แผนที่

สายการบินอินดิโก (Indigo)

เกี่ยวกับสายการบิน Indigo

ข้อมูลทั่วไป สายการบิน Indigo ใช้โค้ดย่อคือ 6E เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย โดยมีมาร์เกตแชร์สูงถึง 40.3% (ณ เดือนธันวาคม 2016) สายการบินนี้มุ่งเน้นการให้บริการการเดินทางภายในประเทศในแบบ low-cost โดยยึดหลัก ราคาถูก ตรงเวลาและไม่มีความยุ่งยากในการกำเนินการต่าง ๆ ปัจจุบันสายการบิน Indigo จัดเป็นสายการบินที่มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านความตรงต่อเวลา

เส้นทางการบิน

เส้นทางการบินภายในประเทศ ครอบคลุมสนามบินทั้งหมดภายในประเทศอินเดีย

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนปาล และโอมาน

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบิน Indigo ให้บริการชั้นประหยัดเท่านั้น โดยสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เส้นทางการบิน

ชั้นประหยัด

ทารก

เส้นทางภายในประเทศ 15 กก.

7 กก.

เส้นทางนอกประเทศ (ยกเว้นดูไบและมัสกัต) 20 กก.

7 กก.

ดูไบและมัสกัต 30 กก.

7 กก.

หมายเหตุ ในกรณีที่น้ำหนักเกิน สายการบินจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 รูปีต่อกิโลกรัมสำหรับเส้นทางภายในประเทศและ 525 รูปีต่อกิโลกรัมสำหรับเส้นทางนอกประเทศ

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

การเดินทาง

ชั้นประหยัด

ทารก

ทุกเส้นทาง กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิด 2 ชั่วโมงจนถึง 45 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับเส้นทางภายในประเทศอินเดีย สำหรับเส้นทางนอกประเทศอินเดียเคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิด 4 ชั่วโมงจนถึง 75 นาทีก่อนเครื่องออก

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 48 ชั่วโมงจนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.goindigo.in/

บริการอื่นๆ ของ  Indigo 

  • บริการจองที่นั่งบนเครื่องบิน การยกเลิกเที่ยวบินและการเช็คอินล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่จ่ายในราคาพิเศษ
  • บริการ In-flight Shop บนเครื่องบินสำหรับซื้อของที่ระลึกและของใช้ทั่วไป
  • ส่วนลดสำหรับนักเรียน โดยสารการบินจะลดค่าโดยสารให้ 8% พร้อมเพิ่มน้ำหนักสัมภาระให้อีก 10 กก.
  • Lite Fare โดยผู้โดยสารจะมีค่าใช้จ่ายลดลงสำหรับผู้โดยสารที่มีแค่กระเป๋าหิ้ว
  • 6E SME Program สายการบินจะจัดสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SME ด้วยค่าโดยสารลดราคา หน้าจอจองตั๋วที่ออกแบบพิเศษ รวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย
  • จ่าย 99 รูปีสำหรับ Voucher 899 รูปี โดยผู้โดยสารจะได้รับ Voucher ส่วนลด 350 รูปีสำหรับการจองตั๋วในอนาคตอีก 2 ครั้ง
  • Family Fare ผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่ 2 - 9 คน จะสามารถจองตั๋วในราคาครอบครัวได้ โดยจะได้รับส่วนลด 12% - 30% ขึ้นอยู่กับค่าโดยสารและค่าน้ำมัน
  • Plan B การให้บริการในการยกเลิกตั๋วโดยสาร ในกรณีที่ไฟลท์มีการยกเลิก ดีเลย์ หรือมีการเลื่อนการเดินทาง โดยสารการบินจะให้เรายกเลิกการซื้อตั๋วนั้นได้

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน เดือน มกราคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับอินดิโก (Indigo)

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เส้นทางการบินภายในประเทศ เส้นทางการบินในประเทศของ Indigo ครอบคลุมสนามบินทั้งหมดภายในประเทศอินเดีย เส้นทางการบินระหว่างประเทศ เส้นทางการบินระหว่างประเทศของ Indigo มีจุดหมายในประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนปาล และโอมาน

สัมภาระเดินทาง

เส้นทางภายในประเทศ 15 กก. เส้นทางนอกประเทศ (ยกเว้นดูไบและมัสกัต) 20 กก. ดูไบและมัสกัต 30 กก. โดยสามารถนำสัมภาระสำหรับทารกขึ้นเครื่องได้ 7 กก. หมายเหตุ ในกรณีที่น้ำหนักเกิน สายการบินจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 รูปีต่อกิโลกรัมสำหรับเส้นทางภายในประเทศและ 525 รูปีต่อกิโลกรัมสำหรับเส้นทางนอกประเทศ

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบิน Indigo ให้บริการชั้นประหยัดเท่านั้น

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิด 2 ชั่วโมงจนถึง 45 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับเส้นทางภายในประเทศอินเดีย สำหรับเส้นทางนอกประเทศอินเดียเคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิด 4 ชั่วโมงจนถึง 75 นาทีก่อนเครื่องออก เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 48 ชั่วโมงจนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.goindigo.in/

อาหาร

ผู้โดยสารจำเป็นต้องสั่งอาหารล่วงหน้าก่อนทำการบิน และสามารถซื้ออาหารบนเครื่องได้แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนอาหารที่ยังมีให้บริการเท่านั้น

IndiGo

3.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 908 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อคอลเซ็นต์เตอร์

หมายเลขโทรศัพท์

+92 (1) 278-3838

อีเมล

corporate@goindigo.in

เว็บไซต์

https://www.goindigo.in/

ที่อยู่

Level 1, Tower C

Global Business Park

Mehrauli-Gurgaon Road

Gurgaon, Haryana, India.

122 002

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด