แผนที่

สายการบินไรอันแอร์ (Ryanair)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินไรอันแอร์ (Ryanair) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สายการบินนี้ถือเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในทวีปยุโรป ให้บริการมากกว่า 1,800 เที่ยวบิน/วัน จากฐานบิน 85 แห่ง เชื่อมต่อมากกว่า 200 จุดหมายปลายทางใน 33 ประเทศ อีกทั้งเป็นสายการบินอันดับ 1 ในด้านความปลอดภัยและความตรงต่อเวลาตลอดระยะเวลา 31 ปีในการให้บริการ

เส้นทางการบิน

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

เส้นทางการบินของสายการบินไรอันแอร์ครอบคลุม 33 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย โมร็อกโค เนเธอร์แลนด์ โปเเลนด์ ฝรั่งเศส โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวะเกีย สเปน เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ลัตเวีย มอลตา และลิทัวเนีย

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินไรอันแอร์ให้บริการชั้นประหยัดเท่านั้น

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบินจะต้องทำการซื้อเพิ่ม โดยมีอัตราค่าสัมภาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทของสัมภาระ/น้ำหนักกระเป๋า

ราคาซื้อออนไลน์

ราคาซื้อที่เคาน์เตอร์สนามบินหรือผ่าน Call Centre

กระเป๋าสัมภาระ 15 กก.

10-40 ปอนด์

ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและเวลาเดินทาง

25-50 ปอนด์

ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและเวลาเดินทาง

กระเป๋าสัมภาระ 20 กก.

15-50 ปอนด์

ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและเวลาเดินทาง

35-60 ปอนด์

ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและเวลาเดินทาง

รถจักรยาน

60 ปอนด์

70 ปอนด์

อุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่

50 ปอนด์

60 ปอนด์

อุปกรณ์กีฬา

30 ปอนด์

35 ปอนด์

อุปกรณ์กอล์ฟ

30 ปอนด์

35 ปอนด์

อุปกรณ์สกี

40 ปอนด์

45 ปอนด์

เครื่องดนตรี

50 ปอนด์

60 ปอนด์

*หมายเหตุ หากผู้โดยสารต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มขึ้น สามารถทำได้โดยจะต้องทำการซื้อก่อนการเดินทางผ่านตัวเลือก Manage Booking ของเว็บไซต์สายการบินเป็นเวลาอย่างต่ำ 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่น้ำหนักเกิน สายการบินจะคิดค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัมที่เกินโดยคิดตามอัตราของวันและเวลาที่เดินทาง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามวัน/เวลาที่เดินทาง

สัมภาระพกพา

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้คนละ 2 ชิ้น โดยชิ้นแรกจะต้องเป็นสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และขนาดไม่เกิน 55 x 40 x 20 ซม. สัมภาระชิ้นที่สอง จะต้องเป็นสัมภาระขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 35 x 20 x 20 ซม.

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก (อายุ 8 วัน – 28 เดือน) สามารถมีสัมภาระทารกเพิ่มอีก 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิด 2 ชั่วโมงจนถึง 40 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับทุกเส้นทาง ในกรณีที่ผู้โดยสารลืมนำ Boarding Pass มา สามารถขอให้ทางสายการบินออกให้ใหม่ได้ โดยมีค่าธรรมเนียม Boarding Pass เพิ่ม

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ โดยจะเปิดให้เช็คอินล่วงหน้า 30 วัน จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

บริการอื่นๆ ของไรอันแอร์

 • บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 • บริการจองอาหารในเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่ประสงค์จะสั่งอาหารล่วงหน้า จะต้องจองและชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • บริการการจองตั๋วเป็นหมู่คณะ Group Travel โดยผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 50% สำหรับการเลือกที่นั่ง
 • บริการ Business Plus คือ ตั๋วโดยสารชั้นพรีเมี่ยมของสายการบินไรอันแอร์ ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยเลือก Business Plus จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้
 1. น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 2. ได้ที่นั่ง Premium Seat ที่อยู่บริเวณตอนหน้าของเครื่องบินพร้อมที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
 3. ได้รับบริการขึ้นเครื่องบินได้ก่อนผู้โดยสารทั่วไป (Priority Boarding)
 4. สามารถปรับเปลี่ยนตั๋วโดยสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันก่อน/หลังวันที่ได้ทำการจอง)
 • บริการ Family Extra คือ ตั๋วโดยสารแบบครอบครัว 4 ที่นั่ง สำหรับครอบครัวไม่เกิน 4 คน เด็กมีอายุระหว่าง 2 - 12 ปี สิทธิพิเศษของบริการ Family Extra มีดังนี้
 1. ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิในการจองที่นั่งติดกันฟรี ไม่ต้องห่วงการถูกแยกที่นั่ง
 2. ผู้โดยสารเด็กจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินขนาด 15 กก.
 3. รับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อบริการขึ้นเครื่องบินก่อนผู้โดยสารทั่วไป (Priority Boarding)
 4. รับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อประกันการเดินทางกับสายการบิน
 5. ราคาตั๋วพิเศษสำหรับผู้โดยสารทารก
 6. บริการอุ่นขวดนม
 7. บริการฟรีอุปกรณ์สำหรับทารก 2 ชิ้น
 • บริการ Leisure Plus คือ ตั๋วโดยสารใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะ โดยจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้
 1. น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 2. ที่นั่งปกติฟรี (ไม่คิดค่าที่นั่งเพิ่มเวลาทำการจอง)
 3. ได้รับบริการขึ้นเครื่องบินได้ก่อนผู้โดยสารทั่วไป (Priority Boarding)

*หมายเหตุ บริการพิเศษจะต้องเลือกขณะจองตั๋วโดยสารเท่านั้น

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กรุณาตรวจสอบราคาทั้งหมดอีกครั้งกับทางสายการบินก่อนวันเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เส้นทางการบินของสายการบินไรอันแอร์ครอบคลุม 33 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย โมร็อกโค เนเธอร์แลนด์ โปเเลนด์ ฝรั่งเศส โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวะเกีย สเปน เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ลัตเวีย มอลตา และลิทัวเนีย

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องบินจะต้องทำการซื้อเพิ่ม สัมภาระพกพาที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้คนละ 2 ชิ้น โดยชิ้นแรกจะต้องเป็นสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และขนาดไม่เกิน 55 x 40 x 20 ซม. สัมภาระชิ้นที่สอง จะต้องเป็นสัมภาระขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 35 x 20 x 20 ซม. ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก (อายุ 8 วัน – 28 เดือน) สามารถมีสัมภาระทารกเพิ่มอีก 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินไรอันแอร์ให้บริการชั้นประหยัดเท่านั้น

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินได้จะเปิด 2 ชั่วโมงจนถึง 40 นาทีก่อนเครื่องออกสำหรับทุกเส้นทาง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 30 วัน จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

อาหาร

มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

รางวัล

สายการบินไรอันแอร์ เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ปี ค.ศ. 2015 รางวัล Aviation Company of the Year จาก Aviation Awards IRL ปี ค.ศ. 2015 รางวัล Customer Service Awards จาก Aviation Awards IRL ปี ค.ศ. 2005 รางวัล Europe’s Leading Low-Cost จาก World Travel Awards ปี ค.ศ. 2003 รางวัล Europe’s Leading Low-Cost จาก World Travel Awards

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด