สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณ โปรดดูคำแนะนำการเดินทางจากหน้านี้

หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว วิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

บทความทั้งหมด

วิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เตรียมจัดกระเป๋าเดินทางไปสัมผัสประเทศนิวซีแลนด์ เกาะสวรรค์แห่งซีกโลกใต้ที่งดงามด้วยธรรมชาติ เริ่มต้นทริปของคุณไม่ยากด้วยการขอวีซ่าเที่ยวนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ ประเทศบนเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากสภาพภูมิประเทศและธรรมชาติอันน่าตื่นตาทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงความสวยงามของเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น นิวซีแลนด์จึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมไปถึงนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner จึงขอเติมเต็มความฝันในการก้าวสู่ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวแห่งนี้ ด้วยขั้นตอนการขอวีซ่าไปนิวซีแลนด์แบบจัดเต็ม จะยุ่งยากหรือง่ายดายอย่างไรบ้างนั้นมาดูกัน!

รู้จักกับวีซ่านิวซีแลนด์

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปนิวซีแลนด์นั้นจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทางไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว การเรียน การเยี่ยมคนรู้จัก หรือการทำงาน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีแบบฟอร์มยื่นคำร้องแยกจากกันชัดเจน โดย ณ ที่นี้เราจะเน้นถึงการท่องเที่ยวเป็นหลัก และขอบอกเลยวีซ่านิวซีแลนด์นั้นเหมาะกับการไปเที่ยวเป็นครอบครัวมาก เพราะกรอกแบบฟอร์มเดียวยื่นพร้อมกันได้เลย ไม่ต้องแยกกันยื่นเหมือนประเทศอื่น ๆ ด้วย!

ขั้นตอนการขอวีซ่านิวซีแลนด์

ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์มีบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน 2 ช่องทางหลักได้แก่ การขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ กับการขอวีซ่าผ่านการยื่นเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรณียื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ (กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) แล้วกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ที่ www.immigration.govt.nz จากนั้นคลิก “Login” ระบบจะให้เลือกบริการที่ต้องการ โดยให้คุณเลือก “Visitor Visa” ก่อนคลิก “LOGIN or CREATE ACCOUNT” ระบบจะนำคุณไปยังหน้าเว็บไซต์ RealMe ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างบัญชีเพื่อติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลนิวซีแลนด์ เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นจะมีอีเมลยืนยันการสมัครให้คลิกในอีเมลอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ
 2. ลงชื่อเข้าใช้ แล้วสร้างแบบฟอร์มใหม่ที่เมนู “Create new visitor visa application” จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการกรอกข้อมูลและเลือกตอบคำถามทั้งหมดอย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำตอบให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ
 3. เมื่อกรอกข้อมูลและตอบคำถามทั้งหมดแล้วระบบออนไลน์จะแสดงรายการเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาให้คุณอัพโหลดผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถอัพโหลดขนาดสูงสุด 10MB ต่อไฟล์ และเอกสารทุกรายการต้องอัพโหลดในรูปแบบ PDF ยกเว้นรูปถ่ายหน้าตรงที่ต้องใช้ไฟล์รูปแบบ JPG โดยรายการที่ต้องอัพโหลดมีดังนี้
  • รูปถ่ายหน้าตรง
  • รูปหนังสือเดินทาง พร้อมตราประทับทุกหน้า
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • แผนการเดินทาง
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือการันตีเงินฝาก
  • ตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ตอบคำถามว่าซื้อตั๋วแล้ว)
  • ใบขับขี่สากล (กรณีต้องการขับรถในนิวซีแลนด์)
  • เอกสารอื่น ๆ ที่สนับสนุนการยื่นคำร้อง (ระบุหัวข้อเอกสารเอง)
 4. เมื่ออัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบครบถ้วนแล้ว จึงยืนยันการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ และเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระเงินได้โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard หรือ UnionPay เท่านั้น
 5. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะปรากฏหน้าต่างยืนยันการรับคำร้องและที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง โดยคุณจำเป็นต้องพิมพ์หน้าต่างนี้เพื่อใช้แนบกับหนังสือเดินทาง (สำคัญมาก!) และระบบจะส่งอีเมลยืนยันการยื่นคำร้องให้คุณภายใน 1 วันทำการ
 6. เตรียมส่งหนังสือเดินทางและใบยืนยันการรับคำร้องให้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ (New Zealand Application Centre – VAC) ตามขั้นตอนต่อไป

กรณียื่นคำร้องผ่านเอกสาร

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าตามประเภทการเดินทางที่คุณต้องการดังนี้
  • Visitor Visa Application – INZ1017 (ดาวน์โหลด) แนะนำ!
   ฟอร์มที่สามารถขอวีซ่าได้ทั้งแบบรายบุคคลและครอบครัว โดยพำนักในนิวซีแลนด์ได้นานสูงสุด 9 เดือน และครอบคลุมจุดประสงค์ในการเดินทางหลายรูปแบบ รวมทั้งรองรับผู้สนับสนุนทางการเงินในการเดินทางในกรณีไม่มีรายได้เป็นของตนเองได้
  • Tourist/Business Visa Application – INZ1189 (ดาวน์โหลด)
   ฟอร์มที่สามารถขอวีซ่าได้ทั้งแบบรายบุคคลและครอบครัว โดยพำนักในนิวซีแลนด์ได้นานสูงสุด 6 เดือน และครอบคลุมจุดประสงค์ในการเดินทางเฉพาะทางธุรกิจและการท่องเที่ยว และไม่รองรับผู้สนับสนุนทางการเงินยกเว้นนายจ้างเฉพาะการเดินทางทางธุรกิจ
  • Group Visa Application – INZ1021 (ดาวน์โหลด)
   ฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบกลุ่ม โดยทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์ม INZ1017 หรือ INZ1189 มาแล้ว จึงนำรายชื่อกรอกในแบบฟอร์มนี้เพื่อยืนยันการเดินทางเป็นหมู่คณะ ซึ่งในกรณีนี้ตราประทับวีซ่าจะประทับในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น
  • Sponsorship Form for Temporary Entry – INZ1025 (ดาวน์โหลด)
   ฟอร์มสำหรับการยื่นแสดงตัวผู้สนับสนุนทางการเงินในการเดินทาง ซึ่งจำเป็นต้องกรอกเพิ่มเติมจากฟอร์ม INZ1017 กรณีเลือกมีผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยรองรับทั้งการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป องค์กรบริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐ
  • แบบฟอร์มอื่น ๆ สามารถค้นหาได้จาก ที่นี่
 2. อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมด และทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้งฟอร์ม แต่ให้สังเกตสัญลักษณ์หลังตัวเลือก ที่สามารถข้ามไปยังหัวข้อต่อไปได้
 3. กรณีเดินทางเป็นครอบครัว ฟอร์ม INZ1017 และ INZ1189 สามารถรองรับได้ทั้งคู่ โดยคุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า 1 ชุด ต่อ 1 ครอบครัวได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ผู้เดินทางหลัก (Principal) 1 คนต่อฟอร์ม โดยเป็นคนที่ต้องแสดงหลักฐานทั้งหมด
  • ผู้เดินทางร่วม (Partner) 1 คนต่อฟอร์ม โดยต้องเป็น คู่สมรสที่จดทะเบียน หรือคู่ครองทางแพ่ง (อาทิเช่น คู่ครองเพศเดียวกันตามกฎหมายในบางประเทศ) หรือคู่ครองที่พิสูจน์ได้โดยพฤตินัย
  • เด็กในอุปการะ (Dependent Children) 4 คนต่อฟอร์ม INZ1017 หากมีมากกว่าต้องกรอกแบบฟอร์ม Additional Dependants for a Visitor Visa – INZ1205 (ดาวน์โหลด)
  • เด็กในอุปการะ (Dependent Children) 2 คนต่อฟอร์ม INZ1189 หากมีมากกว่าให้สำเนาหน้า 4 ของฟอร์ม INZ1189 เพื่อระบุจำนวนเด็กเพิ่ม
  • เด็กในอุปการะต้องมีอายุ 19 ปีหรือน้อยกว่า โดยต้องโสด และไม่มีบุตรเป็นของเด็กเอง รวมทั้งยังคงอยู่ในการเลี้ยงดูของคุณไม่ว่าเขาจะอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ตาม
 4. เตรียมส่งหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดให้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ (New Zealand Application Centre – VAC) ตามขั้นตอนต่อไป

ดำเนินการต่อกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 1. กรณีส่งเอกสารให้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ด้วยตนเอง ซึ่งคุณต้องเตรียมเงินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (กรณียื่นผ่านเอกสาร) และค่าบริการ (ทุกกรณี) โดยสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต
 2. กรณีส่งเอกสารให้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ด้วยไปรษณีย์ คุณจำเป็นต้องกรอก Credit Card Authorization Form (ดาวน์โหลด) ส่งไปพร้อมกันด้วย เพื่อยินยอมให้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการจากบัตรเครดิต (สำคัญมาก!) รายละเอียดดังต่อไปนี้
  • กรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับการส่งหนังสือเดินทางคืน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
  • กรอกประเภทวีซ่า และค่าธรรมเนียมที่ตรวจสอบได้จาก ที่นี่ (สำหรับการยื่นผ่านเอกสารเท่านั้น)
  • เลือก VAC Service fee (สำหรับการยื่นผ่านเอกสารเท่านั้น)
  • เลือก VAC Passport handling fee (สำหรับการยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
  • เขียนค่าใช้จ่ายในช่อง Courier fee (สำหรับการส่งหนังสือเดินทางคืน)
  • เขียนค่าใช้จ่ายรวมที่คุณยินยอมให้หักบัตรเครดิตด้วยตนเอง
  • ทุกช่องที่มีค่าใช้จ่ายให้ขีดฆ่าเงินสกุล US$ เพื่อเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย
  • ระบุรายละเอียดบัตรเครดิตที่คุณต้องการให้หักพร้อมลงชื่อ
 3. เมื่อส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารทั้งหมดแล้ว ให้รอผลการอนุมัติวีซ่าทางอีเมลอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน โดยระหว่างนี้คุณสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ www.immigration.govt.nz (เฉพาะการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์) และเว็บไซต์ www.ttsnzvisa.com (ได้ทั้งยื่นออนไลน์และเอกสาร)
 4. ระบบออนไลน์จะส่งผลการอนุมัติวีซ่าให้คุณทราบผลผ่านอีเมล ในกรณีการยื่นผ่านระบบออนไลน์คุณต้องกลับไปเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อีกครั้ง เพื่อดาวน์โหลด Letter from Immigration New Zealand ซึ่งใช้เป็นเอกสารสำหรับยื่นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และใช้ติดตัวตลอดการเดินทางในนิวซีแลนด์ โดยคุณจะไม่ได้รับตราประทับบนหนังสือเดินทางในกรณีนี้
 5. รอรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปรับด้วยตนเองเป็นอันสิ้นสุดการขอวีซ่านิวซีแลนด์ ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ คุณจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืนทั้งในส่วนของค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

เอกสารการขอวีซ่านิวซีแลนด์

คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาขอวีซ่าเหมือนกันทั้งการขอผ่านระบบออนไลน์และการผ่านเอกสาร แต่สำหรับการยื่นขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตัวจริงไปยื่นอีก โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

หลักฐานสำคัญ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (เฉพาะยื่นผ่านเอกสาร) – เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากรายการดาวน์โหลดข้างต้น พร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 2. ใบยืนยันการรับคำร้อง (เฉพาะยื่นผ่านระบบออนไลน์) – เอกสารที่ต้องพิมพ์จากหน้าต่างบนเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์เมื่อคุณยื่นคำร้องในระบบเสร็จเรียบร้อย
 3. Credit Card Authorization Form (เฉพาะการส่งทางไปรษณีย์) – เอกสารที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อยินยอมให้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิตของคุณ
 4. หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 12 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้าสำหรับการประทับตราวีซ่า
 5. สำเนาเอกสารแสดงตัว – ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี อาทิเช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
 6. รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 35 x 45 มม. หรือ 1,200 x 900 – 3,000 x 2,250 พิกเซลในแนวตั้งในกรณียื่นผ่านระบบออนไลน์) จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีเส้นผมหรืออุปกรณ์ใด ๆ บดบังใบหน้าและดวงตา โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 7. รายการเดินบัญชีเงินฝาก – สามารถใช้สมุดบัญชี เอกสารเงินฝากประจำ หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนที่ได้รับตราประทับจากธนาคาร ที่แสดงถึงเงินหมุนเวียนของคุณ
 8. เอกสารแสดงข้อมูลทางบัญชี – ซึ่งเป็นเอกสารจากธนาคารที่การันตีเงินฝากของคุณเป็นภาษาอังกฤษ หรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีเงินเพียงพอต่อการพำนักอาศัย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์มีกฎระเบียบที่ชัดเจนเรื่องจำนวนเงินที่คุณต้องมีดังนี้
  • คุณต้องมีเงินอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อคนต่อเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายและที่พัก
  • คุณต้องมีเงินอย่างน้อย 400 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อคนต่อเดือนกรณีมีที่พักแล้ว ค้นหาและจองโรงแรมที่พักในนิวซีแลนด์
 9. แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานอื่น ๆ

 1. เอกสารรับรองการทำงาน
  • กรณีเป็นพนักงาน: ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน และควรมีการระบุจุดหมายปลายทาง ช่วงวันเดินทาง และวันที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างชัดเจน พร้อมลงนามและประทับตรา
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ: ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของกิจการ
 2. สลิปเงินเดือน – กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน โดยยอดเงินสุทธิในสลิปจะต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีเงินฝากด้วย และควรมีรายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป
 3. ประวัติการเดินทาง – จากการถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย รวมทั้งเล่มเก่า (ถ้ามี)
 4. ใบขับขี่สากล – กรณีมีการวางแผนเดินทางด้วยการขับรถยนต์ ประเทศนิวซีแลนด์จำเป็นต้องมีใบขับขี่สากลเพื่อใช้ในการรับรถด้วย

ทั้งนี้เอกสารสำคัญได้แก่หนังสือเดินทาง สำเนาเอกสารแสดงตัว รูปถ่ายหน้าตรง และประวัติการเดินทาง (ถ้ามี) หากคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นครอบครัวนั้นต้องแนบเอกสารทั้งหมดของทุกคนในครอบครัวด้วย ส่วนเอกสารด้านการเงินของผู้เดินทางร่วมถ้ามีก็สามารถแนบเพื่อสนับสนุนการพิจารณาได้เช่นกัน

หมายเหตุ: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่แนะนำให้ซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า คุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วก่อนเว้นแต่จะจองแบบยกเลิกได้ หรือระบุเที่ยวบินที่จะเดินทางไว้ในแผนด้วยจะทำให้การเดินทางของคุณชัดเจนขึ้น

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านิวซีแลนด์

สำหรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์นั้น มีค่าธรรมเนียมที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทการขอวีซ่าของคุณ และยังขึ้นอยู่กับรูปแบบการยื่นผ่านระบบออนไลน์หรือเอกสารด้วย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบธรรมดา 4,850 บาทต่อคำขอ (เอกสาร)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบธรรมดา 165 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำขอ (ออนไลน์)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบกลุ่ม 2,550 บาทต่อคน (เอกสาร)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบกลุ่ม 95 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (ออนไลน์)
 • สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบอื่น ๆ สามารถค้าหาได้จาก ที่นี่

แต่นอกจากค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแล้ว คุณยังจำเป็นต้องชำระค่าบริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ค่าบริการรับคำร้องขอวีซ่าด้วยเอกสาร 800 บาท
 • ค่าบริการรับหนังสือเดินทางสำหรับการยื่นผ่านระบบออนไลน์ 550 บาท
 • ค่าบริการจัดส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ 50 บาท

สถานที่ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

คุณสามารถติดต่อส่งเอกสารยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์ได้ผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ประจำประเทศไทยเท่านั้น โดยมีเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้

New Zealand Visa Application Centre (TT Aviation Co Ltd.)
เลขที่ 140/41 (19 D) อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น.

จบครบเรียบร้อยสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ ประเทศน่าเที่ยวคุณจะเห็นได้ว่าแค่กรอกแบบฟอร์มหรือเอกสารแล้วเดินทางไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ใกล้บ้าน แค่นี้ก็สามารถรับวีซ่าเที่ยวนิวซีแลนด์ได้แล้ว ไม่ว่าคุณจะยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ผ่านระบบออนไลน์ หรือกรอกเอกสารด้วยตนเองแล้วส่งผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ทุกวิธีก็ล้วนแล้วแต่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณบินไปนิวซีแลนด์พร้อมครอบครัวได้ง่ายกว่าประเทศไหนอื่นตั้งเยอะ! เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านวีซ่ากันเร็ว ๆ แล้วอย่าลืมมาดูข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าที่นี่ด้วยนะ

วิธีการขอวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศต้องทำอย่างไร? พร้อมวีซ่า 10 ประเทศแนะนำ

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดต ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
แหล่งที่มาข้อมูล: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ และศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TT Services
โปรดทราบ: สำหรับข้อมูลล่าสุดในการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.immigration.govt.nz หรือ www.ttsnzvisa.com