แผนที่

เกี่ยวกับแอร์มาเก๊า (Air Macau)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินแอร์มาเก๊าเป็นสายการบินหลักของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 และเริ่มให้บริการเที่ยวบินในปีถัดมา โดยหลังจากที่มาเก๊าได้รับการบันทึกให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกทำให้สายการบินแอร์มาเก๊ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของสายการบินแอร์ไชน่าของประเทศจีน

เส้นทางการบิน
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

เส้นทางการบินของแอร์มาเก๊าครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 28 แห่ง จากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไทย ไต้หวัน เวียดนามและฟิลิปปินส์ สำหรับคุณที่สนใจบินไปเที่ยวมาเก๊า สามารถอ่านข้อมูลที่เที่ยวมาเก๊าได้ที่นี่

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า
สายการบินแอร์มาเก๊าให้บริการชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ

สำหรับน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องจะขึ้นอยู่กับที่ชั้นที่นั่ง

ประเภทชั้นที่นั่ง

น้ำหนักที่ได้รับอนุญาต

ชั้นประหยัด

20 กก.

ชั้นธุรกิจ

30 กก.

ทารก

10 กก.

*หากน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด สายการบินจะคิดค่าน้ำหนักต่อกิโลกรัม โดยคิดจาก 1.5% ของราคาเต็มจากตั๋วชั้นประหยัด

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยสัดส่วนของสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

การเช็คอิน

เช็คอินออนไลน์: ระบบจะเปิดให้ผู้โดยสารเช็คอินออนไลน์หลังเวลา 14.00 น. ของวันเดินทางก่อนหน้าไปจนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ถึง 40 นาทีก่อนเครื่องออก
*หมายเหตุ

  • สำหรับการเดินทางออกจากปักกิ่ง (อาคารผู้โดยสาร 3) เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ดังนั้นขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเวลาให้ดี
  • สำหรับการเดินทางออกจากผู่ตง (อาคารผู้โดยสาร 2) เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด 50 นาทีก่อนเครื่องออก ดังนั้นขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเวลาให้ดี
  • ประตูขึ้นเครื่องบินของทุกเที่ยวบินจะปิด 10 นาทีก่อนการออกเดินทาง

บริการอื่นๆ ของแอร์มาเก๊า

  • บริการ Sky Shopping เป็นบริการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเครื่อง โดยมีแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย โดยสามารถซื้อผ่านบัตรเครดิตได้อีกด้วย ทั้งนี้สำหรับเที่ยวบินระยะสั้น จะไม่สามารถช้อปปิ้งบนเครื่องได้ แต่สามารถทำการจองสินค้าล่วงหน้าได้ ผู้โดยสารควรตรวจสอบกับสายการบินเมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน
  • เปลหามสำหรับผู้ป่วย ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องใช้เปลหามสามารถแจ้งความประสงค์ได้ล่วงหน้า โดยจะต้องส่งเอกสารยืนยันจากทางโรงพยาบาลมาด้วย
  • บริการดูแลผู้โดยสารวัยเยาว์ที่ต้องเดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor-UM) ทั้งนี้จะต้องทำการติดต่อสายการบินอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
  • Air Macau VIP Lounge ที่บริเวณชั้น 2 ของสนามบินมาเก๊า อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารในระดับชั้นธุรกิจเข้ามาใช้บริการได้เท่านั้น มีที่นั่งให้บริการถึง 122 ที่นั่งพร้อมอินเทอร์เน็ตไวไฟและอาหารเลิศรส เปิดให้บริการตั้งแต่ 5.30 น. – เที่ยวบินสุดท้ายของแอร์มาเก๊าในแต่ละวัน
  • บริการอาหารร้อนสำหรับเที่ยวบินระยะไกล บริการของว่างสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น เครื่องดื่มมีให้บริการทุกเที่ยวบิน

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับแอร์มาเก๊า

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เส้นทางการบินของแอร์มาเก๊าครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 28 แห่ง จากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไทย ไต้หวัน เวียดนามและฟิลิปปินส์ สำหรับคุณที่สนใจบินไปเที่ยวมาเก๊า

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องสำหรับชั้นประหยัด 20 กก. ชั้นธุรกิจ 30 กก. และผู้โดยสารทารก 10 กก. สัมภาระพกพาขึ้นเครื่องสำหรับทุกชั้นโดยสาร อนุญาตให้ 1 ชิ้น ไม่เกิน 7 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

ให้บริการชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ

การเช็คอิน

เช็คอินออนไลน์: ระบบจะเปิดให้ผู้โดยสารเช็คอินออนไลน์หลังเวลา 14.00 น. ของวันเดินทางก่อนหน้าไปจนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ถึง 40 นาทีก่อนเครื่องออก *หมายเหตุ สำหรับการเดินทางออกจากปักกิ่ง (อาคารผู้โดยสาร 3) เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ดังนั้นขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเวลาให้ดี สำหรับการเดินทางออกจากผู่ตง (อาคารผู้โดยสาร 2) เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด 50 นาทีก่อนเครื่องออก ดังนั้นขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเวลาให้ดี ประตูขึ้นเครื่องบินของทุกเที่ยวบินจะปิด 10 นาทีก่อนการออกเดินทาง

อาหาร

มีบริการอาหารร้อนสำหรับเที่ยวบินระยะไกล บริการของว่างสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น เครื่องดื่มมีให้บริการทุกเที่ยวบิน

ติดต่อแอร์มาเก๊า

หมายเลขโทรศัพท์

(853) 8396-6888

ิีอีเมล

airmacau@airmacau.com.mo

เว็บไซต์

http://www.airmacau.com.mo/eng/

ที่อยู่

398 Alameda Dr. , Macau

Carlos D’Assumpcao,Edif.CNAC

13-18 andar

Macau

999078

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด