แผนที่

 สนามบินมิลาน-มัลเปนซา

เมือง: มิลาน

ประเทศ: อิตาลี

อักษรย่อ: MXP

ท่าอากาศยานมิลาน-มัลเปนซา หรือมิลาโน-มัลเปนซา (Milano-Malpensa) หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “สนามบินมิลาน” เป็นสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เมืองมิลาน (Milan) และแคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) เป็นสนามบินที่มีความหนาแน่นของผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสนามบินที่เก่าแก่ของโลกที่ยังเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้งสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินมิลานกว่า 19.8 ล้านคน มีเที่ยวบินขึ้น-ลงกว่า 160,000 เที่ยวบิน สนามบินแห่งนี้มีลู่วิ่งเครื่องบิน 2 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองวาเรสเซ่ (Varese) ชานเมืองมิลาน ตำแหน่งละติจูดที่ 45˚ 37’ 48” และลองจิจูดที่ 008˚ 43’ 23” ห่างจากตัวเมืองมิลานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 49 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

สนามบินมิลานประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพื้นที่สนามบิน เป็นอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2541 และเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของสนามบิน โดยมีอาคารเทียบเครื่องบิน 3 อาคาร โดยแบ่งเป็น

Terminal 1A สำหรับเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินในกลุ่มสหภาพยุโรป

Terminal 1B และ Terminal 1C ที่ใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปและเที่ยวบินจากทวีปอื่นๆ

อาคารผู้โดยสาร 2 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่สนามบิน เป็นอาคารผู้โดยสารหลังเก่าซึ่งปัจจุบันใช้รองรับเฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินของสายการบินอีซี่เจ็ท (easyJet) เท่านั้น โดยมีรถบัสบริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ที่อยู่ห่างกันด้วย

ที่จอดรถของสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

พื้นที่จอดรถของสนามบินมิลานมีด้วยกันหลายจุด และคิดอัตราค่าโดยสารในอัตราที่ไม่เท่ากัน และราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับขั้นในแต่ละวันอีกด้วย ยกตัวอย่างการจอดรถ 8 วันจะมีราคาถูกสุดอยู่ที่ 40 ยูโร และแพงสุดที่ 99 ยูโร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่วนลดของวันและโปรโมชั่นด้วย โดยที่จอดรถแบ่งออกอย่างชัดเจนดังนี้

ลานจอดรถ P1 Long Term เป็นลานจอดรถระยะยาว รองรับรถได้ 1,200 คัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งสามารถเดินเข้าสู่สนามบินได้ในระยะทางไม่ไกลนัก รองรับเฉพาะรถยนต์ที่จอดเกิน 7 วันขึ้นไป

อาคารจอดรถ P2 Executive เป็นอาคารจอดรถในร่ม รองรับรถได้ 2,700 คัน และตั้งอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสารมากที่สุดทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ของอาคารผู้โดยสาร 1

ลานจอดรถ P3 Express เป็นลานจอดรถเร่งด่วนด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 รองรับรถได้ 1,600 คัน

ลานจอดรถ P4 Holiday เป็นลานจอดรถกึ่งระยะยาว รองรับรถได้ 1,200 คัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งสามารถเดินเข้าสู่สนามบินได้ในระยะทางไม่ไกลนัก

ลานจอดรถ P5 Easy เป็นลานจอดรถที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร 2 รองรับรถได้มากถึง 3,000 คัน และมีรถบัสรับ-ส่งฟรีถึงอาคารผู้โดยสาร 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

การเดินทางไปสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินมิลานนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองมิลาน ให้ใช้เส้นทางด่วน Motorway of the Lakes (E62) มุ่งหน้าตะวันตกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข SS336 หรือใช้เส้นทางหลวง Torino-Trieste (A4) มุ่งหน้าตะวันตก เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข SS336dir ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางสามารถเข้าสู่สนามบินได้ทั้งอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2

รถไฟ มีสถานีรถไฟ Malpensa Aeroporto ให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 โดยเป็นเส้นทางรถไฟ Malpensa Express ให้บริการถึงสถานีรถไฟกลางของมิลาน และเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟใต้ดิน M2 และ M3 ในเมืองด้วย ซึ่งรถไฟจะวิ่งทุก 30 นาที

รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารสาย Malpensa มีบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินเข้าสู่สถานีรถไฟกลางของเมือง ให้บริการทั้งด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 โดยแวะจอดที่จุดสำคัญอื่นๆ ในทางผ่านตามที่ผู้โดยสารต้องการด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีรถบัสเชื่อมต่อไปยังสนามบินลินาติ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมิลานด้วย

รถแท็กซี่ มีบริการรับ-ส่งจากสนามบินตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถใช้บริการได้บริเวณทางออก Gate 6 ที่อาคารผู้โดยสาร 1 และทางออก Gate 4 ของอาคารผู้โดยสาร 2 คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ เข้าสู่เมืองมิลานจะเสียค่าโดยสารประมาณ 90 ยูโร

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำและมีบริการเช่ารถพร้อมคนขับด้วย

จองรถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินมิลาน

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

จากตัวเมืองมิลาน จะใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุด คือ รถไฟ ซึ่งมีสถานีให้บริการทั้ง 2 อาคารผู้โดยสาร เชื่อมตรงสู่ศูนย์กลางด้านขนส่งสาธารณะของเมือง

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

สนามบินมิลานมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายโดยเฉพาะในอาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งมีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า โดยส่วนใหญ่ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการจะเป็นร้านในท้องถิ่นของอิตาลี และนอกจากนี้ก็ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีให้บริการภายในสนามบินด้วย

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินมิลาน-มัลเปนซา

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีธนาคารท้องถิ่นในรูปแบบสาขา 1 แห่ง และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินมิลาน-มัลเปนซา

สนามบินมิลานมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “ViaMilano WiFi” ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสนามบิน โดยสามารถใช้งานได้ฟรีไม่จำกัดเวลาด้วยความเร็ว 512 Kbps และจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน และสามารถใช้งานได้เพิ่มเป็น 2 Mbps หากลงทะเบียนกับ ViaMilano Program โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินมิลาน-มัลเปนซา

สำหรับอาคารผู้โดยสาร 1 นั้นมีโรงแรม Sheraton Milan Malpensa Airport ให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ซึ่งมีห้องพักกว่า 433 ห้องพร้อมศูนย์ประชุม ส่วนอาคารผู้โดยสาร 2 มีโรงแรม Moxy Malpensa ให้บริการ ซึ่งเป็นโรงแรมราคาประหยัดในเครือ Marriott นอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ 1-5 ดาว

จองที่พักราคาประหยัดใกล้สนามบินมิลาน

สายการบินที่มีเที่ยวบินไปสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

สนามบินมิลานเป็นฐานการบินหลักของ 7 สายการบิน คือ อัลอิตาเลีย (Alitalia) อีซี่เจ็ท (easyJet) เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (Emirates Airlines) ไรอันแอร์ (Ryanair) นีโอส์แอร์ (Neos Air) เมอริเดียนา (Meridiana) และบลูพาโนรามาแอร์ไลน์ (Blue Panorama Airlines) นอกจากนั้นยังเป็นฐานการบินด้านการขนส่งของเฟ็ดเอ็กซ์ (FedEx) อีกด้วย โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย

อาคารผู้โดยสาร 1

อัลอิตาเลีย (Alitalia) เส้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

อเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines) เส้นทางสหรัฐอเมริกา

บลูพาโนรามาแอร์ไลน์ (Blue Panorama Airlines) เส้นทางเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา คิวบา และจาไมกา

โคเรียนแอร์ (Korean Air) เส้นทางเกาหลีใต้

ไรอันแอร์ (Ryanair) เส้นทางทั่วยุโรป

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางสิงคโปร์

การบินไทย (Thai Airways) เส้นทางไทย

อาคารผู้โดยสาร 2

อีซี่เจ็ท (easyJet)  เส้นทางทั่วยุโรป

สายการบินอื่นที่มีเที่ยวบินไปสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

สนามบินใกล้กับมัลเปนซา (มิลาน)

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

 ข้อมูลติดต่อสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

สนามบินที่มัลเปนซา (มิลาน)

ที่อยู่:
Società Esercizi Aeroportuali,
I-20090 Aeroporto Malpensa MI,
ITALY

โทร:+39 (0)2 74852854
แฟกซ์:+39 (0)2 74852051

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
Società Esercizi Aeroportuali S.p.A.

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

ลองกิจูด:8° 43' 0'' E
ละติจูด:45° 37' 59'' N
รหัส IATA:MXP
รหัส ICAO:LIMC

 ที่ตั้งสนามบินมิลาน-มัลเปนซา

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด