แผนที่

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai AirAsia X)

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Airsia X) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำสำหรับเที่ยวบินระยะไกล (4-8 ชั่วโมงบิน) ที่ให้บริการตรงจากฐานการบินหลักที่สนามบินดอนเมือง เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในทวีปเอเชีย โดยเป็นสายการบินร่วมทุนระหว่างแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X) และไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 โดยใช้เครื่องบิน Airbus 330 (6 ลำ) ที่สามารถจุผู้โดยสารได้มากกว่าถึง 337 คนต่อลำและมีพื้นที่การใช้สอยที่กว้างกว่า

เส้นทางการบินของไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศสู่จุดหมายยอดนิยมในทวีปเอเชีย คือ โตเกียว โอซาก้า โซล และเซี่ยงไฮ้

* หมายเหตุ เส้นทางบินตรงที่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง จะดำเนินการโดยไทยแอร์เอเชียแทน

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ให้บริการชั้นที่นั่งประหยัดทั่วไป (Economy) และชั้นธุรกิจ-ที่นั่งพรีเมี่ยม (Premium Flatbed) โดยชั้นประหยัดทั่วไปก็ยังแยกเป็นแพ็คเกจย่อยอีก คือ ชุดสุดคุ้ม (Value Pack) และพรีเมี่ยมแฟล็กซ์ (Premium Flex)

ประเภทที่นั่ง

สัมภาระ

อาหาร

เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy)

สามารถซื้อสัมภาระได้ โดยมีตัวเลือกดังนี้ 20 กก. 25 กก. 30 กก. และ 40 กก.

-

-

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy) + ชุดสุดคุ้ม (Value Pack)

ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 กก. และสามารถซื้อเพิ่มได้

ฟรีอาหารร้อนหรือของว่าง 1 ที่

-

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy) + และพรีเมี่ยมแฟล็กซ์ (Premium Flex)

ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 กก.

และสามารถซื้อเพิ่มได้

ฟรีอาหารร้อน 1 ที่

-

ชั้นที่นั่งพรีเมี่ยม (Premium Flatbed)

ฟรีสัมภาระ 40 กก.

ฟรีอาหารร้อน 1 ที่

บริการฟรี

ผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสารที่ซื้อ Premium Flex และ Value Pack เพิ่ม จะได้สิทธิพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังต่อไปนี้

 • บริการเลือกที่นั่ง Hot Seat
 • บริการใช้ห้องรับรองสายการบิน 3 ชั่วโมง (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการเปลี่ยนวัน-เวลาเดินทางได้ จำกัดจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่นั่ง (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการ Xpress baggage (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการ Xpress boarding (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการหมอนและผ้าห่ม (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed)

* หมายเหตุ

 • ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักผ่านอินเทอร์เน็ต ซื้อผ่านการโทรจอง และซื้อที่เคาน์เตอร์สนามบิน ทั้งนี้การซื้อน้ำหนักล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีราคาประหยัดที่สุด (ล่วงหน้า 6 ชั่วโมง)
 • น้ำหนักที่ซื้อเพิ่มได้เมื่อรวมกับน้ำหนักที่ได้ฟรี จะต้องรวมแล้วไม่เกิน 40 กก.ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน
 • การไปซื้อที่เคาน์เตอร์สนามบิน จะซื้อได้จำกัดแค่ 15 กก. เท่านั้น

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ทั้งนี้สามารถนำสัมภาระขนาดเล็ก 1 ใบ + กระเป๋าถือขนาดเล็กอีก 1 ใบขึ้นเครื่องได้ แต่น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 7 กก.

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

เช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ต: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางสายการบิน หรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 14 วัน ถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตัวเองผ่านตู้เช็คอินได้ตั้งแต่ 14 วัน ถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

บริการอื่นๆ ของไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

 • บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ผู้โดยสารสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ ซึ่งจะมีตัวเลือกมากกว่าและมีราคาประหยัดกว่า ทั้งนี้จะต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • บริการชุดเอ็นเตอร์เทนเมนท์ (หูฟัง + Xcite Tab สำหรับชมภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเล่นเกม) ผู้โดยสารสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ ซึ่งจะมีตัวเลือกมากกว่าและมีราคาประหยัดกว่า
 • บริการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
 • บริการที่นั่งโซนปลอดเสียง (Quiet Zone) ซึ่งเป็นที่นั่งบริการพิเศษจะอยู่แถว 7-14 โซนนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเด็กเข้ามานั่งในบริเวณนี้
 • บริการที่นั่ง Hot Seats ซึ่งเป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ด้านหน้ากว้างกว่าเบาะโดยสารทั่วไป สามารถเหยียดขาได้ อีกทั้งยังเป็นที่นั่งตอนหน้าของเครื่องบินที่คุณสามารถขึ้น-ลงเครื่องบินได้ก่อนผู้โดยสารในที่นั่งส่วนอื่นๆ

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 *รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Airsia X) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำสำหรับเที่ยวบินระยะไกล (4-8 ชั่วโมงบิน) ที่ให้บริการตรงจากฐานการบินหลักที่สนามบินดอนเมือง เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในทวีปเอเชียดังนี้ โตเกียว โอซาก้า โซล และเซี่ยงไฮ้

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด สามารถซื้อน้ำหนักและบริการพิเศษอื่นๆ เพิ่มได้ หรือเลือกซื้อแพ็กเกจพรีเมี่ยมแฟล็กซ์ (Premium Flex) และชุดสุดคุ้ม (Value Pack) เพื่อที่จะได้น้ำหนักฟรี 20 กก. และบริการอาหารฟรี 1 มื้อ สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ-ที่นั่งพรีเมี่ยม จะได้ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 40 กก. อาหาร 1 มื้อ ชุดผ้าห่ม ชุดเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และบริการพิเศษอื่นๆ สัมภาระพกพา ทุกชั้นที่นั่งอนุญาตให้มีสัมภาระขนาดเล็กได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ให้บริการชั้นที่นั่งประหยัดทั่วไป (Economy) และชั้นธุรกิจ-ที่นั่งพรีเมี่ยม (Premium Flatbed)

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ต: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางสายการบิน หรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 14 วัน ถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้เช็คอินได้ตั้งแต่ 14 วัน ถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

อาหาร

มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม และมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเช่นกัน

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด