57 หลุมจอด พร้อมลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตำแหน่งละติจูดที่ 53˚ 21’ 14” และลองจิจูดที่ 002˚ 16’ 30” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินแมนเชสเตอร์

สนามบินแมนเชสเตอร์ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 3 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของพื้นที่สนามบิน ใช้รองรับเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำในยุโรปและทั่วโลก และเป็นอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดของสนามบิน มีพื้นที่ใช้สอย 110,000 ตารางเมตร

อาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่ถัดจากอาคารผู้โดยสาร 1 ทางทิศเหนือเล็กน้อย ใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเช่นกัน โดยอาคารนี้มีประตูทางออกขึ้นเครื่อง 20 ประตู พร้อมพื้นที่ใช้สอย 52,000 ตารางเมตร

อาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสาร 1 ทางฝั่งตะวันออก ใช้รองรับเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด และยังรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศบางส่วนด้วย มีพื้นที่ใช้สอย 44,400 ตารางเมตร

ที่จอดรถของสนามบินแมนเชสเตอร์

พื้นที่จอดรถของสนามบินแมนเชสเตอร์นั้นมีด้วยกันหลายจุด คิดอัตราค่าจอดรถไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการสำรองพื้นที่จอดรถล่วงหน้า และประเภทการจอดที่ผู้โดยสารเลือก โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

อาคารจอดรถ Multi Story ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารทั้ง 3 หลัง เป็นพื้นที่จอดรถระยะสั้น และเป็นจุดเดียวที่เป็นอาคารจอดรถในร่ม

ลานจอดรถผู้โดยสารขาออก ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และ 3

ลานจอดรถ Meet & Greet ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และด้านข้างอาคารผู้โดยสาร 2 โดยพื้นที่จอดรถนี้ให้จอดเฉพาะผู้ที่สำรองที่จอดรถล่วงหน้าเท่านั้น และมีคนขับรถหาที่จอดให้ ไม่ต้องวนหาเอง

ลานจอดรถระยะยาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกถัดจากอาคารผู้โดยสาร 3 และทิศตะวันตกเฉียงเหลือ ถัดจากอาคารผู้โดยสาร 2 โดยต้องจอดรถเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน

ลานจอดรถ JetParks ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสนามบิน (ไกลที่สุด) และทิศเหนือของสนามบิน ถัดจากอาคารจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร 2 โดยต้องจอดรถเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วัน

การเดินทางไปสนามบินแมนเชสเตอร์

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินแมนเชสเตอร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองแมนเชสเตอร์ ให้ใช้เส้นทางถนน Princess เชื่อมต่อทางด่วน M56 เพื่อเข้าสู่สนามบิน หรือจากเมืองลิเวอร์พูลสามารถใช้ทางด่วน M53 เชื่อมต่อทางด่วน M56 เพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถไฟ สถานี Manchester Airport ให้บริการเข้าสู่ตัวเมืองแมนเชสเตอร์ หรือวิ่งไปยังเขตอื่นๆ ในภูมิภาค โดยสถานีจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2

รถราง มีบริการรับ-ส่งจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งเป็นระบบรถที่จะเชื่อมต่อกับระบบรถราง Manchester Metrolink ภายในเมือง

รถโดยสารประจำทาง สาย 19 / 19 / 43 / 44 / 105 / 199 / 200 / 368 ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายต่างๆ ของเมืองและโดยรอบพื้นที่

รถบัสสนามบิน มีบริการรับ-ส่งไปยังเส้นทางต่างๆ ทั้งในเมืองแมนเชสเตอร์และเมืองรอบข้าง โดยมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ความถี่ของรอบรถทุก 10-30 นาที

รถแท็กซี่ มีบริการด้วยกัน 2 แบบ คือ แท็กซี่แบบเช่าเหมาคันที่ต้องสำรองรถล่วงหน้า และแท็กซี่ Black Cab ที่สามารถเรียกใช้บริการได้เลยโดยไม่ต้องจองรถ คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินแมนเชสเตอร์

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินแมนเชสเตอร์

จากตัวเมืองแมนเชสเตอร์ จะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่รวดเร็วและตรงเวลามากที่สุด คือ บริการรถไฟ ส่วนรถรางนั้นจะมีการจัดแวะหลายสถานี ซึ่งจะช้ากว่า แต่ก็ประหยัดและสะดวกไม่แพ้กัน

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินแมนเชสเตอร์

สนามบินแมนเชสเตอร์มีร้านค้าและร้านอาหารมากมายในทุกอาคารผู้โดยสาร ทั้งร้านอาหาร ร้านขายสินค้าแบรนด์เนม ร้านหนังสือ และอุปกรณ์สื่อสาร ไปจนถึงร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีก็ โดยร้านบางส่วนจะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และบางส่วนจะเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินแมนเชสเตอร์

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุดทั่วทั้งสนามบิน และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินแมนเชสเตอร์

สนามบินแมนเชสเตอร์มีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “_FreeWifi'” สามารถใช้งานได้นาน 60 นาที และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอีกช่วงโมงละ 5 ปอนด์ หรือวันละ 10 ปอนด์ สำหรับการใช้งานเกินระยะเวลา

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินแมนเชสเตอร์

ภายในพื้นที่สนามบินแมนเชสเตอร์นั้นมีโรงแรมให้บริการถึง 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Clayton Hotel Manchester Airport โรงแรม Hilton Manchester Airport และโรงแรม Radisson Blu Hotel ซึ่งโรงแรมทั้งหมดตั้งอยู่โดยรอบสถานีรถไฟของสนามบิน และนอกจากนี้โดยรอบสนามบินก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว โดยคุณสามารถค้นหาโรงแรมที่คุณถูกใจได้ที่นี่

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินแมนเชสเตอร์

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินแมนเชสเตอร์

สนามบินแมนเชสเตอร์เป็นฐานการบินหลักของสายการบินฟลายบี (Flybe) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการหลายเส้นทาง เช่น

อาคารผู้โดยสาร 1

เออร์ลิงกัส (Aer Lingus) เส้นทางไอร์แลนด์

ออสเตรียนแอร์ไลน์ (Austrian Airlines) เส้นทางออสเตรีย

อีซี่เจ็ท (easyJet) เส้นทางทั่วโลก

เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (Emirates Airlines) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อาคารผู้โดยสาร 2

กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) เส้นทางกาตาร์

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

อาคารผู้โดยสาร 3

แอร์ฟรานซ์ (Air France) เส้นทางฝรั่งเศส

อเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

บริติชแอร์เวย์ (British Airways) เส้นทางเยอรมนีและทั่วประเทศ

ฟลายบี (Flybe) เส้นทางทั่วยุโรป และทั่วประเทศ

ไรอันแอร์ (Ryanair) เส้นทางทั่วยุโรป

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินแมนเชสเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินแมนเชสเตอร์ทั้งหมด

สนามบินใกล้กับแมนเชสเตอร์

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินแมนเชสเตอร์

 ข้อมูลติดต่อสนามบินแมนเชสเตอร์

สนามบินที่แมนเชสเตอร์

ที่อยู่:
Manchester International Airport,
Olympic House,
6th Floor,
Manchester M90 1QX UNITED KINGDOM

โทร:+44 (0)161 4893000
แฟกซ์:+44 (0)161 4893813

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
Machester Airports Group

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินแมนเชสเตอร์

ลองกิจูด:2° 16' 36'' W
ละติจูด:53° 21' 11'' N
รหัส IATA:MAN
รหัส ICAO:EGCC

 ที่ตั้งสนามบินแมนเชสเตอร์

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด